სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 21/04/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/04/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
21/04/2017
ვებგვერდი, 25/04/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

ინფორმაცია

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

 

N

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 10 აპრილი N491/ს ბრძანება

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 10 950 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმ”-ზე (ს/კ 202352514)

25 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 10 აპრილი N492/ს ბრძანება

ქ. ქუთაისში, გ.ტაბიძის ქუჩა N34-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „აიეტის სასახლეზე” (ს/კ 212693441)

გაუქმდა

შპს „აიეტის სასახლეზე” (ს/კ 212693441) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000555 ლიცენზიის გაუქმება

3

2017 წლის 10 აპრილი N496/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიაზე” (ს/კ 202161098)

გაუქმდა

შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიაზე” (ს/კ 202161098) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000845 ლიცენზიის გაუქმება

4

2017 წლის 10 აპრილი N498/ს ბრძანება

ქ. ახალციხის ტერიტორიაზე, თამარაშვილის ქ.N1-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიაზე” (ს/კ 202161098)

გაუქმდა

შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიაზე” (ს/კ 202161098) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001204 ლიცენზიის გაუქმება

5

2017 წლის 10 აპრილი N499/ს ბრძანება

ქ. ბორჯომში, დავით აღმაშენებლის ქუჩაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიაზე” (ს/კ 202161098)

გაუქმდა

შპს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიაზე” (ს/კ 202161098) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001205 ლიცენზიის გაუქმება

6

2017 წლის 10 აპრილი N500/ს ბრძანება

ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე, ნიკეას ქუჩა, ჩიხი II, N3-ში (ნაკვ 02/623) მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ანიზე” (ს/კ 212819360)

გაუქმდა

შპს „ანიზე” (ს/კ 212819360) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000907 ლიცენზიის გაუქმება

7

2017 წლის 10 აპრილი N501/ს ბრძანება

ქ. ქუთაისის ტერიტორიაზე, გამსახურდიას ქ.N43 დ-ში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „ანიზე” (ს/კ 212819360)

გაუქმდა

შპს „ანიზე” (ს/კ 212819360) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000908 ლიცენზიის გაუქმება

8

2017 წლის 10 აპრილი N503/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ბაკურიზე” (ს/კ 444549507)

25 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 10 აპრილი N504/ს ბრძანება

ქ. მარნეულის ტერიტორიაზე, აღმაშენებლის ქუჩა №1-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 2 400 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,მწვანე ბაზარიზე” (ს/კ 234211812)

25 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 10 აპრილი N505/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუხის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ქალაქმშენსერვის”-ზე (ს/კ 220016854)

25 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 10 აპრილი N507/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვეშის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 4 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციაზე” (ს/კ 230866783)

25 წლის ვადით

პირველადი

12

2017 წლის 11 აპრილი N508/ს ბრძანება

ქ. ახალციხეში, თამარაშვილის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 300 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,სავაჭრო ცენტრ ახალციხეზე” (ს/კ 404452579)

25 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 11 აპრილი N509/ს ბრძანება

ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე, პუშკინის ქუჩა №102-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 10 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,კავკასენერგოზე” (ს/კ 404922063)

25 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 11 აპრილი N510/ს ბრძანება

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,მუხლი-წესის“ თაბაშირ-ანჰიდრიტის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 68 310 ტ-ის ოდენობით

შპს ,,შოდა-2017“-ზე (ს/კ 405188372)

10 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 11 აპრილი N511/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუხის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ტრიადა 11“-ზე (ს/კ 419991762)

25 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 11 აპრილი N512/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. აღაიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსანზე, ,,აღაიანის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 72 900 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ბესთ სოლუშენსზე” (ს/კ 436254072)

5 წლის ვადით

პირველადი

17

2017 წლის 11 აპრილი N513/ს ბრძანება

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ეწერის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ყვირილაზე „ჩოლაბურის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 200 700 მ3-ის ოდენობით

შპს „ჯორჯიან ლოჯისტიკ კომპანიზე” (ს/კ 205257924)

5 წლის ვადით

პირველადი

18

2017 წლის 11 აპრილი N515/ს ბრძანება

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეჟბადინის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ხრამზე, ,,ლეჟბადინის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 101 100 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,დელტა კონტაქტი +“-ზე (ს/კ 401996765)

5 წლის ვადით

პირველადი

19

2017 წლის 11 აპრილი N516/ს ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კოლაგის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 4 000 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკულ კორპორაციაზე” (ს/კ 230866783)

25 წლის ვადით

პირველადი

20

2017 წლის 12 აპრილი N517/ს ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვენატკოცას ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 095 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ზურაბ ხარატიშვილზე (პ/ნ 43001010960)

25 წლის ვადით

პირველადი

21

2017 წლის 13 აპრილი N524/ს ბრძანება

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დილიფის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „დილიფის“ ანდეზიტ-ბაზალტის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 5000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნათელა გოგოლაძეზე (პ/ნ 11001009568)

5 წლის ვადით

პირველადი

22

2017 წლის 13 აპრილი N525/ს ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ჭერმისხევის, ფაფრისხევის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 549 900 მ3-ის ოდენობით

შპს „კომპანია ბლექ სი გრუპიზე” (ს/კ 204477734)

5 წლის ვადით

პირველადი

23

2017 წლის 13 აპრილი N527/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მიქელწყაროს მიმდებარე ტერიტორიაზე „კავთისხევის“ ქვიშა, ხრეშის მოპოვებ

შპს „კანიონიზე” (ს/კ 406173590)

გაუქმდა

შპს „კანიონიზე” (ს/კ 406173590) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003517 ლიცენზიის გაუქმებ

24

2017 წლის 13 აპრილი N528/ს ბრძანება

ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე, მოსკოვის ქუჩა №3-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,კოლხა-99“-ზე (ს/კ 220011886)

25 წლის ვადით

პირველადი

25

2017 წლის 13 აპრილი N529/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო მაკვანეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ბჟუჟაზე "მაკვანეთის" ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 64 500 მ3 - ის ოდენობით

შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპის” (ს/კ 204477734)

2022 წლის 21 მარტამდე

ფ/პ ზურაბ მეგრელიძეზე (პ/ნ 62001042937) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004352 ლიცენზიის შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპიზე” (ს/კ 204477734) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

26

2017 წლის 13 აპრილი N530/ს ბრძანება

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ „ალექსანდრე ჭაჭუაზე“ (ს/კ 19001042039)

25 წლის ვადით

პირველადი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.