„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 7 ნოემბრის №621 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე

  • Word
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 7 ნოემბრის №621 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5446
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 09/11/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 158, 09/11/2007
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
5446
09/11/2007
სსმ, 158, 09/11/2007
000000000.00(0).000.000000
„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 7 ნოემბრის №621 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

„საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის   2007 წლის 7 ნოემბრის №621 ბრძანებულების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. საქართველოს კონსტიტუციის 62-ე მუხლის, „საგანგებო მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 239-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად დამტკიცდეს საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 7 ნოემბრის №621 ბრძანებულება „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ“.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს მიღებისთანავე.

საქართველოს პარლამენტის

თავმჯდომარე                        ნ. ბურჯანაძე

თბილისი,

2007 წლის 9 ნოემბერი.

№5446–IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.