„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2-96
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
მიღების თარიღი 30/01/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/01/2019
ძალის დაკარგვის თარიღი 15/01/2020
სარეგისტრაციო კოდი 340120000.22.023.016573
2-96
30/01/2019
ვებგვერდი, 31/01/2019
340120000.22.023.016573
„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი
 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის

ბრძანება №2-96

2019 წლის 30 იანვარი

ქ. თბილისი

 

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ :


მუხლი 1

„საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 29 ოქტომბრის №2-235 ბრძანებით (ვებგვერდი, 30/10/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 340120000.22.032.016125) დამტკიცებულ „საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგში“  შეტანილ იქნეს ცვლილება დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრილევან დავითაშვილი
 დანართი

 

საქართველოში გამოსაყენებლად ნებადართული პესტიციდების სახელმწიფო კატალოგის:

 1. 28-ე მუხლის 43-ე და 44-ე პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

43

გლიფოსატი

ნოკდაუნი

02. 2020

 

ვალსაგლიფი

02. 2021

 

გლიფოსანი

06.2023

 

ფელიქსი

02.2023

 

სვიფტი

12.2019

 

 

ზერო

04.2023

 

 

კლინი იქსტრიმი

09.2023

 

 

 

 

 

44

 

კლინი

10. 2019

 

 

გლიაცინტი

12.2018

 

 

გლიფოგანი

ჰ, დეს

02.2020

 

 

ტორნადო

03.2023

 

 

გლიფოვიტი

03.2023

 

 

ეფდალ იზოფოსატი 480 წხ

03.2023

 

 

სონრაუნდი 48 წხ

02.2023

 

 

კლინ-აპი

01.2019

 

 

სანფორსი 48 წხ

03.2019

 

 

ბოქსერი

04.2019

 

 

სმერჩი

12.2019

 

 

რუმბო

03.2020

 

 

კლინერი

 

04.2023

 

 

გეიზერი

 

06.2023

 

 

  2. მე-5 მუხლის 196-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

196

 

ტანოსი, წდგრ

500 გ/კგ

(ფამოქსადონი250+ციმოქსანილი 250 გ/კგ)

 

(თ), (3)

“დიუპონ ინტერნეიშნლ ოპერეიშენს ს.ა.რ.ლ.”

შვეიცარია

888/17

0.4

ვაზი

ჭრაქი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-1000 ლ/ჰა

30 (3-4)

7 (3)

 

 

0,6

კარტოფილი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში : რიგების შეკვრის დასაწყისში, კოკრების ფაზაში, ყვავილობის ბოლოს და ტუბერების ზრდის დროს. ხარჯვა-400 ლ/ჰა

14 (4)

7 (3)

 

 

0,5-0,6

პამიდორი

ფიტოფტოროზი

ალტერნარიოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 8-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა

14 (4)

7 (3)

 

 

0,4-0,6

მზესუმზირა

თეთრი და რუხი სიდამპლეები, ჭრაქი, ფომოფსისი, ფომოზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში 4-6 ფოთლის ფაზაში, კოკრების ფაზაში და ყვავილობის დაწყებისას. ხარჯვა-400 ლ/ჰა

50 (2-3)

7 (3)

 

 

0,6

კიტრი

პერონოსპოროზი

შესხურება ვეგეტაციის პერიოდში პირველი ნიშნების გამოჩენისას და 8-12 დღიანი ინტერვალით. ხარჯვა-400 ლ/ჰა

14 (4)

7 (3)

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.