საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2018 წლის 26 ნოემბრის №02/69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2018 წლის 26 ნოემბრის №02/69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 02/77
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
მიღების თარიღი 31/12/2018
დოკუმენტის ტიპი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/01/2019
სარეგისტრაციო კოდი
02/77
31/12/2018
ვებგვერდი, 10/01/2019
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2018 წლის 26 ნოემბრის №02/69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს

გენერალური დირექტორი

ბრძანება №02/77

2018 წლის 31 დეკემბერი

ქ. თბილისი��

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2018 წლის 26 ნო ემბრის № 02/69 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ�

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:

1.�კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული ობიექტებისთვის კულტურული მემკვიდრეობის�� უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების თაობაზე� საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის� ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2018 წლის 02/69 ბრძანებაში შეტანილ იქნ ს ცვლილება� და დანართის რიგითი 9 (საფუძველი - დმანისის მუნიციპალიტეტის მერიის წერილი 07/5258. 2018წ. ) ჩამოყალიბდეს ამ ბრძანების დანართის შესაბამისად.

2. დაევალოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საინფორმაციო სისტემების სამსახურს ამ ბრძანების შესაბამისი ცვლილების განხორციელება ძეგლთა სახელმწიფო� რეესტრში.

3. დაევალოს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს იურიდიულ� სამსახურს ამ ბრძანების საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნების მიზნით, შესაბამისი ღონისძიებების უზრუნველყოფა.

4. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ ოფიციალური გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროში (მისამართი: ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. №52).

 

გენერალური დირექტორი�������������������������� ����������������������������������������������������������ნიკოლოზ ანთიძე

 

დანართი

 

 

ფოტო

სახელწოდება

ადგილმდებარეობა

სახეობა

თარიღი

 

9.

 

 

 

 

აბულმუგის

კომპლექსი

 

ბოლნისის

მუნიციპალიტეტი, სოფ.

ბალიჭი

(კვირაცხოვლის ხევის

ნაპირზე, ტყეში)

GPS კოორდ.

���� 41.382226� 44.363706

41.382435 44.364615

41.382265 44.364848

���� 41.381994 44.363737

 

არქიტექტურის /

არქეოლოგიური

 

XV-XVI

საუკუნეები


 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.