სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 29/09/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი

სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა , რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი ( ვისზეა გაცემული )

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 01 სექტემბრის №1353/ს ბრძანება

ასპინძის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ორგორას მიმდებარე ტერიტორიაზე ორგორას ბაზალტის  ( საღორღე ნედლეული ) მოპოვება ჯამური მოცულობა ( ორივე უბანზე ერთად ) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 252 900 3 - ის ოდენობით

/ გიორგი გვარჯალაძეზე ( / 26001000886)

5 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 01 სექტემბრის 1354/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ახალსოფლის ( სოფ . ნოსირი ) მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ . ტეხურის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 30 900 3 - ის ოდენობით

შპს ქოროსზე“ ( / 406175981)

3 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 04 სექტემბრის 1356/ ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ნაენდროვალის ( სოფ . ჰერეთისკარი მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . კაბალის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ( ორივე უბანზე ერთად ) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 40 200 3 - ის ოდენობით

/ ნოდარი რეხვიაშვილზე ( / 01013011731)

3 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 04 სექტემბრის 1365/ ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ოსიაურის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება

შპს გამა +“- ზე ( / 206178483)

გაუქმება

შპს გამა +“- ზე ( / 206178483) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000613 ლიცენზიის გაუქმება

5

2017 წლის 05 სექტემბრის 1366/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში , სოფ . აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ . ქსნის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 43 800 3 - ის ოდენობით

შპს ბესთ სოლუშენსზე“ ( / 436254072)

3 წლის   ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 05 სექტემბრის 1368/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ძველი ქანდას ტერიტორიაზე , მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 3000 3 - ის ოდენობით

შპს ვიქტორიაზე“ (/ 436034587)

25 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 05 სექტემბრის 1369/ ბრძანება

ქალაქ სამტრედიაში , კოსტავას ქუჩაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 - ის ოდენობით

/ იმედი თურქიაზე ( / 02001019309)

25 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 05 სექტემბრის №1370/ ბრძანება

დაბა თიანეთის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 - ის ოდენობით

/ ლევან ჯამაგიძეზე ( / 23001002182)

25 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 05 სექტემბრის №1372/ ბრძანება

ქალაქ ლანჩხუთის მიმდებარე ტერიტორიაზე , „ ლანჩხუთის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ( ორივე უბანზე ერთად ) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 412 000 3 - ის ოდენობით

შპს ბონდი -2009“- ზე ( / 245626470)

5 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 05 სექტემბრის №1373/ ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ქინძათის ტერიტორიაზე , მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1000 3 - ის ოდენობით

/ ზვიად გაგნიძეზე ( / 57001037201)

25 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 06 სექტემბრის №1376/ ბრძანება

. ხაშურის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება 100 3 / წელიწადში

/ ნუნუ ტაბატაძეზე ( / 57001011011) 

2040 წლის 17 აპრილი

/ რაგული ტაბატაძეზე ( / 57001011108) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002453 ლიცენზიის / ნუნუ ტაბატაძეზე ( / 57001011011) გადაცემის შესახებ ( მემკვიდრეობა )

12

2017 წლის 06 სექტემბრის №1377/ ბრძანება

შიდა ქართლი ხაშურის სატყეოს ძამას (1-5,7-30,33-42)

/ ნუნუ ტაბატაძეზე ( / 57001011011) 

2019 წლის 27 აგვისტომდე

/ რაგული ტაბატაძეზე ( / 57001011108) გაცემული №1000048 ხე - ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის / ნუნუ ტაბატაძეზე ( / 57001011011) გადაცემის შესახებ ( მემკვიდრეობა )

13

2017 წლის 06 სექტემბრის №1379/ ბრძანება

ხობის მუნიციპალიტეტში , სოფ . პატარა ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . რიონის   ქვიშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 100 200 3 - ის ოდენობით

რიონ ზე“ ( / 420425935)

5 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 06 სექტემბრის №1380/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში , სოფ . თელათგორის ტერიტორიაზე , მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 16 000 3 - ის ოდენობით

კოოპერატივი რკ თელათგორზე“ ( / 402017429)

25 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 06 სექტემბრის №1381/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში , სოფ . აღთაკლიას ( სოფ . ყარათაქლა მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . მტკვრის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ( ორივე უბანზე ერთად ) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 106 650 3 - ის ოდენობით

