სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

  • Word
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 30/03/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი
  • Word
0
30/03/2017
ვებგვერდი, 31/03/2017
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი

ინფორმაცია

სსიპ _ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ლიცენზიის გაცემის თაობაზე

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 20 მარტი №370/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარალეთის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 3 650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ მორის შაყულაშვილზე (პ/ნ 59001003586)

25 წლის ვადით

პირველადი

2

2017 წლის 20 მარტი №371/ს ბრძანება

ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვენატკოცას ტერიტორიაზე, (ორი ჭაბურღილი და ერთი ჭა), მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორ ჭაბურღილზე და ერთ ჭაზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 7 300 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ თამაზ ხაჭაპურიძეზე (პ/ნ 43001038992)

25 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 20 მარტი №372/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, (ორი ჭაბურღილი), მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე ჭაბურღილზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში განისაზღვროს 3 650 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ნანა ბეგიაშვილზე (პ/ნ 59001004470)

25 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 20 მარტი №373/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო მაკვანეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ბჟუჟაზე, ,,მაკვანეთის“ ქვიშა-ხრეშის (I და II უბანი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 64 500 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ზურაბ მეგრელიძეზე (პ/ნ 62001042937)

5 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 20 მარტი №374/ს ბრძანება

ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შქმერის მიმდებარე ტერიტორიაზე "შქმერის" მანგანუმის მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 314 148 ტონის ოდენობით

შპს "რუსთავი ჯგუფის” (ს/კ 416291220)

2028 წლის 18 ნოემბრამდე

შპს „ფერო ექს ჯორჯიაზე” (ს/კ 454411128)გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004128 ლიცენზიის შპს "რუსთავი ჯგუფზე” (ს/კ 416291220) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

6

2017 წლის 20 მარტი №375/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გომის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე"მეტეხი II"-ს ქვიშა-ხრეშის მოპოვება განესაზღვროს 69 300 მ3 - ის ოდენობით

 შპს "ჯეო სტრაქშენს” (ს/კ 454410236)

2020 წლის 14 ნოემბრამდე

შპს "თეზი ტრანსიზე“ (ს/კ 404998053) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003090 ლიცენზიის შპს "ჯეო სტრაქშენ"-ზე (ს/კ 454410236) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

7

2017 წლის 20 მარტი №376/ს ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჰერეთისკარის მიმდებარე ტერიტორიაზე "ჰერეთისკარის" ქვიშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 5 171 მ3 - ის ოდენობით

შპს "ქვიბის“ (ს/კ 440389964)

2017 წლის 13 აპრილამდე

ი/მ გელა ღვედაშვილზე (ს/კ 40001030705) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003509 ლიცენზიის შპს "ქვიბი"-ზე (ს/კ 440389964) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

8

2017 წლის 20 მარტი №377/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. დიდი დურნუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე "დიდი დურნუკის" ბაზალტის (სამშენებლო) მოპოვება 147 000 მ3 - ის ოდენობით

ი/მ რაშად ჩობანოვს (ს/კ 28001023126)

2030 წლის 31 დეკემბრამდე

ფ/პ აზერ ალექფეროვზე (პ/ნ 28001031108) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003277 ლიცენზიის ი/მ რაშად ჩობანოვზე (ს/კ 28001023126) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

9

2017 წლის 20 მარტი №378/ს ბრძანება

სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იანეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. გუბისწყალზე, 69 300 მ3 "იანეთის" ქვიშა-ხრეშის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში შპს "კომპანია ბლექ სი გრუპის“ (ს/კ 204477734)

შპს "გზამშენი"-ს (ს/კ 437062018) მდ. გუბისწყალზე განესაზღვრა 260 700 მ3 "იანეთის" ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 

2020 წლის 07 ნოემბრამდე

შპს "გზამშენი"-ზე (ს/კ 437062018) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004284 ლიცენზიის ნაწილის შპს "კომპანია პლექ სი გრუპიზე“ (ს/კ 204477734) საკუთრებაში გადაცემა

10

2017 წლის 20 მარტი №379/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლიხაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. აჭისწყლის ქვიშა-ხრეშის (I და II უბანი) მოპოვება ჯამური მოცულობა (ორივე უბანზე ერთად) ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 100 500 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,კავკაზ ცემენტ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 404893601)

5 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 20 მარტი №380/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. თონეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ალგეთის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 14 700 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,ქვიშაზე“ (ს/კ 405191938)

1 წლის ვადით

პირველადი

12

2017 წლის 23 მარტი №390/ს ბრძანება

ქ. ზუგდიდის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება წელიწადში 1 000 მ3-ის ოდენობით

ი/მ ,,ბესიკ გულუაზე“ (ს/კ 19001004599)

25 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 23 მარტი №392/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. დვაბზუს ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 365 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ალექსანდრე გოგოტიშვილზე (პ/ნ 33001039774)

25 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 23 მარტი №394/ს ბრძანება

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სართიჭალის ტერიტორიაზე, „ყვირილაანთმთის“ ქვიშის მოპოვება

შპს „შენ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 223366337)

გაუქმდა

შპს „შენ ჯორჯიაზე“ (ს/კ 223366337) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000222 ლიცენზიის გაუქმება

15

2017 წლის 24 მარტი №396/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. სუფსაზე, 15 000 მ3 ქვიშა-ხრეშის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში შპს "მიმინო 2014"-ს (ს/კ 405029892)

შპს "ჯორჯიან მინერალს"-ს (ს/კ 437067898) მდ. სუფსის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება განესაზღვრა 524 400 მ3 - ის ოდენობით

2021 წლის 13 დეკემბრამდე

შპს "ჯორჯიან მინერალს"-ზე (ს/კ 437067898) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004240 ლიცენზიის ნაწილის შპს "მიმინო 2014"-ზე (ს/კ 405029892) საკუთრებაში გადაცემა

16

2017 წლის 24 მარტი №397/ს ბრძანება

დმანისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქარიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,ქარიანის“ ვულკანური ფერფლის (სამშენებლო) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 24 000 მ3-ის ოდენობით

ფ/პ ელდარ შარიფოვზე (პ/ნ 15001011246)

5 წლის ვადით

პირველადი

17

2017 წლის 24 მარტი №398/ს ბრძანება

ქ. თბილისის ტერიტორიაზე, ნინო ჯავახიშვილის ქუჩა №1-ში, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 7 300 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრიზე“ (ს/კ 202051876)

25 წლის ვადით

პირველადი

18

2017 წლის 24 მარტი №399/ს ბრძანება

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წითელმთის მიმდებარე ტერიტორიაზე 15 000 მ3 მდ. ბჟუჟის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება გადაეცა საკუთრებაში შპს "გურულები მშენებელი"-ს (ს/კ 437370621)

შპს "ჯორჯიან მინერალს" (ს/კ 437067898) მდ. ბჟუჟის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება განესაზღვრა 297 600 მ3 - ის ოდენობით

2021 წლის 16 დეკემბრამდე

შპს "ჯორჯიან მინერალს"-ზე (ს/კ 437067898) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004286 ლიცენზიის ნაწილის შპს "გურულები მშენებელი"-ზე (ს/კ 437370621) საკუთრებაში გადაცემა

19

2017 წლის 24 მარტი №400/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქსოვრისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში  71 100 მ3-ის ოდენობით

შპს "ჯორჯიან მინერალს" (ს/კ 437067898)

5 წლის ვადით

პირველადი

20

2017 წლის 24 მარტი №401/ს ბრძანება

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სავანეთის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 5 457 მ3-ის ოდენობით

შპს ,,სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმზე“ (ს/კ 202352514)

25 წლის ვადით

პირველადი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.