სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 03/05/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 05/05/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
03/05/2017
ვებგვერდი, 05/05/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

ინფორმაცია

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

 

N

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 24 აპრილი N576/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატრიკეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 60 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ მზია სიგუაზე (პ/ნ 60001000950)

4 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 24 აპრილი N577/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მელექედურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 19 500 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ თეოფილე ხმელიძეზე (პ/ნ 33001009115)

2 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 24 აპრილი N578/ს ბრძანება

 ქალაქი სამტრედიის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2555 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ტარიელ სტურუაზე (პ/ნ 37001052456)

25 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 24 აპრილი N579/ს ბრძანება

ქალაქი ზუგდიდი, დავით აღმაშენებლის ქუჩა №89-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 6000 მ3-ის ოდენობით

შპს „გერმუნდ ჰულგი ჯორჯია“-ზე (ს/ნ 205283263)

25 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 24 აპრილი N580/ს ბრძანება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კობის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თერგზე „კობის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 156 600 მ3-ის ოდენობით

შპს „სამშენებლო კომპანია მამისონზე (ს/კ 205204250)

5 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 25 აპრილი N582/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სართიჭალის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. იორზე „სართიჭალისქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 39 300 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ მიხეილ გედეხაურზე (პ/ნ 12002001653)

3 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 25 აპრილი N583/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თეზის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1095 მ3-ის ოდენობით

შპს „მაპი-2008“-ზე (ს/ნ 236097692)

25 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 25 აპრილი N585/ს ბრძანება

ქალაქი გორი, შინდისის გზატკეცილის №48-ში (სოფ. ოთარშენი) მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ შალვა თაზიაშვილზე (პ/ნ 59001015246)

25 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 25 აპრილი N587/ს ბრძანება

მცხეთის რ-ნი,სოფ. ნიჩბისის მიმდებარე ტერიტორია კირქვის ჯამური მოპოვება 103000 მ3

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი" (ს/კ 204430400)

2006 წლის 08 ნოემბრიდან 20 წლის ვადით

შპს „ქართული ცემენტი“-ზე (ს/კ 204430400) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №00370 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

10

2017 წლის 25 აპრილი N588/ს ბრძანება

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (საყოფაცხოვრებო) (ქ. რუსთავი, კუთვნილი ტერიტორია) 360 მ3დღეღამეში

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი" (ს/კ 204430400)

2007 წლის 02 ოქტომბრიდან 25 წლის ვადით

შპს „ქართულ ცემენტზე“-ზე (ს/კ 204430400) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №00862 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

11

2017 წლის 25 აპრილი N596/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიდი დურნუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე „დურნუკის“ (I და II უბანი) ბაზალტის (სამშენებლო) მოპოვება

ფ/პ აზად ნურმამედოვზე (პ/ნ 28001110081)

გაუქმდა

ფ/პ აზად ნურმამედოვზე (პ/ნ 28001110081) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004376 ლიცენზიის გაუქმება

12

2017 წლის 25 აპრილი N597/ს ბრძანება

ქ.თბილისი, ზემო ვაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ქლიერ ვოთერ კორპორეიშენ“-ზე (ს/კ 404871591)

გაუქმდა

შპს „ქლიერ ვოთერ კორპორეიშენ“-ზე (ს/კ 404871591) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №0000144 ლიცენზიის გაუქმება

13

2017 წლის 25 აპრილი N600/ს ბრძანება

ჩხარი-აჯამეთის (ბროლის ქედის) მარგანეცის მოპოვება (თერჯოლის რ-ნი, სოფ. ნახშირღელე) 20000 ტ ჯამურად

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი" (ს/კ 204430400)

2027 წლის 13 სექტემბრამდე

შპს „ქართულ ცემენტზე“ (ს/კ 204430400) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №01011 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

14

2017 წლის 25 აპრილი N601/ს ბრძანება

მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზემო ნაგვაზაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. აბაშაზე "ზემო ნაგვაზაოს" ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 29 537 მ3- ის ოდენობით

შპს "ქინდნესს"-ს (ს/კ 435433121)

2018 წლის 04 თებერვლამდე

ფ/პ ლევან დანელიაზე (პ/ნ 29001008995) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003353 ლიცენზიის შპს "ქინდნესს"-ზე (ს/კ 435433121) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

15

2017 წლის 25 აპრილი N602/ს ბრძანება

მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვახას მიმდებარე ტერიტორიაზე "სალხინოს" კირქვის (ღორღი) ჯამური მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 30 300 მ3- ის ოდენობით

შპს "ქინდნესს"-ს (ს/კ 435433121) 

2027 წლის 23 თებერვლამდე

ფ/პ იური წულაიაზე (პ/ნ 29001000529) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004290 ლიცენზიის შპს "ქინდნესს"-ზე (ს/კ 435433121) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

16

2017 წლის 25 აპრილი N603/ს ბრძანება

შპს "A&S International Group"-ს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახაშენის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 18 250 მ3-ის ოდენობით.