შპს ჯორჯიან მინერალსზე“ ( / 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 07 სექტემბრის №1383/ ბრძანება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში , სოფ . სკინდორის ტერიტორიაზე სკინდორის კირქვის ( საღორღე ) ჯამური მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 1 982 022,25 3 - ის  ოდენობით

შპს ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიას“ ( / 215147874)

2028 წლის 08 სექტემბრამდე

შპს სოილ ჯორჯიაზე“ ( / 404934933) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003919 ლიცენზიის შპს ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიაზე“ ( / 215147874) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

17

2017 წლის 08 სექტემბრის №1384/ ბრძანება

სამტრედიის  ტერიტორიაზე მდ . ცხენისწყლის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 22864,5 3 - ის  ოდენობით

/ ვალერიანე მჟავიამ ( / 01011032581)

2019 წლის 08 აპრილამდე

შპს ჯულა ჯორჯიაზე“ ( / 438725293) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003500 ლიცენზიის / ვალერიანე მჟავიაზე ( / 01011032581) მთლიანად საკუთრებაში გადაცემა

18

2017 წლის 08 სექტემბრის №1387/ ბრძანება

ღაღვი - გუჯარეთის მადნიანი კვანძის კეთილშობილი და იშვიათი ლითონების შესწავლა - მოპოვებაზე ( წალკის , ადიგენის , ახალციხის , ბორჯომის , ხაშურის და ქარელის მუნიციპალიტეტები )

შპს კავკასუს მინერალს გრუფ “ ( / 203866316)

გაუქმება

შპს კაუკასუს მინერალს გრუფ “- ზე ( / 203866316) გაცემული წიაღით სარგებლობის №0528, ტიპი VIAB ლიცენზიის გაუქმების შესახებ

19

2017 წლის 11 სექტემბრის №1391/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ფონიჭალას ტერიტორიაზე , მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 15 000 3 - ის ოდენობით

შპს ევორდ ფექტორიზე“ ( / 435892722)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2017 წლის 11 სექტემბრის №1392/ ბრძანება

ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე , თაბუკაშვილის ქუჩა №96- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1500 3 - ის ოდენობით

/ გიორგი ნეფარიძეზე ( / 60001038279)

25 წლის ვადით

პირველადი

21

2017 წლის 11 სექტემბრის №1393/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე , კიტიას ქუჩა №21- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება წელიწადში 1000 3 - ის ოდენობით

შპს ნლი “- ზე ( / 419994741)

25 წლის ვადით

პირველადი

22

2017 წლის 11 სექტემბრის №1394/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე , გორის ქუჩა №17- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება წელიწადში 2000 3 - ის ოდენობით

შპს ჯი . ენ . კომპანიზე“ ( / 419991977)

25 წლის ვადით

პირველადი

23

2017 წლის 11 სექტემბრის №1395/ ბრძანება

ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე , კოკაიას ხეივანის  №2- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 3650 3 - ის ოდენობით

შპს საქართველოს ცემენტის კომპანიაზე“ ( / 404956286)

25 წლის ვადით

პირველადი

24

2017 წლის 11 სექტემბრის №1396/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში , სოფ . მუხურის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . რიონის   ქვიშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 111 600 3 - ის ოდენობით

/ თამარ გელაზარიშვილზე ( / 01024002841)

5 წლის ვადით

პირველადი

25

2017 წლის 11 სექტემბრის №1398/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე , ჯანაშიას ქუჩა №3- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 8000 3 - ის ოდენობით

/ ომარი გარმელიაზე“ ( / 19001001932)

25 წლის ვადით

პირველადი

26

2017 წლის 11 სექტემბრის №1399/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე , სოხუმის ქუჩა №130- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება წელიწადში 1825 3 - ის ოდენობით

შპს არგოზე“ ( / 420000171)

15 წლის ვადით

პირველადი

27

2017 წლის 11 სექტემბრის №1400/ ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში , სოფ . უფლისციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . მტკვრის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 97 200 3 - ის ოდენობით

/ თეიმურაზ ალიმბარაშვილზე ( / 59001011594)

