ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XVII-C დანართსა და XVII-D დანართის B ნაწილში ცვლილებების შეტანის შესახებ გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტის 2016 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება N1/2016

ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XVII-C დანართსა და XVII-D დანართის B ნაწილში ცვლილებების შეტანის შესახებ გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტის 2016 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება N1/2016
დოკუმენტის ნომერი 200/42-GI-1/2016
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
მიღების თარიღი 10/11/2016
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულება და შეთანხმება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/03/2017
ძალაში შესვლის თარიღი 10/11/2016
სარეგისტრაციო კოდი 480610000.03.030.016464
200/42-GI-1/2016
10/11/2016
ვებგვერდი, 09/03/2017
480610000.03.030.016464
ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XVII-C დანართსა და XVII-D დანართის B ნაწილში ცვლილებების შეტანის შესახებ გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტის 2016 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება N1/2016
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი
ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XVII-C დანართსა და XVII-D დანართის B ნაწილში ცვლილებების შეტანის შესახებ გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტის 2016 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება N1/2016
 
 
 

 

გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტის 2016 წლის 10 ნოემბრის გადაწყვეტილება

№1/2016

ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების XVII-C დანართსა და XVII-D დანართის B ნაწილში ცვლილებების შეტანის შესახებ


გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტი,

ითვალისწინებს რა, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას, და, კერძოდ, 179-ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,b“ ქვეპუნქტს,

იღებს რა მხედველობაში, რომ:

(1) ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის შესახებ შეთანხმება ძალაში შევიდა 2012 წლის 1 აპრილს.

(2) ეს შეთანხმება მოგვიანებით იქცა, ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ნაწილად (შემდგომში ,,შეთანხმება“), რომელიც ძალაში შევიდა ძალაში 2014 წლის 1 სექტემბერს.

(3) შეთანხმების 171-ე მუხლი ითვალისწინებს ახალი გეოგრაფიული აღნიშვნების დამატების შესაძლებლობას, რომლებიც  დაცული იქნება მის დანართებში XVII-C და XVII-D, მას შემდეგ რაც დასრულდება ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული 170-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით გათვალისწინებული გასაჩივრების პროცედურა და მონაცემების შესწავლა ორივე მხარისთავის მისაღები შედეგით.

(4) აღნიშნული პროცედურა და მონაცემების შესწავლა დასრულდა და, შესაბამისად, შესაძლებელია დანართში XVII-C და დანართის XVII-D B ნაწილში ცვლილებების შეტანა.

მიიღო შემდგომი გადაწყვეტილება:


მუხლი 1

1. ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანართი XVII-C ჩანაცვლდეს ამ გადაწყვეტილების I დანართის ტექსტით.

2. ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დანართის XVII-D ნაწილი B ჩანაცვლდეს ამ გადაწყვეტილების II დანართის ტექსტით.

 მუხლი 2

ეს გადაწყვეტილება ძალაში შედის მიღების თარიღიდან.

შესრულებულია ბრიუსელში, 2016 წ. 10 ნოემბერს.

გეოგრაფიული აღნიშვნების ქვეკომიტეტის სახელით

თავმჯდომარე და ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელი

 

სუსანა მარაზუელა ასპიროზი

 ქვეკომიტეტის მდივნები

 

მდივანი ევროკავშირის მხრიდან

ნუნო ვისენტე

მდივანი საქართველოს მხრიდან

ნიკოლოზ გოგილიძე

 დანართი 1

 დანართი XVII - C

170-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით განსაზღვრული პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნები

ნაწილი A

 ევროკავშირის სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები პროდუქტები, გარდა ღვინის, სპირტიანი სასმელების და არომატიზებული ღვინოებისა, რომელთა დაცვა განხორციელდება საქართველოში

 

ევროკავშირის წევრი ქვეყანა

აღნიშვნა

 

ტრანსლიტერაცია

პროდუქტის სახეობა

BE

Jambon d'Ardenne

Jambon d’aRden

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

BE

Fromage de Herve

fRomaJ de eRv

ყველეული

BE

Beurre d'Ardenne

beR d’aRden

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

BE

Brussels grondwitloof

brasels gronvitlof

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

BE

Vlaams – Brabantse tafeldruif

flams-brabance tafeldruif

ხილი, ბოსტნეული

BE

Geraardsbergse Mattentaart

gerarsbergse matentaart

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

BE

Pâté gaumais

pate gome

ვროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

BG

Горнооряховски суджук

გორნოორიახოვსკი სუჯუკ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

 

CZ

Olomoucké tvarůžky

ოლომოუცკე ტვარუჟკი

ყველეული

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

ხელჩიცკო — ლჰენიცკე ოვოცე

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

CZ

Nošovické kysané zelí

noSovicke kisane zeli

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

CZ

Všestarská cibule

vSestarska cibule

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

CZ

Pohořelický kapr

pohorJelicki kapr

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

CZ

Třeboňský kapr

trJebonski kapr

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

CZ

Budějovické pivo

budeiovicke pivo

ლუდი

CZ

Budějovický měšťanský var

budeiovicki
meStianski var

ლუდი

CZ

České pivo

Ceske pivo

ლუდი

CZ

Českobudějovické pivo

Ceskobudeiovicke pivo

ლუდი

CZ

Chodské pivo

xodske pivo

ლუდი

CZ

Znojemské pivo

znoiemske pivo

ლუდი

CZ

Hořické trubičky

horJicke trubiCki

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Karlovarské oplatky

კარლოვარსკე ოპლატკი

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Karlovarské trojhránky

კარლოვარსკე ტროიჰრანკი

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Karlovarský suchar

karlovarski suxar

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Lomnické suchary

lomnicke suxari

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

marianskolazenske
 oplatki

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Pardubický perník

pardubicki pernik

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Štramberské uši

Stramberske uSi

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CZ

Český kmín

Ceski kmin

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

CZ

Chamomilla bohemica

xamomila bohemika

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

CZ

Žatecký chmel

Jatecki xmel

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

DK

Vadehavslam

ველჰაუსლამ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

DK

Vadehavsstude

ველჰაუსტულ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

DE

Bayerisches Rindfleisch / Rindfleisch aus Bayern

ბაიერიშეს რინდფლაიშ/ რინდფლაიშ აუს ბაიერნ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

DE

Diepholzer Moorschnucke

dipholcer moorSnuke

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

DE

Lüneburger Heidschnucke

liuneburger haideSnuke

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

SvebiS-heliSes
kvalitetsSvaineflaiS

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken ; Ammerländer Katenschinken

amerlender dilenrauxSinken;
amerlender katenSinken

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken

amerlender Sinken;
amerlender knoxenSinken

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Göttinger Stracke

გეტინგერ შთრაქე

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Göttinger Feldkieker

გეტინგერ ფელდქიქერ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Greußener Salami

roisner salami

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Halberstädter Würstchen

ჰალბერშთედთერ ვიურსთჰენ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Hofer Rindfleischwurst

ჰოფარ რინდფლაიშვურსთ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken

/ Holsteiner Katenrauchschinken/ Holsteiner Knochenschinken

ჰოლშთაინერ ქათენშინქენ / ჰოლშთაინერ შინქენ/ ჰოლშთაინერ ქათენრაუხშინქენ/ ჰოლშთაინერ ქნოხენშინქენ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste

niurenberger bratviurste;
niurenberger rostbratviurste

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Schwarzwälder Schinken

Svarcvelder Sinken

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Thüringer Leberwurst

Tiuringer lebervurst

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Thüringer Rostbratwurst

Tiuringer rostbratvurst

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Thüringer Rotwurst

Tiuringer rotvurst

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

DE

Allgäuer Bergkäse

algoier bergkeze

ყველეული

DE

Allgäuer Emmentaler

algoier ementaler

ყველეული

DE

Altenburger Ziegenkäse

altenburger cigenkeze

ყველეული

DE

Hessischer Handkäse / Hessischer Handkäs

ჰესიშერ ჰანდქეზე / ჰესიშერ ჰანდქეზ

ყველეული

DE

Nieheimer Käse

ნიჰაიმერ ქეზე

ყველეული

DE

Odenwälder Frühstückskäse

odenvelder friuStukskeze

ყველეული

DE

Lausitzer Leinöl

lauticer lainoel

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

DE

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren

baieriSer meerretih;
baieriSer kren

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

feldsalaT fon der
 inzel raihenau

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Gurken von der Insel Reichenau

gurken fon der inzel raihenau

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

ლიუნებურგერ ჰაიდექართოფელნ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut / Rheinischer Zuckerrübensirup / Rheinisches Rübenkraut

