საქართველოს მთავრობას, შპს „წავკისი ჰესსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 1 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

  • Word
საქართველოს მთავრობას, შპს „წავკისი ჰესსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 1 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1537
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/07/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024261
  • Word
1537
24/07/2017
ვებგვერდი, 17/08/2017
000000000.00.003.024261
საქართველოს მთავრობას, შპს „წავკისი ჰესსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 1 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №153 7

2017 წლის 24 ივლისი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობას, შპს „წავკისი ჰესსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 1 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

1. ცნობად იქნეს მიღებული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობას, შპს „წავკისი ჰესსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 1 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 4.1 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების შპს „წავკისი ჰესის“ მიერ დარღვევის თაობაზე.

2. ამ განკარგულების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით, ამავე პუნქტში მითითებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი შეწყვეტილ იქნეს ამავე მემორანდუმის 12.1 პუნქტის საფუძველზე.

3. ამ განკარგულების მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ უზრუნველყოს შპს „წავკისი ჰესისთვის“ მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნა.

პრემიერ-მინისტრი                                                  გიორგი კვირიკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.