სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 29/09/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 02/10/2017
სარეგისტრაციო კოდი
0
29/09/2017
ვებგვერდი, 02/10/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

სსიპ – გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა , რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი ( ვისზეა გაცემული )

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 01 სექტემბრის №1353/ს ბრძანება

ასპინძის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ორგორას მიმდებარე ტერიტორიაზე ორგორას ბაზალტის  (საღორღე ნედლეული) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 252 900 3 -ის ოდენობით

/ გიორგი გვარჯალაძეზე (/ 26001000886)

5 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 01 სექტემბრის 1354/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის (სოფ. ნოსირი) მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 30 900 3 -ის ოდენობით

შპს ქოროსზე“ (/ 406175981)

3 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 04 სექტემბრის 1356/ ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაენდროვალის (სოფ. ჰერეთისკარი მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. კაბალის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 40 200 3 -ის ოდენობით

/ ნოდარი რეხვიაშვილზე (/ 01013011731)

3 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 04 სექტემბრის 1365/ ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოსიაურის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს გამა+“-ზე (/ 206178483)

გაუქმება

შპს გამა+“-ზე (/ 206178483) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000613 ლიცენზიის გაუქმება

5

2017 წლის 05 სექტემბრის 1366/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 43 800 3 -ის ოდენობით

შპს ბესთ სოლუშენსზე“ (/ 436254072)

3 წლის   ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 05 სექტემბრის 1368/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძველი ქანდას ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 3000 3 -ის ოდენობით

შპს ვიქტორიაზე“ (/ 436034587)

25 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 05 სექტემბრის 1369/ ბრძანება

ქალაქ სამტრედიაში, კოსტავას ქუჩაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 -ის ოდენობით

/ იმედი თურქიაზე (/ 02001019309)

25 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 05 სექტემბრის №1370/ ბრძანება

დაბა თიანეთის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 -ის ოდენობით

/ ლევან ჯამაგიძეზე (/ 23001002182)

25 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 05 სექტემბრის №1372/ ბრძანება

ქალაქ ლანჩხუთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ლანჩხუთის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 412 000 3 -ის ოდენობით

შპს ბონდი-2009“-ზე (/ 245626470)

5 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 05 სექტემბრის №1373/ ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქინძათის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1000 3 -ის ოდენობით

/ ზვიად გაგნიძეზე (/ 57001037201)

25 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 06 სექტემბრის №1376/ ბრძანება

. ხაშურის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება 100 3 /წელიწადში

/ ნუნუ ტაბატაძეზე (/ 57001011011) 

2040 წლის 17 აპრილი

/ რაგული ტაბატაძეზე (/ 57001011108) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002453 ლიცენზიის / ნუნუ ტაბატაძეზე (/ 57001011011) გადაცემის შესახებ (მემკვიდრეობა)

12

2017 წლის 06 სექტემბრის №1377/ ბრძანება

შიდა ქართლი ხაშურის სატყეოს ძამას (1-5,7-30,33-42)

/ ნუნუ ტაბატაძეზე (/ 57001011011) 

2019 წლის 27 აგვისტომდე

/ რაგული ტაბატაძეზე (/ 57001011108) გაცემული №1000048 ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის / ნუნუ ტაბატაძეზე (/ 57001011011) გადაცემის შესახებ (მემკვიდრეობა)

13

2017 წლის 06 სექტემბრის №1379/ ბრძანება

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონის   ქვიშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 100 200 3 -ის ოდენობით

რიონზე“ (/ 420425935)

5 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 06 სექტემბრის №1380/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თელათგორის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 16 000 3 -ის ოდენობით

კოოპერატივი რკ თელათგორზე“ (/ 402017429)

25 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 06 სექტემბრის №1381/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღთაკლიას (სოფ. ყარათაქლა მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 106 650 3 -ის ოდენობით

შპს ჯორჯიან მინერალსზე“ (/ 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 07 სექტემბრის №1383/ ბრძანება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სკინდორის ტერიტორიაზე სკინდორის კირქვის (საღორღე) ჯამური მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 1 982 022,25 3 -ის  ოდენობით

შპს ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიას“ (/ 215147874)

2028 წლის 08 სექტემბრამდე

შპს სოილ ჯორჯიაზე“ (/ 404934933) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003919 ლიცენზიის შპს ჭიათურმანგანუმ ჯორჯიაზე“ (/ 215147874) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

17

2017 წლის 08 სექტემბრის №1384/ ბრძანება

სამტრედიის  ტერიტორიაზე მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 22864,5 3 -ის  ოდენობით

/ ვალერიანე მჟავიამ (/ 01011032581)

2019 წლის 08 აპრილამდე

შპს ჯულა ჯორჯიაზე“ (/ 438725293) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003500 ლიცენზიის / ვალერიანე მჟავიაზე (/ 01011032581) მთლიანად საკუთრებაში გადაცემა

