პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის პრეფერენციული წარმოშობის შესახებ რეგიონული კონვენცია

პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის პრეფერენციული წარმოშობის შესახებ რეგიონული კონვენცია
დოკუმენტის ნომერი OJ-L-54
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
მიღების თარიღი 17/05/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/07/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 17/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი 480610000.03.030.016480
OJ-L-54
17/05/2017
ვებგვერდი, 31/07/2017
480610000.03.030.016480
პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის პრეფერენციული წარმოშობის შესახებ რეგიონული კონვენცია
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
რეგიონული კონვენცია
პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის პრეფერენციული წარმოშობის შესახებ რეგიონული კონვენცია

ევროკავშირი,

ისლანდია,

ლიხტენშტეინის სამთავრო,

ნორვეგიის სამეფო,

შვეიცარიის კონფედერაცია,

შემდგომში წოდებული, როგორც „ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის სახელმწიფოები“,

ალჟირის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა,

ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკა,

ისრაელის სახელმწიფო,

იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფო,

ლიბანის რესპუბლიკა,

მაროკოს სამეფო,

პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაცია პალესტინის ხელისუფლების დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზას სექტორის სასარგებლოდ,

სირიის არაბული რესპუბლიკა,

ტუნისის რესპუბლიკა,

თურქეთის რესპუბლიკა,

შემდგომში წოდებულნი, როგორც „ბარსელონას პროცესის მონაწილეები“,

ალბანეთის რესპუბლიკა,

ბოსნია და ჰერცეგოვინა,

ხორვატიის რესპუბლიკა,

ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია,

მონტენეგრო,

სერბეთის რესპუბლიკა,

ასევე, კოსოვო (გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 1244(1999) რეზოლუციის შესაბამისად),

შემდგომში წოდებულნი, როგორც „ევროკავშირის სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესის მონაწილეები“,

დანიის სამეფო ფარერის კუნძულებთან მიმართებით,

შემდგომში წოდებული, როგორც „ფარერის კუნძულები“,

შემდგომში წოდებულნი, როგორც „ხელშემკვრელი მხარეები“,

ითვალისწინებენ რა პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის კუმულაციური წარმოშობის სისტემას, რომელიც შედგება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებების ქსელისგან და უზრუნველყოფს წარმოშობის იდენტურ წესებს, რაც დიაგონალური კუმულაციის საშუალებას იძლევა,

ითვალისწინებენ რა დიაგონალური კუმულაციის გეოგრაფიული არეალის შესაძლო სამომავლო გაფართოებას მეზობელ ქვეყნებსა და ტერიტორიებზე,

ითვალისწინებენ რა პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის ზონაში არსებულ ქვეყნებსა თუ ტერიტორიებს შორის წარმოშობის წესების შესახებ ორმხრივი ოქმების არსებული ქსელის მართვის სირთულეებს, სასურველია არსებული წარმოშობის წესების ორმხრივი სისტემები გადაკეთდეს მრავალმხრივ ჩარჩოდ, შესაბამისი ხელშეკრულებებით თუ მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა ორმხრივი შეთანხმებებით გათვალისწინებული პრინციპების დარღვევის გარეშე,

ითვალისწინებენ რარომ პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის ზონის ორ პარტნიორ ქვეყანას შორის მოქმედი წარმოშობის წესების შესახებ ოქმში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა იწვევს აღნიშნული ზონის ფარგლებში მოქმედ ყველა ოქმში იდენტური ცვლილების შეტანას,

ითვალისწინებენ რარომ წარმოშობის წესებში უნდა შევიდეს ცვლილებები, რათა იგი უკეთ მოერგოს ეკონომიკურ რეალობას,

ითვალისწინებენ რა წარმოშობის კუმულაციის იდეის ერთიანი სამართლებრივი ინსტრუმენტის ფარგლებში თავმოყრას პრეფერენციული წარმოშობის წესების შესახებ რეგიონული კონვენციის ფორმით, რომელზეც ზემოხსენებული ზონის ქვეყნებს შორის ინდივიდუალურად მოქმედი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებში მითითება გაკეთდება,

ითვალისწინებენ რარომ წინამდებარე რეგიონული კონვენცია მთლიანობაში არ შექმნის იმაზე ნაკლებად ხელსაყრელ სიტუაციას ვიდრე მანამდე არსებობდა თავისუფალ ვაჭრობაში იმ პარტნიორებს შორის ურთიერთობებში, რომლებიც ისარგებლებენ პანევროპულ ან პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის კუმულაციით,

ითვალისწინებენ რარომ პან-ევრო-ხმელთაშუა ზღვის ზონისთვის პრეფერენციული წარმოშობის წესების შესახებ რეგიონული კონვენციის იდეამ მიიღო ევროპულ-ხმელთაშუა ზღვის ვაჭრობის მინისტრთა მხარდაჭერა ქ. ლისაბონში 2007 წლის 21 ოქტომბრის შეხვედრის მსვლელობისას,

ითვალისწინებენ რარომ ერთიანი რეგიონული კონვენციის მთავარი მიზანია, წინ გადაიდგას ნაბიჯი იდენტური წარმოშობის წესების გამოყენების მიმართულებით ყველა ხელშემკვრელ მხარეს შორის ვაჭრობას დაქვემდებარებული საქონლის წარმოშობის კუმულაციის მიზნით,

გადაწყვიტესდადონ შემდეგი კონვენცია:


ნაწილი I

ზოგადი დებულებები

მუხლი 1

1. წინამდებარე კონვენცია აყალიბებს ხელშემკვრელ მხარეებს შორის გაფორმებული შესაბამისი შეთანხმებების თანახმად ვაჭრობას დაქვემდებარებული საქონლის წარმოშობის შესახებ დებულებებს.

2. „საქონლის წარმოშობის“ ცნება და მასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდები გაწერილია წინამდებარე კონვენციის დანართებში.

I დანართი ადგენს საქონლის წარმოშობის ცნების განსაზღვრასა და ადმინისტრაციული თანამშრომლობის მეთოდების ზოგად წესებს.

II დანართი ადგენს ზოგიერთ ხელშემკვრელ მხარეს შორის გამოსაყენებელ სპეციალურ დებულებებს და I დანართით გაწერილი დებულებებიდან გადახვევას.

3. წინამდებარე კონვენციის ხელშემკვრელი მხარეები არიან:

– ევროკავშირი

– ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის სახელმწიფოები, როგორც ეს ჩამოთვლილია პრეამბულაში,

– დანიის სამეფო ფარერის კუნძულებთან მიმართებით,

– ბარსელონას პროცესის მონაწილეები, როგორც ეს ჩამოთვლილია პრეამბულაში,

– ევროკავშირის სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესის მონაწილეები, როგორც ეს ჩამოთვლილია პრეამბულაში.

ევროკავშირთან მიმართებით, წინამდებარე კონვენცია გავრცელდება იმ ტერიტორიაზე, სადაც ევროკავშირის ხელშეკრულება მოქმედებს, როგორც ეს განსაზღვრულია აღნიშნული ხელშეკრულების 52-ე მუხლითა და ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 355-ე მუხლით.

მუხლი 2

წინამდებარე კონვენციის მიზნებისთვის:

1) „ხელშემკვრელი მხარე“ ნიშნავს 1(3) მუხლში ჩამოთვლილ მხარეებს;

2) „მესამე მხარე“ ნიშნავს ნებისმიერ მეზობელ ქვეყანას ან ტერიტორიას, რომელიც არ წარმოადგენს ხელშემკვრელ მხარეს,

3) „შესაბამისი შეთანხმება“ ნიშნავს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას ორ ან მეტ ხელშემკვრელ მხარეს შორის, რომელიც მითითებას აკეთებს წინამდებარე კონვენციაზე.

ნაწილი II

ერთობლივი კომიტეტი

მუხლი 3

1. ამრიგად, იქმნება ერთობლივი კომიტეტი, რომელშიც თითოეული ხელშემკვრელი მხარე იქნება წარმოდგენილი.

2. ერთობლივმა კომიტეტმა უნდა იმოქმედოს ერთსულოვნების პრინციპის დაცვით, 5(4) მუხლის დაურღვევლად.

3. ერთობლივი კომიტეტი უნდა შეიკრიბოს საჭიროებისამებრ, თუმცა სულ მცირე წელიწადში ერთხელ. ნებისმიერ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია მოითხოვოს შეხვედრის გამართვა.

4. ერთობლივმა კომიტეტმა უნდა მიიღოს საკუთარი საპროცედურო წესები, რომელიც, inter alia, შეიცავს დებულებებს შეხვედრების გამართვის, თავმჯდომარის დანიშვნისა და მისი უფლებამოსილების ვადის შესახებ.

5. ერთობლივ კომიტეტს შეუძლია გადაწყვიტოს, შექმნას ნებისმიერი ქვე-კომიტეტი ან სამუშაო ჯგუფი, რომელიც მას დაეხმარება თავისი ფუნქციების განხორციელებაში.

მუხლი 4

1. ერთობლივი კომიტეტის ვალდებულებაა, განახორციელოს წინამდებარე კონვენციის ადმინისტრირება და უზრუნველყოს მისი სათანადო იმპლემენტაცია. ამ მიზნით, მას რეგულარულად უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია ხელშემკვრელი მხარეების მიერ წინამდებარე კონვენციის გამოყენების პროცესში თავიანთი გამოცდილების შესახებ. ერთობლივი კომიტეტი შეიმუშავებს რეკომენდაციებს და, მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მიიღებს გადაწყვეტილებებს.

2. კერძოდ, ერთობლივი კომიტეტი ხელშემკვრელ მხარეებს მისცემს რეკომენდაციებს შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

a) განმარტებითი შენიშვნები და სახელმძღვანელო წესები წინამდებარე კონვენციის ერთი სახით გამოყენებისთვის;

b) მისი გამოყენებისთვის საჭირო ნებისმიერი სხვა ზომა.

3. ერთობლივი კომიტეტი გადაწყვეტილებას იღებს:

a) წინამდებარე კონვენციაში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით, მათ შორის დანართებში შესატანი ცვლილებების ჩათვლით;

b) მე-5 მუხლის შესაბამისად, წინადებარე კონვენციასთან მესამე მხარეების შეერთებაზე მოწვევებთან დაკავშირებით;

c) ახალი ხელშემკვრელი მხარეების შეერთებისათვის საჭირო გარდამავალ ზომებთან დაკავშირებით.

წინამდებარე პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილებები ძალაში შედის ხელშემკვრელი მხარეების მიერ თავიანთი კანონმდებლობების შესაბამისად.

4. თუ ხელშემკვრელი მხარის წარმომადგენელი ერთობლივ კომიტეტში მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც ექვემდებარება ფუნდამენტური სამართლებრივი მოთხოვნების შესრულებას, გადაწყვეტილება ძალაში შედის, თარიღის არ არსებობის შემთხვევაში, დათქმის მოხსნის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნიდან მეორე თვის პირველ დღეს. 

ნაწილი III

მესამე მხარეების შეერთება

მუხლი 5

1. მესამე მხარე შესაძლოა გახდეს წინამდებარე კონვენციის ხელშემკვრელი მხარე იმის გათვალისწინებით, რომ კანდიდატ ქვეყანას ან ტერიტორიას გააჩნია მოქმედი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს პრეფერენციულ წარმოშობის წესებს წინამდებარე კონვენციის სულ მცირე ერთ ხელშემკვრელ მხარესთან.

2. მესამე მხარემ დეპოზიტარს უნდა გაუგზავნოს წერილობითი მოთხოვნა კონვენციასთან შეერთების თაობაზე.

3. დეპოზიტარმა მოთხოვნა განსახილველად უნდა წარუდგინოს ერთობლივ კომიტეტს.

4. ერთობლივი კომიტეტის გადაწყვეტილება მესამე მხარის წინამდებარე კონვენციასთან შეერთების თაობაზე უნდა გაეგზავნოს დეპოზიტარს, რომელმაც, ორი თვის განმავლობაში, აღნიშნული გადაწყვეტილება, მიმდინარე თარიღისთვის კონვენციის მოქმედ ტექსტთან ერთად, უნდა გადაუგზავნოს მოთხოვნის წარმდგენ მესამე მხარეს. ერთი ცალკეული ხელშემკვრელი მხარე ვერ შეეწინააღმდეგება ამ გადაწყვეტილებას.

5. მესამე მხარემ, რომელიც მიწვეულია გახდეს წინამდებარე კონვენციის ხელშემკვრელი მხარე, უნდა გაუგზავნოს დეპოზიტარს შეერთების სიგელი. აღნიშნულ სიგელებს თან უნდა ახლდეს კონვენციის თარგმანი ამ მესამე მხარის ოფიციალურ ენაზე (ებზე).

6. შეერთება ძალაში შევა შეერთების სიგელის დეპონირებიდან მეორე თვის პირველ დღეს.

7. დეპოზიტარმა ყველა ხელშემკვრელ მხარეს უნდა შეატყობინოს შეერთების სიგელის დეპონირებისა და მისი ძალაში შესვლის თარიღი.

8. 4(2) და (3) მუხლით გათვალისწინებული ერთობლივი კომიტეტის რეკომენდაციები და გადაწყვეტილებები, რომლებიც მიიღება წინამდებარე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის წარდგენისა და შეერთების ძალაში შესვლის თარიღებს შორის პერიოდში დეპოზიტარის მეშვეობით ასევე უნდა მიეწოდოს შეერთებულ მესამე მხარეს.

ამგვარი ქმედებების მიმღები დეკლარაცია უნდა ჩაიწეროს ან შეერთების სიგელში ან დეპოზიტართან დეპონირებულ ცალკე დოკუმენტში შეტყობინების გაგზავნიდან ექვსი თვის განმავლობაში. თუ დეკლარაცია არ იქნება დეპონირებული ამ პერიოდის განმავლობაში, შეერთება ჩაითვლება გაუქმებულად.

9. მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული თარიღიდან, შესაბამისი მესამე მხარე შესაძლოა, ერთობლივ კომიტეტში და ნებისმიერ ქვე-კომიტეტსა და სამუშაო ჯგუფებში წარმოდგენილ იქნეს დამკვირვებლის სტატუსით.

ნაწილი IV

გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები

მუხლი 6

თითოეულმა ხელშემკვრელმა მხარემ უნდა მიიღოს შესაბამისი ზომები წინამდებარე კონვენციის ეფექტური გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით, კონვენციის მოქმედების შედეგად წარმოშობილ სირთულეებზე ორმხრივად დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილების მიღწევის აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მუხლი 7

ხელშემკვრელმა მხარეებმა დეპოზიტარის მეშვეობით ერთმანეთს რეგულარულად უნდა შეატყობინონ წინამდებარე კონვენციის იმპლემენტაციისათვის მიღებული ზომების შესახებ.

მუხლი 8

წინამდებარე კონვენციის დანართები წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 9

ნებისიერ ხელშემკვრელ მხარეს შეუძლია გამოვიდეს წინამდებარე კონვენციიდან დეპოზიტარისთვის 12 თვით ადრე წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით. დეპოზიტარი აღნიშნულის თაობაზე შეატყობინებს ყველა სხვა ხელშემკვრელ მხარეს.

მუხლი 10

1. წინამდებარე კონვენცია ძალაში უნდა შევიდეს 2011 წლის 1 იანვარს იმ ხელშემკვრელი მხარეებისთვის, რომელთაც ამ დროისთვის დეპოზიტარისთვის უკვე დეპონირებული აქვთ თავიანთი შეერთების სიგელი იმის გათვალისწინებით, რომ სულ მცირე ორმა ხელშემკვრელმა მხარემ განახორციელა თავიანთი შეერთების სიგელების დეპონირება დეპოზიტართან 2010 წლის 31 დეკემბრისთვის.

2. თუ წინამდებარე კონვენცია არ შევა ძალაში 2011 წლის 1 იანვარს, იგი ძალაში უნდა შევიდეს სულ მცირე ორი ხელშემკვრელი მხარის მიერ შეერთების ბოლო სიგელის დეპონირებიდან მეორე თვის პირველ დღეს.

3. ნებისმიერ სხვა ხელშემკვრელ მხარესთან მიმართებით, გარდა იმ მხარეებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პირველი და მე-2 პუნქტებით, წინამდებარე კონვენცია ძალაში უნდა შევიდეს ამ მხარის მიერ შეერთების სიგელის დეპონირებიდან მეორე თვის პირველ დღეს.

4. დეპოზიტარი ხელშემკვრელ მხარეს შეატყობინებს თითოეული ხელშემკვრელი მხარის შეერთების სიგელის დეპონირებისა და წინამდებარე კონვენციის ძალაში შესვლის თარიღს აღნიშნული ინფორმაციის ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში გამოქვეყნების გზით (C სერიები).

მუხლი 11

ევროკავშირის საბჭოს გენერალური სამდივნო წარმოადგენს წინამდებარე კონვენციის დეპოზიტარს. 

ევროკავშირი სახელით

ისლანდიის სახელით

ლიხტენშტეინის სამთავროს სახელით

ნორვეგიის სამეფოს სახელით

შვეიცარიის კონფედერაციის სახელით

ალჟირი სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელით

ეგვიპტის არაბული რესპუბლიკის სახელით

ისრაელის სახელმწიფოს სახელით

იორდანიის ჰაშიმიტური სამეფოს სახელით

ლიბანის რესპუბლიკის სახელით

მაროკოს სამეფოს სახელით

პალესტინის ხელისუფლების დასავლეთ სანაპიროსა და ღაზას სექტორის სასარგებლოდ პალესტინის გათავისუფლების ორგანიზაციის სახელით

სირიის არაბული რესპუბლიკის სახელით

ტუნისის რესპუბლიკის სახელით

თურქეთის რესპუბლიკის სახელით

ალბანეთის რესპუბლიკის სახელით

ბოსნია და ჰერცეგოვინის სახელით

ხორვატიის რესპუბლიკის სახელით

ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიის სახელით

მონტენეგროს სახელით

სერბეთის რესპუბლიკის სახელით

კოსოვოს (გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 1244(1999) რეზოლუციის შესაბამისად) სახელით

დანიის სამეფოს სახელით ფარერის კუნძულებთან მიმართებით

დანართი I

საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრა და ადმინისტრაციული

თანამშრომლობის მეთოდები

სარჩევი

თავი I

ზოგადი დებულებები

მუხლი 1

განსაზღვრებები

 

 

თავი II

საქონლის წარმოშობისცნების განსაზღვრება

მუხლი 2

ზოგადი მოთხოვნები

მუხლი 3

წარმოშობის კუმულაცია

მუხლი 4

ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი პროდუქცია

მუხლი 5

საკმარისად დამუშავებული ან გადამუშავებული პროდუქცია

მუხლი 6

არასაკმარისი დამუშავება ან გადამუშავება

მუხლი 7

შეფასების ერთეული

მუხლი 8

აქსესუარები, სათადარიგო ნაწილები და ხელსაწყოები

მუხლი 9

კომპლექტები

მუხლი 10

ნეიტრალური ელემენტები

 

 

თავი III

ტერიტორიული მოთხოვნები

მუხლი 11

ტერიტორიულობის პრინციპი

მუხლი 12

პირდაპირი ტრანსპორტირება

მუხლი 13

გამოფენები

 

 

თავი IV

საბაჟო მოსაკრებლის დაბრუნება ან მისგან გათავისუფლება

მუხლი 14

საბაჟო გადასახდელების დაბრუნების ან მისგან გათავისუფლების აკრძალვა

 

 

თავი V

წარმოშობის სერტიფიკატი

მუხლი 15

ზოგადი მოთხოვნები

მუხლი 16

EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემის პროცედურა

მუხლი 17

რეტროსპექტულად გაცემული EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი

მუხლი 18

EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის დუბლიკატის გაცემა

მუხლი 19

EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემა ადრე გაცემული ან შედგენილი წარმოშობის სერტიფიკატის საფუძველზე

მუხლი 20

აღრიცხვის სეგრეგაცია

მუხლი 21

წარმოშობის დეკლარაციის ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციის შედგენის პირობები

მუხლი 22

უფლებამოსილი ექსპორტიორი

მუხლი 23

წარმოშობის სერტიფიკატის მოქმედების ვადა

მუხლი 24

წარმოშობის სერტიფიკატის წარდგენა

მუხლი 25

იმპორტირება პარტიებად

მუხლი 26

გათავისუფლება წარმოშობის სერტიფიკატის წარდგენისგან

მუხლი 27

თანმხლები დოკუმენტები

მუხლი 28

წარმოშობის სერტიფიკატის, მიმწოდებლის დეკლარაციისა და თანმხლები დოკუმენტების შენახვა

მუხლი 29

განსხვავებები და მექანიკური შეცდომები

მუხლი 30

ევროში გამოხატული თანხები

 

 

თავი VI

ადმინისტრაციული თანამშრომლობის ღონისძიებები

მუხლი 31

ადმინისტრაციული ურთიერთთანამშრომლობა

მუხლი 32

წარმოშობის სერტიფიკატის შემოწმება

მუხლი 33

დავების მოგვარება

მუხლი 34

ჯარიმები

მუხლი 35

თავისუფალი ზონები

დანართების ნუსხა

 

დანართი I:

გაცნობითი ხასიათის შენიშვნები II დანართში მოცემული ნუსხის მიმართ

დანართი II:

დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციების ჩამონათვალი, რომელთა ჩატარებაც მოითხოვება წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებით წარმოებული პროდუქტებისთვის წარმოშობის სტატუსის მოპოვების მიზნით

დანართი IIIa:

EUR.1გადაადგილებისსერტიფიკატის ნიმუშები და განაცხადი EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატისთვის

დანართი IIIb:

EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის ნიმუშები და განაცხადი EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატისთვის

დანართი IVa:

დანართი V:

წარმოშობის დეკლარაციის ტექსტი

დანართი IVb: წარმოშობის დეკლარაციის ტექსტი EUR-MED

იმ ხელშემკვრელ მხარეთა სია, რომლებიც არ იყენებენ წინამდებარე დანართის 14(7) მუხლით გათვალისწინებულ დებულებებს საბაჟო მოსაკრებლის ნაწილობრივ დაბრუნების თაობაზე

თავი I

ზოგადი დებულებები

მუხლი 1

განსაზღვრებები

წინამდებარე კონვენციის მიზნებისთვის:

(a) წარმოება ნიშნავს ყველა სახის დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციას, აწყობის ან სპეციფიური ოპერაციების ჩათვლით;

(b) მასალა ნიშნავს ნებისმიერ ინგრედიენტს, ნედლეულს, კომპონენტს, ნაწილს და ა.შ., რომელიც გამოიყენება პროდუქტის საწარმოებლად;

(c) პროდუქტი" ნიშნავს წარმოებულ პროდუქტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მისი გამოყენება მოგვიანებით განზრახულია სხვა საწარმოო ოპერაციაში;

(d) საქონელი ნიშნავს როგორც მასალებს, ასევე პროდუქტს;

(e) საბაჟო ღირებულება ნიშნავს ღირებულებას, როგორც ეს განსაზღვრულია 1994 წლის “ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ გენერალური შეთანხმების მე-7 მუხლის განხორციელების შესახებ“ შეთანხმებაში (GATT 1994);

(f) „ფრანკო-ქარხნის ფასი" ნიშნავს პროდუქტზე ქარხნის ფასს, გადახდილს მწარმოებლისთვის, როგორც ხელშემკვრელი მხარისთვის, ვისი პასუხისმგებლობითაც ხდება პროდუქციის საბოლოო დამუშავება ან გადამუშავება, იმ პირობით, რომ ფასი მოიცავს ყველა გამოყენებული მასალის ღირებულებას, გარდა ნებისმიერი სახის შიდა გადასახადებისა, რაც ანაზღაურებული იქნება, ან შეიძლება ანაზღაურებულ იქნას, მიღებული პროდუქციის ექსპორტირების შემდეგ ;

(g) მასალების ღირებულება ნიშნავს საბაჟო ღირებულებას, გამოყენებულს წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების იმპორტის დროს, ან თუ ეს არ არის ცნობილი და შეუძლებელია მისი დადგენა – პირველ დადასტურებად ფასს, რომელიც გადაიხდება მასალებისთვის ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე;

(h)წარმოშობის მქონე მასალების ღირებულება ნიშნავს(g) ქვეპუნქტში განსაზღვრული მასალების ღირებულებას შესაბამის ცვლილებებთან ერთად;

(i) დამატებითი ღირებულება ნიშნავს ფრანკო-ქარხნის ფასს თითოეული იმ გამოყენებული მასალის საბაჟო ღირებულების გამოკლებით, რომელიც წარმოშობილია სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, რომელთანაც მოქმედებს კუმულაცია, ან იმ შემთხვევაში თუ საბაჟო ღირებულება არ არის ცნობილი ან შეუძლებელია მისი დადგენა – პირველი დადასტურებადი ფასის გამოკლებით, რომელიც გადაიხდება მასალებისთვის ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე;

(j) თავები და სათაურები ნიშნავს თავებსა და სათაურებს (ოთხნიშნა კოდები), გამოყენებულს იმ ნომენკლატურაში, რომელიც შეადგენს „საქონლის აღწერისა და კოდირების ჰარმონიზებულ სისტემას“, რომელიც წინამდებარე კონვენციაში მოიხსენიება, როგორც“ჰარმონიზებული სისტემა ან “HS“ (Harmonozed System – HS);

(k) კლასიფიცირებული გულისხმობს პროდუქციის ან მასალის კლასიფიცირებას კონკრეტული სათაურის ქვეშ;

(l) პარტია ნიშნავს პროდუქციას, რომელიც ან ერთდროულად იგზავნება ერთი ექსპორტიორის მიერ პარტიის ერთ მიმღებთან ან მოქცეულია ერთ სატრანსპორტო დოკუმენტაციაში, რომელიც ეხება მათ ტრანსპორტირებას ექსპორტიორისგან პარტიის მიმღებამდე, ხოლო ამგვარი დოკუმენტის არ არსებობის შემთხვევაში – ერთ ანგარიშფაქტურაში;

(m) ტერიტორიები მოიცავს ტერიტორიულ წყლებს;

(n) ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყება ევროკავშირის შემთხვევაში ნიშნავს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების საბაჟო უწყებებს.

თავი II

საქონლის წარმოშობის“ ცნების განსაზღვრა

მუხლი 2

ზოგადი მოთხოვნები

1. შესაბამისი შეთანხმების იმპლემენტაციის მიზნით, ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოებულად ჩაითვლება შემდეგი პროდუქცია, მათი ექსპორტირებისას სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე:

(a) პროდუქცია, რომელიც მთლიანად წარმოშობილია ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე მე-4 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში;

(b) ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოებული პროდუქცია ისეთი მასალებით, რომელიც არ არის მთლიანად წარმოშობილი ამ ტერიტორიაზე, იმ პირობით, რომ ამგვარმა მასალებმა განიცადეს საკმარისი დამუშავება-გადამუშავება ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე მე-5 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში.

(c) საქონელი, რომელიც წარმოშობილია ევროპის ეკონომიკურ სივრცეში (EEA) ევროპის ეკონომიკური სივრცის შესახებ შეთანხმების მე-4 ოქმის მნიშვნელობის ფარგლებში. ამგვარი საქონელი ჩაითვლება ევროკავშირში, ისლანდიაში, ლიხტენშტეინში[1] ან ნორვეგიაში („ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EEA) მხარეები“) წარმოშობილად, მათი ექსპორტირებისას შესაბამისად ევროკავშირიდან, ისლანდიიდან, ლიხტენშტეინიდან ან ნორვეგიიდან სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე გარდა ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EEA) მხარეებისა. 

2. 1(c) პუნქტის დებულებები გავრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები მოქმედებს იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარესა და ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EEA) მხარეებს შორის. 

მუხლი 3

წარმოშობის კუმულაცია

1. 2(1) მუხლის დებულებების დაურღვევლად, პროდუქცია ჩაითვლება ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილად სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ექსპორტირებისას, თუ მათი წარმოება მოხდა ამ ტერიტორიაზე, და გამოყენებულია მასალები, რომლებიც წარმოშობილია შვეიცარიაში (ლიხტენშტეინის ჩათვლით)[2], ისლანდიაში, ნორვეგიაში, თურქეთში ან ევროკავშირში, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციები აღემატება მე-6 მუხლით გათვალისწინებულს. აუცილებელი არ არის, რომ ასეთი მასალა იყოს საკმარისად დამუშავებული-გადამუშავებული.

2. 2(1) მუხლის დებულებების დაურღვევლად, პროდუქცია ჩაითვლება ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილად სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ექსპორტირებისას, თუ მათი წარმოება მოხდა ამ ტერიტორიაზე, და გამოყენებულია მასალები, რომლებიც წარმოშობილია ფარერის კუნძულებზე, თურქეთის გარდა ბარსელონას პროცესში მონაწილე ნებისმიერ სახელმწიფოში, ან ნებისმიერი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, გარდა იმ ქვეყნებისა, რომლებიც მითითებულია ამ მუხლის პირველ პუნქტში, იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციები აღემატება მე-6 მუხლით გათვალისწინებულს. აუცილებელი არ არის, რომ ასეთი მასალა იყოს საკმარისად დამუშავებული-გადამუშავებული.

3. როდესაც ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავება არ აღემატება მე-6 მუხლით გაწერილ ოპერაციებს, მიღებული პროდუქტი ჩაითვლება ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ადგილობრივი წარმოშობის პროდუქტად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შექმნილი დამატებითი ღირებულება აღემატება იმ გამოყენებული მასალების ღირებულებას, რომლებიც წარმოშობილია 1-ლ და მე-2 პუნქტებში მითითებული ნებისმიერი ერთი სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე. თუ ეს ასე არ არის, წარმოებული პროდუქტი ჩაითვლება იმ ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილად, რომელ მათგანზეც მოდის ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე პროდუქციის წარმოებისას გამოყენებული მასალების უმეტესი ღირებულება.

4. 1-ლ და მე-2 პუნქტებში მითითებული ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილი პროდუქცია, რომელიც არ არის საკმარისად დამუშავებული-გადამუშავებული ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, ინარჩუნებს წარმოშობას, როდესაც ხდება მისი ექსპორტი ერთ-ერთი სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე.

5. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული კუმულაცია გამოიყენება იმ პირობით რომ:

(a) წარმოშობის სტატუსის მიღების პროცესში ჩართულ ხელშემკვრელ მხარეებსა და დანიშნულების ხელშემკვრელ მხარეს შორის მოქმედებს GATT 1994-ის XXIV მუხლის მოთხოვნების თანახმად გაფორმებული შეთანხმება პრეფერენციული ვაჭრობის შესახებ;

(b) მასალებმა და პროდუქციამ მიიღო წარმოშობის სტატუსი მოცემულ კონვენციაში გაწერილი წარმოშობის წესების იდენტური წესების საფუძველზე; და

(c) გამოქვეყნებულია შეტყობინება, კუმულაციის გამოყენებისათვის აუცილებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილების თაობაზე, ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში (C სერია) და იმ ხელშემკვრელ მხარეთა მიერ, რომლებიც წარმოადგენენ შესაბამისი შეთანხმებების მხარეებს, თავიანთი პროცედურების თანახმად.

ამ მუხლით განსაზღვრული კუმულაცია ამოქმედდება ევროკავშირის ოფიციალურ ჟურნალში (C სერია) გამოქვეყნებულ შეტყობინებაში მითითებული თარიღიდან.

ხელშემკვრელი მხარეები სხვა ხელშემკვრელ მხარეებს, რომლებიც შესაბამისი შეთანხმებების მხარეებს წარმოადგენენ, ევროპული კომისიის მეშვეობით, მიაწოდებენ, 1 და 2 პუნქტებში მოხსენიებულ სხვა ხელშემკვრელ მხარეებთან გაფორმებული შეთანხმებების შესახებ მონაცემებს, მათ შორის მათი ძალაში შესვლის თარიღებსაც.

მუხლი 4

ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი პროდუქცია

1. შემდეგი ჩაითვლება მთლიანად ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე მთლიანად წარმოშობილ პროდუქციად მისი ექსპორტირებისას სხვა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე:

(a) ამ ქვეყნების ნიადაგიდან ან ზღვის ფსკერიდან ამოღებული მინერალური პროდუქტები;

(b) იქ მოყვანილი მცენარეული პროდუქტები;

(c) იქ დაბადებული და გაზრდილი ცოცხალი საქონელი;

(d) იქ გაზრდილი ცოცხალი საქონლისაგან წარმოებული პროდუქცია;

(e) იქ განხორციელებული ნადირობითა თუ თევზჭერით მიღებული პროდუქცია;

(f) ზღვაში თევზჭერით მიღებული ან ზღვიდან მიღებული სხვაგვარი პროდუქცია ექსპორტიორი მხარის მცურავი საშუალებების დახმარებით მათი ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ;

(g) მათ მცურავ თევზსარეწში წარმოებული პროდუქცია, რომელიც მიღებული მხოლოდ (f) ქვეპუნქტში მოხსენიებული პროდუქტებიდან;

(h) იქ მოპოვებული მეორადი საგნები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ნედლეულის აღსადგენად, მეორადი საბურავების ჩათვლით, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ პროტექტორის აღსადგენად ან ნარჩენის სახით გამოსაყენებლად;

(i) ნარჩენები და ჯართი, რომელიც წარმოიშობა იქ განხორციელებული საწარმოო ოპერაციების შედეგად;

(j) ტერიტორიული წყლების გარეთ ზღვის ნიადაგიდან ან ქვენიადაგიდან ამოღებული პროდუქცია იმ პირობით, რომ მათ აქვთ აღნიშნული ნიადაგის ან ქვენიადაგის დამუშავების ექსკლუზიური უფლება;

(k) იქ წარმოებული საქონელი, რომელიც შექმნილია მხოლოდ “a“-j“ ქვეპუნქტებში დადგენილი პროდუქციისგან.

2. ტერმინები “მისი მცურავი საშუალებები“ და “მისი მცურავი თევზსარეწი“, მოცემული პირველი პუნქტის (f) და (g) ქვეპუნქტებში ეხება მხოლოდ იმ მცურავ საშუალებებსა და მცურავ თევზსარეწებს, რომლებიც:

(a) რეგისტრირებულია ან აღრიცხულია ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე;

(b) დაცურავენ ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის დროშის ქვეშ;

(c) რომელთა, სულ მცირე, 50%-ს ფლობენ ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის მოქალაქეები, ან კომპანია, რომლის სათავსო ოფისი მდებარეობს ექსპორტიორ ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე და რომელთა მენეჯერი ან მენეჯერები, დირექტორთა საბჭოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ან ამგვარი საბჭოების წევრთა უმრავლესობა წარმოადგენს ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის მოქალაქეებს და რომლებშიც, დამატებით, პარტნიორობის ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოების შემთხვევაში, კაპიტალის, სულ მცირე, ნახევარი ეკუთვნის ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეს ან მათ სახელმწიფო ორგანოებს ან მოქალაქეებს;

(d) რომელთა კაპიტანი და ოფიცრები არიან ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის მოქალაქეები; და

(e) რომელთა ეკიპაჟის, სულ ცოტა, 75% შეადგენს ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის მოქალაქეებს.

3. მე-2 პუნქტის (a) და (b) ქვეპუნქტების მიზნებისთვის, როდესაც ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარე არის ევროკავშირი, ეს ნიშნავს ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს.

მუხლი 5

საკმარისად დამუშავებული-გადამუშავებული პროდუქცია

1. მე-2 მუხლის მიზნებისთვის, პროდუქცია, რომელიც არ არის ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი, ჩაითვლება საკმარისად დამუშავებულად-გადამუშავებულად, თუ დაკმაყოფილებულია II დანართში ჩამოთვლილი პირობები.

წინამდებარე შეთანხმებით ყველა პროდუქციისთვის განსაზღვრული, ეს პირობები, მიუთითებს დამუშავება-გადამუშავების იმ ტიპს, რომელიც უნდა შესრულდეს წარმოებაში გამოყენებულ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებზე და გამოიყენება მხოლოდ ამგვარ მასალებთან მიმართებაში. შესაბამისად, აქედან გამომდინარეობს, რომ თუ პროდუქცია, რომელმაც მიიღო წარმოშობის სტატუსი ჩამონათვალში მოხსენიებული პირობების დაცვის საფუძველზე, გამოიყენება სხვა პროდუქციის წარმოებისთვის, რომლის წარმოებასთან დაკავშირებული პირობები არ ეხება მას და ყურადღება არ უნდა მიექცეს იმ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებს, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო მის წარმოებაში.

2. პირველი პუნქტის მიუხედავად, წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალები, რომლებიც, II დანართში მითითებული ჩამონათვალის მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად, არ უნდა გამოიყენებოდეს პროდუქციის წარმოებაში, შეიძლება მაინც გამოიყენებოდეს, იმ პირობით, რომ:

(a) მათი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%;

(b) წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მაქსიმალური ღირებულების ჩამონათვალში მოცემული ნებისმიერი პროცენტულობა არ არის გადაჭარბებული ამ პუნქტის ამოქმედებით.

ეს პუნქტი არ ეხება იმ პროდუქციას, რომელიც განეკუთვნება ჰარმონიზებული სისტემის 50-63 თავებს.

3. ამ მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები იმოქმედებს მე-6 მუხლის დებულებების გათვალისწინებით.

მუხლი 6

არასაკმარისი დამუშავება ან გადამუშავება

1. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის დაურღვევლად, შემდეგი ოპერაციები ჩაითვლება არასაკმარის დამუშავებად წარმოშობის მქონე პროდუქციისთვის სტატუსის მინიჭების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, შესრულებულია თუ არა მე-5 მუხლის მოთხოვნები:

(a) კონსერვირების ოპერაციები პროდუქციის ვარგისიანობის შენარჩუნების უზრუნველყოფის მიზნით ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს;

(b) ფუთების დაშლა და აწყობა;

(c) რეცხვა, წმენდა; მტვრის, მჟავის, ზეთის, საღებავის ან სხვა სახის საფარების მოცილება;

(d) ქსოვილის დაუთავება ან დაპრესვა;

(e) ღებვისა და გაპრიალების მარტივი ოპერაციები;

(f) მარცვლეულისა და ბრინჯის გარჩევა, ნაწილობრივი ან სრული გაუფერულება, გაპრიალება და – მომინანქრება (შოკოლადით დაფარვა) მარცვლეულისა და ბრინჯის;

(g) შაქრის ღებვის ან შაქრის ნატეხების დამზადების ოპერაციები;

(h) ხილის, თხილის და ბოსტნეულის თლა, კურკის გამოცლა და ნაჭუჭის მოცილება;

(i) თლა, მარტივი ფქვა ან მარტივი ჭრა;

(j) ცრა, გაცხრილვა, გადარჩევა, კლასიფიცირება, დაჯგუფება, მისადაგება; (ნაკეთობათა კომპლექტების შედგენის ჩათვლით);

(k) მარტივი მოთავსება ბოთლებში, თუნუქის ქილებში, კოლბებში, ჩანთებში, ჩემოდნებში, ყუთებში, დამაგრება ბარათებზე ან დაფებზე და შეფუთვის სხვა მარტივი ოპერაციები;

(l) შტამპების, იარლიყების, ლოგოების და სხვა განმასხვავებელი ნიშნების მიმაგრება ან ბეჭდვა პროდუქციაზე ან მათ შეფუთვაზე;

(m) პროდუქციის მარტივი შერევა, მიუხედავად იმისა არის ეს სხვადასხვა ტიპის თუ არა;

(n) შაქრის შერევა ნებისმიერ მასალებთან;

(o) სრული ნაკეთობის შემადგენელი ნაწილებისგან აწყობა ან პროდუქციის დაშლა ნაწილებად;

(p) (a)-(n) ქვეპუნქტებში მოცემული ორი ან მეტი ოპერაციის კომბინირება;

(q) ცხოველების დაკვლა.

2. ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე მოცემულ პროდუქციასთან მიმართებაში ჩატარებული ყველა ოპერაცია განიხილება ერთად დამუშავება-გადამუშავების საკმარისობის დადგენის საკითხის დაყენებისას პირველი პუნქტის მიხედვით.

მუხლი 7

შეფასების ერთეული

1. წინამდებარე კონვენციის დებულებების მოქმედების შეფასების ერთეული იქნება რომელიმე გარკვეული პროდუქცია, რომელიც კლასიფიცირების განსაზღვრისას ჩაითვლება ძირითად ერთეულად შეფასებისას ჰარმონიზებული სისტემის ნომენკლატურის გამოყენებით.

რაც ნიშნავს, რომ:

(a) როცა ნაკეთობათა ჯგუფისგან შემდგარი პროდუქცია ფასდება ჰარმონიზებული სისტემის პირობების მიხედვით ერთი სათაურის ქვეშ, მთლიანი პროდუქცია წარმოადგენს შეფასების ერთეულს;

(b) როცა პარტია შედგება ჰარმონიზებული სისტემის იმავე სათაურის ქვეშ კლასიფიცირებული მთელი რიგი იდენტური პროდუქციისგან, თითოეული პროდუქცია აღებული უნდა იქნას ინდივიდუალურად წინამდებარე კონვენციის დებულებების გამოყენებისას.

2. როდესაც, ჰარმონიზებული სისტემის ზოგადი მე-5 წესის მიხედვით, პროდუქცია მოიცავს შეფუთვას კლასიფიცირების მიზნებისთვის, იგი ასევე ჩართული უნდა იქნას წარმოშობის განსაზღვრის მიზნებისთვისაც.

მუხლი 8

აქსესუარებისათადარიგო ნაწილები და ხელსაწყოები

ერთ მოწყობილობასთან, დანადგართან, აპარატთან ან სატრანსპორტო საშუალებასთან ერთად გამოგზავნილი აქსესუარები, სათადარიგო ნაწილები და ხელსაწყოები, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვეულებრივი მოწყობილობის ნაწილს და შეტანილია მის ფასში, ან რომლებზეც არ არის შედგენილი ცალკე ანგარიშფაქტურა – განიხილება ამგვარ მოწყობილობასთან, დანადგართან, აპარატსა და სატრანსპორტო საშუალებასთან ერთად.

მუხლი 9

კომპლექტები

კომპლექტები, როგორც ეს განსაზღვრულია ჰარმონიზებული სისტემის ზოგად მე-3 წესში, განიხილება როგორც წარმოშობის მქონე, თუ წარმოშობის მქონეა მისი ყველა კომპონენტი. მიუხედავად ამისა, როდესაც კომპლექტი შედგება წრმოშობის მქონე და წარმოშობის სტატუსის არმქონე პროდუქტებისგან, მთლიანი კომპლექტი განიხილება როგორც წარმოშობის მქონე იმ პირობით, თუ წარმოშობის სტატუსის არმქონე პროდუქტების ღირებულება არ აღემატება კომპლექტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს.

მუხლი 10

ნეიტრალური ელემენტები

პროდუქტის წარმოშობის განსაზღვრის მიზნებისთვის, არ არის აუცილებელი შემდეგის წარმოშობის დადგენა, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს მისი წარმოებისას:

(a) ელექტროენერგია და საწვავი;

(b) ქარხანა და მოწყობილობები;

(c) მანქანა-დანადგარები და იარაღები;

(d) საქონელი, რომელიც არ შედის და არც შევა პროდუქციის საბოლოო შემადგენლობაში.

თავი III

ტერიტორიული მოთხოვნები

მუხლი 11

ტერიტორიულობის პრინციპი

1. 2(1)(c) მუხლის, მე-3 მუხლისა და ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, II თავში მოცემული წარმოშობის სტატუსის მოპოვების პირობები უწყვეტად უნდა სრულდებოდეს ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე;

2. მე-3 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, როდესაც ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ბრუნდება სხვა ქვეყანაში ექსპორტირებული წარმოშობის მქონე საქონელი, ის უნდა ჩაითვალოს, როგორც წარმოშობის სტატუსის არმქონე, თუ საბაჟო უწყებებისთვის არ იქნება დამტკიცებული, რომ:

(a) დაბრუნებულია იგივე საქონელი, რომელიც იქნა ექსპორტირებული; და

(b) დაბრუნებულ საქონელზე არ განხორციელებულა სხვა რაიმე ოპერაცია, გარდა იმისა, რომელიც საჭირო იყო მისი ვარგისიანობის შენარჩუნებისთვის იმ ქვეყანაში ყოფნისას ან ექსპორტირებისას.

3. II თავში მოცემული პირობების მიხედვით, წარმოშობის სტატუსის მოპოვებაზე არ იმოქმედებს ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიიდან ექსპორტირებულ (და, შესაბამისად, რეიმპორტირებულ) მასალებზე ამავე ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიის გარეთ განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავება, თუ:

(a) ზემოხსენებული მასალები მთლიანად წარმოშობილია ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ან ექსპორტირებამდე გაიარეს დამუშავება-გადამუშავების ოპერაციები აღემატება მე-6 მუხლში ჩამოთვლილ ოპერაციებს ;

და

(b) საბაჟოსთვის იქნება დამტკიცებული, რომ:

(i) რეიმპორტირებული საქონელი მიღებულია ექსპორტირებული მასალის დამუშავება-გადამუშავებით; და

(ii) წინამდებარე მუხლის დებულებების საფუძველზე, ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ფარგლებს გარეთ მიღებული მთლიანი დამატებითი ღირებულება არ აღემატება იმ საბოლოო პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს, რომლის წარმოშობის სტატუსიც სადავოა.

4. მე-3 პუნქტის მიზნებისთვის, II თავში მოცემული წარმოშობის სტატუსის მოპოვების პირობები არ შეეხება დამუშავება-გადამუშავებას ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საზღვრებს გარეთ. თუმცა, სადაც II დანართის ჩამონათვალში გამოყენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე ყველა მასალის მაქსიმალური ღირებულების დადგენის წესი გამოიყენება საბოლოო პროდუქციის წარმოშობის დადგენაში, ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე გამოყენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მთლიანი ღირებულება, აღებული წინამდებარე მუხლის დებულებების გამოყენების შედეგად ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ფარგლებს გარეთ შექმნილ მთლიან დამატებულ ღირებულებასთან ერთად, არ უნდა აჭარბებდეს დადგენილ პროცენტულობას. 

5. მე-3 და მე-4 პუნქტების დებულებების გამოყენების მიზნით, “მთლიანი დამატებითი ღირებულება“ ნიშნავს ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ფარგლებს გარეთ გაწეულ ყველა ხარჯს, იქ გამოყენებული მასალების ღირებულების ჩათვლით.

6. მე-3 და მე-4 პუნქტების დებულებები არ ეხება პროდუქციას, რომელიც არ აკმაყოფილებს II დანართში ჩამოთვლილ პირობებს, და რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს საკმარისად დამუშავებულად-გადამუშავებულად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამოყენებულია მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტში დაფიქსირებული ზოგადი დაშვებები.

7. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების დებულებები არ ეხება პროდუქციას, რომელიც შეესატყვისება ჰარმონიზებული სისტემის 50-63 თავებს.

8. წინამდებარე მუხლის დებულებებში მოცემული და ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საზღვრებს გარეთ შესრულებული დამუშავება-გადამუშავების ნებისმიერი ტიპი მოექცევა ზედაპირული დამუშავების ან მსგავსი კლასიფიცირების ქვეშ.

მუხლი 12

პირდაპირი ტრანსპორტირება

1. შესაბამისი შეთანხმებით დადგენილი პრეფერენციული რეჟიმი ეხება მხოლოდ იმ პროდუქციას, რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე კონვენციის მოთხოვნებს, და რომლის ტრანსპორტირება ხორციელდება უშუალოდ ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ან მათი ტერიტორიის გავლით, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია მე-3 მუხლის შესაბამისად. მიუხედავად ამისა, პროდუქცია, რომელიც შეადგენს ერთ მთლიან პარტიას, შეიძლება გადაიზიდოს სხვა ტერიტორიების გავლით, თუ აუცილებელი გახდება გადაზიდვა ან დროებითი დასაწყობება ასეთ ტერიტორიებზე იმ პირობით, რომ ტვირთი დარჩება ტრანზიტის ან დასაწყობების ქვეყნის საბაჟო უწყების მეთვალყურეობის ქვეშ და არ მოუწევს სხვა ოპერაციების გავლა, გარდა გადმოტვირთვის, ხელახალი დატვირთვის ან სხვა რომელიმე ოპერაციისა, რომელიც გამიზნული იქნება ტვირთის ვარგისიანობის შენარჩუნებისთვის.

წარმოშობის მქონე პროდუქციამ, ექსპორტიორი და იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარეების ტერიტორიების გარდა, შეიძლება იმოძრაოს მილსადენით სხვა ქვეყნების გავლითაც.

2. პირველ პუნქტში დადგენილი პირობების შესრულების მტკიცება უნდა წარედგინოს იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყებას შემდეგი სახით:

(a) ერთი სატრანსპორტო დოკუმენტი, რომელშიც შედის გზა ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან ტრანზიტის ქვეყნის გავლით, ან

(b) ტრანზიტის ქვეყნის საბაჟო უწყების მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც:

(i) მოცემულია პროდუქციის ზუსტი აღწერილობა;

(ii) მოცემულია პროდუქციის გადმოტვირთვის და ხელახალი დატვირთვის თარიღები და, საჭიროების შემთხვევაში, გემების ან გამოყენებული სხვა სახის ტრანსპორტის სახელები; და

(iii) პროდუქციის ტრანზიტის ქვეყანაში შენახვის დადასტურებული პირობები; ან

(c) დასაბუთების შემცველი ნებისმიერი დოკუმენტი ზემოხსენებულების უქონლობის შემთხვევაში.

მუხლი 13

გამოფენები

1. მე-3 მუხლით გათვალისწინებული ხელშემკვრელი მხარის გარდა სხვა რომელიმე ქვეყანაში (რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია) გამოფენაზე გაგზავნილი წარმოშობის მქონე პროდუქცია, და გამოფენის შემდეგ ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე იმპორტის მიზნით გაყიდული, იმპორტისას ისარგებლებს შესაბამისი შეთანხმების დებულებებით იმ შემთხვევაში, თუ საბაჟო უწყებისთვის ნაჩვენები და დამაჯერებელი იქნება, რომ:

(a) ექსპორტიორმა გაგზავნა მოცემული პროდუქცია ხელშემკვრელი მხარიდან იმ ქვეყანაში, რომელშიც ჩატარდა გამოფენა, და მას აღნიშნული პროდუქცია გამოფენილი ჰქონდა ამ გამოფენაზე;

(b) პროდუქცია ექსპორტიორმა მიჰყიდა ან სხვაგვარად გადასცა სხვა ხელშემკვრელი მხარის პირს;

(c) პროდუქცია გადაცემულ იქნა გამოფენის დროს ან დაუყოვნებლივ მის შემდეგ ისეთივე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ის გაიგზავნა გამოფენაზე; და

(d) პროდუქცია, მას შემდეგ რაც ის გაიგზავნა გამოფენისთვის, არ ყოფილა გამოყენებული რაიმე სხვა მიზნით, გარდა მისი გამოფენაზე წარდგენისა.

2. წარმოშობის სერთიფიკატი გაცემული ან შედგენილი უნდა იყოს V თავის დებულებების შესაბამისად და იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყებისთვის დადგენილი წესით წარდგენილი. იქვე მითითებული უნდა იყოს გამოფენის სახელწოდება და მისი ჩატარების მისამართი. აუცილებლობის შემთხვევაში, შეიძლება მოთხოვნილ იქნას პროდუქციის გამოფენის პირობების დამადასტურებელი დამატებითი დოკუმენტები.

3. პირველი პუნქტი ეხება ნებისმიერ სავაჭრო, სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო ან რეწვასთან დაკავშირებულ გამოფენას, ბაზრობას ან მსგავს საზოგადოებრივ ჩვენებას ან გამოფენას, რომელიც არ არის ორგანიზებული კერძო მიზნებისთვის მაღაზიებში ან ბიზნეს ფართზე უცხოური პროდუქციის გაყიდვის მიზნით, და რომელთა განმავლობაშიც პროდუქცია რჩება საბაჟოს კონტროლის ქვეშ.

თავი IV

დაბრუნება ან გადასახადისგან გათავისუფლება

მუხლი 14

საბაჟო მოსაკრებლის დაბრუნების ან მისგან გათავისუფლების აკრძალვა

1. წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალები, რომლებიც გამოიყენება წარმოშობის მქონე პროდუქციის საწარმოებლად ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, და რომლისთვისაც წარმოშობის სერთიფიკატი გაცემულია ან შედგენილია V თავის დებულებების შესაბამისად, არ დაექვემდებარება ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის საბაჟო მოსაკრებლის დაბრუნებას ან მისგან გათავისუფლებას.

2. პირველ პუნქტში მოცემული აკრძალვა ეხება იმ საბაჟო მოსაკრებლების ან გადასახადების ნაწილობრივ თუ მთლიანად დაბრუნების, რემისიის ან გადაუხდელობის ნებისმიერ ზომას, რომლებიც ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოებაში მოხმარებული მასალების შესახებ იმ მოქმედი კანონების ეკვივალენტურია, რომელთაც ამგვარი დაბრუნება, რემისია ან გადაუხდელობა ეხებათ, თვალნათლივ ან არსობრივად, და როცა ხდება ზემოხსენებული მასალებისგან მიღებული პროდუქციის ექსპორტი და არა მაშინ, როცა ისინი ქვეყანაში რჩება ადგილობრივი მოხმარების მიზნით.

3. წარმოშობის სერთიფიკატში მოხსენიებული პროდუქციის ექსპორტიორი მზად უნდა იყოს, ნებისმიერ დროს, საბაჟოს ან სხვა კომპეტენტური უწყების მოთხოვნით, წარადგინოს ყველა აუცილებელი დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ მოცემული პროდუქციის წარმოებაში გამოყენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების მიმართ არ არის მიღებული საბაჟო მოსაკრებლის რაიმე დათმობა და რომ ამგვარ მასალასთან დაკავშირებული ყველა საბაჟო მოსაკრებელი ან გადასახდელი ფაქტიურად გადახდილია.

4. ამ მუხლის 1-3 პუნქტების დებულებები ასევე გამოიყენება შეფუთვის (მე-7 (2) მუხლის მნიშვნელობის გათვალისწინებით), აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, ინსტრუმენტების (მე-8 მუხლის შინაარსის მიხედვით) და კომპლექტში მოცემული პროდუქციის (მე-9 მუხლის შინაარსის მიხედვით) მიმართ, როცა ამგვარ ერთეულებს არ გააჩნია წარმოშობა.

5. 1-4 პუნქტების დებულებები გამოიყენება მხოლოდ იმ მასალების მიმართ, რომლებზეც ვრცელდება შესაბამისი შეთანხმების მოქმედება.

6. (a) წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული აკრძალვა არ გავრცელდება 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარესა და 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეს შორის არსებულ ორმხრივ სავაჭრო ურთიერთობებზე, ისრაელის, ფარერის კუნძულებისა და ევროკავშირის სტაბილიზაციისა და ასოცირების პროცესის მონაწილეების გამოკლებით, თუ პროდუქცია ჩაითვლება ექსპორტიორ ან იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილად, კუმულაციის გამოყენების გარეშე მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით.

(b) წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული აკრძალვა არ გავრცელდება ეგვიპტეს, იორდანიას, მაროკოსა და ტუნისს შორის არსებულ ორმხრივ სავაჭრო ურთიერთობებზე, თუ პროდუქცია ჩაითვლება წარმოშობილად ერთ-ერთ ამ ქვეყანაში, კუმულაციის გამოყენების გარეშე, მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით.

7. პირველი პუნქტის მიუხედავად, ექსპორტიორ ხელშემკვრელს მხარეს, გარდა ჰარმონიზებული სისტემის 1-24 თავებით გათვალისწინებული პროდუქტებისა, შეუძლია მიმართოს საბაჟო გადასახდელების დაბრუნების ან ანალოგიური ეფექტის მქონე მისგან გათავისუფლების პროცედურებს, რომელიც გამოიყენება წარმოშობის მქონე პროდუქციის წარმოებაში ჩართულ წარმოშობის არმქონე მასალებთან მიმართებაში, შემდეგი დებულებების გათვალისწინებით:

(a) საბაჟო მოსაკრებლის 4% დაკავებულ იქნება ჰარმონიზებული სისტემის 25-49 და 64-97 თავებით გათვალისწინებული პროდუქტების მიმართ, ან ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში მოქმედი ამგვარი დაბალი ტარიფი. 

(b) საბაჟო მოსაკრებლის 8% დაკავებულ იქნება ჰარმონიზებული სისტემის 50-63 თავებით გათვალისწინებული პროდუქტების მიმართ, ან ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში მოქმედი ამგვარი დაბალი ტარიფი. 

წინამდებარე პუნქტის დებულებები არ გამოიყენება V დანართით განსაზღვრული ხელშემკვრელი მხარეების მიერ.

8. მე-7 პუნქტის დებულებები გამოიყენება 2012 წლის 31 დეკემბრამდე და გადაიხედება ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე.

თავი V

წარმოშობის სერტიფიკატი

მუხლი 15

ზოგადი მოთხოვნები

1. ხელშემკვრელი მხარის პროდუქცია მეორე ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე იმპორტისას ისარგებლებს შესაბამისი შეთანხმების დებულებებით წარმოშობის დამადასტურებელი ერთ-ერთი სახის შემდეგი დოკუმენტის წარდგენისას:

(a) EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი. მისი ნიმუში მოცემულია III a დანართში;

(b) EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი. მისი ნიმუში მოცემულია III b დანართში;

(c) 21-ე მუხლის პირველ პუნქტში მოცემული შემთხვევებისას, დეკლარაცია (შემდგომში წოდებული, როგორც „წარმოშობის დეკლარაცია“ ან „EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია“), რომელსაც ექსპორტიორი ურთავს ანგარიშფაქტურას, მოწოდების შეტყობინება ან ნებისმიერი სხვა კომერციული დოკუმენტი, რომელიც აღწერს მოცემულ პროდუქციას ისეთი დეტალებით, რომლებიც იძლევა მისი იდენტიფიკაციის საშუალებას. წარმოშობის დეკლარაციის ტექსტები მოცემულია IV a და IV b დანართებში.

2. მიუხედავად ამ მუხლის პირველი პუნქტისა, წინამდებარე კონვენციის მნიშვნელობით მოცემული წარმოშობის მქონე პროდუქცია (26-ე მუხლში დასახელებულ შემთხვევებში) სარგებლობს შესაბამისი შეთანხმებებით და არ არის აუცილებელი წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით დასახელებული რომელიმე დოკუმენტის წარმოდგენა.

მუხლი 16

EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემის პროცედურა

1. EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყების მიერ, რომელზედაც განაცხადი კეთდება წერილობით ექსპორტიორის მიერ ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ ექსპორტიორის პასუხისმგებლობით. 

2. ამ მიზნით, ექსპორტიორმა ან მისმა უფლებამოსილმა წარმომადგენელმა უნდა შეავსოს EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი და განაცხადის ფორმა, რომლის ნიმუშები მოცემულია III a და b დანარებში. აღნიშნული ფორმები შეივსება შესაბამისი შეთანხმების ერთ-ერთ ენაზე და ექსპორტიორი ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად. მათი ხელით შევსების შემთხვევაში, სიტყვები შეტანილი უნდა იქნას მელნით და ბეჭდური ასოებით. პროდუქციის აღწერა შეტანილი უნდა იქნას ამისთვის სპეციალურად გამოყოფილ უჯრაში ცარიელი ხაზების გამოუტოვებლად. თუ რომელიმე უჯრა არ იქნება სრულად შევსებული, მაშინ ჰორიზონტალური ხაზი უნდა გაესვას აღწერის ბოლო ხაზის ქვეშ და გადაიხაზოს ცარიელი ადგილი.

3. ექსპორტიორი, რომელიც მოითხოვს EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატს, ნებისმიერ დროს, ექსპორტიორი ქვეყნის (სადაც გაიცემა EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი) საბაჟოს უწყების მოთხოვნის თანახმად, მზად უნდა იყოს ყველა იმ აუცილებელი დოკუმენტის წარსადგენად, რომელიც დაადასტურებს მოცემული პროდუქციის წარმოშობის სტატუსს, და ასევე წინამდებარე კონვენციის სხვა მოთხოვნების შესასრულებლად.