რაინიშეს ცუქერრუბენქრაუთ / რაინიშერ ცუქერრუბენსირუპ / რაინიშეს რუბენქრაუთ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Rheinisches Apfelkraut

რაინიშეს აპფელქრაუთ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Salate von der Insel Reichenau

salate fon der inzel raihenau

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem

Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

შრობენჰაუზენერ შფარგელ/შფარგელ აუს დემ შრობენჰაუზენერ ლანდ/შპარგელ აუს დემ ანბაუგებით შრობენჰაუზენ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Spreewälder Gurken

Spreevelder gurken

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Spreewälder Meerrettich

Spreevelder meerretih

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

tomaten fon der inzel raihenau

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

DE

Holsteiner Karpfen

holStainer karpfen

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

DE

Oberpfälzer Karpfen

oberpfelcer karpfen

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

DE

Schwarzwaldforelle

Svarcvaldforele

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

DE

Bayerisches Bier

baieriSes bier

ლუდი

DE

Bremer Bier

bremer bier

ლუდი

DE

Dortmunder Bier

dortmunder bier

ლუდი

DE

Hofer Bier

hofer bier

ლუდი

DE

Kölsch

kiolS

ლუდი

DE

Kulmbacher Bier

ulmbaxer bier

ლუდი

DE

Mainfranken Bier

mainfranken bier

ლუდი

DE

Münchener Bier

miunhener bier

ლუდი

DE

Reuther Bier

roiTer bier

ლუდი

DE

Aachener Printen

aaxener printen

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

DE

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen/ Dresdner Weihnachtsstollen

დრეზდნერ ქრისთშთოლენ / დრეზდნერ შთოლენ/ დრეზდნერ ვაინახთსშთოლენ

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

DE

Lübecker Marzipan

liubeker marcipan

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

DE

Meißner Fummel

maisner fumel

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

DE

Nürnberger Lebkuchen

niurenberger lebkuxen

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

DE

Salzwedeler Baumkuchen

ზალცვედელერ ბაუმქუხენ

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

DE

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert

/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

დიუსელდორფერ მოსთერთ/დიუსელდორფერ ზენფ მოსთერთ/დიუსელდორფერ ურთიფ მოსთერთ/ეხთერ დიუსელდორფერ მოსთერთ

მდოგვი

DE

Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle

შვებიშე შპეცლე / შვებიშე ქნოპფლე

მაკარონის ნაწარმი

DE

Hessischer Apfelwein

ჰესიშერ აპფელვაინ

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

DE

Tettnanger Hopfen

თეთნანგერ ჰოპფენ

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

IE

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara

konemara hil lamb;
uain sleib Conamara

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

IE

Timoleague Brown Pudding

Timolig braun puding

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IE

Imokilly Regato

imokili regato

ყველეული

IE

Clare Island Salmon

klear ailand salmon

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

არნაკი ელასონას

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

კატსიკაკი ელასონას

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

EL

Ανεβατό

anevato

ყველეული

EL

Γαλοτύρι

Ralotiri

ყველეული

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Rraviera aRrafon

ყველეული

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Rraviera kritis

ყველეული

EL

Γραβιέρα Νάξου

Rraviera naqsu

ყველეული

EL

Καλαθάκι Λήμνου

kalaTaki limnu

ყველეული

EL

Κασέρι

kaseri

ყველეული

EL

Κατίκι Δομοκού

katiki domoku

ყველეული

EL

Κεφαλογραβιέρα

kefaloRraviera

ყველეული

EL

Κοπανιστή

kopanisti

ყველეული

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

ladotiri mitilinis

ყველეული

EL

Μανούρι

manuri

ყველეული

EL

Μετσοβόνε

mecovone

ყველეული

EL

Μπάτζος

baZos

ყველეული

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

qsinomiziTra kritis

ყველეული

EL

Ξύγαλο Σητείας / Ξίγαλο Σητείας

ქსიღალო სიტიას

ყველეული

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

pixtoRalo xanion

ყველეული

EL

Σαν Μιχάλη

san mixali

ყველეული

EL

Σφέλα

Sfela

ყველეული

EL

Φέτα

feta

ყველეული

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

formaela araxovas parnasu

ყველეული

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

aRios matTeos kerkiras

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

apokoronas xanion kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

arxanes irakliu kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

vianos irakliu kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

vorios milopotamos reTimnis kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

eqseretiko parTeno eleolado «trizinia~

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

ექსერეტიკო პართენო ელეოლადო სელინო კრიტის

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

eqseretiko parTeno eleolado Trafsano

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Ζάκυνθος

zakinTos

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Θάσος

Tasos

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Καλαμάτα

kalamata

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Κεφαλονιά

kefalonia

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

kolimvari xanion kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Κρανίδι Αργολίδας

kranidi arRolidas

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Κροκεές Λακωνίας

krokees arRolidas

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Λακωνία

lakonia

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Λέσβος; Mυτιλήνη

lesvos; mitilini

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

liRurio asklipiiu

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Ολυμπία

olimpia

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

peza irakliu kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Πέτρινα Λακωνίας

petrina lakonias

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Πρέβεζα

preveza

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Ρόδος

rodos

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Σάμος

samos

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

sitia lasiTiu kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Φοινίκι Λακωνίας

finiki lakonias

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Χανιά Κρήτης

xania kritis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

aktinidio pierias

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

aktinidio sperxiu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Ελιά Καλαμάτας

elia kalamatas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Trumba ambadias reTimnis kritis

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Θρούμπα Θάσου

Trumba Tasu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Θρούμπα Χίου

Trumba xiu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

kelifoto fistiki ftiotidas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

kerasia traRana rodoxoriu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

konservolia amfisis

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κονσερβολιά Άρτας

konservolia artas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

konservolia atalantis

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

konservolia piliu volu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

konservolia rovion

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

konservolia stilidas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

korinTiaki stafida vostica

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

kum kuat kerkiras

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

mila zagoras piliu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

mila delisius pilafa tripoleos

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Μήλο Καστοριάς

milo kastorias

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Ξερά σύκα Κύμης

qsera sika kimis

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

patata kato nevrokopiu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Πατάτα Νάξου

პატატა ნაქსუ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

portokalia maleme xanion kritis

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

პრასინეს ელიეს ჰალკიდიკის

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Ροδάκινα Νάουσας

rodakina nausas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

stafida zakinTu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Σταφίδα Ηλείας

სტაფიდა ილიას

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

sika vravronas
markopulu mesogion

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

cakoniki melitZana
leonidiu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φάβα Σαντορίνης

ფავა სანტორინის

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

fasolia (RiRantes elefantes)
prespon florinas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

fasolia (plake megalo­sper­ma) prespon florinas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

fasolia RiRantes elefantes kastorias

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

fasolia RiRantes elefantes kato nevrokopiu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

ფასოლია ვანილიეს ფენეუ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

fasolia kina mesosperma kato

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φιρίκι Πηλίου

ფირიკი პილიუ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φυστίκι Αίγινας

fistiki eRinas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Φυστίκι Μεγάρων

fistiki meRaron

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

avRotaraxo mesolonRu

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

EL

Κρητικό παξιμάδι

kritiko paqsimadi

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

EL

Μαστίχα Χίου

mastixelio xiu

ნატურალური გუმი (გუმფისი) და ფისები

EL

Τσίχλα Χίου

cixla xiu

ნატურალური გუმი (გუმფისი) და ფისები

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

mastixa xiu

ეთერზეთები

EL

Κρόκος Κοζάνης

krokos kozanis

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

meli elatis menalu
vanilia

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

ES

Carne de Ávila

karne de avila

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Carne de Cantabria

karne de kantabria

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

karne de la siera de gvadarama

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Carne de Morucha de Salamanca

