შპს „ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის“ (ს/კ 404391537) პარტნიორებს ამავე საზოგადოების 85% წილის მფლობელის პარტნიორის შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტის“ (ს/კ 237058811) განცხადება წილის გასხვისების შესახებ

შპს „ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის“ (ს/კ 404391537) პარტნიორებს ამავე საზოგადოების 85% წილის მფლობელის პარტნიორის შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტის“ (ს/კ 237058811) განცხადება წილის გასხვისების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი“
მიღების თარიღი 15/05/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
15/05/2019
ვებგვერდი, 15/05/2019
შპს „ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებელის“ (ს/კ 404391537) პარტნიორებს ამავე საზოგადოების 85% წილის მფლობელის პარტნიორის შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტის“ (ს/კ 237058811) განცხადება წილის გასხვისების შესახებ
შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი“

შპს „ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის“ (ს/კ 404391537) პარტნიორებს

ამავე საზოგადოების 85% წილის მფლობელის  პარტნიორის შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტის“ (ს/კ 237058811)

განცხადება

მე, შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ხათუნა გაბიცინაშვილის მიერ, შპს „ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის“ 85% წილის მფლობელი პარტნიორი, ვაპირებ ჩემი კუთვნილი 85% წილის 110 000 (ას ათი ათასი) აშშ დოლარად გავასხვისო (გავყიდო) არაპარტნიორზე. მსურველ პარტნიორებს, შპს „ქართულ-ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის“ წესდების მე-5 მუხლის და „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 461 მუხლის თანახმად, უფლება აქვთ გამოიყენონ უპირატესი შესყიდვის უფლება და მითითებული პირობებით 2019 წლის 26 მაისამდე შეიძინონ აღნიშნული წილი, რის შესახებაც მაცნობეთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: xatuna_gabi@yahoo.com (+995 599 159691).

იმ შემთხვევაში, თუ ზემოაღნიშნულ ვადაში არც ერთი პარტნიორი არ განაცხადებს თანხმობას ჩემი კუთვნილი წილის შეძენაზე და არ გამოიყენებს წილთა უპირატესი შესყიდვის უფლებას, მითითებული თარიღის მეორე დღიდან (27 მაისი) უფლება მაქვს აღნიშნული წილი გავასხვისო (გავყიდო) არაპარტნიორებზე.

 

დირექტორი                            ხათუნა გაბიცინაშვილი

შპს „ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი“

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.