4. მე-5 პუნქტისთვის ზიანის მიუყენებლად, EUR.1 გადაადგილების სერტიფიკატი გაიცემა ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყების მიერ შემდეგ შემთხვევებში:

(a) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში ან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე 3(2) მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ან

ii. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

(b) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, ან 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში ან იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, კუმულაციის გამოყენების გარეშე ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ან

ii. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ სხვა მოთხოვნებს, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

(c) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში ან იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, კუმულაციის გამოყენების გარეშე ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ან

ii. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

5. EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი გაიცემა ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის გამცემი საბაჟო უწყების მიერ, თუ შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, ან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომლის მიმართაც გამოიყენება კუმულაცია და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს შემდეგ შემთხვევებში:

(a) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. კუმულაცია გავრცელდა 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ ან მეტ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

ii. პროდუქცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნას იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, როგორც მასალა პროდუქციის წარმოებისათვის იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარედან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთი ხელშემკვრელ მხარეში ექსპორტისთვის კუმულაციის კონტექსტში, ან

iii. შესაძლოა განხორციელდეს პროდუქციის რე-ექსპორტი იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში;

(b) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, ან 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში და

i. კუმულაცია გავრცელდა მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ ან მეტ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში; ან

ii. პროდუქცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნას იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, როგორც მასალა პროდუქციის წარმოებისათვის იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარედან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში ექსპორტისთვის კუმულაციის კონტექსტში, ან

iii. შესაძლოა განხორციელდეს პროდუქციის რე-ექსპორტი იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში;

(c) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. კუმულაცია გავრცელდა მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ ან მეტ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში; ან

ii. პროდუქცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, როგორც მასალა პროდუქციის წარმოებისათვის იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარედან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში ექსპორტისთვის კუმულაციის კონტექსტში, ან

iii. შესაძლოა განხორციელდეს პროდუქციის რე-ექსპორტი იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში;

6. EUR-MED გადაადგილების სერთიფიკატი უნდა მოიცავდეს ქვემოთ მოცემულ რომელიმე ჩანაწერს ინგლისურ ენაზე მე-7 უჯრაში:

(a) თუ წარმოშობა მიღებულია კუმულაციის გამოყენებით მასალასთან მიმართებაში, რომელიც წარმოშობილია ერთ ან მეტ ხელშემკვრელ მხარეში:

კუმულაცია გამოყენებულია ... (ქვეყნის/ქვეყნების სახელი)

(b) თუ წარმოშობა მიღებულია კუმულაციის გამოყენების გარეშე მასალასთან მიმართებაში, რომელიც წარმოშობილია ერთ ან მეტ ხელშემკვრელ მხარეში:

კუმულაცია არ გამოიყენება

7. EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის გამცემი საბაჟო უწყება მიიღებს ყველა ზომას, რომელიც აუცილებელია პროდუქციის წარმოშობის დასადგენად და წინამდებარე კონვენციის სხვა მოთხოვნების შესასრულებლად. ამისათვის, მას აქვს უფლება მოითხოვოს ნებისმიერი მტკიცებულება, და ჩაატაროს ნებისმიერი სახის ინსპექცია ექსპორტიორის ანგარიშებისა ან ნებისმიერი სხვა სახის შემოწმება, რომელსაც იგი ჩათვლის საჭიროდ. ის უნდა დარწმუნდეს მე-2 პუნქტში ნახსენები ფორმების სწორად შევსებაში. კერძოდ, მან უნდა შეამოწმოს არის თუ არა პროდუქციის აღწერისთვის გამოყოფილი უჯრები შევსებული ისე, რომ გამორიცხული იყოს ყველანაირი ყალბი დანართების შეტანის შესაძლებლობა.

8. EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემის თარიღი მითითებული უნდა იყოს სერტიფიკატის მე-11 უჯრაში.

9. EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი გაიცემა საბაჟო უწყების მიერ და გადაეცემა ექსპორტიორს ფაქტიური ექსპორტის განხორციელების დროისათვის.

მუხლი 17

რეტროსპექტულად გაცემული EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი

1. მე-16 მუხლის მე-9 პუნქტის მიუხედავად, EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი შეიძლება გამონაკლისის სახით გაიცეს ექსპორტის განხორციელების შემდეგ მასთან დაკავშირებული პროდუქციისთვის, თუ:

(a) იგი არ გაიცა ექსპორტირების დროს შეცდომების, დაუდევრობის ან განსაკუთრებული გარემოებების გამო; ან

(b) საბაჟო უწყებისთვის ცხადი გახდება, რომ EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი გაცემული იყო, მაგრამ ვერ იქნა მიღებული იმპორტირებისას ტექნიკური მიზეზების გამო.

2. მე-16 მუხლის მე-9 პუნქტის მიუხედავად, EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი შესაძლოა გაიცეს პროდუქტის ექსპორტის განხორციელების შემდეგ, რომელიც მას უკავშრდება და რომლისთვისაც EUR.1 გადაადგილების სერთიფიკატი გაიცა ექსპორტირების დროს, იმის გათვალისწინებით, რომ 16(5) მუხლის პირობების შესრულების დემონსტრირება მოხდა საბაჟო ორგანოების სასარგებლოდ.

3. 1-ლი და მე-2 პუნქტების განხორციელების მიზნით, ექსპორტიორმა განაცხადში უნდა მიუთითოს იმ პროდუქციის ექსპორტირების ადგილი და თარიღი, რომელსაც უკავშირდება მოთხოვნილი EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი, და ჩამოაყალიბოს მოთხოვნის მიზეზი.

4. საბაჟო უწყებას შეუძლია EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემა რეტროსპექტულად მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დაადგენს, რომ ექსპორტიორის განაცხადში მოცემული ინფორმაცია შეესაბამება საქმეში მოცემულ ინფორმაციას.

5. რეტროსპექტულად გაცემულ EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატს უნდა ახლდეს შემდეგი ფრაზა ინგლისურ ენაზე:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

მე-2 პუნქტის გამოყენებით რეტროსპექტიულად დგაცემულ EUR-MED გადაადგილების სერთიფიკატებს თან უნდა ახლდეს ფრაზა ინგლისურ ენაზე:

"გაცემულია რეტროსპექტიულად (ორიგინალიEUR.1, ნომერი .... [თარიღი და გაცემის ადგილი])"

6. მე-5 პუნქტში მოხსენიებული ფრაზა უნდა ჩაისვას EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის მე-7 უჯრაში.

მუხლი 18

EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის დუბლიკატის გაცემა

1. EUR.1 an EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის მოპარვის, დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში ექსპორტიორს შეუძლია მიმართოს მის გამცემ საბაჟო უწყებას და მოითხოვოს დუბლიკატი, რომელიც გამოიწერება მათ ხელთ არსებული ექსპორტთან დაკავშირებული დოკუმენტების საფუძველზე.

2. ამგვარად გაცემულ დუბლიკატს უნდა ახლდეს შემდეგი ფრაზა ინგლისურ ენაზე:

„DUPLICATE"

3. მე-2 პუნქტში მოხსენიებული ფრაზა უნდა ჩაისვას EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის მე-7 უჯრაში.

4. დუბლიკატი, რომელზეც აღნიშნული უნდა იყოს EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის დედანის გაცემის თარიღი, ძალაშია აღნიშნული თარიღიდან.

მუხლი 19

EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის გაცემა ადრე გაცემული ან შედგენილი წარმოშობის სერტიფიკატის საფუძველზე

როცა წარმოშობილი პროდუქცია საბაჟო კონტროლის ქვეშ ექცევა ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, შესაძლებელია წარმოშობის სერტიფიკატის ორიგინალის შეცვლა ერთი ან რამდენიმე EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატით რომელიმე ამ პროდუქციის მთლიანად ან მისი ნაწილის გაგზავნის მიზნით ხელშემკვრელი მხარის ქვეყნის სხვა ნაწილებში. EUR.1 ან EUR-MED შემცვლელი წარმოშობის სერტიფიკატ(ებ)ი გაიცემა იმ საბაჟო უწყების მიერ, რომლის მეთვალყურეობის ქვეშაც იქნება მოქცეული აღნიშნული პროდუქცია.

მუხლი 20

აღრიცხვის სეგრეგაცია

1. იქ, სადაც იდენტური და ერთმანეთის შეცვლის უნარის მქონე წარმოშობის მქონე და არმქონე მასალების ცალკეული მარაგის შენახვა ქმნის მნიშვნელოვან ფინანსურ ან მატერიალურ სირთულეებს, საბაჟო უწყებას, ამ საქმესთან დაკავშირებული პირების წერილობითი მოთხოვნით, ამგვარი მარაგების მართვის მიზნით შეუძლია ე.წ. “აღრიცხვის სეგრეგაციის“ მეთოდის ( შემდგომში წოდებული, როგორც „მეთოდი“) ამოქმედება.

2. აღნიშნულმა მეთოდმა უნდა უზრუნველყოს, რომ (გარკვეული პერიოდის განმავლობაში) ისეთი მიღებული პროდუქციის რაოდენობა, რომლის განხილვაც შეიძლება "წარმოშობის მქონე პროდუქციად", იყოს იმ რაოდენობის ტოლი, რომლის მიღებაც შესაძლებელი იქნებოდა მარაგების ფიზიკური სეგრეგაციის შემთხვევაში.

3. საბაჟო უწყებას შეუძლია გასცეს პირველი პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება, ყველა შესაბამისი პირობის დაცვით.

4. აღნიშნული მეთოდის გამოყენება მოხდება და ჩაიწერება იმ ზოგადი საბუღალტრო აღრიცხვის პრინციპების საფუძველზე, რომლებიც გამოიყენება პროდუქციის მწარმოებელ ქვეყანაში.

5. აღნიშნული დახმარების მიმღებს შეუძლია გასცეს ან მოითხოვოს წარმოშობის სერთიფიკატი, რომელიც საჭირო იქნება, პროდუქციის იმ რაოდენობისთვის, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს წარმოშობის მქონედ. საბაჟო უწყების მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმღებმა უნდა წარადგინოს ანგარიში რაოდენობათა მართვის შესახებ.

6. საბაჟო უწყებას შეუძლია აკონტროლოს ზემოხსენებული მეთოდის გამოყენება და შეაჩეროს მისი მოქმედება ნებისმიერ დროს, როცა იგი ჩათვლის, რომ მიმღები არასათანადოდ იყენებს მინიჭებულ უფლებას, როგორი ფორმითაც არ უნდა ხდებოდეს ეს, ან არ ასრულებს წინამდებარე კონვენციის განსაზღვრულ რომელიმე სხვა პირობას.

მუხლი 21

წარმოშობის დეკლარაციის ან EUR-MED წარმოშობის

დეკლარაციის შედგენის პირობები

1. მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის „c“ ქვეპუნქტში აღწერილი წარმოშობის დეკლარაცია ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია შეიძლება შეადგინოს:

(a) უფლებამოსილმა ექსპორტიორმა (22-ე მუხლის შინაარსის ფარგლებში); ან

(b) ნებისმიერი ისეთი პარტიის ნებისმიერმა ექსპორტიორმა, რომელიც შედგება ერთი ან მეტი წარმოშობის მქონე პროდუქციის შემცველი ფუთისგან, რომელთა საერთო ღირებულება არ აღემატება 6 000 ევროს.

2. მე-3 პუნქტის დებულებებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე, წარმოშობის დეკლარაციის შედგენა შეიძლება შემდეგ შემთხვევებში:

(a) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში ან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე, 3(2) მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ან

ii. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

(b) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, ან 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში ან იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, კუმულაციის გამოყენების გარეშე ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ან

ii. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

(c) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში ან იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, კუმულაციის გამოყენების გარეშე ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, ან

ii. შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომელთანაც გამოიყენება კუმულაცია, კუმულაციის გამოყენების გარეშე მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

3. EUR-MED წარმოშობის სერტიფიკატი შესაძლოა შედგენილ იქნეს თუ შესაბამისი პროდუქტი ჩაითვლება წარმოშობილად ექსპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში ან იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, ან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, რომლის მიმართაც გამოიყენება კუმულაცია და რომლებიც ასრულებენ წინამდებარე კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს შემდეგ შემთხვევებში:

(a) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. კუმულაცია გავრცელდა 3(2) მუხლში მოცემულ ერთ ან მეტ ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალებთან მიმართებით, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში;

ii. პროდუქცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნას იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, როგორც მასალა პროდუქციის წარმოებისათვის იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარედან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთი სხვა ხელშემკვრელ მხარეში ექსპორტისთვის კუმულაციის კონტექსტში, ან

iii. შესაძლოა განხორციელდეს პროდუქციის რე-ექსპორტი იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში;

(b) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(1) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, ან 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(1) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში და

i. კუმულაცია გავრცელდა მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ ან მეტ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში; ან

ii. პროდუქცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, როგორც მასალა პროდუქციის წარმოებისათვის იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში ექსპორტისთვის კუმულაციის კონტექსტში, ან

iii. შესაძლოა განხორციელდეს პროდუქციის რე-ექსპორტი იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში;

(c) თუ პროდუქცია ექსპორტირებულია 3(2) მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარიდან 3(2) მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში, და

i. კუმულაცია გავრცელდა მე-3 მუხლში მოცემულ ერთ ან მეტ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში წარმოშობილ მასალაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ EUR-MED სერთიფიკატი ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია გაიცა წარმოშობის ქვეყანაში; ან

ii. პროდუქცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს იმპორტიორ ხელშემკვრელ მხარეში, როგორც მასალა პროდუქციის წარმოებისათვის იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან მე-3 მუხლით გათვალისწინებული ერთ-ერთ სხვა ხელშემკვრელ მხარეში ექსპორტისთვის კუმულაციის კონტექსტში, ან

iii. შესაძლოა განხორციელდეს პროდუქციის რე-ექსპორტი იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარიდან მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ხელშემკვრელ მხარეში;

4. EUR-MED წარმოშობის სერთიფიკატი უნდა მოიცავდეს ქვემოთ მოცემულ რომელიმე ჩანაწერს ინგლისურ ენაზე:

(a) თუ წარმოშობა მიღებულია კუმულაციის გამოყენებით მასალით, რომელიც წარმოშობილია ერთ ან მეტ ხელშემკვრელ მხარეში:

კუმულაცია გამოყენებულია (ქვეყნის/ქვეყნების სახელი)

(b) თუ წარმოშობა მიღებულია კუმულაციის გამოყენების გარეშე მასალით, რომელიც წარმოშობილია ერთ ან მეტ ხელშემკვრელ მხარეში:

კუმულაცია არ გამოიყენება

5. წარმოშობის დეკლარაციის ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციის შემდგენელი ექსპორტიორი ნებისმიერ დროს მზად უნდა იყოს, ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყების მოთხოვნით, წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომელიც დაადასტურებს მოცემული პროდუქციის წარმოშობის სტატუსს და ასევე წინამდებარე კონვენციის სხვა მოთხოვნების შესრულებას.

6. წარმოშობის დეკლარაციას ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციას ადგენს ექსპორტიორი ანგარიშფაქტურაზე, მიწოდების შეტყობინებასა თუ სხვა კომერციულ დოკუმენტზე, დეკლარაციაზე ბეჭდვის ან შტამპის დასმის გზით რომელზე დასატანი ტექსტი მოცემულია IV დანართში და გამოიყენება იმავე დანართში მოცემული ერთ-ერთ ენა. ყველაფერი ეს სრულდება ექსპორტიორი ქვეყნის შიდა კანონმდებლობის დებულებების შესაბამისად. თუ დეკლარაცია ხელითაა შევსებული, მაშინ იგი უნდა შესრულდეს მელნით და ბეჭდური ასოებით.

7. წარმოშობის დეკლარაციაზე ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციაზე უნდა იყოს ექსპორტიორის ხელმოწერა. თუმცა, უფლებამოსილ ექსპორტიორს (22-ე მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში) არ მოეთხოვება ამგვარი დეკლარაციის ხელმოწერა იმ პირობით, რომ მან ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყებას უნდა წარუდგინოს წერილობითი ვალდებულება, რომ იგი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას ნებისმიერ იმ წარმოშობის დეკლარაციაზე, რომელიც განიხილება, როგორც ხელმოწერილი მის მიერ.

8. წარმოშობის დეკლარაცია ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია შეიძლება შეადგინოს ექსპორტიორმა, როცა ხდება აღნიშნულ დეკლარაციასთან დაკავშირებული პროდუქციის ექსპორტი, ან ექსპორტირების შემდეგ იმ პირობით, რომ იგი წარმოდგენილი იქნება იმპორტიორი ქვეყნისთვის არა უგვიანეს 2 წლის განმავლობაში იმ პროდუქციის იმპორტის შემდეგ, რომელთანაც იგი არის დაკავშირებული.

მუხლი 22

უფლებამოსილი ექსპორტიორი

1. ექსპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყებამ ნებისმიერ იმ ექსპორტიორს (შემდგომში “უფლებამოსილი ექსპორტიორი“), რომელიც ხშირად ახდენს წინამდებარე კონვენციით განსაზღვრული პროდუქციის გადაზიდვას, შეიძლება მიანიჭოს წარმოშობის დეკლარაციის ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციის შედგენის უფლებამოსილება მიუხედავად მოცემული პროდუქციის ღირებულებისა. ამგვარი უფლებამოსილების მსურველმა ექსპორტიორმა საბაჟოს ან სხვა კომპეტენტურ უწყებას უნდა წარუდგინოს პროდუქციის წარმოშობის სტატუსის და წინამდებარე კონვენციის სხვა მოთხოვნების შესრულების მათთვის დამაკმაყოფილებელი მტკიცებულებები.

2. საბაჟო უწყებას შეუძლია უფლებამოსილი ექსპორტიორის სტატუსის მინიჭება იმ პირობებით, რომლებსაც იგი ჩათვლის შესატყვისად.

3. საბაჟო უწყება მიანიჭებს უფლებამოსილ ექსპორტიორს საბაჟოს უფლებამოსილების აღმნიშვნელ ნომერს, რომელიც უნდა დაისვას წარმოშობის დეკლარაციაზე ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციაზე.

4. საბაჟო უწყება გააკონტროლებს უფლებამოსილი ექსპორტიორის მიერ აღნიშნული უფლებამოსილების გამოყენებას.

5. საბაჟო უწყებას შეუძლია უფლებამოსილების ჩამორთმევა ნებისმიერ დროს. მას შეუძლია ამის გაკეთება მაშინ, როცა უფლებამოსილი ექსპორტიორი აღარ უზრუნველყოფს პირველ პუნქტში მოცემულ გარანტიებს, არ ასრულებს მე-2 პუნქტში მოცემულ პირობებს ან სხვაგვარად არასწორად იყენებს უფლებამოსილებას.

მუხლი 23

წარმოშობის სერტიფიკატის მოქმედების ვადა

1. წარმოშობის სერტიფიკატი ძალაში იქნება ექსპორტიორ ქვეყანაში მისი გაცემის დღიდან ოთხი თვის განმავლობაში და წარდგენილ უნდა იქნას ზემოხსენებული პერიოდის განმავლობაში იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებისათვის.

2. ის წარმოშობის სერტიფიკატები, რომლებიც წარდგენილია იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებისათვის პირველ პუნქტში დადგენილი წარდგენის საბოლოო თარიღის შემდეგ, შეიძლება მიღებული იქნას პრეფერენციული რეჟიმის მიღების მიზნით, როცა ამგვარი დოკუმენტების წარუდგენლობა საბოლოო თარიღისთვის გამოწვეულია განსაკუთრებული გარემოებებით.

3. დაგვიანებული წარდგენის სხვა შემთხვევებში, იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებას შეუძლია წარმოშობის სერტიფიკატის მიღება, თუ პროდუქცია წარდგენილია ზემოხსენებულ საბოლოო თარიღამდე.

მუხლი 24

წარმოშობის სერტიფიკატის წარდგენა

წარმოშობის სერტიფიკატი უნდა წარედგინოს იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებას იმ ქვეყანაში მოქმედი პროცედურების თანახმად. ზემოხსენებულმა საბაჟო უწყებამ შეიძლება მოითხოვოს წარმოშობის სერტიფიკატის თარგმანი და ასევე იმპორტის დეკლარაციასთან ერთად იმპორტიორის ანგარიში იმის შესახებ, რომ პროდუქცია აკმაყოფილებს შესაბამისი შეთანხმების განხორციელებისთვის საჭირო პირობებს. 

მუხლი 25

იმპორტირება პარტიებად

როცა, იმპორტიორის თხოვნის თანახმად და იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყების მიერ დადგენილი პირობების შესაბამისად, ჰარმონიზებული სისტემის ზოგადი მე-2(ა) წესის მნიშვნელობის ფარგლებში და ჰარმონიზებული სისტემის XVI და XVII მუხლებში ან 7308 და 9406 სექციებში შემავალი დაშლილი ან აუწყობელი პროდუქციის იმპორტირება ხორციელდება პარტიებად, ამგვარი პროდუქციის წარმოშობის ერთადერთი სერთიფიკატი წარდგენილი უნდა იქნას საბაჟო უწყებისათვის პირველი პარტიის იმპორტირებისას.

მუხლი 26

საქონლის გათავისუფლება წარმოშობის სერტიფიკატისგან

1. პროდუქცია, გაგზავნილი პატარა შეკვრებად ერთი კერძო პირის მიერ მეორე კერძო პირისთვის, ან რომელიც შეადგენს მოგზაურების პირად ბარგს, განხილული იქნება როგორც წარმოშობის მქონე პროდუქცია და მისთვის არ მოითხოვება წარმოშობის სერტიფიკატი, თუმცა იმ პირობით, რომ ამგვარი პროდუქცია არ არის იმპორტირებული ვაჭრობის გზით და რომელიც აკმაყოფილებს წინამდებარე კონვენციის მოთხოვნებს და სადაც ეჭვს არ იწვევს ამგვარი დეკლარაცია. თუ პროდუქცია გაგზავნილია ფოსტით, ასეთი დეკლარაცია შეიძლება შედგეს საბაჟო დეკლარაციაზე CN22/CN23 ან ამ დოკუმენტზე თანდართულ ფურცელზე.

2. იმპორტი, რომელიც დროდადრო ხორციელდება და შედგება მხოლოდ მიმღებების, მოგზაურების და მათი ნათესავების პირადი მოხმარების პროდუქციისგან, არ განიხილება როგორც იმპორტი ვაჭრობის გზით, თუ პროდუქციის ბუნებისა და რაოდენობიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ არა აქვს ადგილი რაიმე კომერციულ მიზნებს.

3. ასევე, აღნიშნული პროდუქციის მთლიანი ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 500 ევროს მცირე ფუთების შემთხვევაში ან 1 200 ევროს იმ პროდუქციის შემთხვევაში, რომელიც შეადგენს მოგზაურების პირადი ბარგის ნაწილს.

მუხლი 27

თანმხლები დოკუმენტაცია

მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტში და 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტში მოხსენიებული დოკუმენტები, რომლებიც გამოიყენება იმის დასამტკიცებლად, რომ EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის და წარმოშობის დეკლარაციის ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციის შესაბამისი პროდუქცია შეიძლება განიხილულ იქნას, როგორც ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილი და შესრულებულია წინამდებარე კონვენციის სხვა მოთხოვნები, შეიძლება, მათ შორის, შედგებოდეს შემდეგისგან: 

(1) უშუალო მტკიცება ექსპორტიორის ან მომწოდებლის მიერ განხორციელებული პროცესებისა მოცემული საქონლის მიღების მიზნით, რაც შედის, მაგალითად, მათ ანგარიშებში ან შიდა ბუღალტერიაში;

(2) შესაბამისი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე გამოყენებული, გაცემული ან წარმოებული მასალების წარმოშობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც გამოიყენება შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად;

(3) შესაბამისი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე გაცემული ან წარმოებული მასალების შესაბამისი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე დამუშავების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც გამოიყენება შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად;

(4) EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატები ან წარმოშობის დეკლარაციები ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციები, რომლებიც ადასტურებენ ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე გამოყენებული, გაცემული ან წარმოებული მასალების წარმოშობის სტატუსებს წინამდებარე კონევნციის შესაბამისად; და

(5) მე-11 მუხლის თანახმად, შესაბამისი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიის გარეთ განხორციელებული დამუშავება-გადამუშავების შესაბამისი მტკიცება, აღნიშნული მუხლის მოთხოვნების გათვალისწინებით.

მუხლი 28

წარმოშობის სერტიფიკატისა და დამატებითი დოკუმენტების შენახვა

1. ექსპორტიორმა, რომელიც მოითხოვს EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატს, სულ ცოტა, სამი წლის განმავლობაში უნდა შეინახოს მე-16 მუხლის მე-3 პუნქტში მოხსენიებული დოკუმენტები.

2. ექსპორტიორმა, რომელიც ავსებს წარმოშობის დეკლარაციას ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციას, სულ ცოტა, სამი წლის განმავლობაში უნდა შეინახოს ამ წარმოშობის დეკლარაციის ასლი და ასევე 21-ე მუხლის მე-5 პუნქტში მოხსენიებული დოკუმენტები.

3. ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებამ, რომელიც გასცემს EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატს, სულ ცოტა, სამი წლის განმავლობაში უნდა შეინახოს მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტში მოხსენიებული განაცხადი.

4. იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებამ, სულ ცოტა, სამი წლის განმავლობაში უნდა შეინახოს მისთვის წარმდგენილი EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატები და წარმოშობის დეკლარაციები ან EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციები.

მუხლი 29

განსხვავებები და მექანიკური შეცდომები

1. მცირე განსხვავებების აღმოჩენა წარმოშობის სერთიფიკატსა და იმ დოკუმენტს შორის, რომელიც წარდგენილი იქნა საბაჟო უწყებაში ფორმალობების შესასრულებლად პროდუქციის იმპორტის მიზნით, თავად ფაქტიდან გამომდინარე, არ გააუქმებს წარმოშობის სერთიფიკატს, თუ სათანადოდ დამტკიცდება, რომ ეს დოკუმენტი ნამდვილად შეესაბამება განაცხადში მოცემულ პროდუქციას.

2. აშკარა მექანიკური შეცდომა, რომელიც დაშვებულია, მაგალითად, ბეჭდვის დროს, არ გამოიწვევს შესაბამისი დოკუმენტის გაუქმებას, თუ ამგვარი შეცდომები არ წარმოშობს ეჭვს ამ დოკუმენტში მოტანილი ფაქტების სისწორესთან დაკავშირებით.

მუხლი 30

ევროში გამოხატული თანხები

1. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტის და 26-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მუხლების დებულებების გამოყენების მიზნით იმ შემთხვევაში, როცა პროდუქციის ანგარიშფაქტურა შედგენილია ევროს გარდა რომელიმე სხვა ვალუტაში, ხელშემკვრელი მხარეების ეროვნულ ვალუტებში გამოსახული თანხები, რომლებიც ეკვივალენტურია ევროებში გამოხატული თანხებისა, ყოველწლიურად უნდა შესწორდეს თითოეული შესაბამისი ქვეყნის მიერ.

2. პარტიას შეეხება 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „b“ ქვეპუნქტის და 26-ე მუხლის მე-3 პუნქტის დებულებები იმ ვალუტის გათვალისწინებით, რომელშიც შედგენილია ანგარიშფაქტურა, შესაბამისი ქვეყნის მიერ შესწორებული თანხის მიხედვით.

3. თანხები, რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნას ნებისმიერ მოცემულ ვალუტაში, იმ ვალუტაში ეკვივალენტური იქნება ევროებში გამოხატული თანხისა ოქტომბრის პირველ სამუშაო დღეს. მხარეები თანხების რაოდენობას შეატყობინებენ ევროკომისიას 15 ოქტომბრამდე და მათი გამოყენება შესაძლებელი იქნება მომდევნო წლის 1 იანვრიდან. ევროკომისია შეატყობინებს ყველა შესაბამის ქვეყანას სათანადო თანხების შესახებ.

4. მხარეებს შეუძლიათ თანხის დამრგვალება, რაც დაკავშირებულია ევროში გამოხატული თანხის მათ ეროვნულ ვალუტაში გადაყვანასთან. დამრგვალებული თანხა არ უნდა განსხვავდებოდეს კონვერტირებული თანხის ოდენობისგან 5%-ზე მეტად. მხარეებს შეუძლიათ უცვლელად დატოვონ ევროებში გამოხატული თანხის ეკვივალენტური მისი ეროვნული ვალუტა, თუ მე-3 პუნქტში მოცემული წლიური შესწორების დროს ამ თანხის კონვერტაცია (დამრგვალებამდე) შედეგად მოიტანს ეროვნული ვალუტის ეკვივალენტის 15%-მდე ზრდას. ეროვნულ ვალუტაში გამოხატული ეკვივალენტი შეიძლება დარჩეს უცვლელი, თუ კონვერტაციას შედეგად მოჰყვება ამ თანხის შემცირება.

5. ევროში გამოხატულ თანხებს განიხილავს ერთობლივი კომიტეტი ნებისმიერი ხელშემკვრელი მხარის თხოვნით. განხილვისას ერთობლივი კომიტეტი მხედველობაში მიიღებს შეზღუდვების ეფექტის შენარჩუნების სასურველობას რეალურ ვადებში. ამ მიზნით, მან შეიძლება გადაწყვიტოს ევროებში გამოხატული თანხების მოდიფიცირება.

თავი VI

ადმინისტრაციული თანამშრომლობის ზომები

მუხლი 31

ადმინისტრაციული თანამშრომლობა

1. ხელშემკვრელი მხარეთა საბაჟო უწყებები, ევროკომისიის მეშვეობით, ერთმანეთს მიაწვდიან იმ შტამპების ნიმუშებს, რომლებიც გამოიყენება მათ საბაჟოებში EUR.1 და EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატისთვის, და საბაჟო უწყების იმ ხელმძღვანელთა თუ შესაბამისი კომპეტენტური და სათანადოდ უფლებამოსილი უწყებების მისამართებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი იყვნენ ამ სერტიფიკატების, წარმოშობის დეკლარაციების და EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციების დამოწმებაზე. 

2. წინამდებარე კონვენციის სათანადოდ გამოყენების უზრუნველყოფის მიზნით, ხელშემკვრელი მხარეები დახმარებას გაუწევენ ერთმანეთს კომპეტენტური საბაჟო ადმინისტრაციების და შესაბამისი კომპეტენციის მქონე და სათანადოდ უფლებამოსილი უწყებების მეშვეობით EUR.1 და EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატის, წარმოშობის დეკლარაციების და EUR-MED წარმოშობის დეკლარაციების ნამდვილობის და ამ დოკუმენტებში მოცემული ინფორმაციის სისწორის შემოწმებაში. 

მუხლი 32

წარმოშობის სერტიფიკატის შემოწმება

1. წარმოშობის სერთიფიკატების შემდგომი შემოწმება განხორციელდება არასისტემურად ან მაშინ, როცა იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებას გაუჩნდება გონივრული საფუძველი ეჭვი შეიტანოს დოკუმენტების ნამდვილობის, მოცემული პროდუქციის წარმოშობის სტატუსის ან წინამდებარე კონვენციის სხვა მოთხოვნების შესრულების მიმართ.

