„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3725-Iს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/11/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ორგანული კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 07/12/2018
სარეგისტრაციო კოდი 010020000.04.001.016252
3725-Iს
14/11/2018
ვებგვერდი, 07/12/2018
010020000.04.001.016252
„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ორგანული კანონი

 

„საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

მუხლი 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს სახელმწიფო დროშის შესახებ“ საქართველოს 2004 წლის 14 იანვრის ორგანული კანონი (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №1, 24.01.2004, მუხ. 1).

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს საქართველოს პრეზიდენტის მომდევნო არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

14 ნოემბერი 2018 წ.

N3725-Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.