სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის’’ განცხადება აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის’’ განცხადება აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 0
დოკუმენტის მიმღები ს.ს."ბამბის ნართი"
მიღების თარიღი 16/03/2017
დოკუმენტის ტიპი განცხადება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/03/2017
სარეგისტრაციო კოდი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის’’ (ს/კ. 200003085) საერთო კრების მოწვევის შესახებ

 

 2017 წლის 11 აპრილს, 13 საათზე  მოწვეულია სააქციო საზოგადოება ,,ბამბის ნართის“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრება, მისამართზე: ქ.თბილისი, ვ.ნინუას ქ.№3.

კრების სააღრიცხვო თარიღად დადგენილია 14.03.2017 წ.

 

დღის წესრიგი:

1) წლიური საფინანსო ანგარიშის განხილვა.

2) აუდიტორის არჩევა.

3) საზოგადოების  თანამშრომლებსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე პრემიების გაცემის საკითხი.

4) სხვადასხვა.

 

სს ,,ბამბის ნართის’’ დირექტორი                                      თ. ლებანიძე

totop
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.