საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიასა“ და შპს „ხობი 1“-ს შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე

  • Word
საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიასა“ და შპს „ხობი 1“-ს შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1606
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 03/08/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024360
  • Word
1606
03/08/2017
ვებგვერდი, 18/08/2017
000000000.00.003.024360
საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიასა“ და შპს „ხობი 1“-ს შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №160 6

2017 წლის 3 აგვისტო

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ  ოპერატორს“ ,  შპს  „ქართულ  საინვესტიციო  ჯგუფ  ენერგიასა“ და შპს „ხობი 1“-ს შორის დასადები შეთანხმების თაობაზე

1. მოწონებულ იქნეს საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ , შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგიასა“ და შპს „ხობი 1“-ს შორის დასადები შეთანხმება საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს “ და შპს „ქართულ საინვესტიციო ჯგუფ ენერგია “ შორის 2015 წლის 20 აგვისტოს დადებულ ურთიერთგაგების მემორანდუმში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის შესაბამისად, შეთანხმებას საქართველოს მთავრობის სახელით ხელი მოაწეროს საქართველოს ენერგეტიკის  მინისტრმა ილია ელოშვილმა .

პრემიერ-მინისტრი                                             გიორგი კვირიკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.