2. პირველი პუნქტის დებულებების შესრულების მიზნით, იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო უწყება დააბრუნებს EUR.1 და EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატს და ანგარიშფაქტურას, თუ ისინი (წარმოშობის დეკლარაცია, EUR-MED წარმოშობის დეკლარაცია, ან ამ დოკუმენტების ასლები) წარდგენილი იყო ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებისათვის და, საჭიროების შემთხვევაში, იძლეოდა დაზუსტების მიზეზს. ნებისმიერი მიღებული დოკუმენტი და ინფორმაცია, რომელიც აღძრავს წარმოშობის სერთიფიკატში ან წარმოშობის დეკლარაციაში არასწორი ინფორმაციის არსებობის ეჭვს, უნდა გაიგზავნოს შესამოწმებლად.

3. შემოწმება ჩატარდება ექსპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყების მიერ. ამისათვის, მათ ექნებათ ნებისმიერი მტკიცებულების მოთხოვნის და ექსპორტიორის ანგარიშების ნებისმიერი ინსპექციის (და ყველა სხვა აუცილებელი შემოწმების) ჩატარების უფლება.

4. თუ იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყება გადაწყვეტს მოცემული პროდუქციისათვის პრეფერენციული რეჟიმის შეჩერებას შემოწმების შედეგების მიღებამდე, იმპორტიორს შესთავაზებენ პროდუქციისაგან განთავისუფლებას სიფრთხილის იმ ზომების გათვალისწინებით, რომლებიც ჩაითვლება აუცილებლად.

5. შემოწმების მომთხოვნ საბაჟო უწყებას სასწრაფოდ მიეწოდება აღნიშნული შემოწმების შედეგები. ამ შედეგებში მკაფიოდ უნდა იყოს მოცემული არის თუ არა დოკუმენტები ნამდვილი, შეიძლება თუ არა მოცემული პროდუქციის განხილვა ისე, თითქოს ისინი წარმოშობილია ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე და სრულდება თუ არა წინამდებარე კონვენციის სხვა მოთხოვნები.

6. თუ ეჭვის შეტანის შესახებ გონივრული საფუძველის შემთხვევაში შემოწმების მოთხოვნიდან ათი თვის განმავლობაში არ მოვა პასუხი ან თუ პასუხში არ იქნება მოცემული საკმარისი ინფორმაცია საეჭვო დოკუმენტის ნამდვილობაში ან პროდუქციის ჭეშმარიტ წარმოშობაში დასარწმუნებლად, მომთხოვნი საბაჟო უწყება (გამონაკლისი შემთხვევების გარდა) უარს იტყვის პრეფერენციული რეჟიმის გამოყენებაზე.

მუხლი 33

დავების მოგვარება

თუ 32-ე მუხლში მოცემული შემოწმების პროცედურებთან დაკავშირებით წამოჭრილი დავები ვერ მოგვარდა შემოწმების მომთხოვნ საბაჟო უწყებასა და დადასტურებაზე პასუხისმგებელ საბაჟო უწყებას შორის, მაშინ ამგვარი დავები მოსაგვარებლად წარედგინება შესაბამისი შეთანხმების საფუძველზე შექმნილ ორმხრივ ორგანოს. თუ წარმოიქმნება დავები, რომელიც განსხვავდება 32-ე მუხლში მოცემულ შემოწმების პროცედურებთან დაკავშირებული დავებისგან და უკავშირდება წინამდებარე კონვენციის ინტეპრეტაციას, იგი განსახილველად გადაეცემა ერთობლივ კომიტეტს.

ყველა შემთხვევაში, დავა იმპორტიორსა და იმპორტიორი ხელშემკვრელი მხარის საბაჟო უწყებას შორის განიხილება აღნიშნული ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად.

მუხლი 34

ჯარიმები

ჯარიმა დაეკისრება ნებისმიერ პირს, რომელიც შექმნის, ან გამოიწვევს, არასწორი ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტის შექმნას პროდუქციისთვის პრეფერენციული რეჟიმის მოპოვების მიზნით.

მუხლი 35

თავისუფალი ზონები

1. ხელშემკვრელი მხარეები მიიღებენ ყველა აუცილებელ ზომას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ წარმოშობის სერტიფიკატის მქონე ის სავაჭრო პროდუქცია, რომელიც ტრანსპორტირებისას გამოიყენებს მათ ტერიტორიებზე არსებულ თავისუფალ ზონებს, არ იყოს ჩანაცვლებული სხვა საქონლით და არ დაექვემდებაროს რაიმე ქმედებებს გარდა ჩვეულებრივი ოპერაციებისა, რომლებიც გამიზნულია მათი გაფუჭებისგან დასაცავად.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის დებულებებისგან გადახვევის საფუძველზე, როდესაც ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილი წარმოშობის სერტიფიკატის მქონე პროდუქცია იმპორტირებულია თავისუფალ ზონაში და განიცდის დამუშავება-გადამუშავებას, შესაბამისმა ხელისუფლებამ უნდა გასცეს ახალი EUR.1 ან EUR-MED გადაადგილების სერტიფიკატი ექსპორტიორის თხოვნით, თუ ზემოხსენებული დამუშავება-გადამუშავება შეესაბამება წინამდებარე კონვენციის დებულებებს.

დანართი I

შენიშვნები II დანართის ჩამონათვალთან დაკავშირებით

შენიშვნა 1:

ჩამონათვალი განსაზღვრავს ყველა საქონლისთვის მოთხოვნილ პირობებს, რომელთა საფუძველზეც ეს საქონელი შესაძლოა მიჩნეული იქნას შესაბამისად დამუშავებულად-გადამუშავებულად ოქმის მე-5 მუხლის მნიშვნელობის ფარგლებში.

შენიშვნა 2:

2.1. ჩამონათვალის პირველი 2 სვეტი აღწერს მიღებულ საქონელს. პირველ სვეტში მოცემულია სასაქონლო პოზიციის ნომერი ან საქონლის ჯგუფის ნომერი, რომელიც გამოიყენება ჰარმონიზებულ სისტემაში. მეორე სვეტში მოცემულია საქონლის აღწერილობა, რომელიც გამოიყენება ამ სისტემაში სასაქონლო პოზიციის ან საქონლის ჯგუფისთვის. პირველ ორ სვეტში მოცემული თითოეული ჩანაწერისთვის წესი განსაზღვრულია მე-3 ან მე-4 სვეტში. იმ შემთხვევაში, როდესაც პირველ სვეტში ნომრის წინ დასმულია “ex“, ეს ნიშნავს, რომ მე-3 და მე-4 სვეტებში განსაზღვრული წესები გამოიყენება ამ სასაქონლო პოზიციის ნაწილის მიმართ, როგორც აღწერილია მე-2 სვეტში.

2.2. როდესაც რამდენიმე სასაქონლო პოზიციის ნომრები პირველ სვეტში ერთადაა დაჯგუფებული ან წარმოდგენილია საქონლის ჯგუფის ნომერი და ამიტომ საქონლის აღწერა მე-2 სვეტში მოცემულია ზოგადად, შესაბამის მე-3 და მე-4 სვეტებში განსაზღვრული წესები ვრცელდება ყველა საქონელზე, რომლებიც ჰარმონიზებული სისტემის შესაბამისად კლასიფიცირებულია საქონლის ჯგუფის სასაქონლო პოზიციებით ან ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციებით, რომლებიც დაჯგუფებულია ერთად პირველ სვეტში.

2.3. როდესაც ჩამონათვალში დადგენილია სხვადასხვა წესები, რომლებიც გამოიყენება სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული სხვადასხვა საქონლისთვის, თითოეული განაცხადი შეიცავს სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ნაწილის აღწერილობას, რომელსაც ეხება შესაბამის მე-3 და მე-4 სვეტებში დადგენილი წესები.

2.4. როდესაც პირველ ორ სვეტში შეტანილი ნებისმიერი საქონლისათვის წესები დადგენილია როგორც მე-3, ისე მე-4 სვეტში, ექსპორტიორს შეუძლია აირჩიოს, როგორც ალტერნატივა, რომ გამოიყენოს მე-3 სვეტით დადგენილი წესი, ან მე-4 სვეტით დადგენილი წესი. თუ მე-4 სვეტში დადგენილი არ არის წარმოშობის წესი, გამოყენებული უნდა იქნეს მე-3 სვეტით დადგენილი წესი.

შენიშვნა 3:

3.1. ოქმის მე-5 მუხლის დებულებები, რომლებიც ეხება საქონელს, რომელმაც შეიძინა წარმოშობის სტატუსი და რომლებიც გამოყენებულია სხვა საქონლის წარმოებაში, გამოყენებული იქნება, მიუხედავად იმისა, ეს სტატუსი შეძენილი იქნა საწარმოს შიგნით, სადაც გამოიყენება ეს საქონელი თუ სხვა საწარმოში კონტრაქტორი მხარის ტერიტორიაზე.

მაგალითი:

8407 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ძრავა, რომლისთვისაც წესი ადგენს, რომ მის წარმოებაში გამოყენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების ღირებულება არ შეიძლება აჭარბებდეს ფრანკო-ქარხნის ფასის 40 პროცენტს, დამზადებულია “ex“ 7224 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული “სხვა შენადნობი ფოლადისგან პირველადი ჭედვით“.

თუ ეს შენადნობი ჩამოსხმულია ევროკავშირში წარმოშობის სტატუსის არმქონე სხმულისგან, ის შეიძენს წარმოშობის სტატუსს ჩამონათვალში განსაზღვრული “ex“ 7224 სასაქონლო პოზიციისათვის დადგენილი წესით. ეს შენადნობი შეიძლება ჩაითვალოს როგორც წარმოშობის სტატუსის მქონე ძრავის ღირებულების გამოთვლისას, მიუხედავად იმისა, წარმოებულია თუ არა ის იმავე საწარმოში ან სხვა საწარმოში ევროკავშირში. ამგვარად, წარმოშობის სტატუსის არმქონე სხმულის ღირებულება მხედველობაში არ მიიღება წარმოშობის სტატუსის არმქონე გამოყენებული მასალების ღირებულების დამატებისას.

3.2. ჩამონათვალში განსაზღვრული წესი წარმოადგენს დამუშავება-გადამუშავების მოთხოვნილ მინიმალურ ოდენობას და დამატებითი დამუშავება-გადამუშავების განხორციელება ასევე ანიჭებს საქონელს წარმოშობის სტატუსს. პირიქით, როდესაც განხორციელებულია მოთხოვნილზე ნაკლები დამუშავება-გადამუშავება, საქონელს არ ენიჭება წარმოშობის სტატუსი. ამგვარად, თუ წესი ადგენს, რომ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალა შეიძლება გამოყენებული იქნეს წარმოების განსაზღვრულ დონეზე, ნებადართულია ასეთი მასალის წარმოების უფრო ადრეულ ეტაპზე გამოყენება, მაგრამ არ შეიძლება ასეთი მასალის გამოყენება წარმოების უფრო გვიან ეტაპზე.

3.3. შენიშვნის დაცვით, სადაც წესში გამოყენებულია გამოთქმა “წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული მასალისგან“, მაშინ შეიძლება გამოყენებული იქნეს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული მასალა (ის მასალებიც კი, რომლებსაც აქვთ იგივე აღწერა და იგივე სასაქონლო პოზიცია, რომელიც აქვს საქონელს), რაც შეიძლება დაექვემდებაროს ნებისმიერ სპეციფიკურ შეზღუდვას, რომელსაც ასევე შეიძლება შეიცავდეს წესი.

თუმცა, გამოთქმა “ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული მასალებით წარმოება, მათ შორის, სასაქონლო პოზიციის სხვა მასალები“ ან “წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, მათ შორის, სხვა მასალებისგან, რომელიც მიეკუთვნება იმავე სასაქონლო პოზიციას, რომელსაც მიეკუთვნება საქონელი“ ნიშნავს, რომ შეიძლება გამოყენებული იქნას ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული მასალები, გარდა იმ მასალებისა, რომელთაც აქვთ საქონლის იდენტური აღწერილობა, როგორც მოცემულია ჩამონათვალის მეორე სვეტში.

3.4. როდესაც ჩამონათვალში მოცემული წესი ადგენს, რომ საქონელი შეიძლება წარმოებულ იქნას ერთზე მეტი მასალისგან, ეს ნიშნავს, რომ შეიძლება გამოყენებული იქნას ერთი ან მეტი მასალა. ეს წესი არ მოითხოვს, რომ გამოყენებული იქნას ყველა მასალა.

მაგალითი:

5208-დან 5212-მდე სასაქონლო პოზიციებით განსაზღვრული ბოჭკოებისათვის განსაზღვრული წესი ადგენს, რომ შეიძლება გამოყენებული იქნას ბუნებრივი ბოჭკოები და რომ სხვა მასალებს შორის, ასევე შესაძლებელია ქიმიური მასალების, გამოყენება. ეს არ ნიშნავს, რომ გამოყენებული უნდა იქნას ორივე. შესაძლებელია ერთი ან მეორე მასალის გამოყენება, ან ორივე მასალის გამოყენება.

3.5. როდესაც ჩამონათვალით განსაზღვრული წესი ადგენს, რომ საქონელი წარმოებული უნდა იყოს კონკრეტული მასალისგან, პირობა აშკარად არ კრძალავს სხვა მასალების გამოყენებას, რომელთაც მათი ბუნებრივი თვისებების გამო, არ შეუძლიათ დააკმაყოფილონ ეს წესი. (იხილეთ აგრეთვე შენიშვნა 6.2 ქსოვილებთან დაკავშირებით).

მაგალითი:

1904 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრულ კვების მზა პროდუქტებთან დაკავშირებით დადგენილი წესი, რომელიც სპეციალურად გამორიცხავს მარცვლეულის და მისი დერივატების გამოყენებას, არ კრძალავს მინერალური მარილების, ქიმიური ნივთიერებების და სხვა დანამატების გამოყენებას, რომლებიც არ არის მარცვლეულისგან წარმოებული პროდუქტი.

თუმცა, ეს არ ეხება იმ საქონელს, რომლებიც, მართალია, არ შეიძლება წარმოებული იქნას ჩამონათვალით განსაზღვრული კონკრეტული მასალისგან, მაგრამ შეიძლება წარმოებული იქნას იმავე თვისებების მქონე მასალისგან წარმოების ადრეულ ეტაპზე.

მაგალითი:

„ex“, 62 საქონლის ჯგუფით განსაზღვრული ტანსაცმლის ერთეულის შემთხვევაში, რომელიც დამზადებული არ არის ნაქსოვი მასალებისგან, თუ ნებადართულია წარმოშობის სტატუსის არმქონე ნართის გამოყენება მხოლოდ საქონლის ამ კლასისთვის, შეუძლებელია პროცესის იმ ქსოვილით დაწყება, რომელიც არ არის მოქსოვილი – იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ქსოვილი, რომელიც არ არის ნაქსოვი, არ შეიძლება ჩვეულებრივ დამზადებული იყოს ნართისგან. ასეთ შემთხვევებში, საწყისი მასალა ჩვეულებრივ უნდა იყოს დართვამდე ეტაპზე – რაც არის ბოჭკოს ეტაპი.

3.6. სადაც ჩამონათვალით დადგენილ წესში ორი პროცენტი განსაზღვრულია, როგორც მაქსიმალური ღირებულება წარმოშობის სტატუსის არმქონე გამოყენებული მასალებისათვის, ეს პროცენტები არ შეიძლება ერთმანეთს დაემატოს. სხვაგვარად რომ ითქვას, წარმოშობის სტატუსის არმქონე ყველა გამოყენებული მასალის მაქსიმალური ღირებულება არასოდეს უნდა აჭარბებდეს მოცემულ პროცენტს. ასევე არ შეიძლება ინდივიდუალურ პროცენტზე გადაჭარბება იმ კონკრეტულ მასალებთან დაკავშირებით, რომლებსაც ეხება ეს პროცენტები.

შენიშვნა 4:

4.1. ტერმინი “ნატურალური ბოჭკოები“ გამოყენებულია ჩამონათვალში ბოჭკოების განსაზღვრისათვის, გარდა ხელოვნური და სინთეტიკური ბოჭკოებისა. ეს შეზღუდულია იმ ეტაპებამდე, სანამ მოხდება დართვა (მათ შორის, ნარჩენი) და თუ სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, მოიცავს ბოჭკოებს, რომლებიც არის დაჩეჩილი ან სხვაგვარად გადამუშავებული, მაგრამ არ არის დართული.

4.2. ტერმინი “ნატურალური ბოჭკოები“ მოიცავს 0503 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრულ ცხენის ძუას, 5002 და 5003 სასაქონლო პოზიციებით განსაზღვრულ აბრეშუმს, ასევე 5101-დან 5105-მდე სასაქონლო პოზიციებით განსაზღვრულ მატყლის ბოჭკოებს და დამუშავებულ ან დაუმუშავებელ ცხოველის ბეწვს, 5201-დან 5203-მდე სასაქონლო პოზიციებით განსაზღვრულ ბამბის ქსოვილებს და 5301-დან 5305-მდე სასაქონლო პოზიციებით განსაზღვრულ სხვა მცენარეულ ბოჭკოებს.

4.3. ტერმინი “ქსოვილის პულპა (ცელულოზა)“, “ქიმიური მასალები“ და “საქაღალდე მასალები“ გამოყენებულია ჩამონათვალში, რათა აღწეროს ის მასალები, რომლებიც არ არის კლასიფიცირებული 50-დან და 63-მდე საქონლის ჯგუფებში და რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს ხელოვნური, სინთეტიკური ან ქაღალდის ბოჭკოების ან ნართის საწარმოებლად.

4.4. ტერმინი “ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები“ გამოყენებულია ჩამონათვალში სინთეტიკური ან ხელოვნური ბოჭკოს ძენძის, ძირითადი ბოჭკოების ან ნარჩენის აღნიშვნისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია 5501-დან 5507-მდე სასაქონლო პოზიციებით.

შენიშვნა 5:

5.1. როდესაც ჩამონათვალში მოცემული საქონლისათვის მითითება გაკეთებულია ამ შენიშვნაზე, მე-3 სვეტში განსაზღვრული პირობები არ გამოიყენება ნებისმიერი ძირითადი ქსოვილის მასალების მიმართ, რომლებიც გამოყენებულია ამ საქონლის წარმოებაში და რომლებიც, ერთად აღებული, წარმოადგენს გამოყენებული ძირითადი ქსოვილის მასალების საერთო წონის 10 პროცენტს ან ნაკლებს. (იხილეთ აგრეთვე შენიშვნები 5.3 და 5.4).

5.2. თუმცა, 5.1. შენიშვნაში განსაზღვრული დაშვება შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ შერეული საქონლის მიმართ, რომელიც დამზადებულია ორი ან მეტი ძირითადი ქსოვილის მასალისგან.

ძირითადი ქსოვილის მასალებია:

– აბრეშუმი;

– შალი;

– დაუმუშავებელი ცხოველის ბეწვი;

– დამუშავებული ცხოველის ბეწვი;

– ცხენის ძუა;

– ბამბა;

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალები და ქაღალდი;

– სელი;

– ნამდვილი კანაფი;

– ჯუტი და ლაფანის ტექსტილის სხვა ბოჭკოები;

– მექსიკური აგავის და აგავის სხვა ჯიშების ტექსტილის ბოჭკოები;

– ანანასი, მანილას ხვირთქლი, ჭინჭრის და სხვა მცენარეული ტექსტილის ბოჭკოები;

– სინთეტიკური ხელოვნური ბოჭკოები;

– ხელოვნური ბოჭკოები;

– დენგამტარი ბოჭკოები;

– პოლიპროპილინის სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– პოლიესტერის სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– პოლიამიდის სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– პოლიაკრილონიტრილის სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– პოლიიმიდის სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– პოლიტეტრაფლუროეთილენის სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– პოლი(ფენილინი სულფიდის) სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– პოლი(ვინილქლოროდის) სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– სხვა სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– ვისკოზის სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– სხვა სინთეტიკური ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოები;

– ნართი, რომელიც დამზადებულია პოლიესტერის პლასტიკურ სეგმენტებად სეგმენტირებული პოლიურეთანისგან, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა დახვეული

– პოლიესტერის პლასტიკურ სეგმენტებად სეგმენტირებული პოლიურეთანისგან დამზადებული ნართი, მიუხედავად იმისა, გასუფთავებულია თუ არა;

– 5605 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული საქონელი (მეტალიზებული ნართი), რომელიც შეიცავს ნაწილებს, რომელიც შედგება ალუმინის ფოლგის შემავსებლების, პლასტმასის ფენის შემავსებლებისგან, მიუხედავად იმისა, დაფარულია თუ არა ალუმინის ფხვნილით, რომელთა სიგანეც არ აღემატება 5 მილიმეტრს, რომლებიც შეერთებულია გამჭირვალე ან ფერადი წებოვანით პლასტმასის ორ ფენას შორის.

– 5605 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული სხვა საქონელი.

მაგალითი:

5205 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ნართი, რომელიც დამზადებულია 5203 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ბამბის ბოჭკოებისგან და 5506 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული სინთეტიკური ძირითადი ბოჭკოებისგან, არის შერეული ნართი. ამიტომ, წარმოშობის სტატუსის არმქონე სინთეტიკური ძირითადი ბოჭკოები, რომლებიც არ აკმაყოფილებს წარმოშობის წესებს (რაც ითხოვს ქიმიური მასალებისგან ან ქსოვილის პულპისგან წარმოებას) შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმ პირობით, რომ მათი საერთო წონა არ აჭარბებს ნართის წონის 10 პროცენტს.

მაგალითი:

5112 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული შალის ქსოვილი, რომელიც დამზადებულია 5107 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული შალის ნართისგან და 5509 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ძირითადი ბოჭკოების სინთეტიკური ნართისგან, არის შერეული ქსოვილი. ამიტომ, სინთეტიკური ნართი, რომელიც არ აკმაყოფილებს წარმოშობის წესებს, (რაც ითხოვს ქიმიური ნივთიერებებისგან ან ტექსტილის პულპისგან წარმოებას), ან შალის ნართი, რომელიც არ აკმაყოფილებს წარმოშობის წესებს (რაც ითხოვს ნატურალური ბოჭკოებისგან წარმოებას, რომელიც არ არის დაჩეჩილი ან სხვაგვარად მომზადებული დართვისათვის), ან ამ ორის კომბინაცია, შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმ პირობით, რომ მათი საერთო წონა არ აჭარბებს ქსოვილის საერთო წონის 10 პროცენტს.

მაგალითი:

5802 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ტაფტირებული ქსოვილის ბოჭკო, რომელიც დამზადებულია 5205 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ბამბის ნართით და 5210 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ბამბის ბოჭკოთი, არის მხოლოდ შერეული პროდუქტი, თუ თავად ბამბის ბოჭკო შერეული ბოჭკოა, რომელიც დამზადებულია ორი სხვადასხვა სასაქონლო პოზიციით კლასიფიცირებული ნართებისგან, ან თუ გამოყენებული ბამბის ნართები თავად არის შერეული პროდუქტი.

მაგალითი:

თუ ტაფტირებული ქსოვილის ბოჭკოები დამზადებულია 5205 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული ბამბის ნართისგან და 5407 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული სინთეტიკური ბოჭკოსგან, მაშინ, აშკარაა, რომ გამოყენებული ნართი არის ორი სხვადასხვა ძირითადი ქსოვილის მასალა და ტაფტირებული ტექსტილის ბოჭკოები შესაბამისად არის შერეული პროდუქტი.

5.3. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი შეიცავს “ნართს, რომელიც დამზადებულია პოლიესტერის პლასტიკურ სეგმენტებად სეგმენტირებული პოლიურეთანისგან“, ეს დაშვება შეადგენს მხოლოდ 20 პროცენტს ამ ნართთან დაკავშირებით.

5.4. იმ შემთხვევაში, როდესაც პროდუქტი შეიცავს “ფენებს, რომელიც შედგება ალუმინის ფოლგის შემავსებლების, პლასტმასის ფენის შემავსებლებისგან, მიუხედავად იმისა, დაფარულია თუ არა ალუმინის ფხვნილით, რომელთა სიგანეც არ აღემატება 5 მილიმეტრს, რომლებიც შეერთებულია გამჭირვალე ან ფერადი წებოვანით პლასტმასის ორ ფენას შორის“, ეს დაშვება შეადგენს 30 პროცენტს ამ ფენებთან დაკავშირებით.

შენიშვნა 6:

6.1. როდესაც ჩამონათვალში მითითება გაკეთებულია ამ შენიშვნაზე, ქსოვილის მასალები (სარჩულისა და სასარჩულე მასალის გარდა), რომლებიც არ აკმაყოფილებს ჩამონათვალის მე-3 სვეტში განსაზღვრულ წესს შესაბამისი დამზადებული საქონლისათვის, შეიძლება გამოყენებული იქნეს იმ პირობით, რომ ისინი კლასიფიცირებულია იმ სასაქონლო პოზიციით, რომელიც არ არის ის სასაქონლო პოზიცია, რომლითაც კლასიფიცირებულია თვითონ საქონელი და რომ მათი ღირებულება არ აჭარბებს თავად საქონლის ფრანკო ფასის 8 პროცენტს.

6.2. 6.3 შენიშვნის დაცვით, მასალები, რომლებიც კლასიფიცირებული არ არის 50-63 საქონლის ჯგუფებით, შეიძლება თავისუფლად იქნეს გამოყენებული ქსოვილების ნაწარმის წარმოებაში, მიუხედავად იმისა, შეიცავენ თუ არა ქსოვილს.

მაგალითი:

თუ ჩამონათვალით განსაზღვრული წესი ადგენს, რომ ქსოვილების კონკრეტული ნაწარმისთვის (როგორიცაა შარვლები) გამოყენებული უნდა იქნეს ნართი, ეს არ კრძალავს მეტალის საგნების გამოყენებას, როგორიცაა ღილები, იმიტომ, რომ ღილები არ არის კლასიფიცირებული 50-63 საქონლის ჯგუფებით. ამავე მიზეზით, ეს არ კრძალავს ელვა-შესაკრავების გამოყენებას, თუმცა ელვა-შესაკრავები ჩვეულებრივ შეიცავს ქსოვილს.

6.3. როდესაც გამოიყენება პროცენტებთან დაკავშირებული წესები, ინკორპორირებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების ღირებულების გამოანგარიშებისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული იმ მასალების ღირებულება, რომლებიც კლასიფიცირებული არ არის 50-63 საქონლის ჯგუფებით. .

შენიშვნა 7:

7.1. „ex“, 2707, 2713-დან 2715-მდე, „ex“, 2901, „ex“ 2902, და „ex“, 3403 სასაქონლო პოზიციების მიზნებისათვის „სპეციფიკური პროცესები“ მოიცავს შემდეგს:

(a) ვაკუუმური დისტილაცია;

(b) რედისტილაცია ძალიან სრული დანაწევრების პროცესით;

(c) კრეკინგი;

(d) რეფორმირება;

(e) ექსტრაქცია სელექციური გამხსნელებით;

(f) პროცესი, რომელიც შეიცავს ყველა შემდეგ ოპერაციას: გადამუშავება კონცენტრირებული გოგირდის მჟავით, ოლეუმის ან გოგირდის ანჰიდრიტით; ნეიტრალიზაცია ტუტე რეაგენტებით; გაუფერულება და გაწმენდა ბუნებრივად აქტიური მიწით, გააქტიურებული მიწით, გააქტიურებული ნახშირით ან ბოქსიტით;

(g) პოლიმერიზაცია;

(h) ალკალიზაცია;

(i) იზომერიზაცია.

7.2. 2710, 2711 და 2712 სასაქონლო პოზიციების მიზნებისათვის, “სპეციფიკური პროცესები“ მოიცავს შემდეგს:

(a) ვაკუუმური დისტილაცია;

(b) რედისტილაცია ძალიან სრული დანაწევრების პროცესით;

(c) კრეკინგი;

(d) რეფორმირება;

(e) ექსტრაქცია სელექციური გამხსნელებით;

(f) პროცესი, რომელიც შეიცავს ყველა შემდეგ ოპერაციას: გადამუშავება კონცენტრირებული გოგირდის მჟავით, ოლეუმის ან გოგირდის ანჰიდრიტით; ნეიტრალიზაცია ტუტე რეაგენტებით; გაუფერულება და გაწმენდა ბუნებრივად აქტიური მიწით, გააქტიურებული მიწით, გააქტიურებული ნახშირით ან ბოქსიტით;

(g) პოლიმერიზაცია;

(h) ალკალიზაცია;

(i) იზომერიზაცია;

(j) მხოლოდ ex 2710 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრულ მძიმე ნავთობთან დაკავშირებით, ჰიდროგენით დესულფერიზაცია, რომელიც იწვევს გადამუშავებულ პროდუქტში გოგირდის შემცველობის სულ ცოტა 85 პროცენტით შემცირებას (ASTM D 1266-59 T მეთოდი);

(k) მხოლოდ 2710 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრულ მძიმე ნავთობთან დაკავშირებით, დეპარაფინირება, ფილტრაციით დეპარაფინირების გარდა;

(l) მხოლოდ ex 2710 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრულ მძიმე ნავთობთან დაკავშირებით, წყალბადით დამუშავება 20 ბარზე მეტი წნევით და 250 გრადუსზე ცელსიუსით მეტ ტემპერატურაზე, კატალიზატორის გამოყენებით, გარდა ისეთი პროცესისა, რომელიც იწვევს დესულფურიზაციას, როდესაც წყალბადი შეადგენს ქიმიური რეაქციის აქტიურ ელემენტს. ex 2710 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრული საპოხი მასალების წყალბადით შემდგომი გადამუშავება (ანუ ჰიდროდამუშავება ან დეკოლორიზაცია), უფრო კონკრეტულად, დამუშავება ფერის ან მდგრადობის გაუმჯობესებისათვის, არ ჩაითვლება სპეციფიკურ პროცესად.

(m) მხოლოდ ex 2710 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრულ საწვავ ნავთობთან დაკავშირებით, ატმოსფერული დისტილაცია, იმ პირობის არსებობისას, რომ გამოიხდება ამ პროდუქტების 30 პროცენტზე ნაკლები, მოცულობით, მათ შორის დანაკარგები, 300 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურაზე, ASTM D 86 მეთოდით;

(n) მხოლოდ ex 2710 სასაქონლო პოზიციით განსაზღვრულ მძიმე ნავთობთან (გაზოილის და საწვავი ნავთობის გარდა) დაკავშირებით, მაღალი სიხშირის ელექტრული განმუხტვით დამუშავება.