კარნე დე მორუჩა დე სალამანკა

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Carne de Vacuno del País Vasco/ Euskal Okela

karne de vakuno del pais vasko/ euskal okela

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Cordero de Extremadura

კორდერო დე ესტრემადურა

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea

kordero de navara; nafaroako arkumea

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Cordero Manchego

kordero manCego

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Lacón Gallego

lakon galiego

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Lechazo de Castilla y León

leCaso de kastilia i leon

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Pollo y Capón del Prat

polio i kapon del prat

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Ternasco de Aragón

ternasko de aragon

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Ternera Asturiana

ternera asturiana

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Ternera de Extremadura

ternera de eqstremadura

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea

ternera de navara;

nafaroako aratxea

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Ternera Gallega

ternera galiega

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

ES

Botillo del Bierzo

botilio del bierso

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Cecina de León

sesina de leon

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Chorizo de Cantimpalos

ჩორისო დე კანტიმპალოს

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Chosco de Tineo

ჩოსკო დე ტინეო

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Dehesa de Extremadura

deesa de estremadura

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Guijuelo

gixuelo

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Jamón de Huelva

xamon de uelva

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

xamon de teruel, paleta de teruel

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Jamón de Trevélez

xamon e treveles

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Los Pedroches

ლოს პედროჩეს

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic

salCiCon de vik; lionganisa de vik

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Sobrasada de Mallorca

sobrasada de maliorka

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

ES

Afuega'l Pitu

afuegal pitu

ყველეული

ES

Queso Casín

კესო კასინ

ყველეული

ES

Queso de Flor de Guía / Queso de Media Flor de Guía / Queso de Guía

კესო დე ფლორ დე გია / კესო დე მედია ფლორ დე გია / კესო დე გია

ყველეული

ES

Cabrales

kabrales

ყველეული

ES

Cebreiro

sebreiro

ყველეული

ES

Gamoneu; Gamonedo

gamoneu; gamonedo

ყველეული

ES

Idiazábal

idiazabal

ყველეული

ES

Mahón-Menorca

maon-menorka

ყველეული

ES

Picón Bejes-Tresviso

pikon bexes-tresviso

ყველეული

ES

Queso de La Serena

keso de la serena,

ყველეული

ES

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya

keso de alt urJei i la serdania

ყველეული

ES

Queso de Murcia

keso de mursia

ყველეული

ES

Queso de Murcia al vino

keso de mursia al vino

ყველეული

ES

Queso de Valdeón

keso de valdeon

ყველეული

ES

Queso Ibores

keso ibores

ყველეული

ES

Queso Majorero

keso maxorero

ყველეული

ES

Queso Manchego

keso manCego

ყველეული

ES

Queso Nata de Cantabria

keso nata de kantabria

ყველეული

ES

Queso Palmero; Queso de la Palma

keso palmero; keso de la palma

ყველეული

ES

Queso Tetilla

keso tetilia

ყველეული

ES

Queso Zamorano

keso samorano

ყველეული

ES

Quesucos de Liébana

kesukos de liebana

ყველეული

ES

Roncal

ronkal

ყველეული

ES

San Simón da Costa

san simon da kosta

ყველეული

ES

Torta del Casar

torta del kasar

ყველეული

ES

Miel de Galicia; Mel de Galicia

miel de galisia; mel de galisia

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

ES

Miel de Granada

miel de granada

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

ES

Miel de La Alcarria

miel de la alkaria

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

ES

Aceite Campo de Calatrava

ასეიტე კამპო დე კალატრავა

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite Campo de Montiel

ასეიტე კამპო დე მონტიელ

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite de La Alcarria

aseite de la alkaria

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite de la Rioja

aseite de la rioxa

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí

asiete de maliorka; asiete maliorkin; oli de maliorka, oli maliorki

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta

aseite de tera alta; oli de tera alta

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià

aseite del bais ebre-montsia; oli del bais ebre-montsia

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite del Bajo Aragón

aseite del baxo aragon

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Aceite Monterrubio

aseite monterubio

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Antequera

antekera

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Baena

baena

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Estepa

ესტეპა

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Gata-Hurdes

gata-urdes

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Les Garrigues

les gariges

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya

mantekilia de l’alt urxel i la serdania; mantega de l’alt urxel i la serndania

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Mantequilla de Soria

mantekilia de soria

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Montes de Granada

montes de granada

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Montes de Toledo

montes de toledo

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Montoro-Adamuz

მონტორო - ადამუზ

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Poniente de Granada

poniente de granada

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Priego de Córdoba

priego de kordoba

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Sierra de Cádiz

siera de kadis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Sierra de Cazorla

siera de kasorla

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Sierra de Segura

siera de segura

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Sierra Mágina

siera de maxina

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Siurana

siurana

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

axo morado de las pedronieras

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló

alkaCofa de benikarlo; karSofa de benikarlo

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Alcachofa de Tudela

alkaCofa de tudela

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Arroz de Valencia; Arròs de València

aros de valensia; aros de valensia

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Arroz del Delta del Ebro/ Arròs del Delta de l’Ebre

aros del delta del ebro/ aros del delta del ebr

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Avellana de Reus

aveliana de reus

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Berenjena de Almagro

berenxena de almagro

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Calasparra

kalaspara

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Calçot de Valls

kalsot de vals

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Castaña de Galicia

კასტანია დე გალისია

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Cereza del Jerte

seresa del xerte

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

seresas de la
montania de alikante

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Cítricos Valencianos/ Cítrics Valencians

sitrikos valensianos/ sitriks valensians

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l’Ebre

klementinas de las tieras del ebro;klemantin de le teR de l’ebR

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Coliflor de Calahorra

koliflor de kalaora

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

esparago de Huetor-Tajar

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Espárrago de Navarra

Eesparago de navara

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Faba Asturiana

faba asturiana

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

garbanso de fuentesauko

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Judías de El Barco de Ávila

xudias de el barko
de avila

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Kaki Ribera del Xúquer

kaki ribera del xuker

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Lenteja de La Armuña

lentexa de la armunia

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Lenteja de Tierra de Campos

lentexa de tiera de kampos

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Manzana de Girona; Poma de Girona

mansana de xirona; poma de xirona

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Manzana Reineta del Bierzo

mansana reineta del bierso

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Melón de la Mancha

მელონ დე ლა მანჩა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Melocotón de Calanda

melokoton de kalanda

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Mongeta del Ganxet

მუნჯეტა დეო განჩეტ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

nisperos kaliosa d’en saria

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pataca de Galicia; Patata de Galicia

pataka de galisia; patata de galisia

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Patatas de Prades; Patates de Prades

patatas de prades; patat de prad

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pera de Jumilla

pera de xumilia

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pera de Lleida

პერა დე იეიდა

და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Peras de Rincón de Soto

peras de rinkon de soto

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pemento da Arnoia

პემენტო და არნოია

და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pemento de Herbón

პემენტო დე ერბონ

და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pemento de Oímbra

პემენტო დე ოიმბრა

და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pimiento Asado del Bierzo

pimiento asado del bierso

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

პიმიენტო დე გერნიკა OR გერნიკაკო პიპერა

და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pimiento Riojano

pimiento rioxano

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

pimientos del pikilio de lodosa

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Tomate La Cañada

ტომატე ლა კანიადა

და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Uva de mesa embolsada "Vinalopó"

uva de mesa
embolsada“vinalopo”

