ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩისთვის ფილოსოფოსის, პროფესორ მოსე გოგიბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ

  • Word
ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩისთვის ფილოსოფოსის, პროფესორ მოსე გოგიბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 381
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 29/09/2017
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 10/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.101.016334
  • Word
381
29/09/2017
ვებგვერდი, 10/10/2017
000000000.00.101.016334
ქ.თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩისთვის ფილოსოფოსის, პროფესორ მოსე გოგიბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტი
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

განკარგულება 381

2017 წლის 29 სექტემბერი

ქ. თბილისი

ქ. თბილისში, ჩუღურეთის რაიონში, რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩისთვის ფილოსოფოსის, პროფესორ მოსე გოგიბერიძის სახელის მინიჭების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის – „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი” 68-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის, „მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 1 ივნისის №239 დადგენილებისა და „ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების წესის დამტკიცების შესახებ“, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 16 ივნისის №14-59 დადგენილების თანახმად, ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

ა) ჩუღურეთის რაიონში, რობერტ ბარძიმაშვილის ქუჩას მიენიჭოს ფილოსოფოსის, პროფესორ მოსე გოგიბერიძის სახელი, თანდართული რუკის თანახმად.

ბ) ქ.თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიამ, ოთხი თვის ვადაში, უზრუნველყოს ამ განკარგულების შესასრულებლად საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.

2. განკარგულება, ერთი თვის ვადაში, შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., №6).

საკრებულოს თავმჯდომარე                                     გიორგი ალიბეგაშვილი


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.