(o) მხოლოდ და მხოლოდ ex. 2712 პოზიციის ნედლი პროდუქტების მიმართ (ნავთობის ვაზელინი, ოზოკერიტი, ლიგნიტის ცვილი ან ტორფის ცვილი, პარაფინის ცვილი ზეთის შემცველობით 0,75 მას.%-ზე ნაკლები), ზეთის მოცილება ნაწილობრივი კრისტალიზაციით.

7.3. ex 2707, 2713-დან 2715-მდე, ex 2901, ex 2902 და ex 3403 სასაქონლო პოზიციების მიზნებისათვის, მარტივი ოპერაციები, როგორიცაა გაწმენდა, დეკანტირება, მარილისგან გასუფთავება, გაუწყლოება, გაფილტვრა, შეღებვა, დაწებება, პროდუქტის გოგირდის შემცველ სხვადასხვა ნივთიერებებთან შერევით გოგირდის შემცველობის მიღება, ამ ოპერაციების ნებისმიერი კომბინაცია ან მსგავსი ოპერაციები, არ ანიჭებს წარმოშობის სტატუსს.

დანართი II

წარმოებული პროდუქციისთვის წარმოშობის სტატუსის

მისანიჭებლად წარმოშობის არმქონე მასალებზე განსახორციელებელი საჭირო დამუშავება-გადამუშავების პროცესების ჩამონათვალი

აღნიშნულ ჩამონათვალში მითითებულ ყველა პროდუქციას შესაძლოა არ ითვალისწინებდეს წინამდებარე შეთანხმებაშესაბამისად აუცილებელია შეთანხმების სხვა ნაწილების გაცნობა.

 

HS კოდი

პროდუქციის აღწერა

წარმოშობის სტატუსის მისაღებად წარმოშობის არმქონე მასალებზე განსახორციელებელი საჭირო სამუშაოები და გადამამუშავებელი პროცესები

(1)

(2)

 (3) ან (4)

ჯგუფი 1

ცოცხალი ცხოველები

I ჯგუფის ყველა ცხოველი უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ჯგუფი 2

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

წარმოებაში გამოყენებული I და II ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ჯგუფი 3

თევზი და კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

წარმოებაში გამოყენებული III ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex ჯგუფი 4

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების

პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული IV ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

0403

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იოგურტი, კეფირი და სხვა ფერმენტირებული ან შედედებული რძე და ნაღები, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრისა ან სხვა დამატ-კბობელი ნივთიერებების დამა-ტებით ან მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე, ხილის, კაკლისა ან კაკაოს დამატებით ან მათ გარეშე:

წარმოებაში:

– გამოყენებული IV ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

– 2009 სასაქონლო პოზიციაში დასახელებული ყველა ხილის წვენი (გარდა ანანასისა, გრეიფრუტისა და ლაიმისა) არის ქვეყანაში წარმოშობილი,

– გამოყენებული მე-17 ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

 

ex ჯგუფი 5

 

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები,

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული V ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex 0502

ღორის ან ტახის ჯაგარი; მაჩვის ან სხვა თმა, საჯაგრისე ნაწარმის წარმოებისათვის გამოსაყენებელი; მათი ნარჩენები

თმის ან ჯაგრის გასუფთავება, დეზინფექცია, დახარისხება და გასწორება

 

ჯგუფი 6

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

წარმოებაში:

– გამოყენებული VI ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

– მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ჯგუფი 7

ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

წარმოებაში გამოყენებული VII ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

 

HS კოდი

პროდუქციის აღწერა

წარმოშობის სტატუსის მისაღებად წარმოშობის არმქონე მასალებზე განსახორციელებელი საჭირო სამუშაოები და გადამამუშავებელი პროცესები

(1)

(2)

 (3) ან (4)

ჯგუფი 8

საჭმელი ხილი და კაკალი; ციტრუსების ან ნესვების ქერქი და კანი

 

წარმოება სადაც გამოყენებული:

– ყველა ხილი, ან თხილეული უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი,

– XVII თავის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

ex ჯგუფი 9

ყავა, ჩაი, მატე, ანუ პარაგვაის ჩაი, და სანელებლები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული IX ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

0901

ყავა, მოხალული ან მოუხალავი, კოფეინით ან კოფეინის გარეშე; ყავის ჩენჩო და ყავის მარცვლის გარსი; ყავის შემცვლელები, რომლებიც შეიცავენ ყავას ნებისმიერი პროპორციით.

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში

 

 

 

 

0902

ჩაი დაფქვილი ან დაუფქვავი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში

 

ex 0910

სანელებლების ნაერთი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში

 

ჯგუფი 10

მარცვლოვანები

წარმოებაში გამოყენებული X ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex ჯგუფი11

ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ყველა მარცვლეული, საჭმელი ბოსტნეული, ბოლქვები და ძირხვენები 0714 სასაქონლო პოზიციიდან ან ხილი უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex 1106

წმინდად და უხეშად დაფქვილი ფქვილი და ფხვნილი 0713 სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი ბოსტნეულის, საგოს პალმის ნაყოფის გული

გამოშრობა და დაფქვა 0708 სასაქონლო პოზიციის პარკოსანი ბოსტნეულისა

 

ჯგუფი 12

ზეთოვანი თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები, ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები

ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი

წარმოებაში გამოყენებული XII ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

1301

შელაქი ბუნებრივი გაუსუფთავებული; გუმფისები ბუნებრივი, ფისები, გუმფისები და ძივთი (მაგალითად, ბალზამები)

წარმოებაში გამოყენებული 1301 სასაქონლო პოზიციის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

1302

მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები; პექტინური ნივთიერებები, პექტინატები და პექტატები; აგარ-აგარი და მცენარეული წარმოშობის სხვა წებოები და შემასქელებლები, სახეშეცვლილი ან სახეშეუცვლელი:

 

 

 

-აგარ-აგარი და მცენარეული წარმოშობის სხვა წებოები და შემასქელებლები, სახეშეცვლილი ან სახეშეუცვლელი.

საბოლოო პროდუქციის მიღება არამოდიფიცირებული წებოვანებისა და შემასქელებლისაგან

 

 

– დანარჩენი.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ჯგუფი 14

მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები, რომელიც არაა დაკონკრეტებული ან შესული სხვაგან

წარმოებაში გამოყენებული XII ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex ჯგუფი 15

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. 

 

1501

ღორის ქონი (ლიარდის ჩათვლით) და შინაური ფრინველის ქონი, 0209 ან 1503 სასაქონლო პოზიციის ქონის გარდა:

 

 

 

– ძვლების ცხიმები ან ნარჩენები

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში

გარდა 0203, 0206 და 0207 სასაქონლო პოზიციებისა ან 0506 სასაქონლო პოზიციის ძვლებისა

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული ხორცი, ან ღორის საკვები ნარჩენები 0203, 0206 სასაქონლო პოზიციიდან, ან 0207 სასაქონლო პოზიციის ხორცი ან ქათმის ხორცის საკვები ნარჩენები

 

1502

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრების ან თხების ცხიმი, 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმის გარდა:

 

 

 

– ძვლების ცხიმები ან ნარჩნები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში

გარდა 0201, 0202, 0204, 0206 სასაქონლო პოზიციისა, ან ძვლები 0506 სასაქონლო პოზიციისა

 

 

– სხვა დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული II ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

1504

ცხიმები, ქონი და მათი ფრაქციები, თევზის ან ზღვის ძუძუმწოვრების, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:

 

 

 

– მყარი ფრაქციები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს სხვა მასალებს 1504 სასაქონლო პოზიციიდანაც

 

 

-დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული II -III ჯგუფების მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex 1505 

ცხიმოფლი და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები (სუფთა ლანოლინის ჩათვლით):

ნედლი შალის ცხიმ-ოფლის წარმოება 1505 სასაქონლო პოზიციიდან

 

1506

დანარჩენი ცხოველური ცხიმები და ქონი და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:

 

 

 

– მყარი ფრაქციები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს მასალებს 1506 სასაქონლო პოზიციიდანაც

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული II ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

 

1507 – დან

1515 -მდე

მცენარეული ზეთი და მისი ფრაქციები

 

 

 

– სოიო, მიწის თხილი, კურკოვანი პალმა, კოპრა, ბაბასუ, თუნგისა და ოიტიციცას ზეთი, მირტული და იაპონური ცვილი, ჟოჟობას ზეთის ფრაქციები და სამრეწველო და ტექნიკური დანიშნულების ზეთი, გარდა იმ საკვები პროდუქტების წარმოებისა, რომელიც გამოიყენება ადამიანთა მიერ მოხმარებისათვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

 

– მყარი ფრაქციები ჟოჟობას ზეთის გარდა

წარმოებაში გამოყენებული სხვა მასალები 1507 –1515 სასაქონლო პოზიციებიდან

 

 

– სხვა დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული ბოსტნეულის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

1516

ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი ფრაქციები, მთლიანად ან ნაწილობრივ ჰიდროგენიზებული, ინტერეტერიფიცირებული, რეეტერიფიცირებული ან ელაიდინიზებული, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე:

წარმოება სადაც გამოყენებული:

– II ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

– ბოსტნეულის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი. თუმცა დასაშვებია, 1507, 1508, 1511 და 1513 სასაქონლო პოზიციების მასალების გამოყენება

 

1517

მარგარინი; საკვებად გამოსაყენებელი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისაგან ან ზეთებისგან ან მოცემული ჯგუფის სხვადასხვა ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისგან, 1516 სასაქონლო პოზიციის საჭმელი ცხიმების ან ზეთების ან მათი ფრაქციების გარდა:

წარმოება სადაც გამოყენებული:

– II და IV ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი,

– ბოსტნეულის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი თუმცა დასაშვებია, 1507, 1508, 1511 და 1513 სასაქონლო პოზიციების მასალების გამოყენება

 

ჯგუფი 16

მზა საკვები პროდუქტები ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

წარმოება:

– I ჯგუფის ცხოველებისგან, ან/და

– III ჯგუფის მასალებისგან, რომელიც უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex ჯგუფი 17

შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შეიძლება კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუცქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 1701

ლერწმის ან ჭარხლის შაქარი და ქიმიურად სუფთა საქაროზა, მყარ მდგომარეობაში:

წარმოებაში გამოყენებული მე-17 ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

1702

დანარჩენი შაქარი, ქიმიურად სუფთა ლაქტოზის, მალტოზის, გლუკოზისა და ფრუქტოზის ჩათვლით, მყარ მდგომარეობაში; შაქრის სიროფები საგემოვნო-არომატული ან საღებარი ნივთიერების დამატების გარეშე; ხელოვნური თაფლი, ნატურალურ თაფლთან შერეული ან შეურეველი; კარამელის კულერი:

 

 

 

– დანარჩენი შაქარი, ქიმიურად სუფთა ლაქტოზის, მალტოზის, გლუკოზისა და ფრუქტოზის ჩათვლით

წარმოებაში გამოყენებული მასალები ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციიდან, რომელიც მოიცავს 1702 სასაქონლო პოზიციის მასალებსაც

 

 

 

 – მყარ მდგომარეობაში; შაქრის სიროფები საგემოვნო-არომატული ან საღებარი ნივთიერების დამატების გარეშე;

წარმოებაში გამოყენებული მე-17 ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

 

 – დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex 1703

მელასა, შაქრის ამოღებით ან რაფინირების შედეგად მიღებული:

წარმოებაში გამოყენებული მე-17 ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

 

1704

შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი (თეთრი შოკოლადის ჩათვლით), რომელიც არ შეიცავს კაკაოს:

 წარმოება სადაც:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– მე-17 ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

ჯგუფი 18

კაკაო და კაკაოს პროდუქტები

 

წარმოება სადაც :

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– მე-17 ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

1901

ალაოს ექსტრაქტი; მზა საკვები პროდუქტები წმინდად ან მსხვილად დაფქვილი ფქვილის, ბურღულის, სახამებლის ან ალაოს ექსტრაქტისაგან, კაკაოს შემცველობის გარეშე ან კაკაოს შემცველობით 40 მას.%-ზე ნაკლები მთლიანად ცხიმგაცლილ ფუძეზე გადაანგარიშებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მზა საკვები პროდუქტები 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების ნედლეულისაგან, 5 მას.%-ზე ნაკლები კაკაოს შემცველობით ან მის გარეშე მთლიანად ცხიმგაცლილ ფუძეზე გადაანგარიშებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

 

 

 

– ალაოს ექსტრაქტი

წარმოება X ჯგუფის მარცვეულისგან

 

 

– სხვა დანარჩენი

– წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– IV და XVII ჯგუფების მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

1902

მაკარონის ნაწარმი, მოხარშული ან მოუხარშავი, გულსართით (ხორცისგან ან სხვა პროდუქტების) ან მის გარეშე ან სხვა მეთოდით დამზადებული, ისეთები, როგორიცაა სპაგეტი, მაკარონი, ვერმიშელი, ატრია, ნამგალა, ცომის გუფთა, რავიოლი, კანელონი; კუსკუსი, მომზადებული ან მოუმზადებელი

 

 

 

– თევზის, კიბოსებრების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების შემცველობით 20 მას.%-ზე ნაკლები

წარმოებაში გამოყენებული მარცვლეული და დერივატები (გარდა მყარი ხორბლისა, და მისი დერივატივებისა) უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

 

– თევზის, კიბოსებრების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების შემცველობით 20 მას.%-ზე მეტი

წარმოებაში გამოყენებული:

– მარცვლეული და დერივატები (გარდა მყარი ხორბლისა, და მისი დერივატივებისა) უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

– II და III ჯგუფების მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

1903

ტაპიოკა და მისი შემცვლელები, მომზადებული სახამებლისაგან, ფანტელების, გრანულების, ბურთულაკების, ნამცეცების ან სხვა ანალოგიური სახით

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა 1108 სასაქონლო პოზიციის კარტოფილის სახამებლის

 

1904

მზა საკვები პროდუქტები, მიღებული მარცვლოვანების მარცვლის ან მარცვლეული პროდუქტების გაფუებით ან მოხალვით (მაგ., სიმინდის ფანტელები); პურეული მარცვლოვანები (სიმინდის მარცვლის გარდა) მარცვლის ან ფანტელების სახით ან სხვა ხერხით დამუშავებული (წმინდად და უხეშად დაფქვილი ფქვილის, ბურღულის გარდა), წინასწარ მოხარშული ან სხვა ხერხით მომზადებული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

წარმოება სადაც გამოყენებული:

– მასალები, არ არის კლასიფიცირებული 1806 სასაქონლო პოზიციაში

– ყველა მარცვლეული და ფქვილი (გარდა მყარი ხორბლისა და მისი დერივატივებისა და ზია ინდურატა სიმინდისა) უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

– მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

1905

პური, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილღვეზელა, ნამცხვარი და სხვა პურ-ფუნთუშეული და ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, კაკაოს შემცველი ან მის გარეშე; ვაფლის ფირფიტები, ცარიელი კაფსულები, ფარმაცევტული მიზნებისათვის ვარგისი, ვაფლის ობლატები დაბეჭდვისათვის, ბრინჯის ქაღალდი და ანალოგიური პროდუქტები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციიდან გარდა XI ჯგუფისა

 

ex ჯგუფი 20

ბოსტნეულის, ხილის, კაკლის ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული ყველა ხილი, კაკალი და ბოსტნეული უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex 2001

ბატატი, ტკბილი კარტოფილი და სხვა მსგავსი საკვები მცენარეები, რომლებიც შეიცავენ 5% ან მეტი პროცენტის კრახმალს, მომზადებული ან დაკონსრევებული ძმრით, ან ძმრის მჟავით

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 2004 -2005

კარტოფილი ფქვილის სახით, საჭმელი ან ფანტელების სახით, დამზადებული ან დაკონსერვებული ძმრის ან ძმრის მჟავის გარეშე

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

2006

ბოსტნეული, ხილი, კაკალი, ნაყოფების ქერქი ან მცენარეთა სხვა ნაწილები, შაქრით დაკონსერვებული (შაქრის სიროფით გაჟღენთილი, მოსარკლული ან დაშაქრული).

წარმოება სადაც XVII ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

2007

ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, ხილის ან კაკლის პიურე, ხილის ან კაკლის პასტა, თბური დამუშავებით მიღებული, მათ შორის, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– XVII ჯგუფის ნებისმიერი მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

ex 2008

– თხილეული რომელიც არ შეიცავს დამატებით შაქარს ან სპირტიან დანამტებს

წარმოება სადაც ქვეყანაში წარმოშობილი თხილისა და თესლეულის ზეთის ღირებულება 0801, 0802 და 1202 სასაქონლო პოზიციებიდან 1207 სასაქონლო პოზიციამდე აღემატება პროდუქციის გადამუშავების ფრანკო-ქარხნის 60 % -ს

 

 

– არახისის კარაქი, მარცვლეულის ნაერთები, პალმის გული, სიმინდი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

 

– დანარჩენი გარდა: ხილი და კაკალი, შაქრის დანამატების გარეშე, დამზადებული სხვა წესით გარდა ადუღებული წყლით ან ორთქლით, გაყინული

წარმოება სადაც:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– XVII ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის გადამუშავების ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

2009

ხილის წვენები (ყურძნის ბადაგის ჩათვლით) და ბოსტნეულის წვენები, დაუდუღებელი და სპირტის დანამატების გარეშე, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე:

წარმოება სადაც:

– მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– XVII ჯგუფის მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

ex ჯგუფი 21

კვების სხვადასხვა პროდუქტები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

2101

ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ექსტ-რაქტები, ესენციები და კონცენტრატები მათ ფუძეზე ან ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ფუძეზე დამზადებული მზა პროდუქტები; მოხალული ვარდკაჭაჭა და ყავის სხვა მოხალული შემცვლელები და მათი ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები:

წარმოებაში გამოყენებული:

– მასალები კლასიფიცირებულიუნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– ჩიკორეა (ციკორი) უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

2103

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა საწებლები; საგემოვნო დანამატები და შერეული საკაზმები; მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი:

 

 

 

– საწებლები და საკმაზები სხვადასხვა სპეციებით და სანელებლებით

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი შეიძლება გამოყენებულ იქნას.

 

 

– მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციიდან

 

ex 2104

მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამ-ზადებლად; ჰომოგე-ნიზებული შედგენი-ლი მზა საკვები პროდუქტები:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციიდან გარდა მზა და დაკონსერვებული ბოსტნეულისა 2002 და 2005 სასაქონლო პოზიციებიდან

 

2106

ის საკვები პროდუქტები, რომელიც სხვაგან არააა დაკონკრეტებული ან მოცემული

წარმოებაში გამოყენებული

– მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა; და

– IV და XVII ჯგუფების მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

 

ex ჯგუფი 22

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული

– მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციაში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– ყველა ყურძენი ან ყურძნისგან მიღებული მასალა უნდა იყოს წარმოშობილი ქვეყანაში 

 

2202

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრის ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო არომატული ნივთიერებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული

– მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციაში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– XVII ჯგუფის ნებისმიერი მასალის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს

– ნებისმიერი გამოყენებული ხილის წვენი (გარდა ანანასის, ლაიმის ან გრეიფრუტის) უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოებული

 

2207

სპირტი ეთილისა არადენატურირებული 80 % ან მეტი სპირტის კონცენტრაციით; სპირტი ეთილისა და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაციის

წარმოებული:

– ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან გარდა 2207 და 2208 სასაქონლო პოზიციებისა

– სადაც ყველა ყურძენი ან ყურძნისგან მიღებული მასალა უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი, ან თუ ყველა სხვა გამოყენებული პროდუქცია უკვე წარმოშობილია ქვეყანაში, მაშინ ბრინჯის არაყი შეიძლება გამოყენებულ იქნას 5%-იანი ლიმიტით

 

2208

სპირტი ეთილისა არადენატურირებული 80 %-ზე ნაკლები სპირტის კონცენტრაციით; სპირტის ნაყენები, ლიქიორი და სხვა სპირტიანი სასმელები

წარმოებული:

– ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან გარდა 2207 და 2208 სასაქონლო პოზიციებისა

– სადაც ყველა ყურძენი ან ყურძნისგან მიღებული მასალა უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი, ან თუ ყველა სხვა გამოყენებული პროდუქცია უკვე წარმოშობილია ქვეყანაში, მაშინ ბრინჯის არაყი შეიძლება გამოყენებულ იქნას 5%-იანი ლიმიტით

 

ex ჯგუფი 23

კვების მრეწველობის ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისათვის; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 2301

ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქვილი და გრანულები ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან, თევზის ან კიბოსნაირე-ბისაგან, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერ-ხემლოებისაგან, საკვებად გამოუყენებელი; ხოხოზიკი:

წარმოებაში გამოყენებული II და III ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

ex 2303

სიმინდის სახამებლის წარმოების ნარჩენები (კონცენტრირებული დასალბობი სითხის გამოკლებით), ცილის შემცველობით მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით მასაზე 40 %-ზე მეტი

წარმოებაში გამოყენებული სიმინდი უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი

 

ex 2306

კოპტონი და ზეითუნის ზეთის ამოღებით მიღებული სხვა ნარჩენები ზეითუნის ზეთის შემცველობით 3 %-ზე მეტი

წარმოებაში გამოყენებული ზეითუნის ზეთი უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი

 

2309

ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტები:

წარმოებაში გამოყენებული

– მარცვლეული, შაქარი, ხორცი, რძე ან მელასსა უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი

– III ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი

 

ex ჯგუფი 24

თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული 24-ე ჯგუფის მასალები უნდა იყოს ქვეყანაში მთლიანად წარმოშობილი

 

2402

სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, სიგარელები (წვრილი სიგარები) და სიგარეტები თამბაქოსაგან ან მისი შემცვლელებისაგან

წარმოებაში გამოყენებული 2401 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი დაუმუშავებელი თამბაქოს ან თამბაქოს ნარჩენების არანაკლებ 70%-სა უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი

 

ex 2403

მოსაწევი თამბაქო

წარმოებაში გამოყენებული 2401 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი დაუმუშავებელი თამბაქოს ან თამბაქოს ნარჩენების არანაკლებ 70%-ს უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი

 

ex ჯგუფი 25

მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 2504

ბუნებრივი კრისტალური გრაფიტი, ნახშირით გამდიდრებული , გასუფთავებული და დაფქვილი

კარბონის შემცველობის გამდიდრება, ნედლი კრისტალური გრაფიტის გასუფთავება და დაფქვა

 

ex 2515

მარმარილო, უხეშად დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან დაუ-ხერხავი, ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან ფილებად სისქით არა უმეტეს 25 სმ-ისა

25 სმ-ზე მეტი სისქის მქონე მარმარილოს დაჭრა, დახერხვის ან სხვა გზით (უკვე დახერხილის შემთხვევაშიც)

 

ex 2516

გრანიტი, პორფირი, ბაზალტი, ქვიშა-ქვა და ქვა ძეგლებისათვის ან მშენებლობისათვის დანარჩენი, უხეშად დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან ფილებად სისქით არა უმეტეს 25 სმ-ისა

25 სმ-ზე მეტი სისქის მქონე ქვის დაჭრა, დახერხვის ან სხვა გზით (უკვე დახერხილის შემთხვევაშიც)

 

ex 2518

დოლომიტი კალცინირებული

არაკალცინირებული დოლომიტის კალცინირება

 

ex 2519

მაგნიუმის ბუნებრივი კარბონატი (მაგნეზიტი); მაგნეზია გამდნარი; მაგნეზია გადამწვარი (აგლომერირებული), აგლომერაციის წინ დამატებული მცირე რაოდენობის სხვა ოქსიდების შემცველობით ან მათ გარეშე; მაგნიუმის სხვა ოქსიდები, მინარევებით ან მინარევების გარეშე:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

თუმცა ბუნებრივი მაგნიუმის კარბონატი შეიძლება გამოყენებულ იქნას.

 

ex 2520

თაბაშირი სპეციალურად მომზადებული სტომატოლოგიისათვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ex 2524

აზბესტი:

წარმოება აზბესტის კონცენტრატებისაგან

 

ex 2525

ქარსის ფხვნილი

ქარსის ან ქარსის ნარჩენების დაფქვა

 

ex 2530

ბუნებრივი პიგმენტები, კალცინირებული ან ფხვნილის სახით

ბუნებრივი პიგმენტების კალცინირება ან დაფქვა

 

ჯგუფი 26

მადნები, წიდა და ნაცარი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 27

მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური ცვილები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 2707

 

ზეთები არომატული ნახშირწყალბადების ნარევები დანარჩენი, რომელთა 65 მოც.% ან მეტი (დანაკარგების ჩათვლით) გამოიხ-დება 2500C ტემპერატურამდე (პეტროლიუმის და ბენზოილის ნაერთების ჩათვლით), გასათბობ საწვავად გამოყენებისათვის

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი ([i])

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

ex 2709 

ნედლი ნავთობი და ნედლი ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებისაგან:

ბიტუმოვანი მასალების მშრალი გამოხდა

 

2710

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა; პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთანავე, ეს ნავთობი წარმოადგენს პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს; ნავთობის გადამუშავების ნარჩენები:

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი ([ii])

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

2711

ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები დანარჩენი

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (ii)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

2712

ნავთობის ვაზელინი; პარაფინი, ნავთობის მიკროკრისტალური ცვილი, პარაფინის გაჩი, ოზოკერიტი, მურა ნახშირის ცვილი, ტორფის ცვილი, დანარჩენი მინერალური ცვილები და ანალოგიური პროდუქტები, მიღებული სინთეზისა ან სხვა პროცესების შედეგად, შეღებილი ან შეუღებავი

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (ii)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

2713

ნავთობის კოქსი, ნავთობის ბიტუმი და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადამუშავების სხვა ნარჩენები

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

2714

ბიტუმი და ასფალტი, ბუნებრივი; ბიტუმოვანი ფიქალები ან ფიქალის ზეთი და ბიტუმოვანი ქვიშაქვა; ასფალტები და ასფალტის ქანები

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

2715

ბიტუმოვანი ნარევები, ბუნებრივი ასფალტის, ბუნებრივი ბიტუმის, ნავთობის ბიტუმის, მინერალური ფისებისა ან მინერალური ფისების სქელფისის ფუძეზე (მაგალითად ბიტუმოვანი მასტიკები, -ასფალტოვანი ნარევები გზების საფარებისათვის)

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

ex ჯგუფი 28

არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ-მიწიანი ლითონების, რადიოაქტიური ელემენტების ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 2805

ტუტე ან ტუტემიწა ლითონები

ელექტროლიტური და თერმული გადამუშავებით წარმოების გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ex 2811

გოგირდის ტრიოქსიდი

წარმოება გოგირდის დიოქსიდისაგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 2833

ალუმინის სულფატი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ex 2840

ნატრიუმის პერბორატი

წარმოება დინატრიუმ ტეტრაბორატ პენტაჰიდრატისაგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 2852

ვერცხლისწყლის შიდა ეთერების ნაერთები და მათი ჰალოგენიზირებული, სულფინირებული, ნიტრირებული და ნიტროზირებული წარმოებულები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შესაძლოა კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, თუმცა, 2909 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

ვერცხლისწყლის ნაერთების ნუკლეინური მჟავები და მათი მარილები, ქიმიურად განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი, სხვა ჰეტეროციკლური ნაერთები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები შესაძლოა კლასიფიცირებული იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, თუმცა, 2852, 2932, 2933 და 2934 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი მასალების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

ex ჯგუფი 29

ორგანული ქიმიური ნაერთები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 2901

აციკლური ნახშირწყალბადები, საწვავად ან სათბობად გამოსაყენებელი

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

 

 

 

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

ex 2902

ციკლანები და ციკლენები (გარდა აზულენისა) ბონზოლი, ტოლუოლი, ქსილოლები, საწვავად ან სათბობად გამოსაყენებელი

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

ex 2905

მეთილის სპირტები ეთანოლისა და ამ თავის სპირტებისგან

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, ასევე 2905 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალები. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს. 

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

2915

მჟავები აციკლური მონოკარბონული ნაჯერი და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები. თუმცა, დასაშვებია 2915 და 2916 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალების გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს. 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 2932

– შიდა ეთერები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები. თუმცა, დასაშვებია 2909 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს. 

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

– ციკლური აცეტალები და შიდა ჰემიაცეტალები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

2933

ნაერთები ჰეტეროციკლური, მხოლოდ აზოტის ჰეტეროატომის (ჰეტეროატომების) შემცველობით

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები. თუმცა, დასაშვებია 2932 და 2933 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალების გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

2934

 

 

ნუკლეინმჟავები და მათი მარილები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა; ჰეტეროციკლური ნაერთები დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები. თუმცა, დასაშვებია 2932, 2933 და 2934 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალების გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 2939

ყაყაჩოს კონცენტრატები ალკალოიდების შემცველობით არანაკლებ 50 მას%-ისა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ex ჯგუფი 30

ფარმაცევტული პროდუქცია, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

3002

სისხლი ადამიანის, სისხლი ცხოველების, მომზადებული თერაპიული, პროფილაქტიკური ან დიაგნოსტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად; იმუნური შრატები და სისხლის სხვა ფრაქციები და მათი მოდიფიცირებული იმუნური პროდუქტები, მათ შორის, მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით; ვაქცინები, ტოქსინები, მიკროორგანიზმების კულტურები (გარდა საფუარისა) და ანალოგიური პროდუქცია

 

 

 

– პროდუქცია შედგენილი ორი ან ორზე მეტი შემადგენელისაგან, რომლებიც შერეულია თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით, ან შეურეველი პროდუქტები ამ მიზნებისათვის, რომლებიც მოცემულია განსაზღვრული დოზებით ან ფუთებში საცალო გაყიდვისთვის

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, 3002 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით. დასაშვებია ამ აღწერილობის მასალები გამოყენებაც, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

 

– დანარჩენი

 

 

 

– სისხლი ადამიანის

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, 3002 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით. დასაშვებია ამ აღწერილობის მასალები გამოყენებაც, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

 

– სისხლი ცხოველების, მომზადებული თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, 3002 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით. დასაშვებია ამ აღწერილობის მასალების გამოყენებაც, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

 

– სისხლის ფრაქციები, გარდა იმუნური შრატისა, ჰემოგლობინისა, სისხლის გლობულინებისა და შრატის გლობულინებისა

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, 3002 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით. დასაშვებია ამ აღწერილობის მასალები გამოყენებაც, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

 

– ჰემოგლობინი, სისხლის გლობულინები და შრატის გლობულინები

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, 3002 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით. დასაშვებია ამ აღწერილობის მასალები გამოყენებაც, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, 3002 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით. დასაშვებია ამ აღწერილობის მასალების გამოყენებაც, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

3003 და 3004

სამკურნალო საშუალებები (გარდა 3002, 3005 ან 3006 სასაქონლო პროდუქციებისა ):

 

 

 

– მიღებული 2941 სასაქონლო პოზიციის ამიკაცინისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია 3003 და 3004 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს. 