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

ES

Caballa de Andalucia

kabaia de andalusia

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

ES

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia

mexilion de galisia; meSilion de galisia

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

ES

Melva de Andalucia

melva de andalusia

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

ES

Alfajor de Medina Sidonia

alfaxor de medina sidonia

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina

ensaimada de maliorka; ensaimada maliorkina

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Jijona

xixona

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Mantecadas de Astorga

mantekadas de astorga

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Mantecados de Estepa

მანტეკადოს დე ესტეპა

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Mazapán de Toledo

masapan de toledo

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Pan de Cea

pan de sea

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Turrón de Agramunt; Torró d'Agramunt

turon de agramunt; toro d’agramunt

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Turrón de Alicante

turon de alikante

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

ES

Azafrán de la Mancha

asafran de la manCa

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

ES

Chufa de Valencia

Cufa de valensia

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

ES

Pimentón de la Vera

pimenton de la vera

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

ES

Pimentón de Murcia

pimenton de mursia PDO

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

ES

Sidra de Asturias; Sidra d'Asturies

sidra de asturias; sidra d’asturi

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

ES

Vinagre de Jerez

ბინაგრე დე ხერეს

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

ES

Vinagre del Condado de Huelva

ბინაგრე დელ კონტანდო დე უელვა

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

FR

Agneau de l'Aveyron

anio de l’aveiRon

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau de Lozère

anio de lozeR

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau de Pauillac

anio de poiak

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau de Sisteron

anio de sisteRon

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau du Bourbonnais

anio diu buRbone

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau du Limousin

anio diu limuzen

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau du Périgord

ანიო დიუ პერიგორ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau du Poitou-Charentes

anio diu puatu-SaRant

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Agneau du Quercy

anio diu keRsi

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Barèges-Gavarnie

bareJ-gavarni

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

bef SaRole diu buRbone

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Boeuf de Bazas

bef de bazas

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Bœuf de Chalosse

bef de Salos

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Boeuf de Vendée

ბეფ დე ვანდე

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Bœuf du Maine

bef diu men

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Dinde de Bresse

dind de bRes

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Maine - Anjou

მენ ანჟუ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Oie d'Anjou

უა დანჟუ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Porc d'Auvergne

პორ დოვერნ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Porc de Franche-Comté

პორ დე ფრანშ-კონტე

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Porc de la Sarthe

poR de la sart

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Porc de Normandie

poR de noRmandi

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Porc de Vendée

poR de vande

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Porc du Limousin

poR diu limuzen

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Taureau de Camargue

toRo de kamaRg

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

vo de l’aveiRon e diu segala

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Veau du Limousin

vo diu limuzen

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles d'Alsace

volai d’alzas

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles d'Ancenis

volai d’anseni

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles d'Auvergne

volai d’oveRn

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Bourgogne

volai de burgon

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse

volai de bRes, pule de bRes/ pulaRd de bRes/ Sapon de bRes

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Bretagne

volai de bRetan

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Challans

volai de Salan

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Cholet

volai de Sole

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Gascogne

volai de gaskon

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Houdan

volai de udan

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Janzé

volai de Janze

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de la Champagne

volai de la Sampan

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de la Drôme

volai de la dRom

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de l'Ain

volai de l’en

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Licques

volai de lik

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de l'Orléanais

volai de l’oRleane

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Loué

volai de lue

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Normandie

volai de noRmandi

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles de Vendée

volai de vande

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles des Landes

volai de land

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Béarn

volai diu beaRn

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Berry

volai diu beRi

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Charolais

volai diu SaRole

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Forez

volai diu fore

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Gatinais

volai diu gatine

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Gers

volai diu JeR

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Languedoc

volai diu langedok

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Lauragais

volai diu loRage

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Maine

volai diu men

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du plateau de Langres

volai diu plato de langR

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Val de Sèvres

volai diu val de sevR

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Volailles du Velay

volai diu vele

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FR

Boudin blanc de Rethel

buden blan de Retel

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest

(Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

kanaR a fua gRa diu siud uest (Salos, gaskon, JeR, land, peRigoR, keRsi)

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FR

Jambon de l'Ardèche

ჟამბონ დე ლარდეშ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FR

Jambon de Bayonne

Jambon de baion

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FR

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes

Jambon sek e nua de Jambon sek dez aRden

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FR

Saucisson de l'Ardèche

სოსისონ დე ლარდეშ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FR

Saucisse de Morteau / Jésus de Morteau

სოსის დე მორტო / ჟეზიუ დე მორტო

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FR

Abondance

abondans

ყველეული

FR

Banon

banon

ყველეული

FR

Beaufort

bofor

ყველეული

FR

Bleu d'Auvergne

ble d'overn

ყველეული

FR

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel

ble de Jeqs o-Jiura; ble de setmonsel

ყველეული

FR

Bleu des Causses

ble dez koses

ყველეული

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

ble du verkor-sasenaJ

ყველეული

FR

Brie de Meaux

bri de mo

ყველეული

FR

Brie de Melun

bri de melan

ყველეული

FR

Brocciu Corse/ Brocciu

broksiu koRs/ broksiu

ყველეული

FR

Camembert de Normandie

kamamber de normandi

ყველეული

FR

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet

kantali; furm de kantali; kantale

ყველეული

FR

Chabichou du Poitou

SabiSu de puatu

ყველეული

FR

Chaource

Saurs

ყველეული

FR

Chevrotin

Sevroten

ყველეული

FR

Comté

komte

ყველეული

FR

Crottin de Chavignol/ Chavignol

kroten de Savinioli/ Savinioli

ყველეული

FR

Emmental de Savoie

emantal de savua

ყველეული

FR

Emmental français est-central

emantal fRanse est-santRal

ყველეული

FR

Époisses

epuase

ყველეული

FR

Fourme d'Ambert

furm d'amber

ყველეული

FR

Laguiole

lagiol

ყველეული

FR

Langres

langre

ყველეული

FR

Livarot

livaro

ყველეული

FR

Maroilles; Marolles

maroili; maroli

ყველეული

FR

Mâconnais

მაკონე

ყველეული

FR

Mont d'or; Vacherin du Haut-Doubs

mon d'ori; vaSereni o-dubidan

ყველეული

FR

Morbier

morbie

ყველეული

FR

Munster; Munster-Géromé

munsteri; munster-Jerome

ყველეული

FR

Neufchâtel

nefSatel

ყველეული

FR

Ossau-Iraty

oso-irati

ყველეული

FR

Pélardon

pelardon

ყველეული

FR

Picodon

pikodon

ყველეული

FR

Pont-l'Évêque

pon-l'evek

ყველეული

FR

Pouligny-Saint-Pierre

pulini-sen-pier

ყველეული

FR

Reblochon; Reblochon de Savoie

rebloSoni, rebloSon de savua

ყველეული

FR

Rocamadour

rokamadur

ყველეული

FR

Roquefort

rokfor

ყველეული

FR

Sainte-Maure de Touraine

sent-mor de turen

ყველეული

FR

Saint-Nectaire

sen-nekter

ყველეული

FR

Salers

saler

ყველეული

FR

Selles-sur-Cher

sel-siur-Ser

ყველეული

FR

Tome des Bauges

tom de boJ

ყველეული

FR

Tomme de Savoie

tom de savua

ყველეული

FR

Tomme des Pyrénées

tom de piRene

ყველეული

FR

Valençay

valansei

ყველეული

FR

Crème d'Isigny

kRem d’isini

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

kRem fReS fluid d’alzas

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Miel d'Alsace

miel d’alzas

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Miel de Corse; Mele di Corsica

miel de koRs; mele di korsika

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Miel de Provence

miel de pRovans

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Miel de sapin des Vosges

miel de sapen de vosJ

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Œufs de Loué

e de lue

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux‑Sèvres

beR SaRant-puatu; beR de SaRant; ber de de-sevr

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Beurre d'Isigny

beR d’isini

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

uil d’oliv d’eqs-an-provans

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

FR

Huile d'olive de Corse; Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

uil d’oliv de koRs; uil d’oliv de koRs-oliu di korsika

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

uil d’oliv de ot-provans

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

uil d’oliv de la vale de bo-de-pRovans

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

FR

Huile d'olive de Nice

uil d’oliv de nis

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

FR

Huile d'olive de Nîmes

uil d’oliv de nim

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

FR

Huile d'olive de Nyons

uil d’oliv de nion

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

uil esansiel de lavand de ot-pRovans/ esans de lavand de ot-pRovans

ეთერზეთები

FR

Ail blanc de Lomagne

ai blan de loman

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Ail de la Drôme

ai de la dRom

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Ail rose de Lautrec

ai Roz de lotRek

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Asperge des sables des Landes

asperJ de sabl de land

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Béa du Roussillon

ბეა დიუ რუსიონ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Chasselas de Moissac

Sasela de muasak

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Clémentine de Corse

klementin de koRs

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Coco de Paimpol

koko de pempol

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

ფარინ დე შატენ კორს / ფარინა კასტანინა კორსა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Figue de Solliès

