სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 30/06/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 04/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
30/06/2017
ვებგვერდი, 04/07/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა , რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი ( ვისზეა გაცემული )

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 12 ივნისის  904/ ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ითავაზას მიმდებარე ტერიტორიაზეითავაზასკვარციანი ქვიშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 18 900 3  - ის ოდენობით

შპსსავანე დეველოპმენტი“ (/ 200273337

2020 წლის 29 ივლისამდე

/ დავით მოსიაშვილს (/ 38001003026) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003856 ლიცენზიის შპსსავანე დეველოპმენტზე (/ 200273337) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

2

2017 წლის 12 ივნისის  905/ ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეჟბადინის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხრამზე  „ლეჟბადინისქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპსჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი“ (/ 204430400)

გაუქმება

შპსჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი“-ზე (/ 204430400) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004482 ლიცენზიის გაუქმება

3

2017 წლის 14 ივნისის  907/ ბრძანება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხანდოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, 5 800 3  „ხანდოსბაზალტის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში / გარიკ ზარმარიანს (/ 07001020117)

შპსგამა-სერვისი“  (/ 224086110)

დარჩა 3 600 3 ხანდოსბაზალტის მოპოვების უფლება

2020 წლის 29 აპრილამდე

შპსგამა-სერვისზე“ (/ 224086110) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004542 ლიცენზიის ნაწილის / გარიკ ზარმარიანზე (/ 07001020117) საკუთრებაში გადაცემა

4

2017 წლის 14 ივნისის  908/ ბრძანება

ქალაქი ზუგდიდის ტერიტორიაზე, კედიას ქუჩა, II ჩიხი, №5-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 3500 3 -ის ოდენობით

შპსაგრომითი“ (/ 419997016)

25 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 15 ივნისის  910/ ბრძანება

ქალაქ ხაშურის ტერიტორიაზე, ბორჯომის ქუჩა №66-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 1825 3 -ის ოდენობით

/ დავით შავერდაშვილი (/ 57001003783)

10 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 15 ივნისის  911/ ბრძანება

ქალაქ გურჯაანის ტერიტორიაზე, ევდოშვილის ქუჩაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 1825 3 -ის ოდენობით

/ ნიკა მექერიშვილი (/ 13001014258)

25 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 15 ივნისის  912/ ბრძანება

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გრემის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 360 3 -ის ოდენობით

შპსსარაჯიშვილი დისტილერი“ (/ 405032049)

25 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 15 ივნისის  913/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, ყუფუნიას ქუჩა №2-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება  წელიწადში 1000 3 -ის ოდენობით

/ ნინო ლატარიაზე (/ 19001014828)

25 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 15 ივნისის  914/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 15 000 3 -ის ოდენობით

შპსზუგდიდის სუპერმარკეტი“ (/ 219982400)

25 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 15 ივნისის  915/ ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, დგებუაძის ქუჩა №23-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 1000 3 -ის ოდენობით

სსცეკავშირის ზუგდიდის სასურსათო კომბინატი“ (/ 219983908)

25 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 15 ივნისის  916/ ბრძანება

 ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე, ბარათაშვილის ქუჩა №15-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 500 3 -ის ოდენობით

შპსმერცხალი“ (/ 244559848)

25 წლის ვადით

პირველადი

12

2017 წლის 15 ივნისის  917/ ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბაკურციხის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 87 600 3 -ის ოდენობით

/ დავით კავკავაშვილზე (/ 01027015201)

25 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 19 ივნისის  919/ ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რატევანის მიმდებარე ტერიტორიაზემდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში  36 000 3 -ის ოდენობით

/ ირაკლი დემურაძეზე (/ 10001058173)

3 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 20 ივნისის  921/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძეგვის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 3650 3 -ის ოდენობით

შპსფაბრიკა 1900“ (/ 405157128)

25 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 20 ივნისის  925/ ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქეშალოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  114 000 3 -ის ოდენობით

