საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1-1/207
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
მიღების თარიღი 24/04/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/05/2019
სარეგისტრაციო კოდი 300280000.22.024.016592
1-1/207
24/04/2019
ვებგვერდი, 02/05/2019
300280000.22.024.016592
საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი
 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის

ბრძანება №1-1/207

2019 წლის 24 აპრილი

ქ. თბილისი

 

საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი  გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტისა და 3​2 მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

მუხლი 1
დამტკიცდეს „საქართველოს გადამცემი ქსელის განვითარების ათწლიანი გეგმა“ თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრინათელა თურნავა
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.