„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 213
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 11/05/2018
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/05/2018
სარეგისტრაციო კოდი 240110000.10.003.020528
213
11/05/2018
ვებგვერდი, 14/05/2018
240110000.10.003.020528
„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №213

2018 წლის 11 მაისი

ქ. თბილისი

 

„არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის    მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის სასაზღვრო კონტროლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 დეკემბრის №567 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 26/12/2016, 240110000.10.003.019634) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა“ (დანართი №2) და „აფლატოქსინით დაბინძურების (კონტამინაციის) რისკის შემცველი არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა“ (დანართი №3) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-10 დღეს.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილიდანართი №2

 

არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა

                                                                                                                                        

სურსათი/ცხოველის საკვები (მისი გამოყენების მიზანი)

სეს ესნ კოდი

წარმოშობის ქვეყანა

არსებული საფრთხე

ფიზიკური და იდენტურობის შემოწმების სიხშირე (%)

 • ანანასი

 

(სურსათი - ახალი ან გაცივებული)

0804 30 00

ბენინის რესპუბლიკა

პესტიციდის ნარჩენები (2) (3)

20

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

         

 

ბოლივიის რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

 • ლობიო (Yardlong)

 (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

 

 (სურსათი - ახალი, გაცივებული ან გაყინული ბოსტნეული)

- 0708 20 00 (დან);

  0710 22 00 (დან)

 

 

კამბოჯის სახელმწიფო

პესტიციდის ნარჩენები (2) (4)

 

50

ჩინური ნიახური

(Apium graveolens)

 

(სურსათი - ახალი ან გაცივებული მწვანილი)

0709 40 00 (დან)

 

 

კამბოჯის სახელმწიფო

პესტიციდების ნარჩენები (2) (5)

50

კომბოსტო - Brassica oleracea

(სხვა საკვები კომბოსტო, „ჩინური ბროკოლი“) (6)

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

0704 90 90 (დან)

 

 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)

 

 20

ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე

(სურსათი)

0902

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (7)

 

10

 • ტკბილი წიწაკა  (Capsicum annuum)

 

 • წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

 • ლობიო (Yardlong)

 (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული)

- 0709 60 10

- 0710 80 51

 

- 0709 60 99 (დან);

   0710 80 59 (დან)

 

- 0708 20 00 (დან);

  0710 22 00 (დან)

 

დომინიკის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (8)

 

20

მარწყვი

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

0810 10 00

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (9)

 

10

 • ტკბილი წიწაკა    

(Capsicum annuum)

 

 

 • წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული)

- 0709 60 10;

   0710 80 51

 

 

- 0709 60 99 (დან);

   0710 80 59 (დან)

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (10)

10

 • მიწის თხილი (არაქისი)

დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

 

         

 

გამბიის რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

პალმის ზეთი

 

 

(სურსათი)

1511 10 90;

1511 90 11;

1511 90 19 (დან);

1511 90 99

განას რესპუბლიკა

სუდანის საღებავები (11)

50

 • წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული)

 0709 60 99 (დან);

  0710 80 59 (დან)

ინდოეთის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (12)

10

ხმელი ყურძენი,

მათ შორის დაჭრილი ან დაქუცმაცებული პასტის სახით, სხვა დამუშავების გარეშე

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული

0806 20

ირანის ისლამური რესპუბლიკა

ოხრატოქსინი A

5

ბარდა (Peas with pods)    (დაუჩურჩავი)

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

0708 10 00 (დან)

კენიის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (13)

5

 • მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

         

 

მადაგასკარის დემოკრატიული რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

სეზამის თესლი

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

1207 40 90

ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა

სალმონელა (14)

 

50

 • წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული)

- 0709 60 99 (დან);

   0710 80 59 (დან)

პაკისტანის ისლამური რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)

10

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

         

 სენეგალის რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

ჟოლო

 

(სურსათი -გაყინული)

 • 0811 20 31;