შპსელიტა პლიუსი“ (/ 400105337)

5 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 20 ივნისის  926/ ბრძანება

ქალაქ ხონის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ცხენისწყალზეხონის“ (ცხენისწყლისქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ხუთივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 78 000 3 -ის ოდენობით

შპსსაგზაო“(/ 419993029)

5 წლის ვადით

პირველადი

17

2017 წლის 20 ივნისის  927/ ბრძანება

ქალაქ ხობის ტერიტორიაზე, ცოტნე დადიანის ქუჩა №258-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 500 3 -ის ოდენობით

/კობა თუთბერიძე“ (/ 58001011674)

25 წლის ვადით

პირველადი

18

2017 წლის 20 ივნისის  928/ ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძეგვის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 18 250 3 -ის ოდენობით

შპსფაბრიკა 1900“ (/ 405157128)

25 წლის ვადით

პირველადი

19

2017 წლის 20 ივნისის  929/ ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუხის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებითმოპოვება წელიწადში 300 3 -ის ოდენობით

შპსკვარა“ (/ 420425267)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2017 წლის 20 ივნისის  930/ ბრძანება

თიანეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბეწენწურების მიმდებარე ტერიტორიაზემდ. მთიულეთის ხევზე, „ბეწენწურებისქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში  20 100 3 -ის ოდენობით

შპსგერალი“(/ 400022131)

2 წლის ვადით

პირველადი

21

2017 წლის 20 ივნისის  931/ ბრძანება

ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზემდ. მტკვრის და მდ. გლდანისხევის შესართავთან, „მტკვრისქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში  42 300 3 -ის ოდენობით

შპსბადაგო“ (/ 412720701)

4 წლის ვადით

პირველადი

22

2017 წლის 22 ივნისის  952/ ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყიტაანის მიმდებარე ტერიტორიაზემდ. ჭერმისხევზეფაფრისხევისქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში 211 350 3 -ის ოდენობით

შპსკომპანია ბლექ სი გრუპი“ (/ 204477734)

2 წლის ვადით

პირველადი

23

2017 წლის 22 ივნისის  955/ ბრძანება

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭიხუს მიმდებარე ტერიტორიაზემდ. ხობის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წია-ღისეულის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში 71 700 3 -ის ოდენობით

შპსპრაიმ ბეტონი“ (/ 215148551)

5 წლის ვადით

პირველადი

24

2017 წლის 22 ივნისის  961/ ბრძანება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სანდოს მიმდებარე ტერიტორიაზე გაცემულისანდოსბაზალტის მოპოვება

შპს ელვა“ (/ 224080679)

გაუქმება

შპს ელვა“-ზე (/ 224080679) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004543 ლიცენზიის გაუქმების შესახებ

25

2017 წლის 22 ივნისის  962/ ბრძანება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, დაბა სტეფანწმინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. თერგის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში, 35 100 3 - ის ოდენობით

შპსეს ერ ჯი“ (/ 441485457)

2020 წლის 04 მაისამდე

/ გოჩა ჯომიდავაზე (/ 62004001410) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004520 ლიცენზიის შპსეს ერ ჯი“-ზე (/ 441485457) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

26

2017 წლის 22 ივნისის  963/ ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში  51 900 3  - ის ოდენობით

შპსარგუნ“ (/ 405209830)

2021 წლის 27 აპრილამდე 

შპსრესურსი“-ზე (/ 405196719) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004610 ლიცენზიის შპსარგუნზე“ (/ 405209830) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

27

2017 წლის 22 ივნისი  965/ ბრძანება

 გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ყარაჯალარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მტკვარზეყარაჯალარისქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება, 61 800 3 -ის ოდენობით

შპს. და . ინერტი“ (/ 406054567)

2020 წლის 03 ივლისამდე

შპსგზამშენიზე“ (/ 437062018) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004073 ლიცენზიის შპს. და . ინერტიზე“ (/ 406054567) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.