„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 183
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 14/05/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017093
183
14/05/2018
ვებგვერდი, 15/05/2018
190040000.22.033.017093
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №183

2018 წლის 14 მაისი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველები:

727

4367

ა(ა)იპ – ლანჩხუთის ტექსერვისი

736

4376

ა(ა)იპ – ლანჩხუთისერვისი

879

4519

ა(ა)იპ – ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკა

880

4520

ა(ა)იპ – ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო კლუბი „ჩხერიმელა 2009"

881

4521

ა(ა)იპ – ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ისტორიული მუზეუმი

883

4523

ა(ა)იპ – ხარაგაულკეთილმოწყობა

884

4524

ა(ა)იპ – ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

887

4527

ა(ა)იპ – ხარაგაულის სპორტის განვითარებისა და მართვის მუნიციპალური ცენტრი

889

4529

ა(ა)იპ – ხარაგაულდასუფთავება

893

4533

ა(ა)იპ – ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის განვითარებისა და შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ცენტრი

894

4534

ა(ა)იპ – ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის რ. თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურული თეატრი

 

2. ბიუჯეტის განმკარგველი – 1090 – ა(ა)იპ – „აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის ცენტრი“ – ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1090

4730

ა(ა)იპ – „აბაშის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ცენტრი“

 

3. ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი:

1091

4731

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელოვნების სკოლა

 

4. ბიუჯეტის განმკარგველის – 1426 – „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ „რაგბის კლუბი ვეფხვები“ შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველები:

 

1427

5067

ა(ა)იპ – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“

1428

5068

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – „კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი“

1429

5069

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – „სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი“

1430

5070

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის ა(ა)იპ – „დასუფთავების და კეთილმოწყობის გაერთიანება“

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.