0811 20 11(დან);

0811 20 19 (დან)

სერბეთის რესპუბლიკა

ნოროვირუსი

10

საზამთროს (Egusi, Citrullus spp.) თესლი და წარმოებული პროდუქტები

(სურსათი)

1207 70 00 (დან);

1106 30 90 (დან);

2008 99 99 (დან);

სიერა-ლეონეს რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

 • წიწაკა, (ტკბილი ან სხვა გარდა ტკბილისა) (Capsicum spp)

 

(სურსათი - ხმელი,  მოხალული, დამსხვრეული, დაფქული)

2008 99 99 დან;

0904 21 10;

0904 21 30(დან);

0904 22 90 (დან)

შრი-ლანკის დემოკრატიული სოციალისტური რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

20

 • მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

         

 

სუდანის რესპუბლიკა

აფლატოქსინები

50

სეზამის თესლი

 

(სურსათი - ახალი ან გაცივებული)

1207 40 90

სუდანის რესპუბლიკა

სალმონელა (14)

 

50

 • წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული)

0709 60 99 (დან);

0710 80 59 (დან)

ტაილანდის სამეფო

პესტიციდების ნარჩენები (2) (15)

10

 • ლობიო (Yardlong)

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

 

 (სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული ბოსტნეული)

0708 20 00 (დან);

0710 22 00 (დან)

 

 

ტაილანდის სამეფო

პესტიციდების ნარჩენები (2) (16)

20

ხმელი ყურძენი

მათ შორის დაჭრილი ან დაქუცმაცებული პასტის სახით, სხვა დამუშავების გარეშე

 (სურსათი - ახალი ან  გაცივებული

 

0806 20

თურქეთის რესპუბლიკა

ოხრატოქსინ A

5

- ხმელი გარგარი

- გარგარი სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი)

 • 0813 10 00

 

 • 2008 50 61

თურქეთის რესპუბლიკა

სულფიტები (17)

20

ლიმონი (Citrus limon, Citrus Limonum)

 

(სურსათი - ახალი, გამხმარი ან  გაცივებული)

0805 50 10

თურქეთის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)

20

წიწაკა ტკბილი (Capsicum annuum)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული)

 • 0709 60 10;
 • 0710 80 51

თურქეთის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (18)

10

ვაზის ფოთლები

 

(სურსათი)

2008 99 99 (დან)

თურქეთის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (19)

50

ბროწეული

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

 0810 90 95 (დან)

თურქეთის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (20)

20

- ბადრიჯანი (Solanum    melongena)

 

-ეთიოპიის ბადრიჯანი (Solanum aethiopicum)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული ბოსტნეული)

 • 0709 30 00;

0710 80 95 (დან)

 

 • 0709 99 90 (დან);

0710 80 95 (დან)

უგანდის რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2)

20

სეზამის თესლი

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

1207 40 90

უგანდის რესპუბლიკა

სალმონელა (14)

 

50

 • ფისტა ნაჭუჭგაუცლელი

 

 • ფისტა ნაჭუჭგაცლილი

 

 • ფისტა  მოხალული

 (სურსათი)

 • 0802 51 00

 

 • 0802 52 00

 

 • 2008 19 13 (დან);

2008 19 93 (დან)

ამერიკის შეერთებული შტატები

აფლატოქსინები

10

-ხმელი გარგარი

 

-გარგარი სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი)

 • 0813 10 00

 

 • 2008 50 61

უზბეკეთის რესპუბლიკა

სულფიტები (17)

50

 • ქინძის ფოთლები
 • რეჰანი (ტულასი - სამეფო მცენარე)(holy, sweet))
 • პიტნა
 • ოხრახუში

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული მწვანილი)

0709 99 90 (დან);

1211 90 98 (დან);

1211 90 98 (დან);

0709 99 90 (დან)

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (21)

50

-  ბამი (ოკრა)

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

 0709 99 90 (დან)

 

 

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (21)

