ქ. ყვარელში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − „დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

ქ. ყვარელში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − „დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 173
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 31/03/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 03/04/2017
სარეგისტრაციო კოდი 450030000.10.003.019882
173
31/03/2017
ვებგვერდი, 03/04/2017
450030000.10.003.019882
ქ. ყვარელში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − „დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №173

2017 წლის 31 მარტი

   ქ. თბილისი

 

ქ. ყვარელში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის − „დოლოჭოპის სამნავიანი ბაზილიკისათვის“ ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის განსაზღვრის შესახებ

მუხლი 1
„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, ქ. ყვარელში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლს − „დოლოჭოპის სამნავიან ბაზილიკას“ განესაზღვროს ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორია.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიგიორგი კვირიკაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.