„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 453
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 15/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/12/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.22.033.017042
453
15/12/2017
ვებგვერდი, 19/12/2017
190040000.22.033.017042
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №453

2017 წლის 15 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული   აქტების   შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,  ვბრძანებ:

მუხლი 1
„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებით (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, მუხლი 1871) დამტკიცებულ დანართი №2-ში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. ბიუჯეტის განმკარგველები:

1       0077                                    თვითმმართველი ქალაქი თბილისი

 

 

2

 

0006

 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი

 

3

 

0007

 

თვითმმართველი თემი დმანისი

 

4

 

0008

 

თვითმმართველი თემი თეთრიწყარო

 

5

 

0009

 

თვითმმართველი თემი ბოლნისი

 

6

 

0010

 

თვითმმართველი თემი მარნეული

 

7

 

0011

 

თვითმმართველი თემი გარდაბანი

 

8

 

0012

 

თვითმმართველი თემი წალკა

 

9

 

0014

 

თვითმმართველი თემი თიანეთი

 

10

 

0015

 

თვითმმართველი თემი დუშეთი

 

11

 

0016

 

თვითმმართველი თემი ყაზბეგი

 

12

 

0017

 

თვითმმართველი თემი ახალგორი

 

13

 

0018

 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისი

 

14

 

0019

 

თვითმმართველი თემი ზესტაფონი

 

15

 

0020

 

თვითმმართველი თემი თერჯოლა

 

16

 

0021

 

თვითმმართველი თემი სამტრედია

 

17

 

0022

 

თვითმმართველი თემი საჩხერე

 

18

 

0023

 

თვითმმართველი თემი ვანი

 

19

 

0024

 

თვითმმართველი თემი ბაღდათი

 

20

 

0025

 

თვითმმართველი თემი წყალტუბო

 

21

 

0026

 

თვითმმართველი თემი ჭიათურა

 

22

 

0027

 

თვითმმართველი თემი ტყიბული

 

23

 

0028

 

თვითმმართველი თემი ხარაგაული

 

24

 

0029

 

თვითმმართველი თემი ხონი

 

25

 

0031

 

თვითმმართველი თემი ლენტეხი

 

26

 

0032

 

თვითმმართველი თემი ონი

 

27

 

0033

 

თვითმმართველი თემი ცაგერი

 

28

 

0035

 

თვითმმართველი თემი მარტვილი

 

29

 

0036

 

თვითმმართველი თემი აბაშა

 

30

 

0037

 

თვითმმართველი თემი სენაკი

 

31

 

0038

 

თვითმმართველი თემი ჩხოროწყუ

 

32

 

0039

 

თვითმმართველი თემი წალენჯიხა

 

33

 

0040

 

თვითმმართველი თემი ხობი

 

34

 

0041

 

თვითმმართველი თემი მესტია

 

35

 

0042

 

თვითმმართველი ქალაქი ფოთი

 

36

 

0044

 

თვითმმართველი თემი კასპი

 

37

 

0045

 

თვითმმართველი თემი ქარელი

 

38

 

0046

 

თვითმმართველი თემი ხაშური

 

39

 

0047

 

თვითმმართველი თემი თიღვი

 

40

 

0048

 

თვითმმართველი თემი ერედვი

 

41

 

0049

 

თვითმმართველი თემი ქურთა

 

42

 

0050

 

თვითმმართველი თემი გურჯაანი

 

43

 

0052

 

თვითმმართველი თემი სიღნაღი

 

44

 

0053

 

თვითმმართველი თემი დედოფლისწყარო

 

45

 

0054

 

თვითმმართველი თემი ახმეტა

 

46

 

0055

 

თვითმმართველი თემი საგარეჯო

 

47

 

0056

 

თვითმმართველი თემი ყვარელი

 

48

 

0057

 

თვითმმართველი თემი ლაგოდეხი

 

49

 

0059

 

თვითმმართველი თემი ასპინძა

 

50

 

0060

 

თვითმმართველი თემი ახალქალაქი

 

51

 

0061

 

თვითმმართველი თემი ადიგენი

 

52

 

0062

 

თვითმმართველი თემი ბორჯომი

 

53

 

0063

 

თვითმმართველი თემი ნინოწმინდა

 

54

 

