სს „ტრესტი ქუთმშენის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

სს „ტრესტი ქუთმშენის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სს „ტრესტი ქუთმშენი“
მიღების თარიღი 11/01/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი
0
11/01/2019
ვებგვერდი, 11/01/2019
სს „ტრესტი ქუთმშენის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
სს „ტრესტი ქუთმშენი“

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სააქციო საზოგადოება  „ტრესტ ქუთმშენის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

 

201 9 წლის 2 თებერვალს, 15 საათზე, მოწვეულია ს.ს „ტრესტ ქუთმშენის“ აქციონერთა განმეორებითი საერთო კრება მისამართზე  ქ. ქუთაისი, ნიკეას ქ. 26.

 

დღის წესრიგი:

1.  01.01.2014 წ -დან 01.10.2018 წლამდე გაწეული საქმიანობის ანგარიში:

ა. დირექტორის ანგარიში;

ბ. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის ანგარიში;

 

2.  სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილება;

3. სააქციო საზოგადოების წესდებაში ცვლილება;

4. სხვადასხვა საკითხები.

სააღრიცხვო თარიღად დადგენილია 2019 წლის 9 იანვარი.

კრების ჩატარებამდე 10 დღის განმავლობაში აქციონერებს შეუძლიათ შეამოწმონ კრებაში თავიანთი მონაწილეობის უფლება ს.ს „ტრესტ ქუთმშენის“ ადმინისტრაციაში  (ქუთაისი, ნიკეას ქ. 26)

აქციონერი კრების მუშაობაში მონაწილეობას იღებს პირადობის მოწმობის და აქციონერთა რეესტრის საფუძველზე.

 

სს „ტრესტ ქუთმშენის“ ადმინისტრაცია

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.