შპს „ენგურჰესსა“ და კომპანია „VIOTH HIDRO-ს“ შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე

  • Word
შპს „ენგურჰესსა“ და კომპანია „VIOTH HIDRO-ს“ შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1796
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 25/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 12/09/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024484
  • Word
1796
25/08/2017
ვებგვერდი, 12/09/2017
000000000.00.003.024484
შპს „ენგურჰესსა“ და კომპანია „VIOTH HIDRO-ს“ შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №179 6

2017 წლის 25 აგვისტო

ქ. თბილისი

შპს „ენგურჰესსა“ და კომპანია „ VIOTH HIDRO-ს“ შორის დასადები ხელშეკრულების თაობაზე

„უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილების შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს შპს „ენგურჰესსა“ და კომპანია „ VIOTH HIDRO-ს“ შორის დასადები ხელშეკრულება.

 

პრემიერ-მინისტრი                              გიორგი კვირიკაშვილი

      

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.