ფიგ დე სოლიეს

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Fraise du Périgord

fRez diu peRigoR

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Haricot tarbais

ariko taRbe

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Kiwi de l'Adour

kivi de l’adur

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Lentille verte du Puy

lanti vert diu pvi

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Lentilles vertes du Berry

lantii veRt diu beRi

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Lingot du Nord

lingo diu nor

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Mâche nantaise

maS nantez

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Melon de Guadeloupe

მელონ დე გვადელუპ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Melon du Haut-Poitou

melon diu o-puatu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Melon du Quercy

melon diu keRsi

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Mirabelles de Lorraine

miRabel de loRen

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Mogette de Vendée

მოჟეტ დე ვანდე

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Muscat du Ventoux

muskat diu vantu

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Noix de Grenoble

nua de gRenobl

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Noix du Périgord

nua diu perigor

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Oignon doux des Cévennes

onion du de seven

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Olive de Nice

ოლივ დე ნის

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Olive de Nîmes

ოლივ დე ნიმ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

oliv kase de la vale de bo de pRovans

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

oliv nuaR de la vale de bo de pRovans

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Olives noires de Nyons

oliv nuaR de nion

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Petit Epeautre de Haute Provence

peti epotr de ot provans

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Poireaux de Créances

puaRo de kReans

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

pom de teR de l’i de Re

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Pomme du Limousin

pom diu limuzen

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Pommes de terre de Merville

pom de teR de meRvil

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Pommes et poires de Savoie

pome e puaR de savua

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Pruneaux d'Agen; Pruneaux d'Agen mi-cuits

pRiuno d’aJen; pRiuno d’aJen mi-kvi

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Riz de Camargue

Ri de kamaRg

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FR

Anchois de Collioure

anSua de koliuR

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

koki sen-Jak de kot d’aRmoR

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

FR

Huîtres Marennes Oléron

uitr maren oleron

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

FR

Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

მულ დე ბუშო დე ლა ბე დიუ მონ-სენ-მიშელ

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

FR

Brioche vendéenne

brioS vandeen

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

FR

Pâtes d'Alsace

pat d’alzas

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

FR

Foin de Crau

fuen de kRo

თივა

FR

Bergamote(s) de Nancy

bergamot de nansi

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

FR

Cidre de Bretagne; Cidre Breton

sidR de bretan; sidR breton

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

FR

Cidre de Normandie; Cidre Normand

sidR de noRman; sidR noRman

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

FR

Cornouaille

kornuai

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

FR

Domfront

domfron

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

FR

Pays d'Auge; Pays d'Auge-Cambremer

pei d'oJ, pei d'oJ-kambremer

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

FR

Piment d'Espelette; Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

piman d’espelet; piman d’espelet-ezpeletako bipera

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

FR

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

სელ დე გერანდ / ფლერ დე სელ დე გერანდ

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

IT

Abbacchio Romano

abbakio romano

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

IT

Agnello di Sardegna

aniello di sardenia

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

IT

Cinta Senese

ჩინტა სენეზე

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

IT

Coppa di Parma

კოპა დი პარმა

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Bresaola della Valtellina

brezaola della valtellina

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Capocollo di Calabria

kapokollo di kalabria

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Coppa Piacentina

koppa piaCentina

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Cotechino Modena

kotekino modena

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Culatello di Zibello

kulatello di Zibello

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Mortadella Bologna

mortadella bolonia

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Lardo di Colonnata

lardo di kolonnata

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Pancetta di Calabria

panCetta di kalabria

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Pancetta Piacentina

panCetta piaCentina

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Porchetta di Ariccia

პორკეტა დი არიჩა

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto Amatriciano

პროშუტო ამატრიჩანო

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto di Carpegna

proSuto di karpenia

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto di Modena

proSuto di modena

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto di Norcia

proSuto di norCia

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto di Parma

proSuto di parma

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto di San Daniele

proSuto di san daniele

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto Toscano

proSuto toskano

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

proSuto veneto beriko-auganeo

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salame Brianza

salame brianca

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salame Cremona

salame kremona

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salame di Varzi

salame di varZi

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salame d'oca di Mortara

salame d’oka mortara

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salame Piacentino

salame piaCentino

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salame S. Angelo

salame s. anjelo

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salamini italiani alla cacciatora

salamini italiani alla kaCCatora

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Salsiccia di Calabria

salsiCa di kalabria

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Soppressata di Calabria

sopressata di kalabria

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Soprèssa Vicentina

sopressa viCentina

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck

Spek’alto adije/ zudtiroler markenSpek/ zudtiroler Spek

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

valle d’aosta Jambon de bosses

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d’Aoste Lard d’Arnad

valle d’aosta lard d’arnad/vallee d’aosta lard d’arnad

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

vitellone bianco dell’appenino Centrale

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Zampone Modena

Zampone modena

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

IT

Asiago

aziago

ყველეული

IT

Bitto

bitto

ყველეული

IT

Bra

bra

ყველეული

IT

Caciocavallo Silano

kaCokavallo silano

ყველეული

IT

Canestrato di Moliterno

კანესტრატო დი მოლიტერნო

ყველეული

IT

Canestrato Pugliese

kanestrato pulieze

ყველეული

IT

Casatella Trevigiana

kazatella trevijana

ყველეული

IT

Casciotta d'Urbino

kaSotta d’urbino

ყველეული

IT

Castelmagno

kastelmanio

ყველეული

IT

Fiore Sardo

fiore sardo

ყველეული

IT

Fontina

fontina

ყველეული

IT

Formaggella del Luinese

ფორმაჯელა დელ ლუინეზე

ყველეული

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

formai de mut dell’alta valle brembana

ყველეული

IT

Gorgonzola

gorgonZola

ყველეული

IT

Grana Padano

grana padano

ყველეული

IT

Montasio

montasio

ყველეული

IT

Monte Veronese

monte veroneze

ყველეული

IT

Mozzarella di Bufala Campana

moccarella di bufala kampana

ყველეული

IT

Murazzano

muraccano

ყველეული

IT

Nostrano Valtrompia

ნოსტრანო ვალტრომპია

ყველეული

IT

Parmigiano Reggiano

parmijano rejano

ყველეული

IT

Pecorino di Filiano

pekorino di filiano

ყველეული

IT

Pecorino Romano

pekorino romano

ყველეული

IT

Pecorino Sardo

pecorino sardo

ყველეული

IT

Pecorino Siciliano

pecorino siCiliano

ყველეული

IT

Pecorino Toscano

pecorino toskano

ყველეული

IT

Piacentinu Ennese

პიაჩენტინუ ენეზე

ყველეული

IT

Piave

პიავე

ყველეული

IT

Provolone Valpadana

provolone valpadana

ყველეული

IT

Quartirolo Lombardo

kuartirolo lombardo

ყველეული

IT

Ragusano

ragusano

ყველეული

IT

Raschera

raskera

ყველეული

IT

Ricotta Romana

rikotta romana

ყველეული

IT

Robiola di Roccaverano

robiola di rokkaverano

ყველეული

IT

Salva Cremasco

სალვა კრემასკო

ყველეული

IT

Spressa delle Giudicarie

spressa delle judikarie

ყველეული

IT

Squacquerone di Romagna

სკვაკვერონე დი რომანია

ყველეული

IT

Stelvio; Stilfser

stelvio; stilfser

ყველეული

IT

Taleggio

talejo

ყველეული

IT

Toma Piemontese

toma piemonteze

ყველეული

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

valle d’aosta fromadZo

ყველეული

IT

Valtellina Casera

valtellina kazera

ყველეული

IT

Vastedda della valle del Belìce

ვასტედა დელა ვალე დელ ბელიჩე

ყველეული

IT

Miele della Lunigiana

miele della lunijana

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

მიელე დელე დოლომიტი ბელუნეზი

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

IT

Ricotta di Bufala Campana

რიკოტა დი ბუფალა კამპანა

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

IT

Alto Crotonese

alto krotoneze

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Aprutino Pescarese

aprutino peskareze

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Brisighella

brizigella

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Bruzio

brucio

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Canino

kanino

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Cartoceto

kartoCeto

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Chianti Classico

kianti klassiko

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Cilento

Cilento

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Collina di Brindisi

kollina di brindizi

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Colline di Romagna

kolline di Romania

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Colline Salernitane

kolline salernitane

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Colline Teatine

kolline teatine

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Dauno

dauno

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Garda

garda

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Laghi Lombardi

lagi lombardi

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

pretuciano delle kolline teramane

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Riviera Ligure

riviera ligure

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Sabina

sabina

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Sardegna

sardenia

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Seggiano

სეჯანო

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Tergeste

terjeste

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Terra di Bari

terra di bari

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Terra d'Otranto

terra d’otranto

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Terre Aurunche

ტერე აურუნკე

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Terre di Siena

terre di siena

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Terre Tarentine

terre tarentine

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Toscano

toskano

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Tuscia

tuSia

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Umbria

umbria

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Val di Mazara

val di maZara

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Valdemone

valdemone

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Valle del Belice

valle del beliCe

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Valli Trapanesi

valli trapanezi

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

veneto valpoliCella, veneto euganei e beriCi, veneto del grappa

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Vulture

ვულტურე

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

IT

Aglio di Voghiera

ალიო დი ვოგიერა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Arancia del Gargano