0064

 

თვითმმართველი თემი ლანჩხუთი

 

55

 

0065

 

თვითმმართველი თემი ჩოხატაური

 

56

 

0067

 

სოხუმი

 

57

 

0068

 

გალი

 

58

 

0069

 

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმი

 

59

 

0070

 

თვითმმართველი თემი ქედი

 

60

 

0071

 

თვითმმართველი თემი ქობულეთი

 

61

 

0072

 

თვითმმართველი თემი ხულო

 

62

 

0073

 

თვითმმართველი თემი ხელვაჩაური

 

63

 

0074

 

თვითმმართველი თემი შუახევი

 

64

 

0075

 

თვითმმართველი თემი აჟარა

ჩამოყალიბდნენ შემდეგი რედაქციით:

1       0077                                    თვითმმართველი ქალაქი თბილისის მუნიციპალიტეტი

 

2

 

0006

 

თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის მუნიციპალიტეტი

 

3

 

0007

 

თვითმმართველი თემი დმანისის მუნიციპალიტეტი

 

4

 

0008

 

თვითმმართველი თემი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

 

5

 

0009

 

თვითმმართველი თემი ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

 

6

 

0010

 

თვითმმართველი თემი მარნეულის მუნიციპალიტეტი

 

7

 

0011

 

თვითმმართველი თემი გარდაბანის მუნიციპალიტეტი

 

8

 

0012

 

თვითმმართველი თემი წალკის მუნიციპალიტეტი

 

9

 

0014

 

თვითმმართველი თემი თიანეთის მუნიციპალიტეტი

 

10

 

0015

 

თვითმმართველი თემი დუშეთის მუნიციპალიტეტი

 

11

 

0016

 

თვითმმართველი თემი ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

 

12

 

0017

 

თვითმმართველი თემი ახალგორის მუნიციპალიტეტი

 

13

 

0018

 

თვითმმართველი ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

 

14

 

0019

 

თვითმმართველი თემი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

 

15

 

0020

 

თვითმმართველი თემი თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

 

16

 

0021

 

თვითმმართველი თემი სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

 

17

 

0022

 

თვითმმართველი თემი საჩხერის მუნიციპალიტეტი

 

18

 

0023

 

თვითმმართველი თემი ვანის მუნიციპალიტეტი

 

19

 

0024

 

თვითმმართველი თემი ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

 

20

 

0025

 

თვითმმართველი თემი წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

 

21

 

0026

 

თვითმმართველი თემი ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

 

22

 

0027

 

თვითმმართველი თემი ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

 

23

 

0028

 

თვითმმართველი თემი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

 

24

 

0029

 

თვითმმართველი თემი ხონის მუნიციპალიტეტი

 

25

 

0031

 

თვითმმართველი თემი ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

 

26

 

0032

 

თვითმმართველი თემი ონის მუნიციპალიტეტი

 

27

 

0033

 

თვითმმართველი თემი ცაგერის მუნიციპალიტეტი

 

28

 

0035

 

თვითმმართველი თემი მარტვილის მუნიციპალიტეტი

 

29

 

0036

 

თვითმმართველი თემი აბაშის მუნიციპალიტეტი

 

30

 

0037

 

თვითმმართველი თემი სენაკის მუნიციპალიტეტი

 

31

 

0038

 

თვითმმართველი თემი ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

 

32

 

0039

 

თვითმმართველი თემი წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი

 

33

 

0040

 

თვითმმართველი თემი ხობის მუნიციპალიტეტი

 

34

 

0041

 

თვითმმართველი თემი მესტიის მუნიციპალიტეტი

 

35

 

0042

 

თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მუნიციპალიტეტი

 

36

 

0044

 

თვითმმართველი თემი კასპის მუნიციპალიტეტი

 

37

 

0045

 

თვითმმართველი თემი ქარელის მუნიციპალიტეტი

 

38

 

0046

 

თვითმმართველი თემი ხაშურის მუნიციპალიტეტი

 

39

 

0047

 

თვითმმართველი თემი თიღვის მუნიციპალიტეტი

 

40

 

0048

 

თვითმმართველი თემი ერედვის მუნიციპალიტეტი

 

41

 

0049

 

თვითმმართველი თემი ქურთის მუნიციპალიტეტი

 

