სს „სინემა კლუბის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

სს „სინემა კლუბის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები ს.ს."სინემა კლუბი"
მიღების თარიღი 10/05/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
10/05/2019
ვებგვერდი, 14/05/2019
სს „სინემა კლუბის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
ს.ს."სინემა კლუბი"

განცხადება

 

გთხოვთ თქვენს ვებგვერდზე გამოაქვეყნოთ შემდეგი განცხადება:

ს/ს სინემა კლუბის სამეთვალყურეო საბჭო საზოგადოების აქციონერებს იწვევს რიგგარეშე   აქციონერთა კრებაზე, რომელიც გაიმართება 2019 წლის 6 ივნისს,  13 საათზე, შემდეგი დღის წესრიგით:

1. ს/ს „სინემა კლუბის“ 2018 წლის წლიური ანგარიშის მოსმენა (განხილვა).

2. აუდიტის არჩევა.

3. ს/ს „სინემა კლუბის“ სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილების შესახებ.

4. სხვადასხვა.

ს/ს „სინემა კლუბის“ აქციონერთა საერთო კრებაზე დამსწრე აქციონერთა სააღრიცხვო თარიღად გამოცხადდეს 2019 წლის 8 მაისი.

 

ს/ს სინემა კლუბის

გენერალური დირექტორი                                                                                               ზაზა ჯუღელი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.