საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

  • Word
საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1535
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 24/07/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 18/08/2017
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.024263
  • Word
1535
24/07/2017
ვებგვერდი, 18/08/2017
000000000.00.003.024263
საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №1535

2017 წლის 24 ივლისი

ქ. თბილისი

საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის თაობაზე

1. ცნობად იქნეს მიღებული ინფორმაცია საქართველოს მთავრობას, შპს „მარდი ენერჯის“, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, სს „გაერთიანებულ ენერგეტიკულ სისტემა საქრუსენერგოს“, შპს „ენერგოტრანსსა“ და სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულ ოპერატორს“ შორის 2017 წლის 3 აპრილს დადებული ურთიერთგაგების მემორანდუმის 4.1 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების შპს „მარდი ენერჯის“ მიერ დარღვევის თაობაზე.

2. ამ განკარგულების პირველი პუნქტის გათვალისწინებით, განკარგულების პირველ პუნქტში მითითებული ურთიერთგაგების მემორანდუმი შეწყვეტილ იქნეს ამავე მემორანდუმის 13.6 პუნქტის საფუძველზე.

3. ამ განკარგულების მეორე პუნქტის გათვალისწინებით, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ უზრუნველყოს შპს „მარდი ენერჯისთვის“ მემორანდუმის შეწყვეტის თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების გაგზავნა.

პრემიერ-მინისტრი                                                გიორგი კვირიკაშვილი   

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.