საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოსა“ და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

  • Word
საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოსა“ და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1536
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/07/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024262
  • Word
1536
24/07/2017
ვებგვერდი, 17/08/2017
000000000.00.003.024262
საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოსა“ და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოსა“ და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1536

2017 წლის 24 ივლისი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოსა“ და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ფარგლებში გასატარებელი ღონისძიებების თაობაზე

1. ცნობად იქნეს მიღებული ინფორმაცია „Anadolu Kafkasya Enerji Yatirimlari A.S.“-ის მიერ შპს „ხელედულა ენერჯის“ პარტნიორის,  „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ის ჩანაცვლების თაობაზე.

2. საქართველოს მთავრობას, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, შპს „ენერგოტრანსს“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოსა“ და „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ს შორის 2015 წლის 29 მაისს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 38-ე მუხლის შესაბამისად, „Anadolu Tasıt Ticaret A.S.“-ს მიეცეს თანხმობა შპს „ხელედულა ენერჯის“ პარტნიორის ცვლილების („Anadolu Kafkasya Enerji Yatirimlari A.S.“-სთან შერწყმის) თაობაზე.

3. ამ განკარგულების მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ უზრუნველყოს შპს „ხელედულა ენერჯისთვის“ შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნა.

პრემიერ-მინისტრი                                                       გიორგი კვირიკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.