18

2017 წლის 08 სექტემბრის №1387/ ბრძანება

ღაღვი-გუჯარეთის მადნიანი კვანძის კეთილშობილი და იშვიათი ლითონების შესწავლა-მოპოვებაზე (წალკის, ადიგენის, ახალციხის, ბორჯომის, ხაშურის და ქარელის მუნიციპალიტეტები)

შპს კავკასუს მინერალს გრუფ“ (/ 203866316)

გაუქმება

შპს კაუკასუს მინერალს გრუფ“-ზე (/ 203866316) გაცემული წიაღით სარგებლობის №0528, ტიპი VIAB ლიცენზიის გაუქმების შესახებ

19

2017 წლის 11 სექტემბრის №1391/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფონიჭალას ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 15 000 3 -ის ოდენობით

შპს ევორდ ფექტორიზე“ (/ 435892722)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2017 წლის 11 სექტემბრის №1392/ ბრძანება

ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე, თაბუკაშვილის ქუჩა №96-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1500 3 -ის ოდენობით

/ გიორგი ნეფარიძეზე (/ 60001038279)

25 წლის ვადით

პირველადი

21

2017 წლის 11 სექტემბრის №1393/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, კიტიას ქუჩა №21-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1000 3 -ის ოდენობით

შპს ნლი“-ზე (/ 419994741)

25 წლის ვადით

პირველადი

22

2017 წლის 11 სექტემბრის №1394/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, გორის ქუჩა №17-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2000 3 -ის ოდენობით

შპს ჯი.ენ. კომპანიზე“ (/ 419991977)

25 წლის ვადით

პირველადი

23

2017 წლის 11 სექტემბრის №1395/ ბრძანება

ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე, კოკაიას ხეივანის  №2-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 3650 3 -ის ოდენობით

შპს საქართველოს ცემენტის კომპანიაზე“ (/ 404956286)

25 წლის ვადით

პირველადი

24

2017 წლის 11 სექტემბრის №1396/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონის   ქვიშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 111 600 3 -ის ოდენობით

/ თამარ გელაზარიშვილზე (/ 01024002841)

5 წლის ვადით

პირველადი

25

2017 წლის 11 სექტემბრის №1398/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, ჯანაშიას ქუჩა №3-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 8000 3 -ის ოდენობით

/ ომარი გარმელიაზე“ (/ 19001001932)

25 წლის ვადით

პირველადი

26

2017 წლის 11 სექტემბრის №1399/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა №130-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1825 3 -ის ოდენობით

შპს არგოზე“ (/ 420000171)

15 წლის ვადით

პირველადი

27

2017 წლის 11 სექტემბრის №1400/ ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. უფლისციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 97 200 3 -ის ოდენობით

/ თეიმურაზ ალიმბარაშვილზე (/ 59001011594)

5 წლის ვადით

პირველადი

28

2017 წლის 11 სექტემბრის №1401/ ბრძანება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოჩხომურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხობისწყალზე ოჩხომურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 989 100 3 -ის ოდენობით

შპს ლიდა+“-ზე (/ 202451596)

5 წლის ვადით

პირველადი

29

2017 წლის 11 სექტემბრის №1402/ ბრძანება

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პავლეურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მთიულეთის არაგვზე არაგვისპირისა და ანანურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 33 300 3 -ის ოდენობით

შპს გლობალ ბიზნესზე“ (/ 405039747)

3 წლის ვადით

პირველადი

30

2017 წლის 11 სექტემბრის №1403/ ბრძანება

ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე, რუსთაველის გამზირი  №135-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 3650 3 -ის ოდენობით

/ ნიკოლოზ სამარგულიანზე (/ 60001044695)

25 წლის ვადით

პირველადი

31

2017 წლის 11 სექტემბრის №1404/ ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეჯვრისხევის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 7300 3 -ის ოდენობით

/ დავით ჯღირაძეზე (/ 59001009545)

25 წლის ვადით

პირველადი

32

2017 წლის 11 სექტემბრის №1405/ ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თაგვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე ჭალისუბნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 15 000 3 -ის ოდენობით

შპს თეონაზე“ (/ 243864047)

1 წლის ვადით

პირველადი

33

2017 წლის 11 სექტემბრის №1406/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღთაქლას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე აღთაქლას“ (მდ. მტკვრის ) ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 45 300 3 -ის ოდენობით

შპს მშენბარზე“ (/ 400007826)

4 წლის ვადით

პირველადი

34

2017 წლის 11 სექტემბრის №1406/ ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღთაქლას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე აღთაქლას“ (მდ. მტკვრის) ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 45 300 3 -ის ოდენობით

შპს მშენბარზე“ (/ 400007826)

