„ლასკადურა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს „ლასკადა ენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „ლასკადა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

„ლასკადურა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს „ლასკადა ენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „ლასკადა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2186
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 19/10/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/04/2018
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024937
2186
19/10/2017
ვებგვერდი, 11/04/2018
000000000.00.003.024937
„ლასკადურა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს „ლასკადა ენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „ლასკადა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
„ლასკადურა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს „ლასკადა ენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმებისა და საქართველოს მთავრობას, შპს „ლასკადა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ
საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2186

2017 წლის 19 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

„ლასკადურა ჰესის“ თაობაზე საქართველოს მთავრობასა და შპს „ლასკადა ენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმებისა და  საქართველოს მთავრობას, შპს „ლასკადა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის შესახებ

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და შპს „ლასკადა ენერჯის“ შორის დასადები შეთანხმება ამავე მხარეებს შორის 2015 წლის 30 მარტს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობას, შპს „ლასკადა ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი.

3. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებულ შეთანხმებასა და მე-2 პუნქტში მითითებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                                   გიორგი კვირიკაშვილი     


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.