5 წლის ვადით

პირველადი

28

2017 წლის 11 სექტემბრის №1401/ ბრძანება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში , სოფ . ოჩხომურის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . ხობისწყალზე ოჩხომურის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ( ორივე უბანზე ერთად ) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 989 100 3 - ის ოდენობით

შპს ლიდა +“- ზე ( / 202451596)

5 წლის ვადით

პირველადი

29

2017 წლის 11 სექტემბრის №1402/ ბრძანება

დუშეთის მუნიციპალიტეტში , სოფ . პავლეურის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . მთიულეთის არაგვზე არაგვისპირისა და ანანურის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 33 300 3 - ის ოდენობით

შპს გლობალ ბიზნესზე“ ( / 405039747)

3 წლის ვადით

პირველადი

30

2017 წლის 11 სექტემბრის №1403/ ბრძანება

ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე , რუსთაველის გამზირი  №135- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 3650 3 - ის ოდენობით

/ ნიკოლოზ სამარგულიანზე ( / 60001044695)

25 წლის ვადით

პირველადი

31

2017 წლის 11 სექტემბრის №1404/ ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში , სოფ . მეჯვრისხევის ტერიტორიაზე , მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 7300 3 - ის ოდენობით

/ დავით ჯღირაძეზე ( / 59001009545)

25 წლის ვადით

პირველადი

32

2017 წლის 11 სექტემბრის №1405/ ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში , სოფ . თაგვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . მტკვარზე ჭალისუბნის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 15 000 3 - ის ოდენობით

შპს თეონაზე“ ( / 243864047)

1 წლის ვადით

პირველადი

33

2017 წლის 11 სექტემბრის №1406/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში , სოფ . აღთაქლას მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . მტკვარზე აღთაქლას “ ( მდ . მტკვრის ) ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 45 300 3 - ის ოდენობით

შპს მშენბარზე“ ( / 400007826)

4 წლის ვადით

პირველადი

34

2017 წლის 11 სექტემბრის №1406/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში , სოფ . აღთაქლას მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . მტკვარზე აღთაქლას “ ( მდ . მტკვრის ) ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 45 300 3 - ის ოდენობით

შპს მშენბარზე“ ( / 400007826)

4 წლის ვადით

პირველადი

35

2017 წლის 11 სექტემბრის №1414/ ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში , სოფ . დარჩელის მიმდებარე ტერიტორიაზე , „ დარჩელის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 53 100 3 - ის ოდენობით

შპს თი - ენ - თი “- ზე ( / 445511063)

4 წლის ვადით

პირველადი

36

2017 წლის 11 სექტემბრის №1415/ ბრძანება

ქალაქ გორის ტერიტორიაზე , შინდისის გზატკეცილი III  კმ - ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება წელიწადში 7300 3 - ის ოდენობით

ჯი ემ პი “- ზე ( / 417889477) 

25 წლის ვადით

პირველადი

37

2017 წლის 11 სექტემბრის №1416/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე , კოსტავას ქუჩა №116- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 500 3 - ის ოდენობით

შპს საქმეზე“ ( / 419999194)

25 წლის ვადით

პირველადი

38

2017 წლის 11 სექტემბრის №1417/ ბრძანება

ქალაქ ფოთში , გეგიძის ქუჩა  №18- ის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1000 3 - ის ოდენობით

შპს არაგვზე“ ( / 415081743)

25 წლის ვადით

პირველადი

39

2017 წლის 11 სექტემბრის №1418/ ბრძანება

ქალაქ მარნეულის ტერიტორიაზე , აღმაშენებლის ქუჩა №1- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება წელიწადში 24 000 3 - ის ოდენობით

შპს მწვანე ბაზარზე“ ( / 234211812)

25 წლის ვადით

პირველადი

40

2017 წლის 11 სექტემბრის №1419/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი , სოფ . დიდი ჯიხაიშის ( სოფ . იანეთი ) მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . გუბისწყლის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ( ორივე უბანზე ერთად ) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 436 500 3 - ის ოდენობით

შპს ვერტიკალზე“ ( / 437068922)

5 წლის ვადით

პირველადი

41

2017 წლის 11 სექტემბრის №1420/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი , სოფ . შუა ბაშის მიმდებარე ტერიტორია , მდ . რიონზე ჭყვიშის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 142 500 3 - ის ოდენობით

შპს ვერტიკალზე“ ( / 437068922)

