სს "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკის" დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღისა და დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღის გამოცხადების შესახებ

სს "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკის" დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღისა და დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღის გამოცხადების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 01-04
დოკუმენტის მიმღები სს „თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა”
მიღების თარიღი 08/01/2019
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი
01-04
08/01/2019
ვებგვერდი, 09/01/2019
სს "თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკის" დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღისა და დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღის გამოცხადების შესახებ
სს „თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკა”

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სააქციო საზოგადოება „თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკის” დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღისა და დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღის გამოცხადების შესახებ

 

  სს „თბილისის სასკოლო ინვენტარის ფაბრიკის” 2018 წლის 31 დეკემბრის საერთო კრების დადგენილებით დამტკიცდა:

დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად 21 იანვარი 2019 წელი;

 - დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად 7 თებერვალი 2019 წელი.

 

 

 სს„თსიფ”-ის დირექტორი         უშანგი ბექურაიძე 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.