 

 

 

 

 

 

– დანარჩენი

 

 

 

 

წარმოება, რომელშიც:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია 3003 და 3004 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს,

– მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ex 3006

– ფარმაცევტული პროდუქცია მითითებული მოცემული ჯგუფის მე-4 (k) შენიშვნაში

პროდუქციის წარმოშობა შენარჩუნებული უნდა იყოს მის თავდაპირველ კლასიფიკაციაში

 

 

– სტერილური ქირურგიული ან სტომატოლოგიური ადჰეზიური ბარიერები, გაწოვადი ან გაუწოვადი:

 

 

 

– პლასტმასის

წარმოებაში გამოყენებული 39 თავში შემავალი მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს (v)

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს

 

– ქსოვილის

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ქიმიური ბოჭკოებისაგან, კარდ-ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული, ან

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის

 

 

– ოსტომიაში გამოსაყენებელი ტექნიკა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ex ჯგუფი 31

სასაუქები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3105

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, ორი ან სამი მკვებავი ელემენტის – აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის შემცველობით; დანარჩენი სასუქები; ამ ჯგუფის საქონელი აბებში ან ანალოგიურ ფორმებში ან საფუთავებში, ბრუტო-მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, გარდა:

– ნატრიუმის ნიტრატი

– კალციუმის ციანამიდი

– კალიუმის სულფატი

– მაგნიუმ-კალიუმის სულფატი

წარმოებაში გამოყენებული:

– მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

– მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex ჯგუფი 32

სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები;

ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; ტიპოგრაფიული საღებავი, მელნები, ტუში; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3201

ტანინები და მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა წარმოებულები

წარმოება მცენარეული წარმოშობის ტანინის ექსტრაქტისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

3205

ფერადი ლაქები; პრეპარატები ფერადი ლაქების ფუძეზე, მითითებული მოცემული ჯგუფის მე-3 შენიშვნაში ([iii])

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა 3203, 3204 და 3205 სასაქონლო პოზიციებისა. თუმცა, დასაშვებია 3205 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex ჯგუფი 33

ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

3301

ეთერზეთები (ტერპენების შემცველი ან მათ გარეშე), კონკრეტებისა და აბსოლუტების ჩათვლით; რეზინოიდები; ექსტრაჰირებული ეთერზეთები; ეთერზეთების კონცენტრატები ცხიმებში, არააქროლად ზეთებში, ცვილებში ან მსგავს პროდუქტებში, მიღებული ანფლერაჟის მეთოდით ან მაცერაციით; ეთერზეთების დეტერპენიზაციის თანამდევი ტერპენული პროდუქტები; წყლის დისტილატები და ეთერზეთების წყალხსნარები

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები ამ სასაქონლო პოზიციის განსხვავებული “დაჯგუფების“ ([iv]) მასალების ჩათვლით. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex ჯგუფი 34

საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები, ხელოვნური და მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი შედგენილობები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, “კბილსამკურნალო ცვილი“ და შედგენილობები თაბაშირის საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3403

საპოხი მასალები რომლებიც ძირითადი კომპონენტის სახით შეიცავს მასის 70%-ს ან მეტ ნავთობს ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს

გასუფთავების ან/და ერთი ან მეტი სპეციფიკური პროცესი (i)

ან

სხვა ოპერაციები, რომელშიც გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს. 

 

3404

ხელოვნური ცვილები და მზა ცვილები:

 

 

 

– პარაფინის ფუძეზე, ნავთობის ცვილები, ბიტუმოვანი მინერალების ფუძეზე მიღებული ცვილები, სუსტი ან მასშტაბური ცვილი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა:

– 1516 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი ცვილების ხასიათის მქონე ჰიდროგენიზებული ზეთები,

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

 

– 3823 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი ცვილების ხასიათის მქონე ქიმიურად განუსაზღვრელი ცხიმოვანი მჟავები სამრეწველო ცხიმოვანი სპირტები

 

 

 

– 3404 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალები

 

 

 

თუმცა, დასაშვებია ამ მასალების გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

ex ჯგუფი 35

ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

3505

დექსტრინები და დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლები (მაგალითად, სახამებლები, წინასწარ ჟელატინიზებული ან რთულეთერად გარდაქმნილი); წებოები, მიღებული სახამებლების, დექსტრინების ან დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების ფუძეზე:

 

 

 

– სახამებლის ეთერები და რთული ეთერები

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები 3505 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები 1108 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების გარდა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3507

ფერმენტული პრეპარატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ჯგუფი 36

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი;

ასანთი; პიროფორული შენადნობები;

ზოგიერთი საწვავი ნივთიერებები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex ჯგუფი 37

ფოტო– და კინოსაქონელი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

3701

ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული, ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის მასალის გარდა; ბრტყელი ფირები მყისიერი ფოტოგრაფირებისათვის, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული, საფუთავებში ან მათ გარეშე:

 

 

 

– ფირები მყისიერი ფერადი ფოტოგრაფირებისათვის, საფუთავებში

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა 3701 და 3702 სასაქონლო პოზიციებისა. თუმცა, დასაშვებია 3702 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა 3701 და 3702 სასაქონლო პოზიციებისა. თუმცა, დასაშვებია 3701 და 3702 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

3702

ფოტოფირები რულონებად, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული, ნებისმიერი მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის მასალის გარდა; ფირები მყისიერი ფოტოგრაფირებისათვის რულონებად, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა 3701 და 3702 სასაქონლო პოზიციებისა.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

3704

ფოტოგრაფიული ფირფიტები, ფირები, ქაღალდი, მუყაო და ტექსტილის მასალები, ექსპონირებული, მაგრამ გაუმჟღავნებელი

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალები, გარდა 3701 და 3704 სასაქონლო პოზიციებისა.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex ჯგუფი 38

დანარჩენი ქიმიური პროდუქტები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3801

– გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური ზეთში სუსპენზიის სახით; ნახშირბადოვანი პასტები ელექტროდებისათვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

– გრაფიტი პასტების სახით, მინერალურ ზეთებთან ნარევში 30მას%-ზე მეტი გრაფიტის შემცველობით

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3803

ზეთი თალიუმის, რაფინირებული

ნედლი თალიუმის ზეთის გასუფთავება

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3805

სულფატის სკიპიდარის სპირტი, გასუფთავებული

სულფატის სკიპიდარის სპირტის გასუფთავება დისტილაციის გზით

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3806

რთული ეთერის ფისები

წარმოება კანიფოლის მჟავებისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex 3807

მერქნის კუპრი (მერქნის ფისი)

მერქნის კუპრის დისტილაცია

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

3808

ინსექტიციდები, როდენტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, მცენარეთა აღმოცენების საწინააღმდეგო საშუალებები და ზრდის რეგულატორები, მადეზინფიცირებელი ან მათი ანალოგიური საშუალებები, დაფასოებული ფორმებში ან საფუთავებში საცალო ვაჭრობისათვის ან წარმოდგენილი მზა პრეპარატების ან ნაწარის სახით (მაგალითად, გოგირდით დამუშავებული ლენტები, პატრუქები და სანთლები, ბუზების საწინააღმდეგო წებოვანი ქაღალდი)

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3809

გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან საღებრების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა პროდუქტები და მზა პრეპარატები (მაგალითად, დასამუშავებელი და ფერსაჭერი ნივთიერებები), გამოსაყენებელი ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის მრეწველობაში ან ანალოგიურ დარგებში, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3810

პრეპარატები ლითონის ზედაპირის ამოსაჭმელად; ფლუსები და დანარჩენი დამხმარე პრეპარატები დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვის ან შესადუღებლად; ლითონისა და სხვა ნივთიერებებისაგან შედგენილი ფხვნილები და პასტები დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვის ან შესადუღებლად; მასალები, გამოსაყენებელი შესადუღებელი ელექტროდების ან წნელების გულანების ან საფარების სახით:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3811

ანტიდეტონატორები, ანტიოქსიდანტები, ფისწარმომქმნელი ინჰიბიტორები, შემასქელებლები, ანტიკოროზიული ნივთიერებები და დანარჩენი მზა მისართები ნავთობპროდუქტებისათვის (ბენზინის ჩათვლით) ან სხვა სითხეებისათვის, გამოსაყენებელი იმავე მიზნებით, რისთვისაც ნავთობპროდუქტები:

 

 

 

– მზა დანამატები საპოხი ზეთებისათვის, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების შემცველობით

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3812

კაუჩუკის ვულკანიზაციის დამაჩქარებლები მზა; შედგენილი პლასტიფიკატორები კაუჩუკისათვის ან პლასტმასებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; ანტიოქსიდანტები და სტაბილიზატორები შედგენილი დანარჩენი კაუჩუკისათვის ან პლასტმასებისათვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3813

შემადგენლობები და მუხტები ცეცხლსაქრობებისათვის; ცეცხლსაქრობი ჭურვები, დამუხტული

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3814

გამხსნელები და განმზავებლები რთული ორგანული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მზა შედგენილობები საღებავებისა და ლაქების მოსაშორებლად

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3818

ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების, ფირფიტების ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3819

სითხეები სამუხრუჭე ჰიდრავლიკური და სითხეები მზა სხვა ჰიდრავლიკური გადაცემებისათვის, ნავთობისა და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების შემცველობის გარეშე ან 70 მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3820

ანტიფრიზები და ყინულის საწინააღმდეგო მზასითხეები

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ex 3821

კულტურალური გარემო მიკროორგანიზმების (ვირუსების და მსგავსთა ჩათვლით) ან მცენარეთა, ადამიანის ან ცხოველთა უჯრედების გამოსაყვანი ან ცხოველმოქმედების ხელშემწყობი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

3822

რეაგენტები დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული ფუძეშრით, მზა დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული რეაგენტები ფუძეშრით ან მის გარეშე, გარდა 3002 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა; სერტიფიცირებული ეტალონური მასალები

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3823

სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; მჟავური ზეთები რაფინირების შემდეგ; სამრეწველო ცხიმოვანი სპირტები:

 

 

 

– სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; მჟავური ზეთები რაფინირების შემდეგ

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

 

– სამრეწველო ცხიმოვანი სპირტები

წარმოებაში გამოყენებული ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალები 3823 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალების ჩათვლით

 

3824

მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმების ან ღერძების წარმოებისათვის; ქიმიური პროდუქტები და პრეპარატები, ქიმიური ან მისი მომიჯნავე მრეწველობის დარგების მიერ წარმოებული (ბუნებრივი პროდუქტების ნარევისაგან შედგენილი პრეპარატების ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

 

 

 

– აღნიშნული სასაქონლო პოზიციის შემდეგი პროდუქცია:

– მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმების ან ღერძების წარმოებისათვის ნატურალური რეზინის ფუძეზე

– ნაფტენმჟავები, მათი მარილები, წყალში უხსნადი, და მათი რთული ეთერები

– სორბიტი, 2905 სასაქონლო პოზიციის სორბიტის გარდა

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

– ნავთობის სულფონატები, ტუტე ლითონების, ამონიუმის ან ეთანოლამინების სულფონატების გარდა; ზეთების თიოფენირებული სულფომჟავები, მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებისაგან, და მათი მარილები

– იონიტები

– აირშთანმთქმელები ვაკუუმიანი ხელსაწყოებისათვის

 

 

 

– რკინის ტუტოვანი ოქსიდი აირის გასასუფთავებლად

– ამიაკის წყალი და ნარჩენი ოქსიდი ნახშირის აირის გასასუფთავებლად

– სულფონაფტენმჟავები და მათი მარილები, წყალში უხსნადი, და მათი რთული ეთერები

– რახის ზეთი და ძვლის კუპრის ზეთი

– სხვადასხვა ანიონების მქონე მარილების ნარევები

– ნარევები ჟელატინის ფუძით, ქაღალდის ან ტექსტილის საფუძველზე

 

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

3901-დან 3915-მდე

პლასტმასი პირველადი ფორმით, ჯართი და ნარჩენები პლასტმასისა, გარდა ex 3907 სასაქონლო პოზიციისა და 3912 სასაქონლო პოზიციისა, რომელთათვისაც დადგენილია შემდეგი წესები:

 

 

 

– ჰომოპოლიმერიზაციის პროდუქცია, რომელშიც ერთი მონომერი შეადგენს საერთო პოლიმერული შემადგენლობის მასის 99%-ზე მეტს

წარმოებაში:

– მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს,

– გამოყენებული 39 ჯგუფში შემავალი მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის 20%-ს ([v])

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული 39 ჯგუფში შემავალი მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს (v)

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

ex 3907

– თანაპოლიმერი, მიღებული პოლიკარბონატისა და აკრილონიტრილ-ბუტადიენ-სტიროლის თანაპოლიმერისგან (აბს)

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება, იმ პირობით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს (v)

 

 

– პოლიეთერი

წარმოებაში გამოყენებული 39 ჯგუფში შემავალი მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს, ან/და საბოლოო პროდუქციის მისაღებად ტეტრაბრომის პოლიკარბონატის (ბისფენოლ-ა) გადამუშავების პროცესი

 

3912

ცელულოზა და მისი ქიმიური წარმოებულები, პირველადი ფორმით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

წარმოებაში გამოყენებული იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

3916-დან 3921-მდე

პლასტმასის ნახევარფაბრიკატები და ნაწარმი; გარდა შემდეგი სასაქონლო პოზიციებისა ex 3916, 3917, 3920 და 3921, რომელთათვისაც დადგენილია შემდეგი წესები: 

 

 

 

– ბრტყელი პროდუქცია, შემდგომი დამუშავებით, ვიდრე მხოლოდ ზედაპირით დამუშავებული ან ფორმებად დაჭრილი გარდა სწორკუთხოვნად დაჭრილისა (კვადრატის ჩათვლით); დანარჩენი პროდუქცია, შემდგომი დამუშავებით, ვიდრე მხოლოდ ზედაპირით დამუშავებული

წარმოებაში გამოყენებული 39 ჯგუფში შემავალი მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

 

– დანარჩენი:

 

 

 

-– ჰომოპოლიმერიზაციის პროდუქცია, რომელშიც ერთი მონომერი შეადგენს საერთო პოლიმერული შემადგენლობის მასის 99%-ზე მეტს

წარმოებაში:

– მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს,

– გამოყენებული 39 ჯგუფში შემავალი მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს (v)

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

 

-– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული 39 ჯგუფში შემავალი მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს (v)

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

ex 3916 ex3917

ფასონური პროფილები და მილაკები

წარმოებაში:

– მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს,

– ზემოაღნიშნულის ფარგლებში იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ღირებულება, რომელშიც კლასიფიცირებულია საბოლოო პროდუქტი, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

ex 3920

– იონური ფურცლები ან ფირები

წარმოება თერმოპლასტიკური ნაწილობრივი მარილისგან, რომელიც არის ეთილენისა და მეტალური იონებით, ძირითადად თუთიითა და ნატრიუმით ნაწილობრივ განეიტრალებული მეტაკრილური მჟავის თანაპოლიმერი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

 

– რეგენერირებული ცელულოზას, პოლიამიდების ან პოლიეთილენის ფურცლები

წარმოებაში გამოყენებული იმავე სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ღირებულება, რომელშიც კლასიფიცირებულია საბოლოო პროდუქტი, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

ex 3921

პლასტმასის ფილები, მეტალიზებული

წარმოება ძალიან-გამჭვირვალე პოლიესთერის ფილებისგან სისქით არანაკლებ 23 მიკრონისა ([vi])

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

3922-დან 3926-მდე

პლასტმასის ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ex ჯგუფი 40

რეზინი და მისი ნაწარმი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 4001

ნატურალური კაუჩუკის ლამინირებული ფირფიტები ფეხსაცმლისათვის

ნატურალური კაუჩუკის ფირფიტების ლამინირება

 

4005

რეზინის ნარევი, პირველადი ფორმით ან ფირფიტების, ფურცლების, ზოლების ან ლენტების სახით

წარმოებაში გამოყენებული მასალების (გარდა ნატურალური კაუჩუკისა) ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

4012

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი; სალტეები და საბურავები მთლიანი ან ნახევრადპნევმატური, სალტური პროტექტორები და ფერსოს ლენტები რეზინის:

 

 

 

– რეზინის პნევმატური სალტეები; სალტეები და საბურავები მთლიანი ან ნახევრადპნევმატური, რეზინის

ნახმარი საბურავების პროტექტორების აღდგენა

 

 

– დანარჩენი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, გარდა 4011 და 4012 სასაქონლო პოზიციების მასალისა

 

ex 4017

მყარი რეზინის ნაწარმი

წარმოება მყარი რეზინისგან

 

ex ჯგუფი 41

დაუმუშავებული ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა 

 

ex 4102

ცხვრის ან ბატკნის დაუმუშავებელი ტყავები,

მატყლის საფარის გარეშე

ცხვრებისა და ბატკნებისთვის მატყლიანი საფარის მოშორება

 

4104-დან 4106-მდე

გათრიმლული ტყავი ან ტყავის კრასტი ბეწვის საფარის გარეშე, დაჭრილი ან დაუჭრელი, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე

გათრიმლული ტყავის ხელახალი გათრიმლვა ან წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა 

 

4107, 4112 და 4113

 

 

 

ტყავი, გათრიმლვის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით, პერგამენტის სახით გამოყვანილის ჩათვლით, ბეწვის საფარის გარეშე, 4114 სასაქონლო პოზიციის ჩათვლით

წარმოებაში გამოიყენება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალა, გარდა 4104-4113 სასაქონლო პოზიციებისა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 4114

 

ლაქის ტყავი და ლამინირებული ლაქის ტყავი; ლითონიზირებული ტყავი

 

წარმოებაში შესაძლოა 4104-4106, 4107, 4112 ან 4113 სასაქონლო პოზიციების გამოიყენება, იმის გათვალისწინებით, რომ მათი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ჯგუფი 42

ტყავის ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აღკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველებოს ნაწლავებისაგან (აბრეშემხვევიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex ჯგუფი 43

 

 

ნატურალური და ხელოვნული ბეწვი; მათი ნაწარმი; გარდა

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 4302

გათრიმლული და გამოქნილი ბეწვის ტყავები, აწყობილი ან აუწყობელი

 

 

 

– ბრტყლად და ჯვარედინად დაჭრილი და ანალოგიური ფორმის

გათრიმლული ან გამოქნილი აუწყობელი ბეწვის ტყავის დაჭრისა და აწყობის გარდა, მისი გათეთრება ან შეღებვა

 

 

-დანარჩენი

გათრიმლული ან გამოქნილი აუწყობელი ბეწვის ტყავისგან დამზადება

 

4303

ტანსაცმლის საგნები, ტანსაცმლის საკუთნოები და სხვა ნაწარმი ნატურალური ბეწვისგან

4302 სასაქონლო პოზიციის გათრიმლული ან გამოქნილი აუწყობელი ბეწვის ტყავისგან დამზადება

 

ex ჯგუფი 44

მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 4403

ხე-ტყე ტლანქად დაძელვილი

დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან უქერქო, ან ტლანქად დაძელვილი ხე-ტყის მასალისგან დამზადება

 

ex 4407

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მოქნე ან არმქონე, სისქით 6მმ-ზე მეტი

გარანდვა, გახეხვა ან ტორსული შეერთება

 

ex 4408

მოსაპირკეთებელი ფურცლები (შრეული მერქნის დაყოფით მიღებულის ჩათვლით), შეწებებული ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის და სხვა ხის მასალა, გასწვრივ დახერხილი, ნაწილებად დაჭრილი ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე, სისქით არაუმეტეს 6 მმ-ისა (განსხვავდება თურქულისგან, ემთხვევა ქართულს და ევროპულ ნომენკლატურას)

დახერხვა, გარანდვა, გახეხვა ან ტორსული შეერთება

 

ex 4409

დახერხილი ხე-ტყე დაპროფილებული პაგონაჟის სახით ნებისმიერ ნაწიბურის ტორსის ან სიბრტყის გასწვრივ, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე

 

 

 

– გახეხილი ან ტორსული შეერთების მქონე

გახეხვა ან ტორსული შეერთება

 

 

– ნახევრად მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების სახით ან ფასონური

ნახევრად მომრგვალება ნარიმადის შეერთების სახით ან ფასონური

 

ex 4410-4413

ბისერები და ბაგეტები, ფასონური პლინტუსებისა და სხვა ფასონური ჩარჩოების ჩათვლით

ბისერებით დაკერვა ან ჩამოსხმა

 

ex 4415

ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან

ზომაზე დაუჭრელი ფიცრებისგან დამზადება

 

ex 4416

კასრები, ხელკასრები, როფები, გეჯები და სხვა საკასრე ნაწარმი და მათი ნაწილები, მერქნისაგან

ტკეჩისგან დამზადებული, დაუმუშავებელი, გარდა ორად გახერხილისა

 

ex 4418

– ნაწარმი სადურგლო და სახუროო ხის

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, შესაძლებელია გამოყენებული იქნას უჯრედოვანი ხის პანელები. თუმცა, დასაშვებია ფიჭური ხის პანელების, ყავარისა და ჩალის გამოყენება.

 

 

– ბისერებით დაკერებული ან ჩამოსხმული

ბისერებით დაკერვა ან ჩამოსხმა

 

ex 4421

ხის ტკეჩი ასანთისათვის ლურსმნები ან წირწკიმალი ფეხსაცმლისათვის

წარმოებაში გამოიყენება ნებისმიერი ხე-ტყის მასალა, გარდა 4409 სასაქონლო პოზიციის დაუმუშავებელი ხე-ტყის მასალისა

 

ex ჯგუფი 45

კორპი და მისი ნაწარმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

4503

ნატურალური კორპის ნაწარმი

4501 სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი კორპისგან დამზადება

 

ჯგუფი 46

ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ჯგუფი 47

მასა მერქნისა ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან; რეგენერირებადი ქაღალდი და მუყაო (მაკულატურა და ნარჩენები)

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex ჯგუფი 48

ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 4811

ქაღალდი და მუყაო, მხოლოდ რულონებად ან მართკუთხა ფურცლებად

წარმოება ჯგუფი 47-ში კლასიფიცირებული ქაღალდის დასამზადებელი მასალისაგან

 

4816

ქაღალდი პირგადასაღები ნახშირბადიანი, თვითპირგადასაღები და დანარჩენი პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდი (გარდა 4809 სასაქონლო პოზიციის ქაღალდისა), ტრაფარეტები პირგადასაღები აპარატებისათვის და ოფსეტური ფირები ქაღალდისაგან, ყუთებში შეფუთული ან შეუფუთავი

წარმოება ჯგუფი 47-ში კლასიფიცირებული ქაღალდის დასამზადებელი მასალისაგან

 

4817

კონვერტები, ფარული ბარათები, საფოსტო ღია ბარათები ნახატების გარეშე და ბარათები მიმოწერისათვის ქაღალდისაგან ან მუყაოსაგან; ყუთები, ჩანთები, ფუტლარები და კომპედიუმები ქაღალდისაგან ან მუყაოსაგან, ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების ნაკრებების შემცველი

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– მათი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ex 4818

ტუალეტის ქაღალდი

წარმოება ჯგუფი 47-ში კლასიფიცირებული ქაღალდის დასამზადებელი მასალისაგან

 

ex 4819

დიდი ზომის მუყაოს ყუთები, კოლოფები, ტომრები, პაკეტები და სხვა საფუთავი ტარა ქაღალდის, მუყაოს, ცელულოზის ბამბის ან ცელულოზის ბოჭკოს ტილოსაგან

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– მათი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ex 4820

ბლოკნოტები წერილებისათვის

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

ex 4823

ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო ცელულოზის ბოჭკოსაგან, ზომებად ან ფორმებად დაჭრილი

წარმოება ჯგუფი 47-ში კლასიფიცირებული ქაღალდის დასამზადებელი მასალებისაგან

 

ex ჯგუფი 49

ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი; ხელნაწერები, მანქანით ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

4909

დაბეჭდილი ან ილუსტრირებული საფოსტო ღია ბარათები; მისალოცი, მოსაწვევი და ანალოგიური ბარათები, ილუსტრირებული ან არაილუსტრირებული, კონვერტებით ან უკონვერტებოდ, მოსართავებით ან მოსართავების გარეშე

წარმოება, სადაც არ არის გამოყენებული 4909 ან 4911 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალა

 

4910

ნაბეჭდი კალენდრები ყველა სახისა, მოსახევების გარდა

 

 

 

– “მუდმივი“ ტიპის ან მოსახევი კალენდრები, ყველა სახის ზედაპირით, გარდა ქაღალდისა და მუყაოსი

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

– მათი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

 

– დანარჩენი

წარმოება, სადაც არ არის გამოყენებული 4909 ან 4911 სასაქონლო პოზიციებში კლასიფიცირებული მასალა

 

ex ჯგუფი 50

აბრეშუმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

ex 5003

აბრეშუმის ნარჩენები (ამოსახვევად უვარგისი პარკის, პარკის ძაფის ნარჩენებისა და გაფხვიერებული გაწელილი ნედლეულის ჩათვლით), კარდ ან სავარცხდაჩეჩილი

აბრეშუმის ნარჩენის კარდ– ან სავარცხნდაჩეჩვა

 

5004–დან ex 5006-მდე

აბრეშუმის ძაფი და ნართი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან

წარმოება, სადაც გამოიყენება: ([vii])

– ხამი აბრეშუმი ან აბრეშუმის ნაწარმი, კარდ– ან სავარცხნდაჩეჩილი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– სხვა ნატურალური ბოჭკო, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალა

 

5007

ქსოვილები აბრეშუმის ძაფისაგან ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან

 

 

 

– მთლიანი რეზინის ძაფი

ერთგვაროვანი ნართისგან დამზადებული ( vii)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

 

 

 

– ქოქოსის ნართისგან,

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური ან ტექსტილის მასალა, ან

– ქაღალდი

ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება), სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქსოვილების ღირებულება არ აღემატება საბოლოო პროდუქციის ფასის 47.5%-ს

 

ex ჯგუფი 51

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვი; ნართი და ქსოვილი ცხენის ძუისაგან; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

5106-დან 5110-მდე

შალის ნართი, ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან

წარმოება, სადაც გამოიყენება: (vii)

– ხამი აბრეშუმი ან აბრეშუმის ნაწარმი, კარდ– ან სავარცხნდაჩეჩილი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ნატურალური ბოჭკო, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალა

 

5111-დან 5113-მდე

ქსოვილები შალის ნართისაგან, ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან:

 

 

 

– მთლიანი რეზინის ძაფი

ერთგვაროვანი ნართისგან დამზადებული (vii)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

 

 

 

– ქოქოსის ნართისგან,

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური სინტეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდი

ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქოსვილების ღირებულება არ აღემატება საბოლოო პროდუქციის ფასის 47.5%-ს

 

ex ჯგუფი 52

ბამბა, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

5204-დან 5207-მდე

ბამბის ბოჭკო და ძაფი

წარმოება, სადაც გამოიყენება: ( vii)

– ხამი აბრეშუმი ან აბრეშუმის ნაწარმი, კარდ– ან სავარცხნდაჩეჩილი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ნატურალური ბოჭკო, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალა

 

5208-დან 5212-მდე

დანარჩენი ბამბის ქსოვილები:

 

 

 

– მთლიანი რეზინის ძაფი

ერთგვაროვანი ნართისგან დამზადებული ( vii)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: ( vii)

 

 

 

– ქოქოსის ნართისგან,

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდი

ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქოსვილების ღირებულება არ აღემატება საბოლოო პროდუქციის ფასის 47.5%-ს

 

ex ჯგუფი 53

დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის ქსოვილები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

5306-დან 5308-მდე

ნართი ტექსტილის მცენარეული სხვა ბოჭკოსაგან; ქაღალდის ნართი; გარდა:

წარმოება, სადაც გამოიყენება: ( vii)

– ხამი აბრეშუმი ან აბრეშუმის ნაწარმი, კარდ– ან სავარცხნდაჩეჩილი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ნატურალური ბოჭკო, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალა

 

5309-დან 5311-მდე

ქსოვილები ტექსტილის მცენარეული სხვა ბოჭკოსაგან; ქსოვილები ქაღალდის ნართისაგან:

 

 

 

– მთლიანი რეზინის ძაფი

ერთგვაროვანი ნართისგან დამზადებული ( vii)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: ( vii)

– ქოქოსის ნართისგან,

-ჯუთის ნართისგან'

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ქიმიური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასისგან, ან

– ქაღალდისგან

ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქოსვილების ღირებულება არ აღემატება საბოლოო პროდუქციის ფასის 47.5%-ს

 

5401-დან 5406-მდე

ნართი, მონოძაფები და კომპლექსური ქიმიური ძაფები

წარმოება, სადაც გამოიყენება: ( vii)

– ხამი აბრეშუმი ან აბრეშუმის ნაწარმი, კარდ– ან სავარცხნდაჩეჩილი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ნატურალური ბოჭკო, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალა

 

5407 და 5408

ქსოვილები ტესტილის კომპლექსური ქიმიური ძაფებისგან:

 

 

 

– მთლიანი რეზინის ძაფი

ერთგვაროვანი ნართისგან დამზადებული (vii)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

 

 

 

– ქოქოსის ნართისგან,

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდი

ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქოსვილების ღირებულება არ აღემატება საბოლოო პროდუქციის ფასის 47.5%-ს

 

5501-დან 5507-მდე

ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკო

ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა-სგან დამზადებული

 

5508-დან 5511-მდე

ნართი და საკერავი ძაფი ქიმიური ბოჭკოსაგან

წარმოება, სადაც გამოიყენება: (vii)

– ხამი აბრეშუმი ან აბრეშუმის ნაწარმი, კარდ– ან სავარცხნდაჩეჩილი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ნატურალური ბოჭკო, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალა

 

5512-დან 5516-მდე

ქსოვილი ტექსტილის ქიმიური ბოჭკოსაგან:

 

 

 

– მთლიანი რეზინის ძაფი

ერთგვაროვანი ნართისგან დამზადებული (vii)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

– ქოქოსის ნართისგან,

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდი

ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქსოვილების ღირებულება არ აღემატება საბოლოო პროდუქციის ფასის 47.5%-ს

 

ex ჯგუფი 56

ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები და მათი ნაწარმი; გარდა:

დამზადებული: (vii)

– ქოქოსის ნართისგან,

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა, ან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალისაგან

 

5602

ქეჩა და ფეტრი, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, დუბლირებული ან არადუბლირებული

 

 

 

– ქეჩა და ფეტრი ნემსგამტარი

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა,

თუმცა:

 

 

 

– 5402 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი პოლიპროპილენის ბოჭკო (ძაფი)

– 5503 და 5506 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი პოლიპროპილენის ძაფი

 ან

– 5501 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი პოლიპროპილენის ბოჭკოს (ძაფის) ძენძი, რომელშიც გამოყენებული ცალკეული ბოჭკოს ან ძაფის ღირებულება ნებისმიერ შემთხვევაში არ აღემატება 9 დეციტექსს, და მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან

– კასეინისგან დამზადებული ხელოვნური სინტეტიკური ბოჭკოებისგან ან

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასა

 

5604

რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილი დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით

 

 

 

– რეზინის ძაფი და ზონარი ტექსტილის დაფარვით

წარმოება რეზინის ძაფის ან ბაწრისგან ტექსტილის დაფარვის გარეშე

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასისგან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალისაგან

 

5605

ძაფი ლითონიზებული, სასირმე ან არასასირმო, რომელიც წარმოადგენს ტექსტილის, სალენტე ან 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიურ ძაფს, კომბინირებული ლითონთან ძაფის, ლენტის ან ფხვნილის სახით, ან ლითონით დაფარული

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

 -ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასისგან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალისაგან

 

5606

ძაფი სასირმე და ბრტყელი და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური სასირმე ძაფი (გარდა 5605 სასაქონლო პოზიციის და ცხენის ძუის სასირმე ძაფისა); ნართი სინელი (ფლოკირებული სინელის ჩათვლით); ფასონური მარყუჟოვანი ნართი

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

 -ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასისგან

– ქაღალდის დასამზადებელი მასალისაგან

 

ჯგუფი 57

ხალიჩები და იატაკის დანარჩენნი ტექსტილის საფენები:

 

 

 

– ქეჩა და ფეტრი ნემსგამტარი

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან, ან

– ქიმიური მასალა ან ტექსტილის მასა,

თუმცა:

 

 

 

– 5402 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი პოლიპროპილენის ბოჭკო (ძაფი)

– 5503 და 5506 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი პოლიპროპილენის ძაფი

ან

– 5501 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი პოლიპროპილენის ბოჭკოს (ძაფის) ძენძი

 წარმოებაში გამოყენებული ცალკეული ბოჭკოს ან ძაფის ღირებულება ნებისმიერ შემთხვევაში არ აღემატება 9 დეციტექსს, და მათი საერთო ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

ჯუთის მასალა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სარჩულად

 

 

– დანარჩენი ქეჩა და ფეტრი

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან, ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასა

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

– ქოქოსის ნართისგან ან ჯუტე ნართისგან,

– სინთეტიკური ან ხელოვნური ბოჭკოვანი ნართისგან,

– ნატურალური ნართისგან ან

– ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული.

