სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 18/05/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
18/05/2017
ვებგვერდი, 19/05/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 01 მაისის  №660/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალაბასთუმნის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ენგურზე „ენგური I“-ის (I და II უბანი) ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 41 100 მ3-ის ოდენობით

შპს „ხანდაზე

 (ს/კ  219992943)

3 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 01 მაისის  №661/ს ბრძანება

ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე, ჭავჭავაძის გამზირ №2ა-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 8000 მ3-ის ოდენობით

სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროზე“ (ს/კ 204852089)

25 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 01 მაისის  №662/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსანზე „აღაიანი“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების  პერიოდში

72 900 მ3-ის ოდენობით

შპს „ბიემსიზე

 (ს/ნ 436040419)

5 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 01 მაისის  №663/ს ბრძანება

ქალაქ ხობის  ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის ქუჩა №56-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 500 მ3-ის ოდენობით

შპს „ბაბიზე

(ს/ნ 400182636)

25 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 01 მაისის  №664/ს ბრძანება

ქალაქი ფოთი, მალთაყვაში, „ოქროს ტბის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მ3-ის ოდენობით

შპს „არგოზე“ (ს/ნ 215081033)

25 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 01 მაისის  №665/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება  წელიწადში 9125 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ დავით მეფარიშვილზე (პ/ნ 01036001289)

25 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 01 მაისის  №666/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების  პერიოდში 65 700 მ3-ის ოდენობით

შპს „ბიემსიზე“ (ს/ნ 436040419)

5 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 01 მაისის  №667/ს ბრძანება

ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე, ჯავახიშვილის ქ. №85-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 43 800 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,სმართ სოლუშენსზე

(ს/კ  404997036)

10 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 01 მაისის  №674/ს ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხიდისყურის ტერიტორიაზე მდ. მაშავერას ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

შპს „ბერმუხა 444“-ზე (ს/კ 231954169)

გაუქმდა

შპს „ბერმუხა 444“-ზე (ს/კ 231954169) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003464 ლიცენზიის გაუქმება

10

2017 წლის 02 მაისის  №677/ს ბრძანება

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის  (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება (ქ. აბაშის ტერიტორიაზე), წელიწადში 2 920 მ3-ის ოდენობით

სს "სამედიცინო კორპორაცია ევექსი" (ს/კ 404476205)

2013 წლის 09 დეკემბრიდან 2018 წლის 10 დეკემბრამდე

შპს „აბაშის ამბულატორიულ-პოლიკლინიკური გაერთიანებაზე"

(ს/კ 222430929) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001406 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

11

2017 წლის 03 მაისის  №678/ს ბრძანება

ძეგვის კირქვის საბადოს დამუშავებაზე კირქვების მოპოვება (მცხეთის რ-ნი)

200 000 ტ/წელიწადში

შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი"

 (ს/კ 204430400)

2005 წლის 19 აგვისტოდან 15 წელი

შპს „ქართული ცემენტზე

(ს/კ 204430400) გაცემული წიაღით სარგებლობის (სერია 33 ნომერი 0652 ტიპი IIK) ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

12

2017 წლის 03 მაისის  №679/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კარალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე (ორი ჭა) მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „იბოლიაზე“ (ს/კ 217873031)

გაუქმდა

შპს „იბოლიაზე

(ს/კ 217873031) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002588 ლიცენზიის გაუქმება

13

2017 წლის 03 მაისის  №685/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნავდარაანთკარის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თეზამზე „თეზამის“ (I და II უბანი) ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  120 900 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ბ.კ ინვესტზე

(ს/კ 404491885)

5 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 03 მაისის  №687/ს ბრძანება

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეწურწუმეს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხობისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში 10 200 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ არსენ ქარჩავაზე (პ/ნ 48001000761)

1 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 03 მაისის  №688/ს ბრძანება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, დაბა სტეფანწმინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თერგის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 35 100 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გოჩა ჯომიდავაზე (პ/ნ 62004001410)

3 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 03 მაისის  №689/ს ბრძანება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აფნიას მიმდებარე ტერიტორიაზე, „აფნიას“ ბაზალტის (საღორღე) მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 5200 მ3-ის ოდენობით

შპს „ასტორიაზე“ (ს/კ  224067630)

1 წლის ვადით

პირველადი

17

2017 წლის 03 მაისის  №690/ს ბრძანება

ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე, მდ. მტკვრის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 48 600 მ3-ის ოდენობით

