მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველის თემის მერის 2017 წლის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველის თემის მერის 2017 წლის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 37/2017
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია
მიღების თარიღი 22/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010190020.15.008.016351
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (22/08/2017 - 11/09/2017)

 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

დადგენილება №37/2017

2017 წლის 22 აგვისტო

ქ. თბილისი

 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველის თემის მერის 2017 წლის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი” მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ” ქვეპუნქტის, 53-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, „2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხის განაწილებისა და გამოყენების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2017 წლის 20 იანვრის №1/2017 დადგენილების და „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა 2017 წლის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესის დადგენის მიზნით, ზოგიერთი ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე“ 2017 წლის 13 ივნისის №10/2017 დადგენილების მე-5 და მე-6 მუხლების საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საოლქო საარჩევნო კომისიების მიერ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს და თვითმმართველი ქალაქის/თვითმმართველის თემის მერის 2017 წლის არჩევნებისთვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესი, დანართის სახით.
მუხლი 2
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან  2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

კომისიის თავმჯდომარეთამარ ჟვანია
კომისიის მდივანიგიორგი ჯავახიშვილიდანართი

რიგითი  № ოლქის
ოლქის
დასახელება
საოლქო ხარჯები საუბნო ხარჯები დამხმარე და ტექნიკური პერსონალის ხარჯები სულ
1 1 მთაწმინდა 7,325 5,561 12,213 25,099
2 2 ვაკე 13,552 9,652 14,586 37,790
3 3 საბურთალო 16,751 14,996 19,931 51,678
4 4 კრწანისი 11,454 3,552 10,095 25,101
5 5 ისანი 15,306 12,704 16,640 44,650
6 6 სამგორი 10,207 13,886 17,613 41,706
7 7 ჩუღურეთი 16,925 22,253 14,767 53,945
8 8 დიდუბე 12,006 8,261 16,000 36,267
9 9 ნაძალადევი 18,102 20,298 18,400 56,800
10 10 გლდანი 13,720 14,390 16,700 44,810
11 11 საგარეჯო 5,490 10,335 17,450 33,275
12 12 გურჯაანი 10,048 9,242 13,942 33,232
13 13 სიღნაღი 7,880 7,647 10,811 26,338
14 14 დედოფლისწყარო 5,502 6,640 8,467 20,609
15 15 ლაგოდეხი 8,008 6,429 11,590 26,027
16 16 ყვარელი 8,264 6,114 9,435 23,813
17 17 თელავი 7,623 10,414 17,191 35,228
18 18 ახმეტა 4,985 7,609 10,118 22,712
19 19 თიანეთი 6,601 4,414 10,010 21,025
20 20 რუსთავი 10,197 14,626 14,270 39,093
21 21 გარდაბანი 12,974 8,142 17,950 39,066
22 22 მარნეული 4,935 12,354 16,260 33,549
23 23 ბოლნისი 9,155 6,534 11,600 27,289
24 24 დმანისი 6,366 11,934 12,383 30,683
25 25 წალკა 7,977 11,664 12,410 32,051
26 26 თეთრიწყარო 9,382 10,259 10,444 30,085
27 27 მცხეთა 4,785 5,902 14,364 25,051
28 28 დუშეთი 10,933 8,113 13,198 32,244
29 29 ყაზბეგი 5,739 2,644 8,269 16,652
30 30 კასპი 4,672 4,180 14,197 23,049
31 32 გორი 9,565 12,545 20,808 42,918
32 33 ქარელი 12,815 8,942 15,589 37,346
33 35 ხაშური 12,510 10,864 12,431 35,805
34 36 ბორჯომი 5,732 5,526 10,972 22,230
35 37 ახალციხე 6,830 5,448 15,212 27,490
36 38 ადიგენი 5,228 3,744 8,306 17,278
37 39 ასპინძა 6,320 5,153 8,140 19,613
38 40 ახალქალაქი 11,452 10,160 9,800 31,412
39 41 ნინოწმინდა 8,685 5,442 12,580 26,707
40 43 ონი 5,010 4,600 12,440 22,050
41 44 ამბროლაური 5,548 7,380 14,173 27,101
42 45 ცაგერი 8,670 6,678 11,860 27,208
43 46 ლენტეხი 6,047 5,813 11,520 23,380
44 47 მესტია 13,767 6,815 12,400 32,982
45 48 ხარაგაული 10,067 7,606 11,345 29,018
46 49 თერჯოლა 5,984 5,461 14,778 26,223
47 50 საჩხერე 8,657 11,239 14,350 34,246
48 51 ზესტაფონი 7,710 11,907 14,850 34,467
49 52 ბაღდათი 14,245 6,157 12,350 32,752
50 53 ვანი 7,157 6,856 17,100 31,113
51 54 სამტრედია 8,521 6,196 13,512 28,229
52 55 ხონი 7,213 7,230 13,470 27,913
53 56 ჭიათურა 10,157 11,215 14,544 35,916
54 57 ტყიბული 6,700 6,528 12,395 25,623
55 58 წყალტუბო 9,614 14,398 13,626 37,638
56 59 ქუთაისი 18,780 17,584 20,023 56,387
57 60 ოზურგეთი 9,847 9,168 17,300 36,315
58 61 ლანჩხუთი 9,168 4,372 16,000 29,540
59 62 ჩოხატაური 8,338 7,863 11,578 27,779
60 63 აბაშა 8,355 3,985 9,329 21,669
61 64 სენაკი 11,785 8,040 10,456 30,281
62 65 მარტვილი 7,479 7,577 10,968 26,024
63 66 ხობი 9,446 5,940 10,440 25,826
64 67 ზუგდიდი 13,608 14,373 17,547 45,528
65 68 წალენჯიხა 7,430 3,781 12,560 23,771
66 69 ჩხოროწყუ 7,300 5,710 9,655 22,665
67 70 ფოთი 11,180 4,697 16,469 32,346
68 79 ბათუმი 7,711 15,726 17,703 41,140
69 80 ქედა 6,466 8,977 9,380 24,823
70 81 ქობულეთი 7,889 12,765 15,950 36,604
71 82 შუახევი 6,842 15,137 12,213 34,192
72 83 ხელვაჩაური 6,557 13,263 13,700 33,520
73 84 ხულო 7,075 16,192 11,060 34,327

 


totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.