საქართველოს მთავრობასა და შპს „შანჰიდროს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

საქართველოს მთავრობასა და შპს „შანჰიდროს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1661
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 10/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024420
1661
10/08/2017
ვებგვერდი, 23/08/2017
000000000.00.003.024420
საქართველოს მთავრობასა და შპს „შანჰიდროს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

 საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1661

2017 წლის 10 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობასა და შპს „შანჰიდროს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

 

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობასა და შპს „შანჰიდროს“ შორის დასადები ურთიერთგაგების მემორანდუმი „ლაჰლაჭალა ჰესის“ მშენებლობის განხორციელებადობის ტექნიკურ-ეკონომიკური საკითხების შესწავლის თაობაზე.

2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, ამ განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა.

 

პრემიერ-მინისტრი                                                      გიორგი კვირიკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.