სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 20/07/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
20/07/2017
ვებგვერდი, 24/07/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

ინფორმაცია

სსიპ _ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლიცენზიის გაცემის თაობაზე

 

N

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 03 ივლისის N1024/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კვარხეთის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 200 000 მ3-ის ოდენობით

 შპს „კვარხითი აგრო“ (ს/ნ 405191661)

25 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 03 ივლისის N1025/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალდაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მმ3-ის ოდენობით

ფ/პ ჯონი ყულიაშვილზე (პ/ნ 59001008233)

25 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 03 ივლისის N1027/ს ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, შოთა ხუბულავას ქუჩა №13-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 5500 მ3-ის ოდენობით

შპს „ზუგდიდის რეგიონალური ტუბსაწინააღმდე-გო საავადმყოფო“ (ს/ნ 220004787)

25 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 03 ივლისის N1028/ს ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, გამსახურდიას ქუჩა №218-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ნუგზარ რიგვავა“ (ს/ნ 19001044860)

25 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 05 ივლისის N1032/ს ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 500 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ვახტანგ კვარაცხელია“ (ს/ნ 19001030051)

25 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 05 ივლისის N1033/ს ბრძანება

მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭოლაშის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მულხურას ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 67 200 მ3-ის ოდენობით

შპს „ოთ-თო კაპიტალი“ (ს/ნ 405182485)

5 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 06 ივლისის N1036/ს ბრძანება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჯაპანას მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ჯაპანას“ტუფობრექ-ჩიების (ღორღი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 940 800 მ3-ის ოდენობით

შპს „რისოულა“ (ს/ნ 437067610)

20 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 07 ივლისის N1038/ს ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუკუზანის („ნადარბაზევი“) ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მ3-ის ოდენობით

შპს „მეღვინეობა მუკუზანი“ (ს/ნ 405174608)

5 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 07 ივლისის N1039/ს ბრძანება

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარდისუბნის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მ3-ის ოდენობით

შპს „ქართული ხორცის პროდუქტები“ (ს/ნ 231287595)

5 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 11 ივლისის N1046/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალი სამგორის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ახალი სამგორის“ თიხა-თაბაშირის (გაჯი) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 71 136 ტონის ოდენობით

შპს „გლგ კომპანი“ (ს/ნ 426524594)

20 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 11 ივლისის N1047/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა დურნუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე 341 920 მ3 "დურნუკის" ბაზალტის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში ი/მ ფიკრატ ბაირამოვს (ს/კ 28001020267)

შპს "დაცითი"-ს (ს/კ 434163807) განესაზღვრა 241 826 მ3 - ის ოდენობით

2035 წლის 17 აპრილამდე

შპს "დაცითი"-ზე (ს/კ 434163807) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003723 ლიცენზიის ნაწილის ი/მ ფიკრატ ბაირამოვზე (ს/კ 28001020267) საკუთრებაში გადაცემისა

12

2017 წლის 11 ივლისის N1048/ს ბრძანება

ქალაქ სენაკის ტერიტორიაზე, მშვიდობის ქუჩა №207-ში (ყოფ. 197) მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7300 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ერასტი ჯანაშია (პ/ნ 62007002466)

25 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 11 ივლისის N1050/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე "მეტეხი II"-ის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 96 000 მ3-ის ოდენობით

შპს "თბილცემენტ გრუპ" (ს/კ 436031973)

2022 წლის 07 თებერვლამდე

შპს "თ.გ."-ზე (ს/კ 405111720) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004535 ლიცენზიის შპს "თბილცემენტ გრუპ"-ზე (ს/კ 436031973) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

14

2017 წლის 13 ივლისის N1052/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ეწერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 230 700 მ3-ის ოდენობით

შპს „ბორან კონსტრაქშენი“ (ს/ნ 405161970)

5 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 13 ივლისის N1054/ს ბრძანება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარევანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ვარევანის“ ბაზალტის (სამშენებლო) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 10 800 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გარიკ ზარმარიანზე (პ/ნ 07001020117)

10 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 13 ივლისის N1055/ს ბრძანება

ქალაქ ქარელის ტერიტორიაზე, ვაჟა-ფშაველას ქუჩა №127-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 6000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნოდარი თურმანიძეი (პ/ნ 43001015704) 

25 წლის ვადით

პირველადი

17

2017 წლის 13 ივლისის N1056/ს ბრძანება

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. სამრეკლოს (ჯაფარიძე) მიმდებარე ტერიტორიაზე, „დედოფლისწყაროს“ (უბანი „საზაფხულო“) კირქვის (ღორღი) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 105 700 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ვეფხია ალბუთაშვილი (პ/ნ 14001004388)

10 წლის ვადით

პირველადი

18

2017 წლის 13 ივლისის N1057/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაღლაკის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 730 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ თამაზ გელაშვილი (პ/ნ 60003002505)

25 წლის ვადით

პირველადი

19

2017 წლის 13 ივლისის N1058/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 5000 მ3-ის ოდენობით

შპს „ინტერი“ (ს/ნ 404512728)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2017 წლის 13 ივლისის N1059/ს ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუისის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ნათია ჩხიკვაძე“ (ს/ნ 43001011513)

25 წლის ვადით

პირველადი

21

2017 წლის 13 ივლისის N1060/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში, განესაზღვროს 37 200 მ3-ის ოდენობით

შპს "თბილცემენტ გრუპ" (ს/კ 436031973)

2020 წლის 13 იანვრამდე

შპს "თ.გ."-ზე (ს/კ 405111720) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004582 ლიცენზიის შპს "თბილცემენტ გრუპ"-ზე (ს/კ 436031973) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

22

2017 წლის 13 ივლისის N1061/ს ბრძანება

ქალაქ ლანჩხუთის ტერიტორიაზე, კოსტავას ქუჩა №36-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1095 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ დავით დარჩიაზე (პ/ნ 26101038539)

25 წლის ვადით

პირველადი

23

2017 წლის 14 ივლისის N1063/ს ბრძანება

ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭიორას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე „ჭიორის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 30 900 მმ3-ის ოდენობით

ი/მ „რევაზ ნოდარიშვილი“ (ს/ნ 34001000034) 

2 წლის ვადით

პირველადი

24

2017 წლის 14 ივლისის N1064/ს ბრძანება

მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სერგიეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. აბაშის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 13 200 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ველზარი ერქვანია (პ/ნ 29001034158)

1 წლის ვადით

პირველადი

25

2017 წლის 11 ივლისის N1051/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამბაროვკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მტკვარზე "ამბაროვკის" ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 86 323,45 მ3-ის ოდენობით.

ფ/პ გივი შარიქაძე (პ/ნ 01011012781)

2019 წლის 03 სექტემბრამდე

შპს "სითი დეველოპმენტზე“ (ს/კ 416317471) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002383 ლიცენზიის ფ/პ გივი შარიქაძეზე (პ/ნ 01011012781) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.