საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2017 წლის ანგარიში

  • Word
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2017 წლის ანგარიში
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი
მიღების თარიღი 20/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საჯარო დაწესებულების ანგარიში
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
20/12/2017
ვებგვერდი, 28/12/2017
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2017 წლის ანგარიში
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 2017 წლის ანგარიში საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით

 

2017 წლის განმავლობაში:

ა) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში შემოსულია სულ 1 (ერთი) განცხადება (მატერიალური ფორმით).

ბ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოსული განცხადებებიდან სრულად დაკმაყოფილდა 1 (ერთი) განცხადება;

გ) საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მიერ;

დ) საჯარო ინფორმაციის შესწორების მოთხოვნით საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში განცხადება არ შემოსულა.