სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 11/07/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
11/07/2017
ვებგვერდი, 17/07/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 26 ივნისის №966/ს ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოსიაურის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7300 მ3-ის ოდენობით;

შპს „ელისი-2015“ (ს/ნ 405114816)

25 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 26 ივნისის №967/ს ბრძანება

ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუსხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 40 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნიკოლოზ ჩიგოგაზე (პ/ნ 47001007025)

25 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 26 ივნისის №974/ს ბრძანება

ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე, ცოტნე დადიანის ქუჩა №15-ში გაცემული მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

სს „ლიბერთი ბანკი“ (ს/კ 203828304)

გაუქმება

სს „ლიბერთი ბანკზე“ (ს/კ 203828304) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003147 ლიცენზიის გაუქმება

4

2017 წლის 27 ივნისის №983/ს ბრძანება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წყალთაშუას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. წაბლარისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება. ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 19 200 მ3-ის ოდენობით

შპს „ბაღდათის ავტოგზა“ (ს/ნ 225052732)

2 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 27 ივნისის №984/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შულავერის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 10 950 მ3-ის ოდენობით

შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“ (ს/ნ 202352514)

25 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 28 ივნისის №985/ს ბრძანება

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ფშაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. სტორის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 6300 მ3-ის ოდენობით

შპს „გერალი“ (ს/ნ 400022131)

1 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 28 ივნისის №986/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცხვარიჭამიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თეზამის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 2400 (ორივე უბანზე ერთად) მ3-ის ოდენობით

შპს „გერალი“ (ს/ნ 400022131)

1 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 28 ივნისის №987/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 87 300 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯ.ჯ.ჯ“ (ს/ნ 420001223)

5 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 28 ივნისის №988/ს ბრძანება

ქალაქ ზესტაფონის ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 33 600 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ვახტანგ ყანჩაველი (პ/ნ 18001043152)

2 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 28 ივნისის №989/ს ბრძანება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვენობნისა და სოფ. ბუკნარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. გუბაზეულის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 424 500 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯორჯიან მინერალს“ (ს/ნ 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 28 ივნისის №990/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყარაჯალარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე „ყარაჯალარის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 88 200 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯორჯიან მინერალს“ (ს/ნ 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

12

2017 წლის 28 ივნისის №991/ს ბრძანება

ქალაქ ფოთის ტერიტორიაზე, ხეივან კოკაია №1-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 10 000 მ3-ის ოდენობით

შპს „სათნო“ (ს/ნ 215110252) 

25 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 28 ივნისის №992/ს ბრძანება

ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე, ცოტნე დადიანის ქ. №234-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება, წელიწადში 500 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯორჯიან პროდაქტს რენესანს“ (ს/ნ 411322279)

25 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 28 ივნისის №994/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სიმონეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილას ქვიშა-ხრეშის (უბანი ლუხუთა II) მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 95 400 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ირაკლი კუბლაშვილი“ (ს/ნ 21001000880)

5 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 28 ივნისის №997/ს ბრძანება

ქ. ფოთის ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე „ძველი რიონის“ ქვიშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 54 000 მ3-ის ოდენობით

შპს „რიონი 2017“ (ს/კ 415099672)

2020 წლის 23 ივნისამდე

ფ/პ ბახვა ბარამიძეზე (პ/ნ 26001036897) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003715 ლიცენზიის შპს „რიონი 2017“-ზე (ს/კ 415099672) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემის შესახებ

16

2017 წლის 28 ივნისის №1001/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ნატანების სანაპიროზე ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 48 420 მ3-ის ოდენობით

შპს „აქ-ვა“ (ს/კ 437370952)

2026 წლის 11 ოქტომბრამდე 

შპს „ელენეზე“ (ს/კ 437067273) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003992 ლიცენზიის შპს „აქ-ვაზე“ (ს/კ 437370952) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

17

2017 წლის 30 ივნისის №1013/ს ბრძანება

 ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა №79-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გოგიტა შუშანია (პ/ნ 58001001507)

25 წლის ვადით

პირველადი

18

2017 წლის 30 ივნისის №1014/ს ბრძანება

 ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, რუსთაველის ქუჩა №96-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 200 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „დემურ თოლორაია“ (ს/კ 19001071685)

25 წლის ვადით

პირველადი

19

2017 წლის 30 ივნისის №1015/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დარჩელის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ალბერტი ახალაია“ (ს/კ 19001003521)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2017 წლის 30 ივნისის №1016/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნახშირღელეს ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1825 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ტარიელ ბოჭორიშვილი (პ/ნ 21001027710)

25 წლის ვადით

პირველადი

21

2017 წლის 30 ივნისის №1017/ს ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაშის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 18 250 მ3-ის ოდენობით

შპს „რესურსი 2009“ (ს/ნ 221286766)

25 წლის ვადით

პირველადი

22

2017 წლის 30 ივნისის №1018/ს ბრძანება

ქალაქ ოზურგეთის ტერიტორიაზე, გურამიშვილის ქ. №25-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7300 მ3-ის ოდენობით

შპს „ელეგანტი“ (ს/კ 437060341)

25 წლის ვადით

პირველადი

23

2017 წლის 30 ივნისის №1019/ს ბრძანება

 ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე, აიეტის დასახლებაში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გიული ჭითავა (პ/ნ 58001023271)

25 წლის ვადით

პირველადი

24

2017 წლის 30 ივნისის №1020/ს ბრძანება

ქალაქ გორის ტერიტორიაზე, შინდისის გზატკეცილის მე-2 კმ-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გურამ ჯოჯიშვილი (პ/ნ 59001006337)

25 წლის ვადით

პირველადი

25

2017 წლის 30 ივნისის №1021/ს ბრძანება

ქალაქ ხობში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზ-ნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება წელიწადში 1825 მ3-ის ოდენობით

შპს „ზუბი 2010“ (ს/კ 444547108) 

25 წლის ვადით

პირველადი

26

2017 წლის 30 ივნისის №1022/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. დიდ ლიახვზე „ლიახვის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 251 100 მ3-ის ოდენობით

შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო №1“ (ს/ნ 217890584) 

5 წლის ვადით

პირველადი

27

2017 წლის 30 ივნისის №1023/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 98 100 მ3-ის ოდენობით

შპს „ბელ-ბაუ“ (ს/ნ 205156748)

5 წლის ვადით

პირველადი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.