კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისთვის − „ინწობის იოანე ნათლისმცემლის სამონასტრო კომპლექს − ფიქლებისთვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისთვის − „ინწობის იოანე ნათლისმცემლის სამონასტრო კომპლექს − ფიქლებისთვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 662
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/12/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.10.003.020979
662
28/12/2018
ვებგვერდი, 31/12/2018
450030000.10.003.020979
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისთვის − „ინწობის იოანე ნათლისმცემლის სამონასტრო კომპლექს − ფიქლებისთვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №662

2018 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისთვის − „ინწობის იოანე ნათლისმცემლის სამონასტრო კომპლექს − ფიქლებისთვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, სოფელ საბუეს მიდამოებში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლს − „ინწობის იოანე ნათლისმცემლის სამონასტრო კომპლექს − ფიქლებს“ განესაზღვროს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.