50

- წიწაკა, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum spp)

 

(სურსათი - ახალი,  გაცივებული ან გაყინული)

0709 60 99 (დან);

0710 80 59

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (21)

50

- პიტაია

 

(სურსათი - ახალი ან  გაცივებული)

0810 90 40 (დან)

ვიეტნამის სახ. რესპუბლიკა

პესტიციდების ნარჩენები (2) (21)

10

(1) იმ შემთხვევაში, თუ შემოწმებას ექვემდებარება სეს ესნ-ის ერთ კოდში შემავალი  რამდენიმე დასახელების საქონელი და აღნიშნული კოდი არ შეიცავს სპეციალურ ქვესუბპოზიციებს, სეს ესნ-ის კოდს მიეთითება „-დან”.

(2) ნარჩენები სულ მცირე იმ პესტიციდებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია „მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის სურსათში/ცხოველის საკვებში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტით;

 (3) ნარჩენი ეთეფონის;

(4) ნარჩენი ქლორბუფამის;

(5) ნარჩენი ფენტოატის;

(6) Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var.Italica  Plenck, cultivar alboglabra სახეობა. ასევე ცნობილია როგორც “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese  kale”, “Jie Lan”;

(7) ნარჩენი ტრიფლურალინის;

(8) ნარჩენები აცეფატის, ალდიკარბის (ალდიკარბის, მისი სულფოქსიდისა და სულფონის ჯამი, გამოსახული როგორც ალდიკარბი), ამიტრაზის (ამიტრაზ, რომელიც შეიცავს 2,4 დიმეთილანინის შემცველ მეტაბოლიტებს, გამოისახება როგორც ამიტრაზი), დიაფენტიურონის, დიკოფოლის (p, p′  და o, p′ იზომერების ნაერთი), დითიოკარბამიტების (დითიოკარბამიტები გამოისახება როგორც CS2 და შეიცავს მანებს, მანკოზებს, მეთირამს, პროპინებს, ზირამის ჩათვლით) და მეთიოკარბის (ნაერთი მეთიოკარბის, მეთიოკარბის სულფოქსიდისა და სულფონის, გამოისახება როგორც მეთიოკარბი);

(9) ნარჩენები ჰექსაფლუმურონის, მეთიოკარბის (ნაერთი მეთიოკარბის, მეთიოკარბის სულფოქსიდისა და სულფონის, გამოიხატება როგორც მეთიოკარბი), ფენტოატის და თიოფანათ-მეთილის;

(10) ნარჩენები დიკოფოლის (p, p′  და o, p′  იზომერების ნაერთი), დინოტეფურანის, ფოლპეტის, პროქლორაზის (პროქლორაზის და მისი მეტაბოლიტების ჯამი, რომელიც შეიცავს 2,4,6–ტრიქლორფენოლის ფრაგმენტს, გამოისახება როგორც პროქლორაზი), თიოფანათმეთილის და ტრიფორინის;

(11) ამ დანართის მიზნებისათვის, „სუდანის საღებავი“ გულისხმობს შემდეგ ქიმიურ ნივთიერებებს: (i) სუდან I (CAS Number 842-07-9); (ii) სუდან II (CAS Number 3118-97-6); (iii) სუდან III (CAS Number 85-86-9); (iv) მეწამული წითელი; ან სუდან IV (CAS Number 85-83-6);

(12) ნარჩენები კარბოფურანის;

(13)  ნარჩენები აცეპატის და დიაფენთიურონის;

(14) საკონტროლო მეთოდი EN/ISO 6579-1 (გამოვლენის მეთოდის უახლესი განახლებული ვერსია) ან მის წინააღმდეგ ვალიდირებული მეთოდი, რომელიც შეესაბამება EN/ISO 16140 უახლეს ვერსიას ან სხვა საერთაშორისოდ მიღებულ პროტოკოლებს;

