სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის თაობაზე გამოცემული ბრძანებების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი
მიღების თარიღი 15/03/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი

გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია ლიცენზიების გაცემის შესახებ

 

 

 

 

ბრძანების ნომერი და გაცემის თარიღი

ლიცენზირებული ტერიტორიის ადგილმდებარეობა, რესურსის სახეობა და რაოდენობა

ლიცენზიის მფლობელი (ვისზეა გაცემული)

მოქმედების ვადა

შენიშვნა

1

2017 წლის 06 მარტი  №265/ს ბრძანება

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჰერეთისკარის მიმდებარე ტერიტორიაზე "ჰერეთისკარის" ქვიშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში, 18 200 მ 3  - ის ოდენობით

შპს "სანი" (ს/კ 443569014)

2019 წლის 14 იანვრამდე

ფ/პ გიორგი ბაკაშვილზე (პ/ნ 40001019150) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004214 ლიცენზიის შპს "სანი"-ზე (ს/კ 443569014) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

2

2017 წლის 07 მარტი  №266/ს ბრძანება

მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მუხრანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ქსნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 23 100 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ გრიგოლ კომახიძე (პ/ნ 01024010208)

2 წლის ვადით

პირველადი

3

2017 წლის 07 მარტი  №267/ს ბრძანება

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო ალვანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. ალაზნის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება, ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 20 000 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,პრემიერი“ (ს/კ 401968019)

2 წლის ვადით

პირველადი

4

2017 წლის 07 მარტი  №268/ს ბრძანება

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ოკამის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,ოკამის“ ვულკანური წიდის (სამშენებლო) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 18 000 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ჰერეთი-95“ (ს/კ 423099220)

5 წლის ვადით

პირველადი

5

2017 წლის 07 მარტი  №269/ს ბრძანება

სენაკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჭალადიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. რიონის ქვიშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 1 500 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,აისი-2005“ (ს/კ 239884559)

1 წლის ვადით

პირველადი

6

2017 წლის 09 მარტი  №278/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ხიდისთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 14 600 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,იბოლია“ (ს/კ 217873031)

25 წლის ვადით

პირველადი

7

2017 წლის 09 მარტი  №279/ს ბრძანება

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ივანოვკას ტერიტორიაზე, „ივანოვკის“ დიაბაზ-პორფირიტის (ლოდნარი, საშენი მასალა) მოპოვება

ფ/პ მიხეილ ასლანიშვილი(პ/ნ 24001005264)

გაუქმდა

ფ/პ მიხეილ ასლანიშვილზე (პ/ნ 24001005264) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1000745 ლიცენზიის გაუქმება

8

2017 წლის 09 მარტი  №280/ს ბრძანება

სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვება (ბოლნისის, მარნეულის, დმანისის, წალკისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტები)

შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფი“ ს/კ 404908775

2041 წლის 13 ოქტომბრამდე

„შპს „კავკასიის სამთო ჯგუფიზე“ სასარგებლო წიაღისეულის (ფერადი, კეთილშობილი, იშვიათი მეტალები და ბარიტი) შესწავლა-მოპოვების მიზნით სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის გაცემის შესახებ’’ სსიპ _ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის 2011 წლის 12 ოქტომბრის №13/441 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანა

9

2017 წლის 09 მარტი  №286/ს ბრძანება

ასპინძის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ძველის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,ძველის“ თიხის (სამშენებლო) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 69 100 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,მტკვარი ჰესი“ (ს/კ 205271043)

5 წლის ვადით

პირველადი

10

2017 წლის 09 მარტი  №287/ს ბრძანება

ასპინძის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,რუსთავის“ ტექნოგენური დანაგროვის (ღორღი) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 35 100 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,მტკვარი ჰესი“ (ს/კ 205271043)

5 წლის ვადით

პირველადი

11

2017 წლის 09 მარტი  №290/ს ბრძანება

საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იცქისის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ,,იცქისის“ კვარცმინდვრისშპატიანი ქვიშის (საშენი მასალა) მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 103 000 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,იტავაზა მშენებელი“ (ს/კ 439393425)

