სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 07/04/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 11/04/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
07/04/2017
ვებგვერდი, 11/04/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

 

ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

 

 

N

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 27 მარტი  N402/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიდი დურნუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე 137 500 მ3 "დურნუკის" ბაზალტის (სამშენებლო) მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში ი/მ ნიაზი ზეინალოვს (ს/კ 28001000914)

ფ/პ აზად ნურმამედოვს (პ/ნ 28001110081) განესაზღვრა ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად)  229 500 მ3 

2036 წლის 29 მარტამდე 

ფ/პ აზად ნურმამედოვზე (პ/ნ 28001110081) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003475 ლიცენზიის ნაწილის ი/მ ნიაზი ზეინალოვზე (ს/კ 28001000914) საკუთრებაში გადაცემა

2

2017 წლის 28 მარტი  N404/ს ბრძანება

დუშეთის მუნიციპალიტეტში,  სოფ. ჭართალის ტერიტორიაზე, მდ. არაგვზე, „ფასანაურის“ ქვიშა, ხრეშის მოპოვება

შპს „ჯი დი ეს 2007“-ზე (ს/კ 200236128)

გაუქმდა

შპს „ჯი დი ეს 2007“-ზე (ს/კ 200236128) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004363 ლიცენზიის (N1000842 ლიცენზიის დუბლიკატის) გაუქმება

3

2017 წლის 28 მარტი  N405/ს ბრძანება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში,  სოფ. დადეშის მიმდებარე ტერიტორიაზე, „ტაშკალას“ ვულკანური წიდის  მოპოვება ჯამური მოპოვება 249 610 მ3 -ის ოდენობით

ფ/პ აშოტ აკოფიანზე (07001006412)

2027 წლის 15 

აგვისტომდე

ფ/პ აშოტ აკოფიანზე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2007 წლის 14 აგვისტოს №1118 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანა

4

2017 წლის 28 მარტი  N406/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძეგვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,ძეგვის“ ქვიშა-ხრეშის მოპოვება  ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში 31 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,გარანტი 2012“-ზე (ს/კ 436033043)

3 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 29 მარტი  N414/ს ბრძანება

ქ. გორში, გორკის ქ. №175 ბ-ს მიმდებარე ტერიტორიაზე,მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ივანე თათეშვილზე (პ/ნ 59001024941)

25 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 29 მარტი  N415/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის ტერიტორიაზე,მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 825 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნაირა დალაქიშვილზე (პ/ნ 31001026267)

25 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 29 მარტი  N416/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. თედოწმინდას ტერიტორიაზე,მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ თოფიგ როსტომოვზე  (პ/ნ 59001003192)

25 წლის ვადით

პირველადი

8

2017 წლის 30 მარტი  N423/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბერბუკის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,უნივერსალზე“ (ს/კ  404438131)

25 წლის ვადით

პირველადი

9

2017 წლის 30 მარტი  N425/ს ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იანეთის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 825 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,გაბიზე“ (ს/კ 444957904)

25 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 30 მარტი  N426/ს ბრძანება

ორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოთარშენის ტერიტორიაზე,მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 825 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ მერაბი ტეტუნაშვილზე (პ/ნ 43001002134)

25 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 30 მარტი  N427/ს ბრძანება

ქ. სამტრედიის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ცხენისწყლის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო  წიაღისეულის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  21 600 მ3-ის ოდენობით

ი/მ  ,,მიხეილ კახაძეზე“ (ს/კ  37001007423)

2 წლის ვადით

პირველადი

12

2017 წლის 30 მარტი  N428/ს ბრძანება

ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ენისელის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  15 000 მ3-ის ოდენობით

შპს  ,,ნკნ 777“-ზე (ს/კ 441555568)

1 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 30 მარტი  N433/ს ბრძანება

დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭართალის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მთიულეთის არაგვზე, ,,ფასანაური“-ს ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში განისაზღვროს  64 200 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ჯი დი ეს 2017“-ზე (ს/კ 429323252)

5 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 31 მარტი  N436/ს ბრძანება

 სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შუა ბაშის  მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის  მოქმედების  პერიოდში  91 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,კენჭიზე“

(ს/კ 444959109)

5 წლის ვადით

პირველადი

15

2017 წლის 31 მარტი  N438/ს ბრძანება

თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარდისუბნის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 8 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნიკოლოზ კობიაშვილზე (პ/ნ 20001030213)

25 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 31 მარტი  N439/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, დაბა ურეკის ტერიტორიაზე (ორი ჭაბურღილი), მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წყლის ჯამური მოცულობა (ორივე ჭაბურღილზე ერთად) წელიწადში 7 300 მ3-ის ოდენობით

ი/მ  ,,გრიგოლ დუმბაძეზე“ (ს/კ 01023003012)

25 წლის ვადით

პირველადი

 

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.