42

 

0050

 

თვითმმართველი თემი გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

 

43

 

0052

 

თვითმმართველი თემი სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

 

44

 

0053

 

თვითმმართველი თემი დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

 

45

 

0054

 

თვითმმართველი თემი ახმეტის მუნიციპალიტეტი

 

46

 

0055

 

თვითმმართველი თემი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

 

47

 

0056

 

თვითმმართველი თემი ყვარლის მუნიციპალიტეტი

 

48

 

0057

 

თვითმმართველი თემი ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

 

49

 

0059

 

თვითმმართველი თემი ასპინძის მუნიციპალიტეტი

 

50

 

0060

 

თვითმმართველი თემი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

 

51

 

0061

 

თვითმმართველი თემი ადიგენის მუნიციპალიტეტი

 

52

 

0062

 

თვითმმართველი თემი ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

 

53

 

0063

 

თვითმმართველი თემი ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

 

54

 

0064

 

თვითმმართველი თემი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

 

55

 

0065

 

თვითმმართველი თემი ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

 

56

 

0067

 

სოხუმი

 

57

 

0068

 

გალი

 

58

 

0069

 

თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის მუნიციპალიტეტი

 

59

 

0070

 

თვითმმართველი თემი ქედის მუნიციპალიტეტი

 

60

 

0071

 

თვითმმართველი თემი ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

 

61

 

0072

 

თვითმმართველი თემი ხულოს მუნიციპალიტეტი

 

62

 

0073

 

თვითმმართველი თემი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

 

63

 

0074

 

თვითმმართველი თემი შუახევის მუნიციპალიტეტი

 

64

 

0075

 

თვითმმართველი თემი აჟარის მუნიციპალიტეტი

 

2. ამოღებული იქნეს  ბიუჯეტის განმკარგველი - 0076 - თვითმმართველი ქალაქი მცხეთა.
3. ბიუჯეტის განმკარგველი -  0078  - „თვითმმართველი თემი მცხეთა“ ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

66

0078

თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტი

 

4. ამოღებული იქნეს  ბიუჯეტის განმკარგველი - 0079 – „თვითმმართველი ქალაქი ამბროლაური“.
5. ბიუჯეტის განმკარგველი - 0080 – „თვითმმართველი თემი ამბროლაური“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

68

0080

თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

 

6. ამოღებული იქნეს  ბიუჯეტის განმკარგველი - 0081 – „თვითმმართველი ქალაქი ზუგდიდი“.
7. ბიუჯეტის განმკარგველი - 0082 – „თვითმმართველი თემი ზუგდიდი“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

70

0082

თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

 

8. ამოღებული იქნეს  ბიუჯეტის განმკარგველი - 0083 – „თვითმმართველი ქალაქი გორი“.
9. ბიუჯეტის განმკარგველი - 0084 – „თვითმმართველი თემი გორი“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

72

0084

თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტი

 

10. ამოღებული იქნეს  ბიუჯეტის განმკარგველი - 0085 – „თვითმმართველი ქალაქი თელავი“.
11. ბიუჯეტის განმკარგველი - 0086 – „თვითმმართველი თემი თელავი“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

74

0086

თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტი

 

12. ამოღებული იქნეს  ბიუჯეტის განმკარგველი - 0087 – „თვითმმართველი ქალაქი ახალციხე“.
13. ბიუჯეტის განმკარგველი - 0088 – „თვითმმართველი თემი ახალციხე“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

76

0088

თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტი

 

14. 14. ამოღებული იქნეს  ბიუჯეტის განმკარგველი - 0089 – „თვითმმართველი ქალაქი ოზურგეთი“.
15. ბიუჯეტის განმკარგველი - 0090 – „თვითმმართველი თემი ოზურგეთი“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

76

0090

თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

 

16. ბიუჯეტის განმკარგველის - 350 – „სსიპ - დეოზიტების დაზღვევის სააგენტო“ - შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ბიუჯეტის განმკარგველი:

351

0963

ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯი „კოსტრუქტ2“

 

მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა პირველი მუხლის პირველი – მე-15 პუნქტებისა ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის პირველი – მე-15 პუნქტები ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრიმამუკა ბახტაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.