„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 510
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 01/12/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/12/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2018
სარეგისტრაციო კოდი 300160070.10.003.020230
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
510
01/12/2017
ვებგვერდი, 12/12/2017
300160070.10.003.020230
„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (12/12/2017 - 09/07/2018)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №510

2017 წლის 1 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

„ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

მუხლი 1
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილისა და, „ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ 293-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული XXIV დანართის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული ტექნიკური რეგლამენტი „ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი მისაბმელების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების   შესახებ“.
მუხლი 2
დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ტექნიკური რეგლამენტის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიმართ წაყენებული ტექნიკური მოთხოვნები, რომლებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 იანვრის №30 დადგენილება. 
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2018 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
13. 07/07/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 250 - ვებგვერდი, 10/07/2023 12. 30/06/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 241 - ვებგვერდი, 30/06/2023 11. 22/05/2023 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 191 - ვებგვერდი, 23/05/2023 10. 14/12/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 569 - ვებგვერდი, 15/12/2022 9. 17/08/2022 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 426 - ვებგვერდი, 17/08/2022 8. 06/12/2021 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 567 - ვებგვერდი, 07/12/2021 7. 04/09/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 554 - ვებგვერდი, 04/09/2020 6. 31/03/2020 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 206 - ვებგვერდი, 31/03/2020 5. 20/12/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 627 - ვებგვერდი, 27/12/2019 4. 13/09/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 450 - ვებგვერდი, 13/09/2019 3. 16/08/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 391 - ვებგვერდი, 20/08/2019 2. 04/03/2019 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 126 - ვებგვერდი, 05/03/2019 1. 09/07/2018 - საქართველოს მთავრობის დადგენილება - 356 - ვებგვერდი, 10/07/2018