დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ

  • Word
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 4735
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 08/05/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 63, 08/05/2007
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00(0).000.000000
  • Word
4735
08/05/2007
სსმ, 63, 08/05/2007
000000000.00(0).000.000000
დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის შექმნის შესახებ

„ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სათანადო პირობების შექმნის შესახებ“ საქართველოს 2007 წლის 13 აპრილის კანონის მე-2 მუხლის შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტის წარდგინების საფუძველზე,

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე შეიქმნას დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეული.

2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პარლამენტის

თავმჯდომარე   ნ. ბურჯანაძე

 

თბილისი,

2007 წლის 8 მაისი.

№4735Iს

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.