შპს "A&S International Group"-ს (ს/კ 401977955)

2041 წლის 26 იანვრამდე

შპს "რობასტ სერვისზე“ (ს/კ 401989611) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003335 ლიცენზიის შპს "A&S International Group"-ზე (ს/კ 401977955) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

17

2017 წლის 25 აპრილი N604/ს ბრძანება

შპს "პოსეიდონის“ ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პირველი ხორგას მიმდებარედ ქვალონის საბადოს №21 ჭაბურღილის თერმული წყლის (სათბურისათვის) მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში დღე-ღამეში 1105 მ3-ის ოდენობით.

შპს "პოსეიდონის“ (ს/კ 215090880)

2034 წლის 24 მარტამდე

შპს "პალიასტომი-2004"-ზე (ს/კ 215103509) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001317 ლიცენზიის შპს "პოსეიდონზე“ (ს/კ 215090880) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

18

2017 წლის 25 აპრილი N605/ს ბრძანება

 ფ/პ მიხეილ ბადაგაძეს დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაღრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. აბანოსხევის ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 55 200 მ3- ის ოდენობით.

ფ/პ მიხეილ ბადაგაძეს (პ/ნ 16001006277)

2021 წლის 14 იანვრამდე

ფ/პ თამარ ებიტაშვილზე (პ/ნ 16001008783) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004213 ლიცენზიის ფ/პ მიხეილ ბადაგაძეზე (პ/ნ 16001006277) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

19

2017 წლის 25 აპრილი N606/ს ბრძანება

შპს "ქინდნესს"-ს მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სალხინოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ტეხურაზე "სალხინოს" ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 31 804 მ3- ის ოდენობით

შპს "ქინდნესს"-ს (ს/კ 435433121)

2019 წლის5 აპრილამდე

ფ/პ ბადრი ნაჭყებიაზე (პ/ნ 62004020170) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003484 ლიცენზიის შპს "ქინდნესსზე“ (ს/კ 435433121) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

20

2017 წლის 25 აპრილი N607/ს ბრძანება

შპს "ქინდნესს"-ს მარტვილის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეხაინდრაოს ტერიტორიაზე მდ. ცხენისწყალზე "ცხენისწყლის" ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 27 550 მ3- ის ოდენობით.

შპს "ქინდნესს"-ს (ს/კ 435433121) 

2017 წლის 10 სექტემბრამდე

ფ/პ ლევან დანელიაზე (პ/ნ 29001008995) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002919 ლიცენზიის შპს "ქინდნესსზე“ (ს/კ 435433121) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

21

2017 წლის 25 აპრილი N608/ს ბრძანება

შპს "A&S International Group"-ს გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ჭერმისხევზე "ჭერმისხევის" ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 5 500 მ3- ის ოდენობით.

შპს "A&S International Group"-ს (ს/კ 401977955)

2019 წლის 11 ივნისამდე

შპს "რობასტ სერვისზე“ (ს/კ 401989611) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001681 ლიცენზიის შპს "A&S International Group"-ზე (ს/კ 401977955) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

22

2017 წლის 26 აპრილი N613/ს ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუკუზანში, „დამარჩინე“, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1095 მ3-ის ოდენობით

შპს „შატო მუკუზანზე“ (ს/ნ 427721156)

25 წლის ვადით

პირველადი

23

2017 წლის 26 აპრილი N615/ს ბრძანება

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეჟბადინის მიმდებარედ) ჯამური მოპოვება 85 800

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი" (ს/კ 204430400

2020 წლი 22 ივლისამდე

შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 204559003) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002792 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

24

2017 წლის 26 აპრილი N616/ს ბრძანება

მდ. ხრამზე „ლეჟბადინის“ ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხანჯი-გაზლოს მიმდებარედ) ჯამური მოპოვება 1 761 900 მ3

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი" (ს/კ 204430400

2020 წლი 24 ოქტომბრამდე

შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 204559003) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003858 ლიცენზიაში ცვლილების შეტან

