სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 14/06/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/06/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
14/06/2017
ვებგვერდი, 16/06/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა , რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი ( ვისზეა გაცემული )

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 29 მაისის №808/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჟონეთის მიმდებარედ „ჟონეთის“ ტეშენიტის მოპოვება

ი/მ ვეფხვია სიმსივეზე (/ 53001014535)

გაუქმება

ი/მ ვეფხვია სიმსივეზე (/ 53001014535) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების № 1001269 ლიცენზიის გაუქმება

2

2017 წლის 29 მაისის №812/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო მაკვანეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 36 900 მ³-ის ოდენობით

ფ/პ ლავრენტი ქვილორია (/ 33001007793)

2 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 29 მაისის №813/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსანთან, „აღაიანის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 96 600 მ³-ის ოდენობით

შპს „რიყე 2012“ (ს/ნ 400046856)

5 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 29 მაისის №815/ს ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, სოხუმის ქუჩა   №8-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება, წელიწადში 800 მ³-ის ოდენობით

ფ/პ ალმერი გოგია (პ/ნ 19001034702)

25 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 29 მაისის №817/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ალავარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 69 000 მ³-ის ოდენობით

შპს „მშენებელი თბილისი-95“-ზე (ს/ნ 208153433)

5 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 29 მაისის №818/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა გარეჯვარის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება, წელიწადში 255 500 მ³-ის ოდენობით

ფ/პ ელიზბარ ძამელაშვილi (/ 01006011420)

25 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 29 მაისის №819/ს ბრძანება

ქ.მარნეულის ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის ქ.№1-ში გაცემული მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „მწვანე ბაზარი“ (ს/კ 234211812)

გაუქმება

შპს „მწვანე ბაზარზე“ (ს/კ 234211812) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004421 ლიცენზიის გაუქმება

8

2017 წლის 29 მაისის №820/ს ბრძანება

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. არგვეთას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ჩოლაბურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში12 000 მ³-ის ოდენობით

ი/მ „კორნელი შუღლაძე“ (/ 21001003232)

1 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 29 მაისის №821/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 37 200 მ³-ის ოდენობით

შპს „თ.გ.“ (ს/კ 405111720)

2020 წლის 13 იანვრამდე

ფ/პ გრიგოლ კომახიძეზე (/ 01024010208) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004209 ლიცენზიის შპს „თ.გ.“-ზე (ს/კ 405111720) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

10

2017 წლის 29 მაისის №822/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 23 100 მ³ - ის ოდენობით

შპს „თ.გ.“ (ს/კ 405111720)

2019 წლის 8 მარტამდე

ფ/პ გრიგოლ კომახიძეზე (/ 01024010208)  გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004313 ლიცენზიის შპს „თ.გ.“-ზე (ს/კ 405111720) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

11

2017 წლის 29 მაისის №826/ს ბრძანება

ქალაქ გორის ტერიტორიაზე, პუშკინის ქუჩა №1ა-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2555 მ³-ის ოდენობით

ფ/პ კობა გიუნაშვილი (პ/ნ 59001006376)

25 წლის ვადით

პირველადი

12

2017 წლის 29 მაისის №827/ს ბრძანება

ქალაქ გორის ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის ქუჩა №104-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 18 250 მ³-ის ოდენობით

სს „იავნანა“ (ს/ნ 2017879259

25 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 29 მაისის №828/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეჟბადინის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ (I და II უბანი) ქვიშა, ხრეშის მოპოვება

შპს „გუმი“ (ს/კ 211349085)

გაუქმება

შპს „გუმიზე“ (ს/კ 211349085) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001291 ლიცენზიის გაუქმება

14

2017 წლის 29 მაისის №830/ს ბრძანება

ახალციხის მუნიციპალიტეტში, ქ. ვალეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ფოცხოვისწყალზე, „ვალეს“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 10 384,5 მ³-ის ოდენობით

შპს „თენგო-2000“ (ს/კ 424072381)

2020 წლის 15 აგვისტომდე

ი/მ თენგიზ ხითარიშვილზე (ს/კ 471009342) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002845 ლიცენზიის შპს „თენგო-2000“-ზე (ს/კ 424072381) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

15

2017 წლის 29 მაისის №834/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნორიოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ნორიოს-ხევის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება

ი/მ „ფრიდონ ადიკაშვილი“ (ს/კ 12001023921

გაუქმება

ი/მ „ფრიდონ ადიკაშვილიზე“ (ს/კ 12001023921) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001023 ლიცენზიის გაუქმებ

16

2017 წლის 29 მაისის №837/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გურიანთას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ნატანებზე „ნატანების“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში, განესაზღვროს 5 655 მ³-ის ოდენობით

ფ/პ ია მურვანიძეზე (პ/ნ 33001053728)