aranCa del gargano

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Arancia di Ribera

არანჩა დი რიბერა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Arancia Rossa di Sicilia

aranCa rossa di siCilia

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Asparago Bianco di Bassano

asparago bianko di bassano

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

asparago bianko di Cimadolmo

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Asparago di Badoere

ასპარაგო დი ბადოერე

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Asparago verde di Altedo

asparago verde di altedo

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Basilico Genovese

baziliko jenoveze

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Brovada

ბროვადა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Cappero di Pantelleria

kappero di pentelleria

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Carciofo Brindisino

კარჩოფო ბრინდიზინო

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Carciofo di Paestum

karCofo di paestum

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

karCofo romanesko del lacio

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

კარჩოფო სპინოზო დი სარდენია

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

karota dell’altopiano fuCino

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Carota Novella di Ispica

კაროტა ნოველა დი ისპიკა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Castagna Cuneo

kastania kuneo

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Castagna del Monte Amiata

kastania del monte amiata

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Castagna di Montella

kastania di montella

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Castagna di Vallerano

kastania di vallerano

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Ciliegia dell'Etna

ჩილიეჯა დელ ეტნა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Ciliegia di Marostica

Cilieja di marostika

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Cipolla rossa di tropea kalabria

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Cipollotto Nocerino

CipolottonoCerino

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Clementine del Golfo di Taranto

klementine del golfo di taranto

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Clementine di Calabria

klementine di kalabria

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

ფაჯოლი ბიანკი დი როტონდა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

ფაჯოლო კანელინო დი ატინა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fagiolo Cuneo

ფაჯოლო კუნეო

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

fajolo di lamon della vallata beluneze

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fagiolo di Sarconi

fajolo di sarkoni

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fagiolo di Sorana

fajolo di sorana

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Farina di castagne della Lunigiana

ფარინა დი კასტანე დელა ლუნიჯიანა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

farina di neCo della garfaniana

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Farro della Garfagnana

farro della garfaniana

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fichi di Cosenza

ფიკი დი კოზენცა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

ფარო დი მონტელეონე დი სპოლეტო

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fico Bianco del Cilento

fiko bianko del Cilento

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Ficodindia dell'Etna

fikodindia dell’etna

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Fungo di Borgotaro

fungo di borgotaro

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Kiwi Latina

kivi latina

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

La Bella della Daunia

la bella della daunia

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

lentikia di kasteluCCio di norCia

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Limone Costa d'Amalfi

limone kosta d’amalfi

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Limone di Rocca Imperiale

ლიმონე დი როკა იმპერიალე

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Limone di Siracusa

ლიმონე დი სირაკუზა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Limone di Sorrento

limone di sorrento

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Limone Femminello del Gargano

limone femminello del gargano

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Marrone del Mugello

marrone del mujello

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Marrone della Valle di Susa

მარონე დელა ვალე დი სუზა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Marrone di Castel del Rio

marrone di kastel del rio

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Marrone di Roccadaspide

marrone di rokkadaspide

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Marrone di San Zeno

marrone di san Zeno

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel

mela alto adije; sudtiroler apfel

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Mela Val di Non

mela val di non

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

მელანძანა როსა დი როტონდა

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Melannurca Campana

melanurka kampana

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte

noCiola del piemonte; noCiola piemonte

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Nocciola di Giffoni

noCiola di jiffoni

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Nocellara del Belice

noCellara del beliCe

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Oliva Ascolana del Piceno

olive askolana del piCeno

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Patata della Sila

პატატა დელა სილა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Peperone di Pontecorvo

პეპერონე დი პონტეკორვო

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Peperone di Senise

peperone di senize

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Pera dell'Emilia Romagna

pera dell’emilia romania

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Pera mantovana

pera mantovana

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Pesca di Leonforte

პესკა დი ლეონფორტე

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Pesca e nettarina di Romagna

peska e nettarina di romania

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Pomodoro di Pachino

pomodoro di pakino

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino

pomodoro s. marcano dell’agro sarneze-noCerino

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Radicchio di Chioggia

radikkio di kioja

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Radicchio di Verona

radikkio di verona

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Radicchio Rosso di Treviso

radikkio rosso di trevizo

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

radikkio variegato di kastelfranko

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

rizo di barajjia bielleze e verCelleze

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Riso Nano Vialone Veronese

rizo nano vialone veroneze

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Scalogno di Romagna

skalonio di romania

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Susina di Dro

სუზინა დი დრო

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Uva da tavola di Canicattì

uva da tavola di kanikatti’

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

uva da tavola di macarone

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Uva di Puglia

უვა დი პულია

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

aCuge sotto sale del mar ligure

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

tinka gobba dorata del pianalto di poirino

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

IT

Coppia Ferrarese

koppia ferrareze

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

IT

Pagnotta del Dittaino

paniotta del dittano

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

IT

Pane casareccio di Genzano

pane kazareCCio di jencano

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

IT

Pane di Altamura

pane di altamura

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

IT

Pane di Matera

pane di matera

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

IT

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

bergamotto di rejio kalabria – olio esenciale

ეთერზეთები

IT

Aceto Balsamico di Modena

aCeto balzamiko di modena

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

aCeto balzamiko tradicionale di modena

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

aCeto balzamiko tradicionale di rejo emilia

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

IT

Liquirizia di Calabria

ლიკუირიცია დი კალაბრია

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

IT

Zafferano dell'Aquila

Zafferano dell’akuila

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

IT

Zafferano di San Gimignano

Zafferano di san jiminiano

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

IT

Zafferano di Sardegna

Zaferano di sardenia

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

ქუპეთა ამიღდალუ ეროსქიფუ / ქუპეთა ამიღდალუ გეროსქიფუ

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

lukumi Reroskipu

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

LT/PL

Seinų / Lazdijų krašto medus / Miód z Sejneńszczyny / Łoździejszczyzny

სეინუ / ლაზდიუ კრაშტო მედუს / მიუდ ზ სეინენშჩიზნი / ლოზძიეიშჩიზნი

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

viand de por mark nasional diu gran-diuSe
de liuqsაmbur

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

saleზon fიume, mark nasional diu gran-diuS
de liuqsambur

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

LU

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

miel-mark naსional
diu gran-diuSe
de liuqsაmbur

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

LU

Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg

ber roz – mark naსional
 diu grand-diuSe
de liuqsაmbur

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

HU

Magyar szürkemarha hús

მადიარ სიურკემარჰა ჰუშ

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

HU

Budapesti téliszalámi

budapeSti telisaliami

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

ჩაბაი კოლბას / ჩაბაი ვაშტაგკოლბას

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

HU

Gyulai kolbász / Gyulai pároskolbász

დიულაი კოლბას / დიულაი პაროშკოლბას

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

HU

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi

segedi saliami; segedi telisaliami

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

HU

Gönci kajszibarack

გენცი კაისიბარაცკ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

HU

Szőregi rózsatő

სერეგი როჟატე

ყვავილები და დეკორატიული მცენარეები

HU

Alföldi kamillavirágzat

ალფელდი კამილავირაგზათ

(ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები ევროკავშირში მოქმედების თაობაზე (,,ხელშეკრულება“) (სანელებლები და სხვ.)

 

HU

Kalocsai fűszerpaprika örlemény

კალოჩაი ფიუსერპაპრიკა ერლემეინ

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

სეგედი ფიუსერპაპრიკა-ერლემეინ /სეგედი პაპრიკა

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტები (სანელებლები და სხვ.)

