ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 8
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
მიღების თარიღი 24/05/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 01/06/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 300380000.16.009.016209
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
8
24/05/2017
ვებგვერდი, 01/06/2017
300380000.16.009.016209
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (01/06/2017 - 18/08/2017)

 

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი

ეროვნული კომისიის

დადგენილება №8

2017 წლის 24 მაისი

ქ. თბილისი

 

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული დანაკარგების დამტკიცების შესახებ

„ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-14 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ

მუხლი 1. ნორმატიული დანაკარგი ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში ნორმატიული დანაკარგის ოდენობად  განისაზღვროს:

ა) 2017 წლის 1 ივლისიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე პერიოდზე –   17 688 726 კუბ.მ.;

ბ) 2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდზე –    35 377 453 კუბ.მ.


მუხლი 2. ნორმატიული დანაკარგი ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში
1. ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის დანაკარგის ოდენობად  ბუნებრივი გაზის განაწილების ლიცენზიატების მიხედვით განისაზღვროს:

ა) სს „საქორგგაზი“:

ა) 2017 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   9.04%;    

ბ) 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   6.64%;

გ) 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში  -   4.57%;

დ) 2021 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   3.56%;

ე) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   2.81%;

ბ) შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“:

ა) 2017 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   5.09%;    

ბ) 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -  3.91%;

გ) 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში  -   3.07%;

დ) 2021 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   2.44%;

ე) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   2.00%;

გ) შპს „ყაზტრანსგაზ-თბილისი“:

ა) 2017 წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   9.04%;    

ბ) 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   6.64%;

გ) 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში  -   4.57%;

დ) 2021 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   3.56%;

ე) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში -   2.81%;

2. ბუნებრივი გაზის განაწილების სხვა ლიცენზიატებს ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის დანაკარგის ოდენობა განესაზღვროთ ეტაპობრივად – შესაბამისი სატარიფო წარმოების ფარგლებში.


მუხლი 3. დადგენილების ამოქმედება
დადგენილება ამოქმედდეს 2017 წლის 1 ივლისიდან.


საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავა
კომისიის წევრიგიორგი ფანგანი
კომისიის წევრიგოჩა შონია
22. 03/06/2021 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 11/06/2021 - ცვლილება შეიცავს გარდამავალ დებულებას 21. 30/09/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 51 - ვებგვერდი, 05/10/2020 20. 22/07/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 41 - ვებგვერდი, 27/07/2020 19. 22/07/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 40 - ვებგვერდი, 27/07/2020 18. 11/06/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 19/06/2020 17. 11/06/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 26 - ვებგვერდი, 19/06/2020 16. 11/06/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 25 - ვებგვერდი, 19/06/2020 15. 14/05/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 21/05/2020 14. 14/05/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 18 - ვებგვერდი, 21/05/2020 13. 14/05/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 21/05/2020 12. 14/05/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 21/05/2020 11. 14/05/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 15 - ვებგვერდი, 21/05/2020 10. 14/05/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 21/05/2020 9. 14/05/2020 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 21/05/2020 8. 06/12/2019 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 32 - ვებგვერდი, 16/12/2019 7. 31/01/2019 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 1 - ვებგვერდი, 31/01/2019 6. 29/11/2018 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 24 - ვებგვერდი, 05/12/2018 5. 20/07/2018 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 14 - ვებგვერდი, 23/07/2018 4. 12/07/2018 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 13 - ვებგვერდი, 17/07/2018 3. 05/07/2018 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 12 - ვებგვერდი, 10/07/2018 2. 18/05/2018 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 4 - ვებგვერდი, 23/05/2018 1. 18/08/2017 - საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის დადგენილება - 22 - ვებგვერდი, 25/08/2017
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.