5 წლის ვადით

პირველადი

42

2017 წლის 12 სექტემბრის №1421/ ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ქვენატკოცას ტერიტორიაზე , მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 7300 3 - ის ოდენობით

/ პაატა ხაჭაპურიძეზე“ ( / 43001005663)

25 წლის ვადით

პირველადი

43

2017 წლის 12 სექტემბრის №1422/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში , სოფ . ქვიტირის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება

/ მამუკა თევდორაძეზე ( / 60003005635)

გაუქმება

/ მამუკა თევდორაძეზე ( / 60003005635) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003634 ლიცენზიის გაუქმება

44

2017 წლის 13 სექტემბრის №1424/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ლიხაურის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 - ის ოდენობით

/ ავთანდილ კეკელიძეზე ( / 33001008952)

25 წლის ვადით

პირველადი

45

2017 წლის 13 სექტემბრის №1425/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ზემო ჩოჩეთის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 - ის ოდენობით

შპს თეძამი 2016“- ზე ( / 432544838)

25 წლის ვადით

პირველადი

46

2017 წლის 13 სექტემბრის №1426/ ბრძანება

ალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე , ნიკეას ქუჩა №21 - ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით ) მოპოვება წელიწადში 2000 3 - ის ოდენობით

/ იოსებ გაბუნიაზე“ ( / 17001006379)

25 წლის ვადით

პირველადი

47

2017 წლის 14 სექტემბრის №1434/ ბრძანება

დმანისის მუნიციპალიტეტში , სოფ . განახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ფშანის ტორფის ჯამური მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 175 900 3 - ის ოდენობით

/ რამაზ რაზმაძეს ( / 01019044193)

2030 წლის 08 ოქტომბრამდე

/ ნინო მახარობლიძეზე ( / 43001015500) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002119 ლიცენზიის / რამაზ რაზმაძეზე ( / 01019044193) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

48

2017 წლის 14 სექტემბრის №1438/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში , სოფ . დერჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე დერჩის კირქვის ( ღორღის ) მოპოვება

შპს საქმილსადენმშენზე“ ( / 221267064)

გაუქმება

შპს საქმილსადენმშენზე“ ( / 221267064) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001959 ლიცენზიის გაუქმება

49

2017 წლის 14 სექტემბრის №1439/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში , სოფ . მენჯში საკუთარ ტერიტორიაზე საწულეისკიროს დაბალი მინერალიზაციის   წყლის ( ჭაბ . №88)  ჯამური   მოპოვება , ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 94 492 3 - ის ( ჩამოსასხმელი ) და 209 200 3 - ის ( სოფლის წყალმომარაგებისთვის ) ოდენობით

შპს გვაზას“ ( / 239894094) 

2032 წლის 04 ივნისამდე მოპოვებ

შპს წყაროს თავზე“ ( / 239890864) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000482 ლიცენზიის შპს გვაზაზე“ ( / 239894094) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

50

2017 წლის 14 სექტემბრის №1440/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში , სოფ . წითელმთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ . ბჟუჟის   ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 15 000 3 - ის   ოდენობით

შპს ჯორჯიან მინერალსს“ ( / 437067898)

2021 წლის 16 დეკემბრამდე

შპს გურულ მშენებელზე“ ( / 437370621) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004369 ლიცენზიის შპს ჯორჯიან მინერალსზე“ ( / 437067898) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

51

2017 წლის 14 სექტემბრის №1441/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ . სუფსის   ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 15 000 3 - ის   ოდენობით

შპს ჯორჯიან მინერალსს“ ( / 437067898)

2021 წლის 13 დეკემბრამდე

შპს მიმინო 2014“- ზე ( / 405029892) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004367 ლიცენზიის შპს ჯორჯიან მინერალსზე“ ( / 437067898) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

52

2017 წლის 14 სექტემბრის №1442/ ბრძანება

დმანისის მუნიციპალიტეტში , სოფ . განახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფ . განახლების ანდეზიტ - დაციტების ( ღორღი მოპოვება

შპს ცეკურიზე“ ( / 209442174)

გაუქმება

შპს ცეკურიზე“ ( / 209442174) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004207 ლიცენზიის გაუქმება