NL

Boeren-Leidse met sleutels

buren-leidse met sleitels

ყველეული

NL

Edam Holland

ედამ ჰოლამდ

ყველეული

NL

Gouda Holland

გაუდა ჰოლანდ

ყველეული

NL

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas

kanterkas; kantermaxelkas; kanterkomeinekas;

ყველეული

NL

Noord-Hollandse Edammer

nord-holands edamer

ყველეული

NL

Noord-Hollandse Gouda

nord-holands xauda

ყველეული

NL

Opperdoezer Ronde

operduzer ronde

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

NL

Westlandse druif

vestlandse dreif

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

AT

Gailtaler Speck

gailtaler Spek

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

AT

Tiroler Speck

tirolerSpek

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

AT

Gailtaler Almkäse

gailtaler almkeze

ყველეული

AT

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse

tiroler almkeze; tiroler alpkeze

ყველეული

AT

Tiroler Bergkäse

Tiroler bergkeze

ყველეული

AT

Tiroler Graukäse

Tiroler graukeze

ყველეული

AT

Vorarlberger Alpkäse

forarlberger alpkeze

ყველეული

AT

Vorarlberger Bergkäse

ფორარლბერგერ ბერგკეზე

ყველეული

AT

Steirisches Kürbiskernöl

შტაირიშეs კიუrბისკერნოლ

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

AT

Marchfeldspargel

marxfeldSpargel

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

AT

Steirischer Kren

StairiSer kren

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

AT

Wachauer Marille

vahauer marilie

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

AT

Waldviertler Graumohn

valdfiertler graumohn

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

AT

Mostviertler Birnmost

მოსთფირთლერ ბირნმოსთ

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

PL

Kiełbasa lisiecka

კიელბასა ლიშეცკა

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PL

Bryndza Podhalańska

brindJa podhalanska

ყველეული

PL

Oscypek

oscipek

ყველეული

PL

Ser koryciński swojski

სერ კორიჩინსკი სვოისკი

ყველეული

PL

Wielkopolski ser smażony

velkopolski ser smaJoni

ყველეული

PL

Miód drahimski

მიუდ დრაჰიმსკი

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PL

Miód kurpiowski

მიუდ კურპიოვსკი

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

miud vJosovi z boruv dolnoSlonskix

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PL

Podkarpacki miód spadziowy

პოდკარპაცკი მიუდ სპაჯიოვი

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PL

Fasola korczyńska

ფასოლა კორჩინსკა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / Fasola z Doliny Dunajca

ფასოლა პიეკნი იაშ ზ დოლინი დუნაიცა / ფასოლა ზ დოლინი დუნაიცა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PL

Fasola Wrzawska

ფასოლა ვჟავსკა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PL

Jabłka grójeckie

იაბლკა გრუიეცკე

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PL

Jabłka łąckie

იაბლკა ლონცკე

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PL

Suska sechlońska

სუსკა სეხლონსკა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PL

Śliwka szydłowska

შლივკა შიდლოვსკა

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PL

Karp zatorski

კარპ ზატორსკი

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

PL

Andruty kaliskie

andruti kaliskie

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

PL

Chleb prądnicki

ხლებ პრონდნიცკი

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

კოლოჩ შლასკი / კოლაჩ შლასკი

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

PL

Obwarzanek krakowski

ობვაჟანეკ კრაკოვსკი

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

PL

Rogal świętomarciński

rogal SventomarCinski

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

PT

Borrego da Beira

borego de beira

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

borego de
montemor-o-novo

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Borrego do Baixo Alentejo

borego do baiSo alenteJo

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

ბორეგო დო ნორდეშტე ალენტეჯანო

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Borrego Serra da Estrela

borego sera de estrela

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Borrego Terrincho

borego terinko

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Cabrito da Beira

kabrito da beira

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Cabrito da Gralheira

kabrito da gralieira

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

kabrito das teras
altas do mino

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Cabrito de Barroso

kabrito de barozo

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Cabrito Transmontano

kabrito transmontano

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carnalentejana

karnalenteJana

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne Arouquesa

karne aroukeza

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne Barrosã

karne barozen

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne Cachena da Peneda

karne kakena da peneda

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne da Charneca

karne da karneka

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne de Bísaro Transmontano; Carne de Porco Transmontano

karne de bizaro transmonano; karne de porko transmontano

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

karne de buvino kruzado
 dos lameiros do barozo

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne de Porco Alentejano

karne de porko alenteJano

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne dos Açores

karne dos asores

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne Marinhoa

karne marinioa

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne Maronesa

karne maroneza

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne Mertolenga

karne mertolenga

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Carne Mirandesa

karne mirandeza

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Cordeiro Bragançano

kordiero bragansano

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso

kodeiro de barozo;
anio de barozo;
kordeiro de leite de barozo

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Vitela de Lafões

vitela de lafonS

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

alieira de
barozo-montalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Alheira de Vinhais

aleira de vinias

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais

butelo de vinias;
buko de vinias; koriso
de osos de vinias

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

kakoleira branka
de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre

korisa de karne de
barozo-montalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais

kourisa de karne de viniais;
linguisa de viniais

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriça doce de Vinhais

korisa dose de vinias

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais

koriso azedo de vinias;
azedo de vinias; koriso de pao de vinias

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

koriso de abobora
de barozo-montalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

kouriso de karne de
estremoz e borba

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriço de Portalegre

kouriso de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

koriso groso de
estremoz e borba

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

kouriso moro de
portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

farineira de estremoz
e borba

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Farinheira de Portalegre

farineira de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Linguiça de Portalegre

linguisa de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo

linguiCa do baiSo alenteJo;
kuriso de karne do
baiSo alenteJo

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Lombo Branco de Portalegre

lombo branko de
portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

lombo enguitado
de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Morcela de Assar de Portalegre

morsela de asar
 de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

morsela de kozer
de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Morcela de Estremoz e Borba

morsela de estremoz
 e borba

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Paia de Estremoz e Borba

paia de estremoz e borba

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

paia de lombo de
estremoz e borba

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

paia de tousino de
estremoz e borba

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Painho de Portalegre

paino de portalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Paio de Beja

paio de beJa

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Presunto de Barrancos

presunto de barankos

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Presunto de Barroso

prezunto de barozo

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas

prezunto de kamp maior e elvas; paleta de kampu maior e elvas

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra

prezunto de santana da sera; paleta de santana da sera

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais

prezunto de vinias/
prezunto bizaro de vinias

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo

prezunto du alenteJu;
paleta du alenteJu

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

salpikan de
barozo-montalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Salpicão de Vinhais

salpikon de viniais

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

sangueira de
barozo-montalegre

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

PT

Queijo de Azeitão

keiJo de azeiten

ყველეული

PT

Queijo de cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho

keiJo de kabra
transmontano/keiJo de kabra transmontano veliu

ყველეული

PT

Queijo de Nisa

keiJo de niza

ყველეული

PT

Queijo do Pico

keiJo do piko

ყველეული

PT

Queijo mestiço de Tolosa

keiJo mestiko de toloza

ყველეული

PT

Queijo Rabaçal

keiJo rabasal

ყველეული

PT

Queijo S. Jorge

keiJo s. JorJe

ყველეული

PT

Queijo Serpa

keiJo serpa

ყველეული

PT

Queijo Serra da Estrela

keiJo sera da estrela

ყველეული

PT

Queijo Terrincho

keiJo terinko

ყველეული

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco,

Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

keiJos de beira baiSa (keiJo de kastelo branko, keiJo amarelo da beira baiSa, keiJo pikante da beira baiSa)

ყველეული

PT

Azeite do Alentejo Interior

azeite do alenteJo
 interior

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

PT

Mel da Serra da Lousã

mel da sera da louzen

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel da Serra de Monchique

mel da sera de monkike

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel da Terra Quente

mel da tera kuente

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel das Terras Altas do Minho

mel das teras altas
 do mino

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel de Barroso

mel de barozo

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel do Alentejo

mel do alenteJo

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel do Parque de Montezinho

mel do parke de
 montezinio

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire,

Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

mel do ribateJo norte
(sera d’aire, albufeira de kastelo de bode, bairo, alto nabeno

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Mel dos Açores

mel dos asores

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Requeijão Serra da Estrela

rekeiJen sera da estrela

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

PT

Azeite de Moura

azeite de mora

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

PT

Azeite de Trás-os-Montes

azeite de tras-os-montes

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

azeites da beira interior
(azeite da beira alta, azeite da beira baiSa)