2018 წლის 19 თებერვლამდე

ფ/პ მერაბ ხომერიკზე (პ/ნ 33001006926) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001158 ლიცენზიის ფ/პ ია მურვანიძეზე (პ/ნ 33001053728) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

17

2017 წლის 29 მაისის №841/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კარალეთის ტერიტორიაზე გაცემული მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „იბოლია“ (ს/კ 2017873031)

გაუქმება

შპს „იბოლიაზე“ (ს/კ 2017873031) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004433 ლიცენზიის (№1000038 ლიცენზიის დუბლიკატის) გაუქმება

18

2017 წლის 30 მაისის №847/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გურიანთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ნატანებზე, 8 000 მ³ „გურიანთის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში ფ/პ ტარიელ ღელეყვას (პ/ნ 33114825)

სპს „ფაღავები და კომპანია“-ს (ს/კ 248384047) განესაზღვრა 14 470 მ³-ის ოდენობით

18 წლის 11 ოქტომბრამდე

სპს „ფაღავები და კომპანია“-ზე (ს/კ 248384047) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001327 ლიცენზიის ნაწილის ფ/პ ტარიელ ღელეყვაზე (პ/ნ 33001014825) საკუთრებაში გადაცემა

19

2017 წლის 30 მაისის №849/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ანაკლიის ტერიტორიაზე, მდ. ენგურზე 25 000 მ³ (I უბანზე - 15 364 მ3, II უბანზე − 9 636 მ³) „ენგური III“-ის (უბანი მუხური) ქვიშა-ხრეშის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში ი/მ დემურ ჭაფანძეს (ს/კ 19001027406)

„ი/მ „რევაზ ქავთარაძე“ (ს/კ 19001018619) განესაზღვრა 11 718 მ³-ის ოდენობით

2017 წლის 4 სექტემბრამდე

ი/მ რევაზ ქავთარაძეზე (ს/კ 19118619) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004531 ლიცენზიის ნაწილის ი/მ დემურ ჭაფანძეზე (ს/კ 19001027406) საკუთრებაში გადაცემა

20

2017 წლის 31 მაისის №850/ს ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იანეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. გუბისწყალზე, 60 300 მ³ „იანეთის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში შპს „კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“ (ს/კ 404859122)

შპს „გზამშენის“ (ს/კ 437062018) განესაზღვრა 200 400 მ³

2020 წლის 7 ნოემბრამდე

შპს „გზამშენიზე“ (ს/კ 437062018) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004356 ლიცენზიის ნაწილის შპს-ზე “კორპორაცია სინოჰიდროს ფილიალი საქართველოში“ (ს/კ 404859122) საკუთრებაში გადაცემა

21

2017 წლის 31 მაისის №852/ს ბრძანება

შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანის“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარძეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 9 125 მ³-ის ოდენობით

შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანი“ (ს/კ 405171567)

2040 წლის 6 მაისამდე

შპს „კანარგო ჯორჯიაზე“ (ს/კ 205033284) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002513 ლიცენზიის შპს „ქურა ბეისინ ოფერეითინგ ქომფანიზე“ (ს/კ 405171567) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

22

2017 წლის 31 მაისის №854/ს ბრძანება

ბოლნისის, მარნეულის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტებში სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი კეთილშობილიიშვიათი მეტალები  და ბარიტიშესწავლა-მოპოვების მიზნითგაცემული  სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004318 ლიცენზიის ნაწილი (ბნელი ხევის ოქროპოლიმეტალური საბადო მოსაპოვებელი წიაღისეულიოქრო − 1 635,07 (ერთი ათას ექვსას ოცდათხუთმეტი მთელი შვიდი მეასედიკილოგრამის ოდენობით, ვერცხლი − 8 503,79 (რვა ათას ხუთას სამი მთელი სამოცდაცხრამეტი მეასედიკილოგრამის ოდენობით, ფართობი − 504,6677 ჰა. გადაეცა შპსჯორჯიან გოლდ კომპანის“ (/ 405205987)

შპს „კავკასიის სამთო  ჯგუფზე“ სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები  და ბარიტი)  შესწავლა-მოპოვების მიზნით გაცემული სასარგებლო  წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიით გათვალისწინებული სალიცენზიო ფართობი განისაზღვრა 100 865,4594 ჰა

2041 წლის 13  ოქტომბრამდე  სარგებლობის  უფლებით

შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფზე“ (ს/კ 404908775) სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვების მიზნით გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004318 ლიცენზიის ნაწილის შპს „ჯორჯიან გოლდ კომპანიზე“ (ს/კ 405205987) საკუთრებაში გადაცემისა და სსიპ − ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 12 ოქტომბრის №13/441 ბრძანებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა

23

2017 წლის 1 ივნისის №861/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლიხაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 33 900 მ³-ის ოდენობით