4 წლის ვადით

პირველადი

35

2017 წლის 11 სექტემბრის №1414/ ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დარჩელის მიმდებარე ტერიტორიაზე , „დარჩელის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 53 100 3 -ის ოდენობით

შპს თი-ენ-თი“-ზე (/ 445511063)

4 წლის ვადით

პირველადი

36

2017 წლის 11 სექტემბრის №1415/ ბრძანება

ქალაქ გორის ტერიტორიაზე, შინდისის გზატკეცილი III  კმ-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7300 3 -ის ოდენობით

ჯი ემ პი“-ზე (/ 417889477) 

25 წლის ვადით

პირველადი

37

2017 წლის 11 სექტემბრის №1416/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, კოსტავას ქუჩა №116-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 500 3 -ის ოდენობით

შპს საქმეზე“ (/ 419999194)

25 წლის ვადით

პირველადი

38

2017 წლის 11 სექტემბრის №1417/ ბრძანება

ქალაქ ფოთში, გეგიძის ქუჩა  №18-ის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1000 3 -ის ოდენობით

შპს არაგვზე“ (/ 415081743)

25 წლის ვადით

პირველადი

39

2017 წლის 11 სექტემბრის №1418/ ბრძანება

ქალაქ მარნეულის ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის ქუჩა №1-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 24 000 3 -ის ოდენობით

შპს მწვანე ბაზარზე“ (/ 234211812)

25 წლის ვადით

პირველადი

40

2017 წლის 11 სექტემბრის №1419/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიდი ჯიხაიშის (სოფ. იანეთი) მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. გუბისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 436 500 3 -ის ოდენობით

შპს ვერტიკალზე“ (/ 437068922)

5 წლის ვადით

პირველადი

41

2017 წლის 11 სექტემბრის №1420/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შუა ბაშის მიმდებარე ტერიტორია, მდ. რიონზე ჭყვიშის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 142 500 3 -ის ოდენობით

შპს ვერტიკალზე“ (/ 437068922)

5 წლის ვადით

პირველადი

42

2017 წლის 12 სექტემბრის №1421/ ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვენატკოცას ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 7300 3 -ის ოდენობით

/ პაატა ხაჭაპურიძეზე“ (/ 43001005663)

25 წლის ვადით

პირველადი

43

2017 წლის 12 სექტემბრის №1422/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვიტირის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

/ მამუკა თევდორაძეზე (/ 60003005635)

გაუქმება

/ მამუკა თევდორაძეზე (/ 60003005635) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003634 ლიცენზიის გაუქმება

44

2017 წლის 13 სექტემბრის №1424/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლიხაურის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 -ის ოდენობით

/ ავთანდილ კეკელიძეზე (/ 33001008952)

25 წლის ვადით

პირველადი

45

2017 წლის 13 სექტემბრის №1425/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზემო ჩოჩეთის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 1825 3 -ის ოდენობით

შპს თეძამი 2016“-ზე (/ 432544838)

25 წლის ვადით

პირველადი

46

2017 წლის 13 სექტემბრის №1426/ ბრძანება

ალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა №21-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2000 3 -ის ოდენობით

/ იოსებ გაბუნიაზე“ (/ 17001006379)

25 წლის ვადით

პირველადი

47

2017 წლის 14 სექტემბრის №1434/ ბრძანება

დმანისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. განახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე ფშანის ტორფის ჯამური მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 175 900 3 -ის ოდენობით

/ რამაზ რაზმაძეს (/ 01019044193)

2030 წლის 08 ოქტომბრამდე

/ ნინო მახარობლიძეზე (/ 43001015500) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002119 ლიცენზიის / რამაზ რაზმაძეზე (/ 01019044193) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

48

2017 წლის 14 სექტემბრის №1438/ ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. დერჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე დერჩის კირქვის (ღორღის) მოპოვება

შპს საქმილსადენმშენზე“ (/ 221267064)

გაუქმება

შპსსაქმილსადენმშენზე“ (/ 221267064) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001959 ლიცენზიის გაუქმება

49

2017 წლის 14 სექტემბრის №1439/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მენჯში საკუთარ ტერიტორიაზე საწულეისკიროს დაბალი მინერალიზაციის   წყლის (ჭაბ. №88)  ჯამური   მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 94 492 3 -ის (ჩამოსასხმელი) და 209 200 3 -ის (სოფლის წყალმომარაგებისთვის) ოდენობით

შპს გვაზას“ (/ 239894094) 

2032 წლის 04 ივნისამდე მოპოვებ

შპს წყაროს თავზე“ (/ 239890864) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000482 ლიცენზიის შპს გვაზაზე“ (/ 239894094) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

50

2017 წლის 14 სექტემბრის №1440/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წითელმთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ბჟუჟის   ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 15 000 3 -ის   ოდენობით

შპს ჯორჯიან მინერალსს“ (/ 437067898)