შპს „ნაკადულზე

(ს/კ  400198353)

4 წლის ვადით

პირველადი

18

2017 წლის 03 მაისის  №691/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. დიდ ლიახვზე „ლიახვის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 102 000 მ3-ის ოდენობით

შპს „იბოლიაზე“ (ს/კ  217873031) 

5 წლის ვადით

პირველადი

19

2017 წლის 04 მაისის  №693/ს ბრძანება

ქ.ბორჯომში, №1 ქარხნის ტერიტორიაზე გაცემული მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანიზე

(ს/კ 204870844)

გაუქმდა

შპს „აიდიეს ბორჯომი ბევერიჯიზ კომპანი“-ზე (ს/კ 204870844) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000013 ლიცენზიის გაუქმება

20

2017 წლის 04 მაისის  №696/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიდი დურნუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე  "დურნუკის" ბაზალტის მოპოვება (ორივე უბანზე ერთად), ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 283 570 მ3 - ის ოდენობით

შპს "ჯეორჯია ინშაათ 2017"-ს (ს/კ 434169491)

2035 წლის 26 სექტემბრამდე

ფ/პ ჰუსეინალი განჯაევზე (პ/ნ 28001000744) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002956 ლიცენზიის შპს "ჯეორჯია ინშაათ 2017"-ზე (ს/კ 434169491) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

21

2017 წლის 04 მაისის  №698/ს ბრძანება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიმის და როკითის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხანისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში 54 300 მ3-ის ოდენობით

შპს „გზაზე

(ს/ნ 221268321)

4 წლის ვადით

პირველადი

22

2017 წლის 04 მაისის  №699/ს ბრძანება

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაცემული მდ. ავანისხევის  ქვიშა, ხრეშის მოპოვება

შპს „გზა 2008“-ზე (ს/კ 202436550)

გაუქმდა

შპს „გზა 2008“-ზე (ს/კ 202436550) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003800 ლიცენზიის გაუქმება

23

2017 წლის 04 მაისის  №700/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსანზე, "ქსნის" ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 88 720 მ3-ის ოდენობით

შპს "გზა 2015"-ს (ს/კ 404491126)

2018 წლის 27 აპრილამდე

შპს "ევრომშენ ჯგუფიზე" (ს/კ 404430282) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001754 ლიცენზიის შპს "გზა 2015"-ზე (ს/კ 404491126) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

24

2017 წლის 04 მაისის  №701/ს ბრძანება

ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გელათის მიმდებარე ტერიტორიაზე, გელათის კირქვის (სამშენებლო) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 87 500 მ3-ის ოდენობით

შპს „გაზკოზე“ (ს/ნ 412707101) 

10 წლის ვადით

პირველადი

25

2017 წლის 04 მაისის  №702/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზედა საზანოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ძუსას ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების პერიოდში 900 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გიული მექვაბიძეზე (პ/ნ 21001002603)

1 წლის ვადით

პირველადი

26

2017 წლის 04 მაისის  №703/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსანზე „აღაიანის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების  პერიოდში განისაზღვროს 114 300 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნუგზარ პეპანაშვილზე (პ/ნ 31001040350)

5 წლის ვადით

პირველადი

27

2017 წლის 10 მაისის  №707/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7300 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გიორგი ქართველიშვილზე (პ/ნ 01015015925)

25 წლის ვადით

პირველადი

28

2017 წლის 10 მაისის  №708/ს ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ორღულის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდინარე ყვირილაზე „საჩხერის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება

ი/მ ზვიად აბუთიძეზე (პ/ნ 38001046855)

გაუქმდა

ი/მ ზვიად აბუთიძეზე (პ/ნ 38001046855) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001904 ლიცენზიის გაუქმება

29

2017 წლის 10 მაისის  №712/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიდი დურნუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „სამშვილდის“ (უბანი დურნუკი) ბაზალტის (მოსაპირკეთებელი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 198 000 მ3-ის ოდენობით

შპს „ქვიშა და ხრეში - 2015“-ზე (ს/კ  434163585) 

10 წლის ვადით

პირველადი

30

2017 წლის 10 მაისის  №713/ს ბრძანება

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კანატიას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ფშავის არაგვზე „მაღაროსკარის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 93 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ბესიკ ჯაყელზე (პ/ნ  01030014329)

5 წლის ვადით

პირველადი

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.