რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი “ხუცუბანის” დამფუძნებელ წევრთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი “ხუცუბანის” დამფუძნებელ წევრთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები საკრედიტო კავშირი "ხუცუბანი"
მიღების თარიღი 03/12/2018
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი
0
03/12/2018
ვებგვერდი, 07/12/2018
რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი “ხუცუბანის” დამფუძნებელ წევრთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
საკრედიტო კავშირი "ხუცუბანი"

რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი „ხუცუბანი“

2018 ლის 14 დეკემბერს, 12 საათზე ჩატარდება რეგისტრირებული კოოპერატივის საკრედიტო კავშირ „ხუცუბნის“

ამფძნებელ წევრთა საერთო კრება

 

დღის წესრიგი:

1. რეგისტრირებული კოოპერატივის საკრედიტო კავშირ „ხუცუბნის“ 2002 წლის 12 დეკემბრის და 2015 წლის 21 ივლისის დამფუძნებელ წევრთა საერთო კრებაზე მიღებულ და ქობულეთის რაიონული სასამართლოს 2002 წლის 24 დეკემბერს დამტკიცებულ წესდებაში ცვლილებების და დამატებების განხორციელების შესახებ.

მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭო; გამგეობა.

2. საერთო რეზერვის და გამოუყენებელი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების პროცედურის განსაზღვრა;

მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭო; გამგეობა.

3. რეგისტრირებული კოოპერატივის საკრედიტო კავშირი „ხუცუბნის“ გამგეობის წევრთა არჩევის შესახებ.

მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭო; გამგეობა.

4. რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირ „ხუცუბნის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა არჩევის შესახებ.

მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭო; გამგეობა.

5. რეგისტრირებული კოოპერატივის საკრედიტო კავშირ „ხუცუბნის“ უძრავი და მოძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ.

მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭო; გამგეობა.

6. ქობულეთის მკვიდრის, პოეტ და ქორეოგრაფ თემურ თხილაიშვილზე, დახმარების გაწევის შესახებ განცხადების განხილვა.

მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭო; გამგეობა.

 

ამფძნებელ წვრთა საერთო კრება

ჩატარდება შემდეგ მისამართზე:

ობულეთი; რუსთაველის ქ. 138

ტელეფონი: (0426)267001; 593000375

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.