25

2017 წლის 26 აპრილი N617/ს ბრძანება

მდ. მტკვარზე „მეტეხი II“-ის ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარედ) ჯამური მოპოვება  645 600 მ3

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ კაუკასუსი" (ს/კ 204430400

2020 წლი 29 დეკემბრამდე

შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 204559003) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003254 ლიცენზიაში ცვლილების შეტან

26

2017 წლის 26 აპრილი N618/ს ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვეშის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მაშავერას ქვიშა, ხრეშის მოპოვება

შპს „საბა +++“-ზე (ს/კ 225396130)

გაუქმდა

შპს „საბა +++“-ზე (ს/კ 225396130) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003330 ლიცენზიის გაუქმება

27

2017 წლის 26 აპრილი N619/ს ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რაჭისუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მაშავერას ქვიშა, ხრეშის მოპოვება

შპს „საბა +++“-ზე (ს/კ 225396130)

გაუქმდა

შპს „საბა +++“-ზე (ს/კ 225396130) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №00755 ლიცენზიის გაუქმება

28

2017 წლის 26 აპრილი N621/ს ბრძანება

ქალაქ ქარელის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7300 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ზურაბ კაჟაშვილზე (პ/ნ 57001007921)

25 წლის ვადით

პირველადი

29

2017 წლის 26 აპრილი N629/ს ბრძანება

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნინოწმინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3000 მ3-ის ოდენობით

შპს „ახალი ქართული პროდუქტი“ (ს/ნ 405062738)

25 წლის ვადით

პირველადი

30

2017 წლის 26 აპრილი N630/ს ბრძანება

ქ.გარდაბანში, ლელაშხას დასახლების ტერიტორიაზე, თამარ მეფის ქ.191-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

ფ/პ ომარ ავალიანზე (პ/ნ01011024871)

გაუქმდა

ფ/პ ომარ ავალიანზე (პ/ნ01011024871) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004383 ლიცენზიის (N1002563 ლიცენზიის დუბლიკატის) გაუქმება

31

2017 წლის 26 აპრილი N633/ს ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თაგვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თაგვეთის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისე-ულის მოპოვება , ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 9000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ იაგო გრიგალაშვილზე (პ/ნ 57001026898)

1 წლის ვადით

პირველადი

32

2017 წლის 26 აპრილი N634/ს ბრძანება

ქალაქი ზუგდიდი, დემურიას ქუჩა №1-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 200 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ზურაბ მარკოზიაზე“ (ს/ნ 19001026229)

25 წლის ვადით

პირველადი

33

2017 წლის 26 აპრილი N635/ს ბრძანება

ქალაქი ზუგდიდი, ხორავას ქუჩა №5-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ედუარდი ქირიაზე“ (ს/ნ 19001024997)

25 წლის ვადით

პირველადი

34

2017 წლის 26 აპრილის636/ს ბრძანება

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარდისუბნის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ელმირა თაღიევაზე (პ/ნ 20001016962)

25 წლის ვადით

პირველადი

35

2017 წლის 26 აპრილის N636/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისე-ულის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 51 900 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ გიორგი უკლებაზე (პ/ნ 01009012630)

4 წლის ვადით

პირველადი

36

2017 წლის 26 აპრილის N638/ს ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძველი სენაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ტეხურზე „ტეხურისპირის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისე-ულის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 634 200 მ3-ის ოდენობით

შპს „ინდიკოზე“ (ს/ნ 239862298)

5 წლის ვადით

პირველადი

37

2017 წლის 27 აპრილის N640/ს ბრძანება

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება (მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეჟბადინის მიმდებარე ტერიტორიაზე) 35 000 მმ3/წელიწადში

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ- კაუკასუსი" (ს/კ 204430400

2041 წლის 23 ნოემბრამდე

შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 204559003) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004099 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

38

2017 წლის 27 აპრილის N641/ს ბრძანება

მდ. მტკვარზე „კავთისხევის“ ქვიშა, ხრეშის მოპოვება (კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარედ) ჯამური მოპოვება 181 800 მ3

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ- კაუკასუსი" (ს/კ 204430400

2021 წლი 26 იანვრამდე

შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 204559003) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003325 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

39

2017 წლის 27 აპრილის N642/ს ბრძანება

მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება (ქ. თბილისის ტერიტორიაზე) 29 200 მ3/წელიწადში

