შპს „ენგურჰესსა“ და „Elster Metronica“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

შპს „ენგურჰესსა“ და „Elster Metronica“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1644
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 04/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 21/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024380
1644
04/08/2017
ვებგვერდი, 21/08/2017
000000000.00.003.024380
შპს „ენგურჰესსა“ და „Elster Metronica“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1644

2017 წლის 4 აგვისტო

ქ. თბილისი

შპს „ენგურჰესსა“ და „Elster Metronica“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების თაობაზე

„უცხოელი კონტრაჰენტების მონაწილეობით ხელშეკრულებების გაფორმებასთან დაკავშირებულ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის №139 დადგენილების შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს შპს „ენგურჰესსა“ და „Elster Metronica“-ს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულება.

 

პრემიერ-მინისტრი                            გიორგი კვირიკაშვილი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.