(15) ნარჩენები ფორმეტანატის (ფორმეტანატის და მისი მარილების ჯამი, გამოსახული როგორც ფორმეტანატი (ჰიდროქლორიდი)), პროთიოფოსი და ტრიფორინის;

(16) ნარჩენები აცეფატის, დიკროტოფოსის, პროთიოფოსის, ქვინალფოსისა და ტრიფორინის;

(17) საკონტროლო მეთოდები: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998  or ISO 5522:1981;

(18) ნარჩენები დიაფელთიურონის, ფორმეტანატის (ნაერთი ფორმეტანატის და მიდი მარილების გამოხატული როგორც ფორმეტანატი (ჰიდროქლორიდი)) და თიოფანატ-მეთილის;

(19) ნარჩენები დითიოკარბამიტების (დითიოკარბამიტები გამოისახება როგორც CS2 და შეიცავს მათ შორის მანებს, მანკოზებს, მეთირამს, პროპინებს, ზირამს)  და მეტრაფენონის;

(20) ნარჩენები პროქლორაზის;

(21) ნარჩენები დითიოკარბამიტების (დითიოკარბამიტები გამოისახება როგორც CS2 და შეიცავს  მათ შორის მანებს, მანკოზებს, მეთირამს, პროპინებს, ზირამს), ფენტოატის და ქვინალფოსის.

 

დანართი №3

 

აფლატოქსინით დაბინძურების (კონტამინაციის) რისკის შემცველი არაცხოველური წარმოშობის სურსათის/ცხოველის საკვების ნუსხა

 

სურსათი/ცხოველის საკვების დასახელება

სეს ესნ კოდი

წარმოშობის ან გამომგზავნი ქვეყანა

ფიზიკური და იდენტურობის შემოწმების სიხშირე (%)

- წიწაკა Piper გვარისა; Capsicum გვარისა ან Pimrnta გვარის ნაყოფები, ხმელი, დამსხვრეული ან დაფქული:

 

- კოჭა, ზაფრანა, ტურმერიკი (კურკუმა), ურცი, ან ბეგქონდარა, დაფნის ფოთოლი, კარი და დანარჩენი სუნელ-სანელებლები:

 

(სურსათი - ხმელი სანელებლები)

 • 0904

 

 

 

 

 • 0910

 

ეთიოპიის ფედერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი) დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ცხოველის საკვები)

 • 1202 41

 

 

 • 1202 42

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

არგენტინის რესპუბლიკა

5

 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაუცლელი

 

 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაცლილი

 

 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს თხილს

 

 • თხილის პასტა

 

 • თხილი, სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით
 • თხილის წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი

 

 • დაჭრილი, დამტვრეული და  დაქუცმაცებული თხილი

 

 • თხილის ზეთი

 

(სურსათი)

 • 0802 21 00

 

 

 • 0802 22 00

 

 

 • 0813 50 (დან)

 

 

 • 2007 10 (დან) ან

2007 99

 

 • 2008 19 (დან)

 2008 97 (დან)

 

 

 • 1106 30 90 (დან)

 

 

 

 • 0802 22 00 (დან);

 2008 19

 

 • 1515 90 99 (დან)

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა

20

 • ბრაზილიური კაკალი  ნაჭუჭგაუცლელი

 

 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ბრაზილიურ ნაჭუჭგაუცლელ კაკალს

 

 (სურსათი)

 • 0801 21 00

 

 

 • 0813 50 (დან)

 

ბრაზილიის რესპუბლიკა

შერჩევითი (random)

 • მიწის თხილი (არაქისი) დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

        2008 11 98

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა

20

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41

 

 

 • 1202 42

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკა

20

 • ფისტა ნაჭუჭგაუცლელი

 

 • ფისტა ნაჭუჭგაცლილი

 

 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ფისტას

 

 • ფისტას პასტა

 

 

 • ფისტა სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით

 

 • ფისტას წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი

 

       (სურსათი)

 • 0802 51 00

 

 • 0802 52 00

 

 • 081350 (დან)

 

 