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

PT

Azeites do Norte Alentejano

azeites do norte
alenteJano

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

PT

Azeites do Ribatejo

azeites do ribateJo

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

PT

Queijo de Évora

keiJo de evora

ყველეული

PT

Ameixa d'Elvas

ameiSa d’elvas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Amêndoa Douro

amendoa douro

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

ananas dos asores/san
miguel

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Anona da Madeira

anona da Madeira

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

aroz karolino das
lezirias ribateJanas

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

azeitona de konserva
negrina de freiSo

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

aseitonas de konserva
de elvas e kampo maior

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Batata de Trás-os-montes

batata de tras-os-montes

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Castanha da Terra Fria

kastania de tera fria

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Castanha da Padrela

kastania da padrela

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

kastana dos soutos
de lapa

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Castanha Marvão-Portalegre

kastania
marveon-portalegre

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Cereja da Cova da Beira

Cereja da Cova da Beira

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

sereJa de san
Julieno-portalegre

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Citrinos do Algarve

Citrinos do Algarve

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

masan bravo de esmolfe

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Maçã da Beira Alta

masan da beira alta

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Maçã da Cova da Beira

masan da kova da beira

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Maçã de Alcobaça

masan de alkobasa

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Maçã de Portalegre

masan de portalegre

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

marakuJa dos
asores/s.miguel

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Pêra Rocha do Oeste

pera roka do oeste

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Pêssego da Cova da Beira

pesego da kova da beira

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

PT

Ovos moles de Aveiro

ovuS moles de aveiru

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

RO

Magiun de prune Topoloveni

მაჯუმ დე პრუნე ტოპოლოვენი

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

SI

Kraški pršut 

კრაშკი პრშუტ / კრაშკი პერშუტ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

SI

Kraški zašink

კრაშკი ზაშინკ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

SI

Šebreljski želodec

შებრელსკი ჟელოდეც

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

SI

Zgornjesavinjski želodec

ზგორნიესავინისკი ჟელოდეც

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

SI

Prleška tünka

პრლეშკა ტიუნკა / პერლეშკა ტიუნკა

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

SI

Bovški sir

ბოუშკი სირ

ყველეული

SI

Nanoški sir

ნანოშკი სირ

ყველეული

SI

Tolminc

ტოლმინც

ყველეული

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

eqstra deviSko olCno ole slovensktr lstre

ზეთები და ცხიმები (კარაქი, მარგარინი, ზეთი და სხვ.)

SI

Kočevski gozdni med

კოჩეუსკი გოზდნი მედ

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

SI

Ptujski lük

პტუისკი ლუკ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

SK

Oravský korbáčik

ორავსკი კორბაჩიკ

ყველეული

SK

Slovenská bryndza

slovenska brindza

ყველეული

SK

Slovenská parenica

slovenska parenica

ყველეული

SK

Slovenský oštiepok

slovenski oStiepok

ყველეული

SK

Tekovský salámový syr

თეკოვსკი სალამოვი სირ

ყველეული

SK

Zázrivský korbáčik

ზაზრივსკი კორბაჩიკ

ყველეული

SK

Skalický trdelník

skaliki trelnik

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

FI

Lapin Poron liha

lapin poro, liha

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

ლაპინ პორონ კიულმესავულიჰა

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FI

Lapin Poron kuivaliha

ლაპინ პორონ კუივალიჰა

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

FI

Lapin Puikula

lapen puikula

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

FI

Kainuun rönttönen

kenun rentenen

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

SE

Svecia

Svecia

ყველეული

SE

Bruna bönor från Öland

ბრიუნა ბენურ ფრონ ელანდ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

SE

Kalix Löjrom

ქალიქს ლერუმ

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

SE

Skånsk spettkaka

sqonsq sfeTTqaqa

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

UK

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

aisl of men manqs
louTan lamb

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Orkney beef

orkni bif

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Orkney lamb

orkni lamb

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Scotch Beef

skoC bif

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Scotch Lamb

skoC lamb

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Shetland Lamb

Setland lamb

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Welsh Beef

uelS bif

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Welsh lamb

uelS lamb

ნედლი ხორცი (და შიგნეული)

UK

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

bekon fel tradiSenal lankaSir Ciz

ყველეული

UK

Bonchester cheese

bonCester Ciz

ყველეული

UK

Buxton blue

baqston bliu

ყველეული

UK

Dorset Blue Cheese

dorset bliu Ciz

ყველეული

UK

Dovedale cheese

dovedeil Ciz

ყველეული

UK

Exmoor Blue Cheese

eqsmur bliu Ciz

ყველეული

UK

Single Gloucester

singl gluster

ყველეული

UK

Staffordshire Cheese

stafordSir Ciz

ყველეული

UK

Swaledale cheese

sueldeil Ciz

ყველეული

UK

Swaledale ewes´ cheese

sueldeil ues’ Ciz

ყველეული

UK

Teviotdale Cheese

tevaiotdeil Ciz

ყველეული

UK

West Country farmhouse Cheddar cheese

uest kantri fermhauz Cedar Ciz

ყველეული

UK

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese

uait stiton Ciz; bliu stiton Ciz

ყველეული

UK

Melton Mowbray Pork Pie

melton moubrei pork pai

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

UK

Traditional Cumberland Sausage

თრადიშენელ ქამბერლენდ სოსიჯ

ხორცის პროდუქტები (დამუშავებული, დამარილებული, შებოლილი და სხვ.)

UK

Cornish Clotted Cream

korniS klotid qrim

ცხოველური წარმოშობის სხვა პროდუქტი (კვერცხი, თაფლი, რძის პროდუქტი კარაქის გარდა და სხვ.)

UK

Armagh Bramley Apples

არმა ბრემლი ეფლზ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

UK

Jersey Royal potatoes

ჯერსი roial piteitos

 ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

UK

New Season Comber Potatoes / Comber Earlies

ნიუ სიზენ ქომბერ ფოთეითოს / ქომბერ ერლიზ

ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, ნედლი ან დამუშავებული

UK

Arbroath Smokies

arbrouT smoukiz

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

UK

Lough Neagh Eel

ლოხ ნეი ილ

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

UK

Scottish Farmed Salmon

skotiS farmd salmon

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

UK

Whitstable oysters

uaitsteibl oisterz

ნედლი თევზი, მოლუსკები, კიბორჩხალები და ამ პროდუქტისგან წარმოებული სხვა სახის პროდუქტი

UK

Kentish ale and Kentish strong ale

kentiS eil and kentiS strong eil

ლუდი

UK

Rutland Bitter

rutland biter

ლუდი

UK

Cornish Pasty

ქორნიშ ფესთი

პური, ცომეული, ნამცხვრები, საკონდიტრო ნაწარმი, ორცხობილები და სხვა საკონდიტრო ნაწარმი

UK

Native Shetland Wool

ნეითივ შეთლანდ ვულ

მატყლი

UK

Gloucestershire cider/perry

glusterSiri sidr/peri

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

UK

Herefordshire cider/perry

herfordSir sidr/peri

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

UK

Worcestershire cider/perry

uorsterSiri sidr/peri

ხელშეკრულების I დანართით გათვალისწინებული სხვა პროდუქტი (სანელებლები და სხვ.)

ნაწილი B

საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები პროდუქტები, გარდა ღვინის, სპირტიანი სასმელების და არომატიზებული ღვინოებისა, რომელთა დაცვა განხორციელდება ევროკავშირში

 

Name to be protected

Transcription in Latin characters

Type of product

პროდუქტის სახეობა

აჭარული ჩლეჩილი

Acharuli Chlechili

Cheeses

ყველეული

ჩოგი

Chogi

Cheeses

ყველეული

დამბალხაჭო

Dambalkhacho

Cheeses

ყველეული

იმერული ყველი

Imeruli Kveli

Cheeses

ყველეული

ქართული ყველი

Kartuli Kveli

Cheeses

ყველეული

კობი

Kobi

Cheeses

ყველეული

მეგრული სულგუნი

Megruli Sulguni

Cheeses

ყველეული

მესხური ჩეჩილი

Meskhuri Chechili

Cheeses

ყველეული

სულგუნი

Sulguni

Cheeses

ყველეული

სვანური