ი/მ „სალომე ვაშალომიძე“ (ს/კ 33001066658)

3 წლის ვადით

პირველადი

24

2017 წლის 1 ივნისის №862/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცაიშის ტერიტორიაზე (სამი ჭაბურღილი) მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება ჯამური მოცულობა (სამივე ჭაბურღილზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 425 000 მ³-ის ოდენობით

სს „სტიმორ ასოსიატეს ს.ა. წარმომადგენლობა საქართველოში“ (ს/კ 202450837)

25 წლის ვადით

პირველადი

25

2017 წლის 1 ივნისის №863/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეჟბადინის მიმდებარე ტერიტორიაზე „ლეჟბადინის“კვარცმინდვრისშპატიანი ქვიშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 112 770 მ³- ის ოდენობით

შპს „ნუგეში“ (ს/კ 416311002)

2035 წლის 20 ნოემბრამდე

ფ/პ კახი შინჯიაშვილზე (პ/ნ 35001001109) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003101 ლიცენზიის შპს „ნუგეშზე“ (ს/კ 416311002) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

26

2017 წლის 1 ივნისის №864/ს ბრძანება

ქალაქ ვანის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1500 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნიკოლოზ ფოფხაძე (პ/ნ 17001002344)

25 წლის ვადით

პირველადი

27

2017 წლის 1 ივნისის №865/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კალინინოს ტერიტორიაზე (ორი ჭაბურღილი და ერთი ჭა) მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორ ჭაბურღილზე და ერთ ჭაზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 190 000 მ³-ის ოდენობით

შპს „მტკვარი ენერჯი“ (ს/კ 202066726)

25 წლის ვადით

პირველადი

28

2017 წლის 1 ივნისის №868/ს ბრძანება

ასპინძის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე „რუსთავის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში, 28 800 მ³-ის ოდენობით ორივე უბანზე ერთად

შპს „მტკვარი ჰესის“ (ს/კ 205271043

2020 წლის 9 თებერვლამდე

შპს „ჯავახავტოგზაზე“ (ს/კ 223352930) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004251 ლიცენზიის შპს „მტკვარი ჰესზე“ (ს/კ 205271043) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

29

2017 წლის 1 ივნისის №869/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 51 900 მ³-ის ოდენობით

შპს „რესურსი“ (ს/კ 405196719)

2021 წლის 27 აპრილამდე

ფ/პ გიორგი უკლებაზე (პ/ნ 001009012630) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004484 ლიცენზიის შპს „რესურსიზე“ (ს/კ 405196719) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

30

2017 წლის 5 ივნისის №875/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნარაზენის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2000 მ3-ის ოდენობით

შპს „GEO-FOOD“ (ს/ნ 419987081)

25 წლის ვადით

პირველადი

31

2017 წლის 5 ივნისის №876/ს ბრძანება

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სანიორეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. სტორის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 18 750 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ელდარ მამედოვი (პ/ნ 20001006362)

2 წლის ვადით

პირველადი

32

2017 წლის 5 ივნისი №877/ს ბრძანება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პირველი ტოლას მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ჭრებალოს“ თაბაშირის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 12 075 ტონის ოდენობით

შპს „ზ.მ.“ (ს/ნ 212709434)

5 წლის ვადით

პირველადი

33

2017 წლის 5 ივნისის №878/ს ბრძანება

ქალაქ გორის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის ქუჩაზე, მ/რ V, №26-ში (ორი ჭაბურღილი) მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე ჭაბურღილზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 36 500 მ³-ის ოდენობით

შპს „დოლე-ქართლი“ (ს/ნ 417885006)

25 წლის ვადით

პირველადი

34

2017 წლის 6 ივნისის №895/ს ბრძანება

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხობზე „ზუბის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 210 000 მ³-ის ოდენობით

შპს „ესკო“-ზე (ს/კ 400189657)

5 წლის ვადით

პირველადი

35

2017 წლის 9 ივნისის №899/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ამბაროვკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაცემული მდ. „მტკვრის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ივერია ინვესტი“ (ს/კ 405096426)

გაუქმება

შპს „ივერია ინვესტიზე“ (ს/კ 405096426) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003305 ლიცენზიის გაუქმება

36

2017 წლის 9 ივნისის №902/ს ბრძანება

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საყდარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ჩოლშურაზე „საყდარის“ ლოდნარის (ზედაპირული აკრეფა) მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 10 300 მ³-ის ოდენობით

შპს „ონიქს როუდი“ (ს/კ 434067109)

5 წლის ვადით

პირველადი

37

2017 წლის 5 ივნისის №873/ს ბრძანება

ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე, თამარ მეფის ქუჩა №3-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 5000 მ³-ის ოდენობით

ფ/პ ლევან გაგოშიძეზე (პ/ნ 19001027684)

25 წლის ვადით

პირველადი

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.