„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე“

  • Word
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე“
დოკუმენტის ნომერი 46
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 19/02/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 22, 25/02/2010
სარეგისტრაციო კოდი 0000.00.00.000000
  • Word
46
19/02/2010
სსმ, 22, 25/02/2010
0000.00.00.000000
„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №46

2010 წლის 19 თებერვალი

ქ. თბილისი

„სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის   №145 დადგენილებაში დამატების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კა­ნო­ნის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „სოციალური დახმარების შე­­სა­ხებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 28 ივლისის №145 დადგენილებით (სსმ III, 2006 წ., №101, მუხ. 1375) დამ­ტკი­­ცებული წესის 104 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნქტი:

„გ) გადაუდებელი მინდობით აღზრდა (მათ შორის, შეზ­ღუ­დუ­ლი შესაძლებლობის მქონე ბავშვისათვის) – ერთი კა­ლენ­და­რუ­ლი დღისათვის 12,50 ლარით.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2010 წლის 1 მარ­ტი­დან.

პრემიერ-მინისტრი                                                            ნ. გილაური