2021 წლის 16 დეკემბრამდე

შპს გურულ მშენებელზე“ (/ 437370621) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004369 ლიცენზიის შპს ჯორჯიან მინერალსზე“ (/ 437067898) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

51

2017 წლის 14 სექტემბრის №1441/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. სუფსის   ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 15 000 3 -ის   ოდენობით

შპს ჯორჯიან მინერალსს“ (/ 437067898)

2021 წლის 13 დეკემბრამდე

შპს მიმინო 2014“-ზე (/ 405029892) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004367 ლიცენზიის შპს ჯორჯიან მინერალსზე“ (/ 437067898) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

52

2017 წლის 14 სექტემბრის №1442/ ბრძანება

დმანისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. განახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე სოფ. განახლების ანდეზიტ-დაციტების (ღორღი მოპოვება

შპს ცეკურიზე“ (/ 209442174)

გაუქმება

შპს ცეკურიზე“ (/ 209442174) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004207 ლიცენზიის გაუქმება

53

2017 წლის 14 სექტემბრის №1443/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ქსანზე ქსნის ქვიშა, ხრეშის  მოპოვება

შპს ნეზლობაზე“ (/ 206177545)

გაუქმება

შპს ნეზლობაზე“ (/ 206177545) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001604 ლიცენზიის გაუქმება

54

2017 წლის 14 სექტემბრის №1444/ ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აგარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 186 000 3 -ის   ოდენობით

შპს ბერულას“ (/ 205235182)

2019 წლის 10 ოქტომბრამდე

/ თეიმურაზ ბერუაშვილზე (/ 01007005278) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001886 ლიცენზიის შპს ბერულაზე“ (/ 205235182) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

55

2017 წლის 14 სექტემბრის №1445/ ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორია, მდ. ტეხურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ექვსივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 376 500 3 -ის ოდენობით

ფიზ. პირი ზურაბ ბიგვავაზე (/ 01001078542)

5 წლის ვადით

პირველადი

56

2017 წლის 14 სექტემბრის №1450/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩანგილარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ქსანზე ქსნის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება

შპს ნეზლობაზე“ (/ 206177545)

გაუქმება

შპს ნეზლობაზე“ (/ 206177545) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002344 ლიცენზიის გაუქმება

57

2017 წლის 14 სექტემბრის №1451/ ბრძანება

ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შქმერის ტერიტორიაზე შქმერის მანგანუმის  მოპოვება

შპს რუსელოისზე“ (/ 404504327)

გაუქმება

შპს რუსელოისზე“ (/ 404504327) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003345 ლიცენზიის გაუქმება

58

2017 წლის 18 სექტემბრის №1455/ ბრძანება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში სოფ წყალთაშუას (სოფ წაბლარას ხევი) მიმდებარე   ტერიტორიაზე, მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 12 900 3 -ის ოდენობით

შპსბაღდათის ავტოგზაზე“ (/ 225052732)

1 წლის ვადით

პირველადი

59

2017 წლის 20 სექტემბრის №1458/ ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კვაჭალათის (სოფ. ლიხაური) მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. აჭისწყლის  ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 66 000 3 -ის ოდენობით

/ სალომე ვაშალომიძეზე“ (/ 33001066658)

5 წლის ვადით

პირველადი

60

2017 წლის 20 სექტემბრის №1459/ ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ველისციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ალაზნის   ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 45 900 3 -ის ოდენობით

შპს კახური ღვინის სახლზე“ (/ 405027607)

5 წლის ვადით

პირველადი

61

2017 წლის 21 სექტემბრის №1460/ ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იცქისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ითავაზას“ (უბანი №1) კვარცმინდვრის შპატიანი ქვიშების მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 588 000 3 -ის ოდენობით

შპს კარიერზე“ (/ 205178252)

20 წლის ვადით

პირველადი

62

2017 წლის 21 სექტემბრის №1462/ ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭოგნარის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 5475 3 -ის ოდენობით

შპს სვეტზე“ (/ 431948949)

25 წლის ვადით

პირველადი

63

2017 წლის 21 სექტემბრის №1463/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხენიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ცხენისწყალზე ჩხენიშის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 156 000 3 -ის ოდენობით

შპს რისოულაზე“ (/ 437067610)

5 წლის ვადით

პირველადი

64

2017 წლის 21 სექტემბრის №1464/ ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩხენიშის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ცხენისწყლის   ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 141 300 3 -ის ოდენობით

შპს რისოულაზე“ (/ 437067610)

5 წლის ვადით

პირველადი

65

2017 წლის 21 სექტემბრის №1465/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, ბერიას . №36-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით მოპოვება წელიწადში 500 3 -ის ოდენობით

შპს როკი 04“-ზე (/ 220416146)

25 წლის ვადით

პირველადი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.