5 წლის ვადით

პირველადი

12

2017 წლის 09 მარტი  №291/ს ბრძანება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბადიაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. იორის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 52 500 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ს მოტორს“ (ს/კ 206266173)

4 წლის ვადით

პირველადი

13

2017 წლის 09 მარტი  №292/ს ბრძანება

ასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე, ,,მეტეხი II“-ის ქვიშა-ხრეშის მოპოვება ჯამური მოცულობა ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში 229 500 მ 3 -ის ოდენობით

შპს ,,ზენიტი“ (ს/კ 205186332)

5 წლის ვადით

პირველადი

14

2017 წლის 10 მარტი  №305/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მეტეხის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე "მეტეხი II"-ს ქვიშა-ხრეშის მოპოვება 485 400 მ 3  - ის ოდენობით

შპს "თეზი ტრანსი"-ზე (ს/კ 404998053)

2020 წლის 02 დეკემბრამდე

შპს "თეზი ტრანსი"-ზე (ს/კ 404998053) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003139 ლიცენზიის შპს "ჯეო სტრაქშენ"-ზე (ს/კ 454410236) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

15

2017 წლის 10 მარტი  №307/ს ბრძანება

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფ. როხის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება წელიწადში 1 825 მ 3 -ის ოდენობით

ფ/პ რომანი ხოჯენაშვილი (პ/ნ 09001005888)

25 წლის ვადით

პირველადი

16

2017 წლის 10 მარტი  №308/ს ბრძანება

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. გუმათის მიმდებარე ტერიტორიაზე "რუდუას" ტეშენიტის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში, 26 829 მ 3  - ის ოდენობით (I უბანზე 15 000 მ3; II უბანზე 79 მ 3 ; III უბანზე 11750 მ3)

"ფაზისი" (ს/კ 412723502)

2023 წლის 18 ივნისამდე

ფ/პ გაგა არსენიძეზე (პ/ნ 60001038424) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001234 ლიცენზიის შპს "ფაზისი"-ზე (ს/კ 412723502) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

17

2017 წლის 10 მარტი  №309/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გრაკალის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მდ. მტკვარზე "მეტეხი II" - ის ქვიშა-ხრეშის ჯამური მოპოვება, ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში, 168 000 მ 3  - ის ოდენობით

 შპს "დამმონი“ (ს/კ 432544561)

2021 წლის 28 მაისამდე

ფ/პ მიხეილ ონოფრიშვილზე (პ/ნ 01005007299) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003639 ლიცენზიის შპს "დამმონ"-ზე (ს/კ 432544561) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

18

2017 წლის 10 მარტი  №310/ს ბრძანება

ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ცხრუკვეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (ჩამოსასხმელი) მოპოვება

შპს „მაგნო“ს/კ 200038618)

გაუქმდა

შპს „მაგნო“-ზე (ს/კ 200038618) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1001320 ლიცენზიის გაუქმება

19

2017 წლის 10 მარტი  №311/ს ბრძანება

გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარალეთის ტერიტორიაზე, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება

შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო  №1“-ზე (ს/კ 217890584)

გაუქმდა

შპს „საგზაო სამშენებლო სამმართველო  №1“-ზე (ს/კ 217890584) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1002944 ლიცენზიის გაუქმება

20

2017 წლის 10 მარტი  №312/ს ბრძანება

კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გომის ტერიტორიაზე, „კასპის“ კირქვის (საცემენტე) მოპოვება

შპს „ჯორჯიან ცემენტი“ (ს/კ 400034333)

გაუქმდა

შპს „ჯორჯიან ცემენტი“-ზე (ს/კ 400034333) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1004254 ლიცენზიის გაუქმება

21

2017 წლის 10 მარტი  №313/ს ბრძანება

გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კაჭრეთის ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვება (ოთხივე ჭაბურღილზე ერთად), ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში წელიწადში 100 000 მ 3  - ის ოდენობით

შპს „ჯითიერი" (ს/კ 404515084)

2041 წლის 14 იანვრამდე

შპს "ამბასადორი"-ზე (ს/კ 404418386) გაცემული სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების №1003292 ლიცენზიის შპს "ჯითიერ"-ზე (ს/კ 404515084) საკუთრებაში მთლიანად გადაცემა

 

 

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.