არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის – ქართული ხორბლის კულტურისათვის (ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები) ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის – ქართული ხორბლის კულტურისათვის (ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები) ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 143
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/03/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/03/2019
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.10.003.021158
143
25/03/2019
ვებგვერდი, 25/03/2019
450030000.10.003.021158
არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის – ქართული ხორბლის კულტურისათვის (ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები) ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №143

2019 წლის 25 მარტი

ქ. თბილისი

 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისთვის – ქართული ხორბლის კულტურისათვის (ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები) ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად,  არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს – ქართული ხორბლის კულტურას (ენდემური სახეობები და ადგილობრივი ჯიშები) განესაზღვროს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.