ჯუთის მასალა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სარჩულად

 

ex ჯგუფი 58

სპეციალური ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანები; გობელენები; გასაწყობი მასალები; ნაქარგები; გარდა:

 

 

 

– კომბინირებული რეზინის ძაფთან

ერთგვაროვანი ნართისგან დამზადებული (vii)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებული: (vii)

 

 

 

– ნატურალური ნართისგან

– ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული ან

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასა ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქსოვილების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 47.5%-ს

 

5805

ხელით ნაქსოვი გობელენები, ბელგიური, ობიუსონური, ბოვე და ანალოგიური გობელენების ტიპისა და გობელენები, ნემსით ამოქარგული (მაგალითად ნაცურით, ჯვარედინად), მზა ან არამზა

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

5810

ნაქარგები ნაჭრებად, ლენტებად ან ცალკეული ორნამენტების სახით

წარმოება, სადაც:

-გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 -მათი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

5901

ტექსტილის მასალები, გაფისული ან გახამებული, წიგნის ყდების დასამზადებლად ან ანალოგიური მიზნებისთვის გამოსაყენებელი; კალკი; დაგრუნტული ტილო ფერწერისათვის, საბორტე და ანალოგიური მაგარი ტექსტილის მასალები ქუდების კარკასებისთვის

ნართისგან დამზადებული

 

5902

კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნეილონის ან სხვა პოლიამიდების, პოლიეთერის ან ვისკოზის ძაფებისაგან:

 

 

 

– ტექსტილის მასალების შემცველობით 90 მას%-ზე ნაკლები

ნართისგან დამზადებული

 

 

– დანარჩენი

ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასისგან დამზადებული

 

5903

ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა

ნართისგან დამზადებული ან

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქსოვილების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 47.5%-ს 

 

5904

ლინოლეუმი, ფორმებად გამოჭრილი ან გამოუჭრელი; იატაკის საფარები ტექსტილის ფუძეზე, ფორმებად გამოჭრილი ან გამოუჭრელი

ნართისგან დამზადებული (vii)

 

5905

კედლის საფარები ტექსტილის მასალებისაგან:

 

 

 

– გაჟღენთილი, დაფარვით ან დუბლირებული რეზინით, პლასტმასით ან სხვა მასალებით

ნართისგან დამზადებული 

 

 

– დანარჩენი

ნართისგან დამზადებული (vii)

 

 

 

– ქოქოსის ნართისგან,

– ნატურალური ნართისგან

– ხელოვნური სინთეტიკური ბოჭკოებისაგან, კარდ– ან სავარცხნდაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული ან

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასისგან ან

 

 

 

ბეჭდვა, რომელსაც თან ახლავს ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაცია მაინც (როგორიცაა პოლირება, გათეთრება, მერცერიზირება, ტემპერატურის დაყენება, კალანდირება, დეკატირება, განაყოფიერება) სადაც გამოყენებული დაუბეჭდავი ქსოვილების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 47.5%-ს 

 

5906

ტექსტილის მასალები დარეზინებული, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიცისს მასალებისა:

 

 

 

– ტრიკოტაჟის, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

დამზადებული: (vii)

– ნატურალური ნართისგან

– ნატურალური ბოჭკოებისაგან, – ან ხელოვნური ძირითადი ბოჩკოებისგან დაუჩეჩავი ან დასაგრეხად სხვაგვარად შემზადებული, ან

– ქიმიური მასალისგან ან ტექსტილის მასისგან

 

 

– სხვა მასალები დამზადებული სინთეტიკური ბოჭკოს ნართისგან, ტექსტილის შემცველობით 90%-ზე მეტი

დამზადებული ქიმიური მასალისგან

 

 

– დანარჩენი

ნართისგან დამზადებული 

 

5907

ტექსტილის მასალები, სხვა მეთოდით გაჟღენთილი ან დაფარული; თეატრალური დეკორაციების, სამხატ-ვრო სტუდიების უკანა დეკორაციების ან ანალოგიური მოხა-ტული ტილოები:

დამზადებულია ძაფისგან

ან

დაბეჭდილი მინიმუმ ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაციის მეშვეობით (როგორებიცაა გასუფთავება, დასპირტოვება, მერსერიზაცია, თერმოფიქსაცია, განადგურება, კალანდრირება, გამოშრობის საწინააღმდეგო დამუშავება, პერმანენტული დამთავრება, დეკატირება, გაჟღენთვა, რემონტი და კვანძებისაგან განთავისუფლება), იმის გათვალისწინებით, რომ არადაბეჭდილი საქონლის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 47.5%-ს

 

5908

ტექსტილის პატრუქები, ნაქსოვი, წ-ნული ან ტრიკოტაჟის, ლამპების, ნავთქურების, სანთებლების, სანთლების ან ანალოგიური ნაწარმისათვის; ვარვარის ბადეები გაზის ფარნებისათვის და გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი მილისებრი ტრიკოტაჟის ტილო გაზის ფარნების ვარვარის ბადეებისათვის

 

 

 

– ვარვარის ბადეები გაზის ფარნებისათვის, გაჟღენთილი

დამზადებულია მილისებრი ტრიკოტაჟის ტილოს გაზის ფარნების ვარვარის ბადეებისაგან

 

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

5909-დან 5911-მდე

ტექსტილის მასალები სამრეწველო მოხმარებისთვის:

 

 

 

– დისკები და რგოლები გარდა 5911 სასაქონლო პოზიციაში მოცემული ფეტრისა

დამზადებულია ძაფისგან ან ქსოვილის ნარჩენებისგან ან მეორადი საქონლისგან, მითითებული 6310 სასაქონლო პოზიციაში

 

 

– ტექსტილის მასალები, გამოსაყენებელი ქაღა-ლდ-დამამზადებელ ან სხვა ტექნიკური მოხმარებისათვის, ფეტრი ან სხვა, გაჟღენთილი ან შეღებილი ან არა, უწყვეტი ან შესაერთებელი სამარჯვებით ან ბრტყელი ქსოვილები

დამზადებულია: (vii)

– ქოქოსის ბოჭკოებისაგან,

– შემდეგი მასალისგან:

– პოლიტეტრაფტორეთილენის ძაფისგან, ([viii])

– პოლიამიდის ძაფი, მრავალფეროვანი, გაჟღენთილი ან დაფარული ფენოლირებული ფისით,

– არომატიზირებული პოლიამიდის სინთეტიკური ტრიკოტაჟის ძაფები, მიღებული მ-ფენილენდიამინისა და იზოფტალის მჟავის პოლიკონდენსაციით

 

 

 

– პოლიტეტრაფტორეთილენის ქირურგიული მონოძაფი, (viii)

– პოლი (პ-ფენილენ ტერეფტალამიდ), სინთეტიკური ტრიკოტაჟის ძაფები,

– მინაბოჭკოვანი ძაფი, დაფარული ფენოლ ფისით და გამოყოფილი აკრილინის ძაფით (viii)

 

 

 

– პოლიესტერის ქირურგიული მონოძაფები და ტერეფტალიური მჟავის ფისი და 1,4-ციკლოგექსანედიეთანოლი და იზოფტალის მჟავა,

– ბუნებრივი ქსოვილები,

– ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოებისაგან, არაკარდოდავარცხნილი ან დავარცხნილი ან სხვანაირად დამუშავებული ქსოვისათვის ან

– ქიმიური ან საფეიქრო მასალებისაგან

 

 

– დანარჩენი

 

დამზადებულია: (vii)

– ქოქოსის ძაფებისგან,

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოებისაგან, არაკარდოდავარცხნილი ან დავარცხნილი ან სხვანაირად დამუშავებული ქსოვისათვის ან

– ქიმიური ან საფეიქრო მასალებისაგან

 

ჯგუფი 60

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

დამზადებულია: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოებისაგან, არაკარდოდავარცხნილი ან დავარცხნილი ან სხვანაირად დამუშავებული ქსოვისათვის ან

– ქიმიური ან საფეიქრო მასალებისაგან

 

ჯგუფი 61

ტრიკოტაჟის ტანსაცმლის საგნები და ტანსაცმლის საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი:

 

 

 

 

– მიღებული ორი ან მეტი ტრიკოტაჟის ტანსაცმლის საგნებისაგან, რომლებიც იყვნენ დაჭრილები ფორმის მიხედვით ან მიეცათ საჭირო ფორმა, ერთად შეკერვის ან სხვანაირად კომბინირების გზით

დამზადებულია ძაფებისგან, ( vii) ([ix])

 

 

 

– დანარჩენი

დამზადებულია: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური ძირითადი ბოჭკოებისაგან, არაკარდოდავარცხნილი ან დავარცხნილი ან სხვანაირად დამუშავებული ქსოვისათვის ან

– ქიმიური ან საფეიქრო მასალებისაგან

 

ex ჯგუფი 62

ტანსაცმლის საგნები და ტანსაცმლის საკუთნოები, არა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, გარდა:

დამზადებულია ძაფებისგან, (vii) (ix)

 

 

ex 6202, 6204, 6206, 6209 და 6211

ტანსაცმელი ქალისათვის, გო

გონებისათვის და ბავშვებისათვის და ტანსაცმლის საკუთნოები ბავშვებისათვის ამოქარგული

 

დამზადებულია ძაფებისგან (ix)

ან

დამზადებულია მოუქარგავი ქსოვილისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს (ix)

 

ex 6210 და 6216

ცეცხლდამცავი ქსოვილის მოწყობილობა, დაფარული ალუმინიზირებული პოლიეთერის ფოლგით

 

დამზადებულია ძაფებისგან (ix)

ან

დამზადებულია არადაფარული ქსოვილისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს (ix)

 

6213 და 6214

ცხვირსახოცები და პატარა თავსაფრები, შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და ანალოგიური ნაწარმი:

 

 

 

– ამოქარგული

დამზადებულია გაუთეთრავი ძაფებისგან, (vii) (ix)

ან

დამზადებულია მოუქარგავი ქსოვილისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40% (ix)

 

 

– დანარჩენი

დამზადებულია გაუთეთრავი ერთი ძაფისგან, (vii) (ix)

ან

 

 

 

დაბეჭდილია მინიმუმ ორი მოსამზადებელი ან საბოლოო ოპერაციის მეშვეობით (როგორებიცაა გასუფთავება, დასპირტოვება, მერსერიზაცია, თერმოფიქსაცია, განადგურება, კალანდრირება, გამოშრობის საწინააღმდეგო დამუშავება, პერმანენტული დამთავრება, დეკატირება, გაჟღენთვა, რემონტი და კვანძებისაგან განთავისუფლება), იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა არადაბეჭდილი საქონლის ღირებულება, მითითებული 6213 და 6214-ში, არ უნდა აღემატებოდეს პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 47.5%-ს

 

6217

ტანსაცმლის მზა საკუთნოები დანარჩენი; ტანსაცმლის ნაწილები ან საკუთნოები, 6212 სა-საქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა:

 

 

 

– ამოქარგული

დამზადებულია ძაფისგან (ix)

ან

დამზადებულია მოუქარგავი ქსოვილისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს (ix)

 

 

– ცეცხლდამცავი ქსოვილის მოწყობილობა, დაფარული ალუმინიზირებული პოლიეთერის ფოლგით

 

დამზადებულია ძაფებისგან (ix)

ან

დამზადებულია არადაფარული ქსოვილისაგან, იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს (ix)

 

 

– სარჩულები საყელოებისა და მანჟეტებისათვის, ამოჭრილი

დამზადებულია:

– სხვა ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისაგან, გარდა ამ სასაქონლო პოზიციისა და

– გადამუშავების პროცესში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის გადამუშავების შემდგომი ფასის 40%-ს.

 

 

– დანარჩენი

დამზადებულია ძაფებისგან (ix)

 

ex ჯგუფი 63

დანარჩენი ტექსტილის მზა ნაწარმი; ნაკრებები; ნახმარი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ძონძები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

6301-დან 6304-მდე

– საბნები, სამგზავრო პლედები, ლოგინის თეთრეული და სხვა; ფარდები და სხვა; სხვა დეკორატიული ნაწარმი:

 

 

 

– ფეტრისგან, არაქსოვილი მასალისგან

 

დამზადებულია: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან ან

– ქიმიური ან საფეიქრო მასალებისაგან

 

 

– დანარჩენი:

 

 

 

– ამოქარგული

დამზადებულია გაუთეთრავი ერთი ძაფისგან, (ix) ([x])

ან

დამზადებულია მოუქარგავი ქსოვილისაგან (არა მოქსოვილი), იმის გათვალისწინებით, რომ მისი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

 

– დანარჩენი

დამზადებულია გაუთეთრავი ერთი ძაფისგან, (ix) (x)

 

6305

ტომრები და პაკეტები საფუთავი

დამზადებულია: (vii)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან,

– ხელოვნური ბოჭკოებისაგან, არაკარდოდავარცხნილი ან დავარცხნილი ან სხვანაირად დამუშავებული ქსოვისათვის ან

– ქიმიური ან საფეიქრო მასალებისაგან

 

6306

ბრეზენტები, ფარდულები, ტენტები; კარვები; აფრები ნავების, ვინდსერფინგის ფიცრების ან სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; აღჭურვილობა კემპინგისათვის:

 

 

 

– არაქსოვილი მასალისგან

 

დამზადებულია: (vii) (ix)

– ნატურალური ბოჭკოებისგან ან

– ქიმიური ან საფეიქრო მასალებისაგან

 

 

– დანარჩენი

დამზადებულია გაუთეთრავი ერთი ძაფისგან, (vii) (ix)

 

 

6307

მზა ნაწარმი დანარჩენი, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით:

წარმოებაში გამოყენებული მასალებისგან, რომელთა ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

6308

ნაკრებები, შედგენილი ქსოვილების, ნართის ან ძაფებისაგან საკუთნოების ან მათ გარეშე, ხალიჩების, გობელენების, ნაქარგი სუფრების ან ხელსახოცების ან ანალოგიური ტექსტილის ნაწარმის დასამზადებლად, შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის

თითო შემადგენელი ნაწილი კომპლექსტში უნდა აკმაყოფილებდეს წესს, რომელიც გამოყენებულ იქნება მის მიმართ, თუ ის არ იქნება შესული კომპლექტში. მიუხედავად ამისა, შესაძლებელია, წარმოშობის არმქონე ნაწილების გამოყენება, თუ მათი ღირებულება არ აღემატება კომპლექტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს

 

ex ჯგუფი 64

ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან, გარდა 6406 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულისა

 

6406

ფეხსაცმლის ნაწილები, ფეხსაცმლის ზედაპირის ჩათვლით, მიმაგრებული ან მიუმაგრებელი ძირითადი ღაბაშით; ჩასადები ღაბაშები, ქუსლქვეშა ბალიშები და ანალოგიური ნაწარმი; გეტრები, გამაშები და ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 65

თავსაბურავები და მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

6505

ქუდები და სხვა თავსაბურავები ტრიკოტაჟისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი, მანქანის ქსოვილის, ფეტრის ან სხვა ტექსტილის მასალის, მთელი ნაჭრისაგან (მაგრამ არა ზოლებისაგან)დამზადებული, სარჩულით ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი; ან თმის ბადეები ნებისმიერი მასალისგან დამზადებული, სარჩულით ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი

დამზადებულია ძაფისგან ან საფეიქრო ბოჭკოებისგან (ix)

 

 

ex ჯგუფი 66

ქოლგები, მზისგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები, ხელჯოხ-საჯდომები, შოლტები, მათრახები ცხენოსნობისათვის და მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

6601

ქოლგები და მზისგან დასაცავი ქოლგები (ქოლგა-ხელჯოხების, საბაღე ქოლგებისა და ანალოგიური ქოლგების ჩათვლით):

წარმოებაში გამოყენებული მასალებისგან, რომელთა ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ჯგუფი 67

დამუშავებული ნაკრტენი და ბუმბული და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 68

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსისა ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 6803

ფიკალის ან აგლომერირებული ფიკალის ნაწარმი:

დამზადებულია დამუშავებული ფიკალისგან

 

ex 6812

ბოჭკო აზბესტისა დამუშავებული; ნარევები აზბესტის ან აზბესტისა და მაგნიუმის კარბონატის ფუძეზე; ამ ნარევების ან აზბესტის ნაწარმი

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან

 

 

ex 6814

ქარსი დამუშავებული და მისი ნაწარმი, აგლომერირებული ან რეგენერირებული ქარსის ჩათვლით, ქაღალ¬დის, მუყაოს ან სხვა ფუძეზე

დამზადებულია დამუშავებული ქარსისგან (მათ შორის აგლომირებული ან აღდგენილი)

 

 

ჯგუფი 69

კერამიკული ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 70

მინა და მისი ნაწარმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 7003, 7004 და 7005

მინა არაამრეკლი შრის მქონე

დამზადებულია 7001 სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან

 

7006

მინა 7003, 7004 ან 7005 სასაქონლო პოზიციისა, ნაღუნი, წახნაგოვანი, გრავირებული, დაბურღილი, მომინანქრებული ან სხვა წესით დამუშავებული, მაგრამ ჩარჩოში ჩაუსმელი ან სხვა მასალებთან არაკომბინირებული

 

 

 

– მინის ფირფიტის ფუძე, დაფარული დიელექტრიკული თხელი ძაფით, და ტრანზისტორული გრადუსით “სემი“ სტანდარტების შესაბამისად სტანდარდს ([xi])

დამზადებულია არადაფარული მინის ფირფიტის საფუძველზე, მითითებული 7006 სასაქონლო პოზიციაში

 

 

– დანარჩენი

დამზადებულია 7001 სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან

 

 

7007

უსაფრთხო მინა, განმტკიცებული (ნაწრთობი) ან მრავალშრიანი მინის ჩათვლით

დამზადებულია 7001 სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან

 

 

7008

მრავალშრიანი საიზოლაციო ნაწარმი მინისაგან

დამზადებულია 7001 სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან

 

7009

მინის სარკეები, ჩარჩოებში ან ჩარჩოების გარეშე, უკანა ხედვის სარკეების ჩათვლით

დამზადებულია 7001 სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან

 

 

7010

ბოცები, ბოთლები, ფლაკონები, დოქები, ქოთნები, ქილები, ამპულები და დანარჩენი მინის ტევადობები საქონლის შენახვის, ტრანსპორტირების ან შეფუთვისათვის; მინის ქილები კონსერვირებისათვის; მინის დამცავი საცობები, საცობები, ხუფები და მინის დანარჩენი ანალოგიური ხუფები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

დაჭრილი მინის პროდუქციის ღირებულება არ აღემატება დაუჭრელი მინის პროდუქციის ფასის 50%.

 

7013

მინის სამზარეულო და სასადილო ჭურჭელი, საკანცელარიო და ტუალეტის საკუთნოები, მინის ნაწარმი სახლის მოწყობისათვის ან ანალოგიური მიზნებისათვის (7010 ან 7018 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმის გარდა)

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

მინის დაჭრა, თუ დაუჭრელი მინის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%.

ან

ხელით გაკეთებული დეკორაციები (გარდა აბრეშუმტრაფარეტული ბეჭვდის) მინის ნაწარმზე, ხელით გაკეთებული მინის პროდუქციის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%.

 

ex 7019

ბოჭკოვანი მინის ნაწარმი (განსხვავებული ქსოვილისაგან)

დამზადებულია:

– უფერო ნატეხებისგან, როვინგებისგან, ძაფისგან ან დაჭრილი თოკებისგან

ან

– მინის ბოჭკოებისგან

 

ex ჯგუფი 71

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი

ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები,

და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 7101

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, დახარისხებული და დროებით ასხმული ტრანსპორტირების გასაადვილებლად

წარმოებაში გამოყენებული მასალებისგან, რომელთა ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ex 7102, 7103 და 7104

დამუშავებული ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვები (ნატურალური, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული)

დამზადებულია დაუმუშავებელი ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან

 

7106, 7108 და 7110

ძვირფასი ლითონები:

 

 

 

– დაუმუშავებელი

დამზადებულია მასალისგან, რომელიც არ არის ჩამოთვლილი 7106, 7108 ან 7110 სასაქონლო პოზიციებში

ან

7106, 7108 ან 7110 სასაქონლო პოზიციებში მითითებული ძვირფასი მეტალების ელექტროლიტიკური, თერმული ან ქიმიური გაყოფა

ან

შედნობა ძვირფასი მეტალების 7106, 7108 ან 7110 სასაქონლო პოზიციებიდან ერთმანეთთან ან ძირითად მეტალებთან

 

 

– ნახევრადდამუშავებული ან ფხვნილის სახით

დამზადებულია დაუმუშავებელი ძვირფასი მეტალებისგან

 

ex 7107, 7109 და 7111

ლითონები არაძვირფასი, მიტკეცილი ძვირფასი ლითონებით ნახევრადდამუშავებული

დამზადებულია მიტკეცილი ძვირფასი ლითონებით, დაუმუშავებელი

 

 

7116

ნაკეთობები ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტისაგან, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან (ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული)

წარმოებაში გამოყენებული მასალებისგან, რომელთა ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

7117

ბიჟუტერია

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

ან

 

 

 

დამზადებული ძირითადი მეტალების ნაწილებისგან, არადაბრტყელებული ან დაფარული ძვირფასი მეტალებით, მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%.

 

 

ex ჯგუფი 72

შავი ლითონები, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

7207

ნახევარფაბრიკატები რკინისაგან ან არალეგირებული ფოლადისაგან

დამზადებულია 7201, 7202, 7203 ან 7205 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული მასალისგან

 

7208-დან 7216-მდე

ბრტყელი ნაგლინი რკინისაგან ან არალეგირებული ფოლადისაგან დამზადებული რულონები, წნელები და კუთხოვანები, ფორმები და ნაწილები

დამზადებულია ზოდებისგან ან სხვა ძირითადი ფორმებისგან, მითითებული 7206 სასაქონლო პოზიციაში

 

 

7217

მავთული რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან

დამზადებულია ნახევრადდამუშავებული მასალებისგან 7207 სასაქონლო პოზიციიდან

 

ex 7218, 7219-დან 7222-მდე

ნახევარფაბრიკატები, ბრტყელი უჟანგავი ფოლადისაგან დამზადებული რულონები, წნელები და კუთხოვანები, ფორმები და ნაწილები

დამზადებულია ზოდებისგან ან სხვა ძირითადი ფორმებისგან, მითითებული 7218 სასაქონლო პოზიციაში

 

 

7223

მავთული უჟანგავი ფოლადისაგან

დამზადებულია ნახევრადდამუშავებული მასალებისგან 7218 სასაქონლო პოზიციიდან

 

ex 7224, 7225-დან 7228-მდე

ნახევარფაბრიკატები, ცხლად ნაგლინი რულონები, წნელები, უწესრიგოდ დაგრაგნილი ხვეულებით; კუთხოვანები, ფორმები და ნაწილები, სხვა დანარჩენი ლეგირებული ფოლადისგან დამზადებული; ღრუ რულონები და წნელები ლეგირებული და არალეგირებული ფოლადისგან 

დამზადებულია ზოდებისგან ან სხვა ძირითადი ფორმებისგან, მითითებული 7206, 7218 ან 7224 სასაქონლო პოზიციებში

 

 

7229

მავთული დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან

დამზადებულია ნახევრადდამუშავებული მასალებისგან 7224 სასაქონლო პოზიციიდან

 

ex ჯგუფი 73

შავი ლითონების ნაწარმი, გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 7301

კონსტრუქციები ნარანდიანი

 

დამზადებულია 7206 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული მასალისგან

 

 

7302

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი რკინიგზის და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები, კონტრრელსები და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ გადაკვეთის ჯვარედები, გადამყვანი შტანგები და სხვა განივი შეერთებები, შპალები

დამზადებულია 7206 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული მასალისგან

 

 

7304, 7305 და 7306

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა)

 

დამზადებულია ზოდებისგან ან სხვა ძირითადი ფორმებისგან, მითითებული 7206, 7207, 7218 ან 7224 სასაქონლო პოზიციებში

 

 

ex 7307

ფიტინგები მილებისათვის ან მილაკებისათვის უჟანგავი ფოლადისაგან (ISO No X5CrNiMo 1712), რომლებიც შედგება რამოდენიმე ნაწილისაგან

ბრუნვა, ბურღვა, გაფართოება, გასუფთავება და დამუშავება ნაჭედი ყალიბის, ყველა ნაჭედი ყალიბის ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 35%.

 

7308

ლითონკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 სასაქონლო პოზიციის ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, ხიდები და მათი სექციები, რაბის ჭიშკრები, კოშკები, ცხაური ანძები, სახურავის საფარები, სამშენებლო წამწეები, კარები, ფან-ჯრები და მათი ჩარჩოები, კარების ზღურბლები, ჟალუზები, ბალუსტრადები, ბჯენები და სვეტები); ფურცლები, წნელები, კუთხოვანები, ფასონური პროფილები, მილები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, ლითონ-კონსტრუქციებში გამოსაყენებელი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. მიუხედავად ამისა, კუთხოვანები, ფორმები და დეტალები 7301 სასაქონლო პოზიციიდან არ შეიძლება იქნას გამოყენებული

 

 

ex 7315

ჯაჭვები

 

წარმოებაში გამოყენებული 7315 სასაქონლო პოზიციის მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ex ჯგუფი 74

სპილენძი და ნაკეთები მისგან, გარდა:

 

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

7401

სპილენძის შტეინი; საცემენტაციო სპილენძი (დალექილი სპილენძი)

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

7402

არარაფინირებული სპილენძი; სპილენძის ანოდები ელექტროლიზური რაფინირებისათვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

7403

რაფინირებული სპილენძი და დაუმუშავებელი სპილენძის შენადნობები:

 

 

 

– რაფინირებული სპილენძი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

 

– სპილენძის შენადნობები და რაფინირებული სპილენძი, რომელიც შეიცავს სხვა ელემენტებს

დამზადებულია რაფინირებული სპილენძისგან, დაუმუშავებელი ან სპილენძის ნარჩენებისგან და ჯართისგან

 

 

7404

სპილენძის ნარჩენები და ჯართი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

7405

სპილენძის მთავარი შენადნობები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 75

ნიკელი და ნაკეთები მისგან, გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

7501-7503

ნიკელის შტეინი, ნიკელის ოქსიდების აგლომერატები და ნიკელის მეტალურგიის სხვა შუალედური პროდუქტები, ნიკელი დაუმუშავებელი, ნიკელის ნარჩენები და ჯართი

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 76

ალუმინი და ნაკეთები მისგან, გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

7601

ალუმინი დაუმუშავებელი

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

ან

დამზადებული არალირიგებული ალუმინისგან ან ალუმინის

ნარჩენებისა და ჯართისგან თერმული ან ელექტროლიტიკური

დამუშავებით

 

7602

ალუმინის ნარჩენები და ჯართი

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 7616

ალუმინის ნაწარმი გარდა მეტალის ბადის, ქსოვილის, გისოსების, ბადეების, შემოსაღობების, არმატურის ბადისა და მსგავსი მასალებისა (მათ შორის უწყვეტი ლენტები) ალუმინის მავთულებისგან და ალუმინის მეტალის ბადისაგან

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

თუმცა შეიძლება გამოყენებულ იქნას მეტალის ბადე, ქსოვილი, გისოსები, ბადეები, შემოსაღობები, არმატურის ბადე და მსგავსი მასალები (მათ შორის უწყვეტი ლენტები) ალუმინის მავთულებისგან და ალუმინის მეტალის ბადისაგან,

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

ჯგუფი 77

დაჯავშნულია მომავალში შესაძლო მოხმარებისათვის ჰარმონიზებულ სისტემაში

 

 

ex ჯგუფი 78

ტყვია და ნაკეთები მისგან, გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.
– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

7801

ტყვია დაუმუშავებელი:

 

 

 

– ტყვია რაფინირებული

დამზადებულია “ზოდისგან“ ან “დამუშავებული“ ტყვიისგან

 

 

– დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა და 7802 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი ნარჩენებისა და ჯართისა.

