საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის მის მიერ საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისთვის გათვალისწინებული გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის მის მიერ საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისთვის გათვალისწინებული გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1848
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 14/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024535

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №184 8

2017 წლის 31 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოსათვის მის მიერ საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისთვის გათვალისწინებული გადასახდელების მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ

„საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, მიეცეს თანხმობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ სსიპ – საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს საინვესტიციო/კაპიტალური პროექტებისთვის გათვალისწინებული გადასახდელების (689 860 (ექვსას ოთხმოცდაცხრა ათას რვაას სამოცი) ლარი) ( პროგრამული კოდი: 30 06 „სამოქალაქო უსაფრთხოების დონის ამაღლება“) მიმდინარე დანიშნულების ხარჯებში გადატანის თაობაზე.

პრემიერ-მინისტრი                                გიორგი კვირიკაშვილი

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.