„სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

„სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 500-IIს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 23/03/2017
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 27/03/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 02/04/2017
სარეგისტრაციო კოდი 140060000.05.001.018358
500-IIს
23/03/2017
ვებგვერდი, 27/03/2017
140060000.05.001.018358
„სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
 

საქართველოს კანონი

 

 

„სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

მუხლი 1. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „სახანძრო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს 1998 წლის 12 მაისის კანონი (პარლამენტის უწყებანი, №19-20, 30.05.1998, გვ. 61).

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2017 წლის 2 აპრილიდან.


საქართველოს პრეზიდენტიგიორგი მარგველაშვილი

 

 

ქუთაისი,

23 მარტი 2017 წ.

N500-IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.