53

2017 წლის 14 სექტემბრის №1443/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში , სოფ . მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ . ქსანზე ქსნის ქვიშა , ხრეშის  მოპოვება

შპს ნეზლობაზე“ ( / 206177545)

გაუქმება

შპს ნეზლობაზე“ ( / 206177545) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001604 ლიცენზიის გაუქმება

54

2017 წლის 14 სექტემბრის №1444/ ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში , სოფ . აგარის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . მტკვარზე ქვიშა - ხრეშის მოპოვება , ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 186 000 3 - ის   ოდენობით

შპს ბერულა ს“ ( / 205235182)

2019 წლის 10 ოქტომბრამდე

/ თეიმურაზ ბერუაშვილზე ( / 01007005278) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001886 ლიცენზიის შპს ბერულა ზე“ ( / 205235182) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

55

2017 წლის 14 სექტემბრის №1445/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტი , სოფ . ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორია , მდ . ტეხურის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ( ექვსივე უბანზე ერთად ) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 376 500 3 - ის ოდენობით

ფიზ . პირი ზურაბ ბიგვავაზე ( / 01001078542)

5 წლის ვადით

პირველადი

56

2017 წლის 14 სექტემბრის №1450/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ჩანგილარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ . ქსანზე ქსნის ქვიშა , ხრეშის მოპოვება

შპს ნეზლობა ზე“ ( / 206177545)

გაუქმება

შპს ნეზლობა ზე“ ( / 206177545) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002344 ლიცენზიის გაუქმება

57

2017 წლის 14 სექტემბრის №1451/ ბრძანება

ონის მუნიციპალიტეტში , სოფ . შქმერის ტერიტორიაზე შქმერის მანგანუმის  მოპოვება

შპს რუსელოის ზე“ ( / 404504327)

გაუქმება

შპს რუსელოის ზე“ ( / 404504327) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003345 ლიცენზიის გაუქმება

58

2017 წლის 18 სექტემბრის №1455/ ბრძანება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოფ წყალთაშუას ( სოფ წაბლარას ხევი ) მიმდებარე   ტერიტორიაზე , მდ . ხანისწყლის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 12 900 3 - ის ოდენობით

შპს ბაღდათის ავტოგზა ზე“ ( / 225052732)

1 წლის ვადით

პირველადი

59

2017 წლის 20 სექტემბრის №1458/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში , სოფ . კვაჭალათის ( სოფ . ლიხაური ) მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . აჭისწყლის  ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 66 000 3 - ის ოდენობით

/ სალომე ვაშალომიძე ზე“ ( / 33001066658)

5 წლის ვადით

პირველადი

60

2017 წლის 20 სექტემბრის №1459/ ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ველისციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . ალაზნის   ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 45 900 3 - ის ოდენობით

შპს კახური ღვინის სახლზე“ ( / 405027607)

5 წლის ვადით

პირველადი

61

2017 წლის 21 სექტემბრის №1460/ ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში , სოფ . იცქისის მიმდებარე ტერიტორიაზე , „ ითავაზას “ ( უბანი №1) კვარცმინდვრის შპატიანი ქვიშების მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 588 000 3 - ის ოდენობით

შპს კარიერზე“ ( / 205178252)

20 წლის ვადით

პირველადი

62

2017 წლის 21 სექტემბრის №1462/ ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ჭოგნარის ტერიტორიაზე , მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 5475 3 - ის ოდენობით

შპს სვეტზე“ ( / 431948949)

25 წლის ვადით

პირველადი

63

2017 წლის 21 სექტემბრის №1463/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ჩხენიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . ცხენისწყალზე ჩხენიშის ქვიშა - ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 156 000 3 - ის ოდენობით

შპს რისოულა ზე“ ( / 437067610)

5 წლის ვადით

პირველადი

64

2017 წლის 21 სექტემბრის №1464/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში , სოფ . ჩხენიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე , მდ . ცხენისწყლის   ქვიშა - ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 141 300 3 - ის ოდენობით

შპს რისოულა ზე“ ( / 437067610)

5 წლის ვადით

პირველადი

65

2017 წლის 21 სექტემბრის №1465/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე , ბერიას . №36- ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის ( სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 500 3 - ის ოდენობით

შპს როკი 04“- ზე ( / 220416146)

25 წლის ვადით

პირველადი

 

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.