ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის რგოლური სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის რგოლური სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 553
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 15/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/09/2018
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.020263
553
15/12/2017
ვებგვერდი, 21/12/2017
300160070.10.003.020263
ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის რგოლური სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №553

2017 წლის  15 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

ტექნიკური რეგლამენტის − კარტოფილის რგოლური სიდამპლის კონტროლის პროცედურების დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილისა და 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის  საფუძველზე, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი − კარტოფილის რგოლური სიდამპლის კონტროლის პროცედურები.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 სექტემბრიდან.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი