კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესიისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესიისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 363
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/07/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/07/2018
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.10.003.020679
363
10/07/2018
ვებგვერდი, 11/07/2018
450030000.10.003.020679
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესიისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №363

2018 წლის 10 ივლისი

   ქ. თბილისი

 

კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესიისათვის ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლს − ბობნევის წმ. იოანე მახარებლის ეკლესიას  განესაზღვროს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ - მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.