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ- კაუკასუსი" (ს/კ 204430400

2041 წლი 28 აპრილამდე

შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 204559003) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003564 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

40

2017 წლის 27 აპრილის N643/ს ბრძანება

მდ. ხრამის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება (მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იმირის მიმდებარედ) ჯამური მოპოვება 109 200 მ3

 შპს "ჰაიდელბერგცემენტ- კაუკასუსი" (ს/კ 204430400

2021 წლი 31 დეკემბრამდე

შპს „ჰაიდელბერგბეტონ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 204559003) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004191 ლიცენზიაში ცვლილების შეტანა

41

2017 წლის 27 აპრილის N644/ს ბრძანება

შპს "სინერჯი ქონსთრაქშინ"-ს მესტიის მუნიციპალიტეტში, დაბა მესტიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. მესტიაჭალის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 89 990 მ3-ის ოდენობით

შპს "სინერჯი ქონსთრაქშინ"-ს (ს/კ 404395310)

2021 წლის 10 აგვისტომდე

სს "სვანეთი ჰიდროზე“ (ს/კ 405021275) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003830 ლიცენზიის შპს "სინერჯი ქონსთრაქშინზე“ (ს/კ 404395310) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

42

2017 წლის 27 აპრილის N645/ს ბრძანება

ქალაქ გორის ტერიტორიაზე (ელექტროფიკაციის დასახლება) მიწისქვეშა მინერალური (გარეგანი მოხმარების სამკურნალო აბაზანები) წყლის მოპოვება წელიწადში 500 მ3-ის ოდენობით (სამივე ჭაბურღილიდან და ერთი წყაროდან ერთად)

ფ/პ ზურაბ ოსაძეზე (პ/ნ 43001007858)

25 წლის ვადით

პირველადი

43

2017 წლის 27 აპრილის N646/ს ბრძანება

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, დაბა სტეფანწმინდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. თერგის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 37 500 მ3-ის ოდენობით

შპს „ეს ერ ჯი“-ზე (ს/ნ 441485457)

3 წლის ვადით

პირველადი

44

2017 წლის 27 აპრილის N648/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გეგუთის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2555 მ3-ის ოდენობით

შპს „არგო ჯორჯიაზე“ (ს/ნ 212824112)

25 წლის ვადით

პირველადი

45

2017 წლის 27 აპრილის N649/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 199 800 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯორჯიან მინერალსზე“ (ს/ნ 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

46

2017 წლის 27 აპრილის N650/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კვახჭირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე „კვახჭირის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 109 200 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯორჯიან მინერალსზე“ (ს/ნ 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

47

2017 წლის 27 აპრილის N651/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კვახჭირის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონზე „კვახჭირის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 114 900 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯორჯიან მინერალსზე“ (ს/ნ 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

48

2017 წლის 28 აპრილის N652/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. მაღლაკის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1200 მ3-ის ოდენობით

შპს „იგატუზე“ (ს/ნ 412685054)

25 წლის ვადით

პირველადი

49

2017 წლის 28 აპრილის N653/ს ბრძანება

ქალაქი ზუგდიდის ტერიტორიაზე, კრილოვის ქუჩა №71-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ვახტანგ ჯიქიაზე“ (ს/ნ 19001022357)

25 წლის ვადით

პირველადი

50

2017 წლის 28 აპრილის N654/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შამგონას მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ენგურის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 51 300 მ3-ის ოდენობით

შპს „თი-ენ-თი ჯგუფზე“ (ს/კ 445495713)

3 წლის ვადით

პირველადი

51

2017 წლის 28 აპრილის N655/ს ბრძანება

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მელექედურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ნატანების ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 53 700 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ სიკო მეხუზლაზე (პ/ნ 33001011434)

3 წლის ვადით

პირველადი

52

2017 წლის 28 აპრილის N656/ს ბრძანება

ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საჯიჯაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, 69 000 მ3 მდ. ჭანისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში ი/მ კახაბერ მოლაშხიას (ს/კ 19001024402)

ი/მ რევაზ ქავთარაძეს (ს/კ 19001018619) ჭანისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება განესაზღვრა 33 400 მ3-ის ოდენობით

2022 წლის 8 აპრილამდე 

ი/მ რევაზ ქავთარაძეზე (ს/კ 19001018619) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004415 ლიცენზიის ნაწილის ი/მ კახაბერ მოლაშხიაზე (ს/კ 19001024402) საკუთრებაში გადაცემა

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.