 • 2007 10 (დან)                 ან 2007 99

 

 • 2008 19 13;

2008 19 93;

2008 97 (დან)

 

 

 • 1106 30 90

ირანის ისლამური რესპუბლიკა

50

 • ხმელი ლეღვი

 

 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ლეღვს

 

 • ლეღვის პასტა

 

 

 • ლეღვი, სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩათვლით

 

(სურსათი)

 • 0804 20 90

 

 • 0813 50 (დან)

 

 

 

 • 2007 10 (დან) ან 2007 99

 

 • 2008 99 (დან);

2008 97 (დან)

თურქეთის რესპუბლიკა

10

 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაუცლელი

 

 • თხილი (Corylus sp.) ნაჭუჭგაცლილი

 

 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს თხილს

 

 • თხილის პასტა

 

 • თხილი, სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით

 

 • თხილის წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი

 

 • დაჭრილი, დამტვრეული და  დაქუცმაცებული თხილი

 

 • თხილის ზეთი

 

(სურსათი)

 • 0802 21 00

 

 

 • 0802 22 00

 

 

 • 0813 50 (დან)

 

 

 • 2007 10 (დან) ან            

2007 99

 

 • 2008 19 (დან);

        2008 97 (დან)

 

 

 

 • 1106 30 90 (დან)

 

 

 

 • 0802 22 00 (დან);

2008 19

 

 • 1515 90 99 (დან)

თურქეთის რესპუბლიკა

5

 • ფისტა ნაჭუჭგაუცლელი

 

 • ფისტა ნაჭუჭგაცლილი

 

 • კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები, რომელიც შეიცავს ფისტას

 

 • ფისტას პასტა

 

 • ფისტა სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული, ნარევების ჩთვლით

 

 • ფისტას წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი

 

       (სურსათი)

 • 0802 51 00

 

 • 0802 52 00

 

 • 081350 (დან)

 

 

 • 2007 10 (დან)             ან 2007 99

 

 • 2008 19 13;

2008 19 93;

2008 97 (დან)

 

 

 • 1106 30 90

თურქეთის რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

2008 11 98

განას რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 

 • 1202 42 00

 

 

 • 2008 11 10

 

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

       2008 11 98

ინდოეთის რესპუბლიკა

10

საზამთროს (Egusi, Citrullus spp.) თესლები და მიღებული პროდუქტები

 

(სურსათი)

 • 1207 70 00 (დან);

1106 30 90 (დან);

2008 99 99 (დან)

ნიგერიის ფედერაციული რესპუბლიკა

50

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაუჩურჩავი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  დაჩურჩული

 

 • მიწის თხილის (არაქისის)  კარაქი

 

 • მიწის თხილი (არაქისი)  სხვა ხერხით დამზადებული ან დაკონსერვებული

 

(სურსათი/ ცხოველის საკვები)

 • 1202 41 00

 

 • 1202 42 00

 

 • 2008 11 10

 

 • 2008 11 92;

2008 11 94;

2008 11 96;

       2008 11 98

ბრაზილიის ფედერაციული რესპუბლიკა

10

 • წიწაკა Capsicum annuum გვარის, მთლიანი

 

 • წიწაკა Capsicum annuum გვარის, დამსხვრეული ან დაფქული

 

 • Capsicum-ის გვარის ხმელი ნაყოფები, მთელი, გარდა ტკბილი წიწაკისა (Capsicum annuum)

 

 • ჯავზი (Myristica fragrans)

 

(სურსათი - ხმელი სანელებლები)

 • 0904 21 10

 

 

 • 0904 22 90 (დან)

 

 

 

 • 0904 21 30 (დან)

 

 

 

 

 • 0908 11 00;

0908 12 00

ინდოეთის რესპუბლიკა

20

 • ჯავზი (Myristica fragrans)

 

(სურსათი - ხმელი სანელებლები)

 • 0908 11 00;

 0908 12 00

ინდონეზიის რესპუბლიკა

20