 

7802

ტყვიის ნარჩენები და ჯართი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 79

თუთია და ნაკეთები მისგან, გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.
– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს

 

7901

თუთია დაუმუშავებელი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა და 7902 სასაქონლო პოზიციაში შემევალი ნარჩენებისა და ჯართისა.

 

7902

თუთიის ნარჩენები და ჯართი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 80

კალა და ნაკეთები მისგან, გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

8001

კალა დაუმუშავებელი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა და 8002 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი ნარჩენებისა და ჯართისა.

 

8002 და 8007

კალის ნარჩენები და ჯართი; კალის ნაკეთები დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ჯგუფი 81

არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი:

 

 

 

– არაძვირფასი ლითონები; დამუშავებული; მათი ნაწარმი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, რომელიც ჩამოთვლილია იგივე თავში, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

– სხვა

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex ჯგუფი 82

ინსტრუმენტები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი ლითონებისგან; მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისგან; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

8206

8202-8205 სასაქონლო პოზიციების ორი ან მეტი ინსტრუმენტი, ნაკრებებში, საცალო ვაჭრობისათვის განკუთვნილი

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმეირ სასაქონლო პოზიციაში, გარდა 8202-8205-ისა. თუმცა დასაშვებია 8202-8205 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი ინსტრუმენტების გამოყენება იმ შემთხვევაში, თუ მათი ფასი არ აღემატება კომპლექტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს.

 

8207

ხელის ინსტრუმენტების საცვლელი მუშა ინსტრუმენტები, მექანიკური ამძრავით ან მის გარეშე, ან ჩარხებისათვის (მაგალითად, საწნეხად, საშტამპად, ამოსაკვეთად, კუთხვილების მოსაჭრელად, საბურღად, გამოსაჩარხად, გასაჭიმად, საღარავად, სახარატო დამუშავებისათვის ან ჩარხები

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

8208

დანები ან მჭრელი პირები მანქანებისათვის ან მექანიკური სამარჯვებისათვის:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

ex 8211

დანები მჭრელი პირებით, ხერხისებრი ან არა (ხის სასხლავი დანების ჩათვლით), 8202 სასაქონლო პოზიციის დანების გარდა, და მათი პირები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.თუმცა, დასაშვებია არაძვირფასი ლითონის დანის პირების და სახელურების გამოყენება.

 

8214

მჭრელი ნაწარმი დანარჩენი (მაგალითად, თმის საკრეჭი მანქანები, ყასაბების სპეციალური დანები ან სპეციალური სამზარეულო და საკეპი დანები და საკვეთელები, დანები ქაღალდისათვის); მანიკიურის ან პედიკიურის ნაკრებები და ინსტრუმენტები (ფრჩხილის ქლიბების ჩათვლით):

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, დასაშვებია, არაძვირფასი ლითონის სახელურების გამოყენება

 

8215

კოვზები, ჩანგლები, ჩამჩები, ქაფქირები, ტორტის ნიჩბები, თევზის, კარაქის დანები, შაქრის მაშები და ანალოგიური სამზარეულო ან სასადილო ხელსაწყოები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

მიუხედავად ამისა, არაძვირფასი ლითონის სახელურები შეიძლება იქნას გამოყენებული.

 

ex ჯგუფი 83

დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისგან; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

 

ex 8302

სხვა დანადგარები და მსგავსი მოწყობილობები შენობებისთვის და კარის ავტომატური საკეტებისთვის

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

თუმცა, დასაშვებია, 8302 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება იმ პირობით, თუ მისი ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

ex 8306

სტატუეტები და ორნამენტები არაძვირფასი ლითონებისგან

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

თუმცა, დასაშვებია, 8306 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის გამოყენება იმ პირობით, თუ მისი ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

 

ex ჯგუფი 84

ბირთვული რეაქტორები; ბოილერები, მანქანა-დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები, მათი ნაწილები, გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 8401

ბირთვული საწვავის ელემენტები

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. ([xii])

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8402

ორთქლის ქვაბები ან სხვა ორთქლწარმოებელი ქვაბები (ცენტრალური გათბობის წყლის ქვაბების გარდა, რომლებსაც აგრეთვე შეუძლიათ დაბალი წნევის ორთქლის წარმოება); წყლის ქვაბები ორთქლის გადამეტსახურებ

ლებით

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8403 და ex 8404

ცენტრალური გათბობის ქვაბები, გარდა 8402 სასაქონლო პოზიციის ქვაბებისა და დამხმარე მოწყობილობები ცენტრალური გათბობის ქვაბებისთვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა 8403-8404-ისა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

8406

ტურბინები წყლის ორთქლზე და ორთქლის ტურბინები დანარჩენი:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8407

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის ბრუნვითი ან უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8408

შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვით აალებადი (დიზელები ან ნახევარდიზელები):

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8409

ნაწილები, მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი 8407 ან 8408 სასაქონლო პოზიციის ძრავებისათვის:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8411

ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

-გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8412

ძრავები და ძალური დანადგარები დანარჩენი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

ex 8413

სითხის ტუმბოები ხარჯსაზომებით ან მათ გარეშე; სითხის საწეველები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

ex 8414

საწარმოო ვენტილატორები და მისთანანი

 

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8415

მოწყობილობები ჰაერის კონდიცირებისათვის, ძრავიანი ვენტილატორებით და ტემპერატურისა და ჰაერის ტენიანობის შესაცვლელი მოწყობილობებით, კონდიციონერების ჩათვლით, რომლებშიც ტენიანობა ცალკე არ რეგულირდება:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8418

მაცივრები, საყინულეები და სხვა მაცივარი ან საყინულე მოწყობილობები ელექტრული ან სხვა ტიპისა; თბური ტუმბოები, 8415 სასაქონლო პოზიციის ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

-წარმოშობის არმქონე მასალის ფასიც არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალების ფასს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

ex 8419

მანქანები (დანადგარები) ხის, ქაღალდის მასის (ცელულოზა ქაღალდის საწარმოებლად), ქარალდის და მუყაოს წარმოებისთვის.

 

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8419 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8420

კალანდრები ან სხვა ლილვაკებიანი მანქანები, გარდა ლითონის ან მინის დამამუშავებელი მანქანებისა, და მათი ლილვაკები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8420 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8423

მოწყობილობები ასაწონი (გარდა სასწორებისა მგძნობიარობით 0,05გ ან მეტი), საქონლის მასის სიმძიმის ძალით მოქმედებაში მოსაყვანი სათვლელი და საკონტროლო მანქანების ჩათვლით; წვრილსაწონები ყველა სახის სასწორებისათვის:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

-გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8425-დან 8428-მდე

ამწეები, ჩამტვირთავ– გადმომტვირთველი მოწყობილობები

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8431 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8429

ბულდოზერები არასაბრუნი და საბრუნი ფრთებით, გრეიდერები, საშანდაკებლები, სკრეპერები, მექანიკური ნიჩბები, ექსკავატორები, ერთციცხვიანი სატვირთველები, სატკეპნი მანქანები და საგზაო სატკეპნები, თვითმავალი:

 

 

 

– გზის სატკეპნი მანქანა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

 

– სხვა

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8431 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8430

სხვა მანქანები და მექანიზმები დანარჩენი გადაადგილების, დაგეგმარების, პროფილირების, დამუშავების, ტკეპნის, გამკვრივების, გრუნტის, სასარგებლო წიაღისეულის ან მადნების ამოთხრისათვის ან გაბურღვისათვის; ხიმინჯების ჩასობისა და ამოღების მოწყობილობები;

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8431 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 8431

ნაწილები, მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი გზის სატკეპნი მანქანებისთვის

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8439

დანადგარები ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან მასის წარმოებისათვის ან ქაღალდის ან მუყაოს დამზადებისათვის ან გაწყობისათვის:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8439 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8441

დანადგარები ნაწარმის საწარმოებლად ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან, ყველა ტიპის საჭრელი მანქანების ჩათვლით

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8441 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალების ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 8443

პრინტერები საოფისე მოწყობილობებისთვის (მაგალითად: მონაცემების ავტომატური გადამუშავების მოწყობილობები, ტექსტის დამამამუშავებელი მოწყობილობები, და ა.შ.)

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8444-დან 8447-მდე

ამ თავის მანქანები (მექანიზმები), ტექსტილის წარმოებაში გამოსაყენებელი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

ex 8448

დამხმარე მოწყობილობები 8444 და 8445 სასაქონლო პოზიციის მანქანებთან ერთად გამოსაყენებელი

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8452

მანქანები საკერავი, 8440 სასაქონლო პოზიციის წიგნის ბლოკების ასაკინძი მანქანების გარდა; ავეჯი, ძირები და სახურები, სპეციალურად საკერავი მანქანებისათვის განკუთვნილი; საკერავი მანქანების ნემსები:

 

 

 

– საკერავი მანქანები (მხოლოდ დახურული გვირისტულით) თავაკებით, რომელთა მასაა არა უმეტეს 16 კგ-ისა ძრავის გარეშე ან არა უმეტეს 17 კგისა ძრავით

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– დანადგარის თავის ასაწყობად (მოტორის გარეშე) გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასიც არ აღემატება წარმოშობს მქონე მასალის ფასს

– გაჭიმული ძაფით, კაუჭით ქსოვის და ზიგზაგის მექანიზმში გამოყენებული უნდა იყოს ქვეყანაში წარმოშობილი მასალა

 

 

– სხვა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8456-დან 8466-მდე

8456-დან 8466-მდე თავებში ჩამოთვლილი მანქანა-მოწყობილობები, მექანიზმები, მათი ნაწილები და აქსესუარები

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8469-დან 8472-მდე

საოფისე მოწყობილობები (მექანიზმები), (მაგალითად: საბეჭდი მანქანები, გამომთვლელი მანქანები, მონაცემების ავტომატური გადამუშავების მანქანები, სტეპლერები)

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8480

საყალიბეები ლითონსამსხმელო წარმოებისათვის; სამსხმელო ქვეშები; სამსხმელო მოდელი; ფორმები (ბოყვების გარდა) ლითონების, ლითონის კარბიდების, მინის, მინერალური მასალების, რეზინისა ან პლასტმასის ჩამოსასხმელად:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

8482

ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:

წარმოებაში:

-გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8484

შუასადებები და ანალოგიური შემაერთებელი ელემენტები ფურცლოვანი ლითონებისაგან სხვა მასალასთან ერთად ან ლითონის ორიან მეტი ფენისაგან შემდგარი; შუასადებებისა და ანალოგიური შემაერთებელი ელემენტების ნაკრებები ან კომპლექტები, განსხვავებული შემადგენლობის, პაკეტებში, კონვერტებში ან ანალოგიურ საფუთავებში შეფუთული; მექანიკური შემამჭიდროებლები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

ex 8486

 – მანქანები და აპარატურა ნებისმიერი მასალის დამუშავებისთვის, მასალის მოცილებით ლაზერული ან სხვა სინათლის ან ფოტონური სხივებით, ულტრახმოვანი, ელექტროგანმუხტვით, ელექტროქიმიური, ელექტრონული სხივებით, იონური სხივებით ან პლაზმური დამუშავების პროცესებით, ნაწილები და საკუთნოები;

– მანქანები და აპარატურა (წნეხების ჩათვლით) მეტალის დამუშავებისთვის მოღუნვის, დაწყობის, გასწორების და გაბრტყელების გზით, ნაწილები და საკუთნოები;

– მანქანები და აპარატურა ქვის, კერამიკის, ბეტონის, აზბესტ-ცემენტის ან მსგავსი მინერალური მასალის დასამუშავებლად, ან მინის ცივად დასამუშავებლად, ნაწილები და საკუთნოები

– ინსტრუმენტები რომელიც გამოიყენება ფოტორეზისტული დაფარული სუბტრატებისგან ნიღბებისა და ბადეების საწარმოებელი აპარატურის შაბლონებად, ნაწილები და საკუთნოები.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

 

– ფორმის მიცემის, ინექციისა და დაწნეხვის ტიპები

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

– ასაწევი, მართვის, დატვირთვის ან გადმოტვირთვის დანადგარები

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– სადაც, ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8431 თავში კლასიფიცირებული მასალა არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8487

დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭების ან სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

ex ჯგუფი 85

ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები; გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა.

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8501

ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8503 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8502

ელექტროგენერატორული დანადგარები და მბრუნავი ელექტრული გარდამქმნელები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8501 და 8503 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალის ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 8504

ელექტროენერგიის მიმწოდებელი ობიექტები (დანადგარები) მონაცემების ავტომატური გადამუშავების მანქანებისთვის

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

ex 8517

სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი ტელეფონების ჩათვლით; სხვა აპარატები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირისათვის (როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი) განკუთვნილი აპარატების ჩათვლით, გარდა 8443, 8525, 8527 ან 8528 პოზიციებში ჩამოთვლილი გადაცემისა და მიღების აპარატებისა

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– წარმოშობის არმქონე მასალების ღირებულება არ აღემატება წარმოშობის მქონე მასალების ღირებულებას.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

ex 8518

მიკროფონები და მათი ქვესადგამები; ხმამაღლა მოლაპარაკეები, კორპუსებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; ბგერითი სიხშირის ელექტრული გამაძლიერებლები; ელექტრული ბგერათგამაძლიერებელი კომპლექტები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის

40%-ს.

– გამოყენებული ყველა წარმოეშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8519

მოწყობილობები ელექტრო-ფირფიტასაკრავი (დეკები), გრამფირფიტების საკრავები, კასეტური ფლეიერები და სხვა ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, რომელსაც არა აქვს ბგერათჩამწერი მოწყობილობები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის

40%-ს.

– გამოყენებული ყველა წარმოეშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8521

აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ვიდეოტიუნერთან:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის

40%-ს.

– გამოყენებული ყველა წარმოეშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8522

ნაწილები და საკუთნოები, განკუთვნილი განსაკუთრებით ან ძირითადად 8519–8521 სასაქონლო პოზიციების აპარატურასთან:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8523

მატარებლები მზა, ჩაუწერელი, ხმის ჩაწერის ან სხვა ანალოგიური მოვლენების ჩაწერისათვის, 37-ე ჯგუფის ნაწარმის გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

 

– მატარებლები მზა, ჩაწერილი, ხმის ჩაწერის ან სხვა ანალოგიური მოვლენების ჩაწერისათვის, 37-ე ჯგუფის ნაწარმის გარდა:

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– ზემოაღნიშნულის ფარგლებში 8523 სასაქონლო პოზიციის მასალები არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

 

– დისკოების მოსამზადებელი მატრიცები და მასტერ-დისკები, 37-ე ჯგუფის ნაწარმის გარდა:

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– ზემოაღნიშნულის ფარგლებში 8523 სასაქონლო პოზიციის მასალები არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

 

– უკონტაქტო ბარათები „ინტელექტუალური ბარათები“ ორი ან მეტი ელექტრონული ინტერგირებული წრედით

წარმოება:

– ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაონლო პოზიციისა, და

– რომელშიც გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

 

– „ინტელექტუალური ბარათები“ ერთი ელექტრონული ინტერგირებული წრედით

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– ზემოაღნიშნულის ფარგლებში 8541 და 8542 სასაქონლო პოზიციების მასალები არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს, ან

დიფუზიის ოპერაცია, სადაც ინტეგრირებული წრედები გარდაიქმნება ნახევრადგამტარებად სელექციური გზით, მიუხედავად იმისა, აწყობილია და დატესტილია თუ არა ქვეყანაში, გარდა მე-3 და მე-4 მუხლებში მითითებულისა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8525

აპარატურა გადამცემი რადიოსატელეფონო, რადიოსატელეგრაფო კავშირის, რადიომაუწყებლობისა და ტელევიზიისათვის, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს მიმღებ, ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურას; სატელევიზიო კამერები; კადრობრივი გამოსახულების ვიდეოკამერები და ჩამწერი ვიდეოკამერები დანარჩენი; ციფრული კამერები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის

40%-ს.

– გამოყენებული ყველა წარმოეშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8526

აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის

40%-ს.

– გამოყენებული ყველა წარმოეშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8527

აპარატურა მიმღები რადიოსატელეფონო, რადიოსატელეგრაფო კავშირისათვის ან რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის

40%-ს.

– გამოყენებული ყველა წარმოეშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8528

– მონიტორები და პროჟექტორები, რომელშიც არ შედის აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის, გამოყენებული მხოლოდ 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის გადამუშავების შემდგომი ფასის 40%-ს.

 

 

– სხვა მონიტორები და პროჟექტორები, რომელშიც არ შედის აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის; აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის, შეთავსებული ან შეუთავსებელი რადიომაუწყებლობის მიმღებთან ან ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურასთან;

წარმოება, სადაც:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– წარმოშობის არმქონე მასალების ღირებულება არ აღემატება წარმოშობის მქონე მასალების ღირებულებას.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8529

ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:

 

 

 

– განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად გამოსახულების ჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურასთან

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

 

– განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში გამოყენებული მონიტორებისა და პროჟექტორებისთვის, რომელშიც არ შედის აპარატურა მიმღები სატელევიზიო კავშირისათვის,

წარმოება

– ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებული მასალისგან გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაზონლო პოზიციისა, და

– სადაც გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

 

– სხვა

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის

40%-ს.

– გამოყენებული ყველა წარმოეშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8535

ელექტრული აპარატურა ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის, ან 1000 ვოლტზე მეტი სიმძლავრის ელექტრულ ქსელებზე მიერთებისთვის

საბოლოო პროდუქციის მისაღებად:

– გადამუშავების პროცესში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის გადამუშავების შემდგომი ფასის 40%-ს.

– სადაც, ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8538 თავში მოხსენიებული მასალა არ აღემატება პროდუქციის გადამუშავების შემდგომი ფასის 10%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8536

– ელექტრული აპარატურა ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის, ან 1000 ვოლტზე ნაკლები სიმძლავრის ელექტრულ ქსელებზე მიერთებისთვის

საბოლოო პროდუქციის მისაღებად:

– გადამუშავების პროცესში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის გადამუშავების შემდგომი ფასის 40%-ს.

– სადაც, ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8538 თავში მოხსენიებული მასალა არ აღემატება პროდუქციის გადამუშავების შემდგომი ფასის 10%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

 

– ოპტიკური ბოჭკოების, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელებისა და კავშირის კონექტორები

 

 

 

– პლასტმასის

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

– კერამიკის

წარმოება ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალებისგან, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

 

 

– სპილენძის

წარმოება:

– ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მასალებისგან, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

– რომელშიც გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

8537

პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– სადაც, ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8538 სასაქონლო პოზოცოაში მოხსენიებული მასალის ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 8541

დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; გარდა ნაწილებად დაყოფილი სქემებისა (პლატებისა)

 

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

ex 8542

ელექტრონული-ინტეგრალური სქემები

 

 

 

– მონოლითური-

ინტეგრალური სქემები

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8541-8542 სასაქონლო პოზიციებში მოხსენიებული მასალის ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს;

ან

დიფუზიის ოპერაცია, სადაც ინტეგრირებული წრედები გარდაიქმნება ნახევრადგამტარებად სელექციური გზით, მიუხედავად იმისა, აწყობილია და დატესტილია თუ არა ქვეყანაში, გარდა მე-3 და მე-4 მუხლებში მითითებულისა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

 

– მულტიჩიპები, რომელიც

წარმოადგენს დანადგარის ან აპარატურის ნაწილს, ამ თავის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 50%-ს.

 

 

– სხვა

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

– ზემოხსენებულ ლიმიტში, 8541-8542 სასაქონლო პოზიციებში მოხსენიებული მასალის ფასი არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 10%-ს;

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

8544

სადენები იზოლირებული (ემალირებულის ან ანოდირებულის ჩათვლით), კაბელები (კოაქსიალურის ჩათვლით) და სხვა იზოლირებული ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვებით ან მათ გარეშე; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, შემდგარი ინდივიდუალურ-გარსიანი ბოჭკოებისაგან, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა აწყობილი ელექტრულ გამტარებთან ან შემაერთებელ სამარჯვებთან:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8545

ნახშირის ელექტროდები, ნახშირის მუსები, ნახშირები ნათურებისათვის ან ბატარეებისათვის და ნაწარმი გრაფიტისაგან ან სხვა სახის ნახშირბადისაგან ლითონით ან ლითონის გარეშე, დანარჩენი, ელექტროტექნიკაში გამოსაყენებელი:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8546

ელექტრული იზოლატორები ნებისმიერი მასალისაგან:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8547

საიზოლაციო არმატურა ელექტრული მანქანებისათვის, დანადგარების ან მოწყობილობებისათვის, დამზადებული მთლიანად საიზოლაციო მასალებისაგან, ზოგიერთი ლითონის კომპონენტის¬ ჩაუთვლელად (მაგალითად, საკუთხვილო ვაზნებისა, დამონტაჟებული ფორმირებისას მხოლოდ აწყობის მიზნით, გარდა 8546 სასაქონლო პოზიციის იზოლატორებისა; ელექტრო¬გაყვანილობის მილაკები და შემაერთებელი დეტალები მათთვის არაძვირფასი ლითონებისაგან, მოპირკეთებული საიზოლაციო მასალით:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8548

– ნარჩენები და ჯართი პირველადი ელემენტების, პირველადი ბატარეებისა და ელექტრული აკუმულატორების; ნამუშევარი პირველადი ელემენტები, ნამუშევარი პირველადი ბატარეები და ნამუშევარი ელექტრული აკუმულატორები; მოწყობილობების ან აპარატურის ელექტრული ნაწილები, მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex ჯგუფი 86

რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილები; საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8608

სალიანდაგო მოწყობილობები და დანადგარები რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის; მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები, მოძრაობის უსაფრთხოების ან მართვის უზრუნველყოფის დანადგარები რკინიგზაზე, ტრამვაის ლიანდაგებზე, გზებზე, შიდა წყლითსავალ გზებზე, პარკირების ნაგებობებში, პორტებში ან აეროდრომებში; აღნიშნული მოწყობილობებისა და დანადგარების ნაწილები:

წარმოებაში:

– კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex ჯგუფი 87

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები გარდა რკინიგზის ლოკომოტივების ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონებისა, მათი ნაწილები და აქსესუარები; გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

8709

სამრეწველო დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალებები, თვითმავალი, ამწე ან დასატვირთი მოწყობილობებით აღჭურვილი, გამოსაყენებელი ქარხნებში, საწყობებში, პორტებში ან აეროპორტებში მოკლე მანძილებზე ტვირთის გადასაზიდად; ტრაქტორები, გამოსაყენებელი სარკინიგზო სადგურების პლატფორმებზე; ზემოთ აღნიშნული სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები:

წარმოებაში:

– კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8710

ტანკები და დანარჩენი საბრძლო თვითმავალი ჯავშნიანი სატრანსპორტო საშუალებები, შეიარაღებით ან შეიარაღების გარეშე, და მათი ნაწილები

წარმოებაში:

– კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

– გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8711

მოტოციკლები (მოპედების ჩათვლით) და ველოსიპედები დაყენებული დამხმარე ძრავით, ეტლით ან მის გარეშე; ეტლები:

 

 

 

– შეგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევითწინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით:

 

 

 

-არა უმეტეს 50 სმ3-ისა

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

– გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 20%-ს.

 

-50 სმ3-ზე მეტი

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

– გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

 

– დანარჩენი

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

– გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 8712

ველოსიპედები ორთვლიანი და დანარჩენი ველოსიპედები (ტვირთების მისატანი სამთვლიანი ველოსიპედების ჩათვლით) ძრავის გარეშე:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა 8714 სასაქონლო პოზიციისა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8715

საბავშვო ეტლები და მათი ნაწილები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

8716

მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები; დანარჩენი არათვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებები; მათი ნაწილები:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex ჯგუფი 88

საფრენი აპარატები, კოსმოსური აპარატები და მათი ნაწილები

 წარმოებაში გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

ex 8804

პარაშუტები (მართვადი პარაშუტებისა და პარაპლანების ჩათვლით) და როტოშუტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

წარმოება ნებისმიერი სასაქონლო პოზიციის მასალისგან, მათ შორის 8804 სასაქონლო პოზიციის სხვა მასალებისგან

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

8805

საფრენი აპარატების სასტარტო მოწყობილობები; საგემბანო სამუხრუჭე ან ანალოგიური მოწყობილობები; მიწისზედა ტრენაჟორები საფრენი შემადგენლობისათვის; მათი ნაწილები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ჯგუფი 89

გემები, ნავები და მოცურავე კონსტრუქციები

წარმოებაში გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა. თუმცა, 8906 სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში კლასიფიცირებული კორპუსი შეიძლება არ იქნას გამოყენებული

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

ex ჯგუფი 90

ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო, პრეციზული, სამედიცინო ან ქირურგიული; მათი ნაწილები და საკუთნოები. გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

9001

ოპტიკური ბოჭკოები და ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, 8544 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა; ფურცლები და ფირფიტები პოლარიზებული მასალებისაგან; ლინზები (კონტაქტურის ჩათვლით), პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები ნებისმიერი მასალისაგან, ჩაუსმელი, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტების:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9002

ლინზები, პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები, ნებისმიერი მასალისაგან, აწყობილი, რომლებიც წარმოადგენს ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ნაწილებს ან მათ სამარჯვეებს, გარდა ოპტიკური დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9004

სათვალეები, დამცავი სათვალეები და ანალოგიური ოპტიკური ხელსაწყოები, მაკორექტირებელი, დამცავი ან დანარჩენი:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

ex 9005

ბინოკლები, მონოკულარები, დურბინდები, ჭოგრები და მათი არმატურა; დანარჩენი ასტრონომიული ხელსაწყოები და არმატურა, გარდა რადიოასტრონომიული ხელსაწყოებისა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

– გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 9006

ფოტოკამერები (კინოკამარების გარდა); ფოტოაფეთქება და ნათურა-აფეთქებები, აირგანმუხტვის ნათურების გარდა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

9007

კინოკამერები და კინოპროექტორები, ბგერათჩამწერი ან ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

9011

მიკროსკოპები ოპტიკური რთული, მიკროფოტოგადაღების, მიკროკინოგადაღების ან მიკროპროეცირების მიკროსკოპების ჩათვლით:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს, და

– გამოყენებული ყველა წარმოშობის არმქონე მასალის ფასი არ აღემატება ქვეყანაში წარმოშობილი მასალის ფასს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 30%-ს.

ex 9014

კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის; სანავიგაციო ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9015

ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრიულის ჩათვლით), ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა კომპასებისა; მანძილსზომები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9016

სასწორები მგრძნობიარობით 0.05 გრამი ან მეტი, წვრილსაწონებით ან მათ გარეშე:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9017

ინსტრუმენტები ხაზვის, მონიშვნებისა და მათემატიკური გათვლებისათვის (მაგალითად, სახაზავი მანქანები, პანტოგრაფები, ტრანსპორტირები, სახაზავი ნაკრებები, ლოგარითმული სახაზავები, დისკური კალკულატორები); წირითი სიდიდეების საზომი ხელის ინსტრუმენტები (მაგალითად, საზომი ღეროები და რელეტები, მიკრომეტრები, კარაკანები), მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9018

ხესაწყოები და მოწყობილობები, მედიცინაში, ქირურგიაში, სტომატოლოგიაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი, სცინტიგრაფიული აპარატურის ჩათვლით, ელექტროსამედიცინოაპარატურა დანარჩენი და მხედველობის გამოსაკვლევი ხელსაწყოები:

 

 

 

– სტომატოლოგიური სკამები შეთავსებული სტომატოლოგიურ მოწყობილობებთან ან საფურთხებელთან ბორმანქანები, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ერთინ ფუძეზე დანარჩენ სტომატოლოგიურ მოწყობილობებთან

წარმოება ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში კლასიფიცირებული მასალისგან, 9018 სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში კლასიფიცირებული სხვა მასალების ჩათვლით

 

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს.

 

– დანარჩენი

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

9019

მოწყობილობები მექანოთერაპიისათვის; მასაჟის აპარატები; აპარატურა უნარის განმსაზღვრელი ფსიქოლოგიური ტესტებისათვის; აპარატურა ოზონური, ჟანგბადის და აეროზოლური თერაპიისათვის, აპარატურა ხელოვნური სუნთქვისათვის ან სხვა სასუნთქი თერაპიული აპარატურა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

9020

მოწყობილობები სასუნთქი დანარჩენი და აირის ნიღბები, გარდა მექანიკური დეტალებისა და საცვლელი ფილტრების გარეშე დამცავი ნიღბებისა:

წარმოებაში:

– გამოყენებული მასალები, კლასიფიცირებული უნდა იყოს ნებიემიერ სასაქონლო პოზიციის ფარგლებში, გარდა საბოლოო პროდუქციის სასაქონლო პოზიციისა, და

 – გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება, არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 25%-ს.

9024

მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის, პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური თვისებების გამოსაცდელად:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9025

არეომეტრები და ანალოგიური ხელსაწყოები, მოქმედი სათხეში ჩაძირვისას, თერმომეტრები, პირომეტრები, პარომეტრები, ჰიგრომეტრები და პსიქრომეტრები, ჩამწერი მიწყობილობით ან ჩამწერი მოწყობილობის გარეშე, და ამ ხელსაწყოების ნებისმიერი კომბინაციები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9026

ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებია ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევის ან სხვა ცვლადი მახასიათებლების გაზომვისათვის ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები, მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციის ხელსაწყოებისა და აპარატურის გარდა:

წარმოებაში გამოყენებული მასალების ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო-ქარხნის ფასის 40%-ს

 

9027

ხელსაწყობი და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლიმეტრები, რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ– ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის, გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან ანალოგიური; სითბოს, ხმის ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მოკროტომები:

წარმოებაში გამოყენებული მასალებ