„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის სახისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის სახისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 36
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 08/02/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/02/2019
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.10.003.021051
36
08/02/2019
ვებგვერდი, 12/02/2019
190040000.10.003.021051
„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის სახისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №36

2019 წლის 8 თებერვალი

   ქ. თბილისი

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის სახისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №107 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის სახისა და ატრიბუტიკის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №107 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 28/01/2014, 190040000.10.003.017726) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების დანართი („საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომელთა სამსახურებრივი ფორმის სახე და ატრიბუტიკა“) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.